Översikt hela Hemsidan med markerat Nyinsatt
Häften


(Klicka på Häften i vänster meny eller direkt på ämnesrubrikerna)


Fem häften av Harry Forsgren som sätter trosförkunnelsen i vågskålen.

DEN ANDLIGA STRIDEN.

DOG JESUS BÅDE KROPPSLIGT OCH ANDLIGT?

VAR ADAM EN GUD ?

DEN TROENDES TRE NATURER

KAN GUD DÖ? - Jesu Kristi person - Den stora stötestenenArtiklar


(Klicka vänster meny eller direkt på ämnesrubrikerna)

TROSRÖRELSENS RÖTTER OCH TEOLOGI

av Christer Svahn f.d. medlem i Livets Ord.VÄGAR TILL FRAMGÅNG

En intressant jämförelse mellan New Age och trosförkunnelsen i Ekmans tappning och dess rötter i New Thought av Jonathan Dahlberg.Kursmaterial från LIVETS ORD

Sammandrag och kommentar av en del kursmaterial från LIVETS ORD av Harry Forsgren.INGA FRÖKNAR

En artikel av Carina Jarlsbonde, som varit mycket nära den inre kretsen på Livets Ord och avhandlar den auktoritära ledarstrukturen i rörelsen.DEN FARLIGA HÄNGIVENHETEN - ANDLIG VÅLDTÄKT

Ett gripande vittnesbörd av Karin Haglund om upptäkten av Trosrörelsens mörka baksida och svårigheten att komma loss från dess inflytande, kontroll och maktutövning.
TROSFÖRKUNNELSEN, BUDSKAPET SOM FÖRFÖR, ELLER…

Anders Bergqvist, avhoppare från Livets Ord, kommenterar här några böcker som kan sägas vara grundläggande för Trosrörelsen i Sverige.
PRÖVNING OCH SÅLLNING - KRISTUS ELLER KRISTUSMEDVETANDE...

En tidsangelägen artikel av Anders Bergqvist (avhoppare från LO), om nödvändigheten av prövning och insikt kring Trosförkunnelsens vilfarande läror och utövning.

Kejsarnas nya kläder

Anders Bergqvist (avhoppare från Livets Ord), belyser här på ett förtjänstfullt sätt hur bedrägligt och smygande Trosförkunnelsens villfarande gift sprider sig in i kristenheten.

Han pekar här även på "vi är gudar - läran" och det dubbla budskapet i trosförkunnelsen, där den troende säges, inte enbart här i tiden, leva i en, av nåd för Kristi skull, tillräknad rättfärdighet från Gud, utan även erhåller den troende, en i sig själv, i sin egen ande (i denna lära den egentliga personligheten), en egen ny natur av gudomlighet och rättfärdighet.

(HaFo kommentar, till en del aspekter som här berörs, följer efter artikeln)

Inlägg :


(Klicka vänster meny eller direkt på ämnesrubrikerna)


  


Säg din meningEtt förvanskat språk - HaFo
Ekman ljuger - Lars Berntsson
Gnostiska spår i trosförkunnelsen - Rebecca Öhmark
Livets Ord kör över människor - Patric, Malmö
Av frukten känner man trädet - Magnus Enström
Den teologiska kontexten i Jesu försoningsdöd
är viktig för att förstå JDS
- Mikael Bask
Den falska trons baskoncept - Per-Åke Hultberg
Trosbevegelsens rikdomslære ubibelsk - inlägg från Norge
"Vi är gudar" - en hörnpelare
i trosundervisningen
- Per-Åke Hultberg
Tror inte Trosförkunnelsen är från Gud - Jeanette
Varför ifrågasätta JDS - Gammal kristen
Försoningen är inget mysterium - HaFo
Ensidig försoning - Ninni Ledfelt
Debattklimatet - HaFo
Nyårskarameller - Karin Haglund
Vad är Evangeliets kärna - Karin Berglund
Känner inte igen sig - HaFo
Jesus ett rent felfritt skuldoffer - HaFo
Positivt och negativt - HaFo
Ekmans ekumeniska trevare
ett sätt att få mer makt?
- Anja Ljuslin
Tanken fri och obunden - HaFo
Med anledning av Steve Hills besök på LO - HaFo
Blodsförbundet - kommentar till Sten Nilssons bok - Magnus Enström
Kommentar till artikel i Kyrkans Tidning - Karin Berglund
Därför är Livets Ord inte rumsrent - Anja Ljuslin - Ninni Ledfelt
En av vår tids grövsta förvrängningar av evangeliets budskap
- Stig Andreasson
HAR LIVETS ORD FÖRÄNDRATS? - Karin Berglund
Var är de kristna ledarna? - HaFo
Vart är Pingströrelsen på väg? - HaFoUndervisningSkriftens Jesus - HaFo
Skriftens Auktoritet - HaFo
Försoningen i Jesu jordiska kropp - HaFo
RÄTTFÄRDIGGÖRELSEN - HaFo
PÅNYTTFÖDELSEN - HaFo
Guds vishet i försoningen - HaFo
Den rättfärdige ska leva av tro - HaFo
DEN NYA SKAPELSEN - HaFo
Var Jesus den första återlösta människan? - HaFo
Jesus som människans ställföreträdare - HaFo
Jesus som Kristus - HaFo
Offret av Guds Sons kropp och blod - HaFo
Jesus Kristus före under och efter inkarnationen -HaFo
Den andliga döden - HaFo
Är identifikationstanken sann? - HaFo
TRON - HaFo
"Min Gud Min Gud varför har Du övergivit mig" - HaFo
GUDSBILDEN - HaFoVittnesbördetSkillnaden mellan Herdens och en främandes röst - HaFo
Blev bestulen på 6 år - Malin
Kontrollsystemet på Livets ord tränger sig på individens privatliv - Patric
Röster från inkommande mail - HaFo
SÅ HÄR KAN DET GÅ TILL - Maria
Svart eller Vitt? - Karin Berglund
Erfaringer fra Sverige - Kjell
Irrade länge - HaFo
Den trånga porten - Karin Berglund
Självkritik saknas på Livets Ord - Per Kornhall
Klassisk försoningslära ? - Per-Åke Hultberg
Tankekontroll och misshandel - Per Kornhall
Dubbelliv - Karin Haglund
En personlig trosbekännelse - HaFo
Vem vill lyssna? - Karin Berglund
Väckelse eller fångenskap? - Karin Berglund
Erfarenheter från Trosrörelsen - Monika
Varför slutade jag på Livets Ord? - Karin BerglundKlarspråkGud med litet g - människan med stort M - J. Chambers
Andens frukter - Madeleine
Ögonvittnesskildringar - Madeleine
Gnosticismens intrång - Brunnen öppnad -Anders Kölezsdi
Det finns så mycket att berätta -HaFo
Bruten tystnad -Julia
Kristus friköpte oss från lagens förbannelse -HaFo
Dog Jesus tillräckligt? -HaFoAktuellt Nu


(Klicka vänster meny eller direkt på ämnesrubrikerna)

Arkiv 2000


Har Livets Ord ändrat sin teologiska profil?
Reaktioner.
Ekman svarar.
Kommentar till veckans Magazinet.
Intervju med Ekman.
Upprop till kristna ledare.Arkiv 2001Har Livets Ord ändrat sin teologiska profil?


Tar Ekman avstånd från JDS-läran?
Ekmans människosyn.
Ekman står inte för klassisk kristen tro.
Arkiv 2002Nyheter i det kristna landskapet
Kommentar till videobandet Transformations
Åge Åleskjaers medverkan i Pingströrelsens Predikant och Evangelistveckor
VäckelsekonferensÅr 2003Brist på sund självkritik har hämmat Livets Ord

JesusmanifestetEfterdebatt


(Klicka vänster meny eller direkt på ämnesrubrikerna)


Arkiv 2000


1-11 Samtal med Janne
12-14 Pastor Berndt Isaksson
15-16 Janne
19 Referat Pingstpastorer i Uppsala
20 Samtal med Karin Haglund
22-24 Samtal med Johan
25-26 Samtal med Micke
27-28 Samtal med Patrik
31-36 Samtal: Hasse, Erik, HaFo
37-38 Hanna
39-46 Samtal Staffan, Hasse, Hafo
47-48 Pekka Kaattari
49-50 LÄS O BEGRUNDA!
51-53 Samtal med EggeArkiv 200117-18 Samtal med Josef Lindell
21 Samtal med "Kristen sen - 83"
29-30 Jan Karlsson
54-57 Samtal med Leif Jacobsson
58-59 Leif Jacobsson (2)
60-64 Samtal med Samuel
65-66 Leif Jacobsson (3)
67-68 Samtal med Janne
69-75 Samtal med Tord Hedlund
76-77 Bengt-Olov Isaksson
78-79 Samtal med Jan
80-84 ConnyArkiv 200285-90 André Widén
90-94 Gammal eller ny information
95-100 Isakssons försvarstal (Från Dagen webb - debatt)
101-102 Mattias
103-106 Daniel
107-110 Tobias
111-112 Christoffer
113-114 Janne
115-117 Madeleine
118-119 Tord Hedlund
120-122 Leif Jacobsson
123-124 David Teglund
125-126 Lasse
127-133 Jompa
134-136 Håkan Brinck
137-138 Norrbottensbroder
138-146 Peter Pan (Från Evamgelisten Debatt)
147-148 Ola Öman
149-152 Johannes
153-156 Per Gillberg


Överst nyinsattÅr 2003Manifestationer - Johannes
Trosrörelsen fel ute? - Josef Lindell
PRÖVNING AV LIVETS ORDS ANSPRÅK - Peter Albertsson


Överst nyinsattLÄNKARIntressanta länkar kring trosförkunnelsen:

Falska profetior. En hemsida om Benny Hinn med ett otal exempel på falska profetior.
GO ON Ett projekt inom norska Rädda Barnen som specialiserat sig på att hjälpa barn som växer upp i slutna rörelser.
Jan Johansson. En hemsida med belysande material kring Trosförkunnelsen.
Per Kornhall. Per berättar om sin väg ut ur Trosrörelsen
Karin Berglund. Karin berättar om sin tid på Livets Ord och efteråt
Liv i frihet. En annan god norsk "varningslampa" för villfarelser.
Sola Scriptura. Varnar för allehanda villfarelser i tiden.
Anders Kolezdi. Vänder sig mot all sekterism och vill vara en mötesplats för sekttrötta människor.
Torbjörn Swartling. F.d. medlem i Livets Ord som berättar om sin tid där och vägen ut därifrån.
Engelsk länk.
Engelsk länk.
Engelsk länk.
Engelsk länk.
Engelsk länk.

Överst nyinsatt