Säg Din mening

Ett förvanskat språk - HaFo
Ekman ljuger - Lars Berntsson
Gnostiska spår i trosförkunnelsen - Rebecca Öhmark
Livets Ord kör över människor - Patric, Malmö
Av frukten känner man trädet - Magnus Enström
Den teologiska kontexten i Jesu försoningsdöd är viktig för att förstå JDS - Mikael Bask
Den falska trons baskoncept - Per-Åke Hultberg
Trosbevegelsens rikdomslære ubibelsk - inlägg från Norge
"Vi är gudar" - en hörnpelare i trosundervisningen - Per-Åke Hultberg
Tror inte Trosförkunnelsen är från Gud - Jeanette
Varför ifrågasätta JDS - Gammal kristen
Försoningen är inget mysterium - HaFo
Ensidig försoning - Ninni Ledfelt
Debattklimatet - HaFo
Nyårskarameller - Karin Haglund
Vad är Evangeliets kärna - Karin Berglund
Känner inte igen sig - HaFo
Jesus ett rent felfritt skuldoffer - HaFo
Positivt och negativt - HaFo
Ekmans ekumeniska trevare ett sätt att få makt? - Anja Ljuslin
Tanken fri och obunden - HaFo
Med anledning av Steve Hills besök på LO - HaFo
Blodsförbundet - kommentar till Sten Nilssons bok - Magnus Enström
Kommentar till artikel i Kyrkans Tidning - Karin Berglund
Därför är Livets Ord inte rumsrent - Ninni Ledfelt-Anja Ljuslin
En av vår tids grövsta förvrängningar av evangeliets budskap - Stig Andreasson
HAR LIVETS ORD FöRÄNDRATS? - Karin Berglund
Var är de kristna ledarna? - HaFo
Vart är Pingströrelsen på väg? - HaFo
Benny Hinn - en Guds man eller falsk profet? - Patric Johansson
VÄKTARTJÄNSTEN - Sven -Erik Sköld
Är du vaken...

Ett förvanskat språkDen förvanskade betydelsen, bakom det kristna språket i trosförkunnelsen, gör att kristna dras till den, utan att riktigt förstå, vilket tänkande de börjar anamma. Att de successivt förs allt djupare in i ett närbesläktat gnostiskt och New Age tänkande. Att inse sin egen inre gudomlighet. Man kanske inte märker att man leds in i ockulta tekniker där onda andar börjar hålla "lekstuga".

Man kanske inte till en början märker, att i undervisningen försvinner spänningsfältet mellan den gamla och nya människan i den kristnes natur. Att synden slutar bekännas och förträngs istället. Att den ständigt flödande förlåtelsen och nåden från Jesu försoning förvanskas. Att man hamnar i hyckleri och en maskerad lagiskhet. Mitt i allt tal om frihet i Kristus. Att man ytterst hamnar i en maskerad avgudadyrkan.

Kanske inte märker att man, mitt i allt tal om Kristus i Dig - vad Du äger i Kristus etc., luras bort från den sanne Jesus och det sanna evangeliet. Lurad av löften om överflöd på livets alla områden. Lurad av ockulta fenomen. Lurad av entusiasmen. Lurad av den stora spridningen.

Jesus avslöjade de människor som trängde sig på Honom efter bespisningsundret med att säga, att de inte sökte Honom för att få liv, utan därför att de fått äta sig mätta. D.v.s. de sökte Honom inte för den Han var – Guds Son. Utan för att få del av Hans välsignelser.

Här börjar man nu idag jaga mirakler, hälsa och pengar. Men Jesus i sig själv är ganska överflödig. Man är ju som en Gud själv och kan återerövra välsignelserna själv. Man har ju själv fått Jesusnamnet. Kan själv i egen auktoritet agera och regera med andlig makt, i andevärlden. Använder man Hans namn måste det ju vara rätt, resonerar kanske en del.

Man kanske lockas av att träna upp en teknik av tro och bekännelse, som likt en magisk formel, skall garantera andligt existensmaximum. Som inte hör hemma i den här tiden.

Det är inte lätt för människor, som har börjat komma lite djupare in i trosförkunnelsens undervisning, att ta emot korrigering. De har ju börjat få tillgång till uppenbarelsekunskap till sin ande, tror de. Börjat lära sig att inte ta emot sinneskunskap, som är från djävulen. Man får aldrig låta några sinnesintryck ge upphov till tankar som ifrågasätter uppenbarelsen. Därmed blir man utan förmåga att lyssna till andra människor.

Man kanske också till en början luras av alla vackra ord om Jesus. Alla trosfriska utläggningar om att kristna ska vara övervinnare. Inga krokryggade syndare. Utan se sig själva i Kristus och leva i seger.

Man kanske inte märker, hur ändå på ett bedrägligt sätt, fokuseringen flyttas över på människan och hennes möjligheter att leva i sin egen gudomlighet. Att hon i sig själv är såsom en Gud. Att det är ormens röst hon hör. Det går inte att följa en villoande och komma rätt i slutändan. Även om man startat ut rätt.

Harry Forsgren

Överst detta ämne

Ekman far fram med ren och skär lögn

Tänker ofta på en devis jag läste en gång som löd ungefär så här: "Kämpa för att avslöja det felaktiga innan alla förstår att det är fel, sen behövs det inte längre."

Om fler hade insett det, när det gällde Nazismen, destruktiva sekter, villoläror mm, så kunde mycket lidande för många människor ha sparats.

Det är inte lätt att bortse från allt som lärts ut under långa tider på Livets Ord, när man plötsligt försöker göra sken av, att det aldrig predikats något annat än kristen ortodoxi inom Trosrörelsen i Sverige. Detta är ren och skär lögn.

Har själv ett band i min ägo där Carl-Gustav Severin, en av de mera framträdande på Livets Ord, undervisar om att sådan som Gud är, är också vi. Sen drar han tydligt slutsatsen att vi alla är gudar och säger rent ut "jag är gud".

Att göra sken av att detta är kristen ortodoxi är lika lögnaktigt som när Ekman påstår, som en kommentar till beslutet från Uppsala kristna råd (UKR), att UKR själva fabricerat, att Livets Ord behandlat avhoppare illa. Att de verkligen behandlat avhoppare illa är jag och många andra jag känner levande bevis på.

Det är viktigt det som påpekas på olika sätt på denna hemsida.

Namn: Lars Berntsson - Habo

Överst detta ämne

Gnostiska spår i trosförkunnelsenEtt uttryck som man ofta får höra är att vi ska leva ett "övernaturligt liv". I Magazinets ledare för den 29 Juni - 6 Juli så skriver Ulf Ekman bl.a.:

"Den kristna tron är övernaturlig" och fortsätter sedan i hela ledaren att argumentera för det "övernaturliga liv som Bibeln är fullt av".

Men jag undrar - var i Bibeln talas det om att vi ska leva övernaturligt eller i det övernaturliga? De flesta vet nog att något sådant uttryck inte finns i Bibeln. Det handlar inte bara om ett val av ord. Det handlar om ens världsbild och tankesystem. Vad betyder alltså detta uttryck i praktiken? Ja, jag kan ju inte säga vad ALLA som använder uttrycket menar med det, men jag ska försöka förklara varifrån uttrycket kommer och varför vi inte hittar det i Bibeln.

Tanken att skilja på naturligt och övernaturligt eller inomvärldsligt och utomvärldsligt kommer från en grupp som kallades gnostiker. De fanns redan då NT skrevs och Paulus varnar för "det som kallas kunskap (gnosis)" (1 Tim. 6:20). Att det handlar just om gnostikerna visas av 2Tim. 2:18; en av konsekvensen av gnostikernas lära, var nämligen att uppståndelsen redan ägt rum. Vår "rätta identitet" var ju, enligt dem, vår ande och eftersom anden i oss uppstått så hade vi alltså tillgång till hela himmelen redan nu och skulle bara "ta ut det". (En lära som går igen i trosförkunnelsen!)

Paulus säger att dessa "bryter ner tron" hos människor. Förenklat kan man säga att gnostikernas lära byggde just på denna konstruerade motsättning mellan naturligt (inomvärldsligt) och övernaturligt. De menade att Guds skapelse från början var rent andlig och att det var syndafallet som släppte in den "onde skaparguden" som gav upphov till materien.

Frälsningen var alltså något som i första hand var en andlig fråga – den måste ske på ett andligt plan (där kommer JDS in i bilden) - och bara på detta andliga plan kunde vi möta och umgås med Gud. (OBS! Uppdelningen mellan naturligt och övernaturligt kommer från denna gnostiska "skapelseberättelse", men man behöver inte ha denna syn på skapelsen för att anamma världsbilden och uppdelningen och alla dess konsekvenser.)

En konsekvens av att man delar tillvaron i två delar - naturligt och övernaturligt - och hänvisar Gud till det övernaturliga är att man stänger universum för Gud. En av Ekmans lärofäder, Kenneth Copeland, säger:

"Gud är utanför och tittar in... Han måste få en inbjudan, annars kan han inte komma."

En annan trosförkunnare, Frederick Price säger:

"Nu var Gud ute ur spelet. Gud var utestängd från jorden... Han kunde inte göra något... Ha-hah! Han måste få en inbjudan!"

Detta visar sig bl.a. i att man talar om olika tekniker att få kontakt med Gud. Man måste skapa en atmosfär (t.ex. genom lovsång) eller man talar om vissa människor som"sugrör" genom vilka man kan ta till sig Guds tilltal.

En allvarlig risk med detta system är att människor binds andligt till platser, rörelser eller förkunnare och kan därför lätt falla offer för tankekontroll. Man blir hur som helst "andligt handikappad" eftersom man blir beroende av vissa förkunnare, atmosfärer, stämningar, platser etc.

En ytterligare konsekvens är det förakt för"sinneskunskap" som man uttrycker inom trosrörelsen. Man ställer"sinneskunskapen" i motsats till"uppenbarelsekunskap" och menar att allt som går in via sinnena (hörseln t.ex.) är bedrägligt. Örat hör ju till kroppen och kroppen är inte ditt "rätta jag" utan hör till den här världen som ju djävulen har kontroll över.

Alltså är det genom sinnena som djävulen angriper dig. "Uppenbarelsekunskapen" däremot är sådant du upplever "i din ande" och sådant som godkända förkunnare säger. Detta resonemang gör människor låsta och oemottagliga för argument. Det kan mycket lätt missbrukas till tankekontroll.


Vad är då bibliskt? Om vi börjar i 1 Mosebok så ser vi hur Gud skapar materien som något gott. Det är Han som skriver naturens lagar så att allt ska fungera tillsammans. Han är alltså upphovet till allt som är naturligt. Varför talar vi då om Gud som"övernaturlig"?

Varför har vi för oss att Gud inte gör nåt så länge det inte är spektakulärt eller oförklarligt? Och så fort vi kan förklara en händelse (d.v.s. vi kan se en händelsekedja som överensstämmer med naturen) så är det helt plötsligt inte Gud som har handlat.

Det är viktigt att komma ihåg att Gud är HERRE över naturlagarna! Han kan bryta dem när Han vill. Men Hans handlande kännetecknas inte av sådana avbrott. Detta ser vi till exempel då vi studerar Jesu underverk. De går alltid i linje med Guds skapartanke. Djävulen frestade Jesus att göra något helt onaturligt - nämligen att göra stenar till bröd.

Jesus avvisade den tanken: det är ju något Gud inte gör! Att föröka bröd (växter) och fisk (djur) är däremot helt enligt skapelsetanken. Helanden och uppenbarelser är inte heller emot naturen även om vi ser dem som mirakel. (Hela naturen kan vi förresten kalla ett mirakel om vi tänker efter!)


Så - den uppdelning som jag tror är den mest bibliska är delningen mellan gott och ont - mellan naturen, Gud, kärleken å ena sidan och synden å den andra. Synden är väl det "sant onaturliga" eftersom det bryter ned det Gud hade tänkt för oss!

Guds välsignelse till er alla!

Rebecca Öhmark

Överst detta ämne

Livets Ord kör över människorJag är väl insatt i debatten om JDS-läran. Det jag vänder mig emot när det gäller Livets Ord och trosrörelsen är dock inte den biten utan det sätt som man kör över människor och i detalj vill ha kontroll över varje bit av individens liv.

Hur man i sin strävan att beskydda folket från synden och "världens" påverkan har byggt upp ett heltäckande kontrollsystem på bekostnad av friheten i Kristus, och där individens samvete inte har något att säga till om. (Eftersom den"vanlige" kristne är alltför köttslig och oandlig att själv höra från Gud...).

Man nöjer sig inte med att syndförklara det som bibeln klart säger är synd utan har i strid mot skriftens Ord skapat en åsiktslinje eller syndakatalog som sträcker sig långt utanför den bibliska uppenbarelsen.

Den som inte underordnar sig denna katalog blir brutalt överkörd och förklarad oandlig, upprorisk och avfällig. Nu är dock inte detta något som är typiskt för just trosrörelsen utan finns ju mer eller mindre i de flesta samfund.

"För att ni ska vara fria har Kristus frigjort er", samt "Låt inte något nytt träldomsok läggas på er" står det i bibeln. Vi har inte förpliktelse till något organisatoriskt samvete, utan kan själva pröva vad som är Guds vilja i vårt eget liv i varje specifik situation.

Trosrörelsens värld är svartvit. Inga gråzoner existerar. Men det är en världsbild jag har övergivit, ty den är falsk! Allt är inte antingen svart eller vitt! Vissa saker är det nog, men de flesta är det inte!

Och när det gäller synd så kan vi inte bara kräva att alla omedelbart ska bli andliga och leva rent på en gång! Helgelsen är Guds verk i våra hjärtan och måste få ta den tid det tar. Även om Gud ibland tar längre tid på sig än vad vi tycker att det ska ta! Helgelsen kommer inifrån och inte utifrån!

Många har blivit sårade och överkörda och går med ständig fördömelse på grund av trosrörelsens obibliska tvångshelgelseförkunnelse. Det tråkiga är att man i rörelsen väljer att blunda för problemen. Man anser att all kritik är av Djävulen och därför bara ska nonchaleras. Är det någon som är sårad är det deras eget fel...Någon självrannsakning finns inte. Denna inställning är ett stort hån mot de som har blivit sårade.

Patric - Malmö

Överst detta ämne

Av frukten känner man trädetHur skall man rätt bedöma ett andligt skeende? Oftast är det min erfarenhet att bedömningen sker utifrån funktionen, dvs. om en förkunnare exempelvis Ulf Ekman kan uppvisa fantastiska resultat i form av helande, församlingstillväxt m.m. då visar det att han är från Gud.

Att detta inte stämmer med NT är ganska klart. Jesus själv kommer att avvisa dem som profeterat i hans namn, gjort kraftgärningar, drivit ut onda andar i hans namn, men inte har lärt känna Honom. Alltså måste vi hitta andra vägar än funktionsargumentet. Jesus själv talar snarare om att undersöka trädet, för av frukten känner man trädet. Att undersöka trädet innebär ju också att undersöka dess rot. Dåliga rötter brukar generera ett dåligt träd och dålig frukt. (Matt 7:15-21)


Trosrörelsen har sina rötter hos E.W Kenyon (1867-1948). Han och ingen annan är den sanna fadern till all modern trosförkunnelse. En ordentlig utredning av Kenyons ockulta bakgrund i metafysiskt tänkande finns i boken"A Different Gospel" skriven av författaren DR. Mc Connel. Boken som varmt rekommenderas kan beställas från bokhandeln "Det står skrivet" i Göteborg.

E.W Kenyon kom att år 1892 gå en skola i Boston som hette Emerson college of oratory. På denna skola undervisade man i "New Thought" och något som kallas "Mind cure" grunderna kan sammanfattas enligt följande:


För det första tänker man sig att den sanna verkligheten är andlig, att allt det som händer i det fysiska har en andlig orsak och för det andra att det mänskliga medvetandet genom att inta en positiv attityd i förening med en positiv bekännelse har kraft att skapa sin egen verklighet. Antingen hälsa och välgång eller vid en negativ bekännelse ("hoppas jag inte blir sjuk") sjukdom och fattigdom. Det finns alltså en skaparmakt i det talade ordet. Det New Thought skall ge oss är alltså ett recept på hur vi skall kunna kontrollera den andliga verkligheten till vår egen fördel. Detta sätt att tänka är en hörnsten för exempelvis New Age.


Ibland hör man från våra talarstolar talet om att det finns andliga naturlagar för exempelvis väckelse. Ibland sägs detta i bästa välmening, men talet om att det finns andliga naturlagar är oftast en inkörsport till magi och ockultism. För talet om att det finns andliga naturlagar förutsätter någonstans att vi med rätt teknik skall kunna kontrollera ett andligt skeende. Exempelvis när Rodne Howard-Brown kommenderar den Helige Ande att fylla människor (Fill them up!) med det "nya vinet". Det är inget annat än magi.David Yonggi Cho, som man inte får kritisera därför att han har så stor församling utvecklar i sin bok den fjärde dimensionen den tanken att fjärde dimensionen är en dimension som både ofrälsta och frälsta kan flöda i och få resultat. De som är frälsta flödar i den andliga fjärde dimensionen, medans ofrälsta kan verka i den mänskliga fjärde dimensionen.


Yonggi Cho kommer fram till detta med "den Helige Andes hjälp":

"Den helige Ande uppmanade mig att ge akt på Sokka gakkai. Hos medlemmar av den sekten förenar sig människoanden med onda andemakter i den fjärde dimensionen och får makt över kroppen och yttre förhållanden. Den helige Ande klargjorde för mig, att det var på det sättet trollkarlarna i Egypten kunde göra olika tecken precis som Moses.

Eftersom vi tillhör Kristus har vi möjlighet att förena vår ande med Guds Ande - och han är hela världens skapare - kan vi ännu mycket mer få makt över yttre förhållanden. Pris ske Gud! Vi kan bli oerhört skapande och få stor makt över den tredje dimensionen (dvs. vår värld)."


Vad "den helige ande" uppenbarat för Cho är inget annat än skillnaden mellan svart och vit magi. Den fjärde dimensionen är inget annat än en opersonlig kraft som man kan använda i tjänst för Gud eller i tjänst för ondskan, satan. Cho får uppmaningen av anden?????? att ge akt på Sokka gakkai och av dem lära sig en ny sorts tro. Vi kan vara ganska övertygade om att det inte kan vara Bibelns Helige Ande som uppenbarat detta för Cho. Den Helige Ande uppmanar oss att ge akt på Jesus (Joh. 16:13-15).Ulf Ekman skriver i tro som övervinner världen:

"Gud är en Gud fylld av tro. Han vill att vi ska ha hjärtats tro, men han har det också själv. Han planerade en gång universum. Han trodde att det skulle bli till, han planerade och mediterade till dess att hans hjärta var fullt av det. När hans hjärta var fullt, talade han.

Vad hjärtat är fullt av det talar munnen och när Gud talade förlöstes skapande kraft. Det han hade sett i sitt inre, de ting han var övertygad om fast han inte såg dem, blev till genom kraften som förlöstes genom hans Ord. Genom hans tro blev världen till, både den synliga och den osynliga. Den tro som åstadkommer detta ger Gud åt den troende."


Här märker man att det hos Ekman blir en glidning i vad det bibliska begreppet tro är för något.


För det fösta så skiljer Ekman tron ifrån Gud. För det andra så är Tron en andlig naturlag som får, för den som använder den, Gud eller vi, saker att hända. Budskapet är hela tiden detta att även vi kan få den tro som Gud har och på så sätt bli en liten gud som kan förlösa skapande kraft. Tron blir något självständigt gentemot Gud och reduceras till att bli en andlig naturlag som med rätt teknik får saker att hända. På samma sätt som Gud genom att använda tron för att erhålla resultat kan även vi använda oss av samma trosteknik.Ekmans lärofäder bl.a Hagin säger:

"When J did see unsaved people getting results. Then it dawned on me what the sinners were doing. They where cooperating with the law of God - the law of faith."


Meningen är klar. Kristna och icke kristna kan plugga in i denna universella troslag och få resultat.Charles Capps ger oss liknande tankegångar:

"Om man kunnat lyssna på de ogudaktiga människorna i nästa hus, skulle man fått höra en annorlunda bekännelse. De tror på och bekänner framgång dagligen, de talar framgång de lever i det. Ogudaktiga - ja men de tror att de kommer att ha framgång. De bygger upp en trosbild inuti sig själva genom de ord de talar. Många kristna som hör dem tycker , att de bara skryter när de helt enkelt tror på framgång och praktiserar detta. Jesus själv sade att denna världens barn var klokare än Rikets barn. Ogudaktiga - ja men Gud har inte anseende till personen. De har lärt sig ordets makt. Många av dem vet inte varför det fungerar, de vet bara att det fungerar och de praktiserar det."


Man kan alltså lära sig den här tekniken utan att vara pånyttfödd helt enkelt för att ursprunget inte är kristendom utan "New Thought".


"The Faith theology´s view of spirituals laws and formula can only be understood in the light of the doctrine of God in the metaphysical cults. The god in which the metaphysical cults belive is not a personal god who sovereignly governs the universe. Their god is a impersonal force: "The Infinite Power", "the Spirit of Infinite Life" and "the Infinite Intelligence". This infinite, but impersonal, force rules the universe indirectly hrough "immuable laws", rather than directly through his presence and wisdom." (DR. Mc Connell. A Different Gospel, sid. 136)

Magnus Enström

Överst detta ämne

Den teologiska kontexten när det gäller Jesu försoningsdöd är viktig för att förstå JDSEnligt trosförkunnelsen är människan en ande som har en själ och bor i en kropp. Människans egentliga jag är därmed hennes ande.

Enligt ortodoxin kan människan beskrivas i termer av ande, själ och kropp. Det är inget fel med detta och denna antropologi (läran om människan) är exempelvis tydlig inom pingströrelsen. Däremot påstår man inte, enligt ortodoxin, att människans egentliga jag är hennes ande. Alla "delar" i människan är hennes egentliga jag.

Ett annat problem med trosförkunnelsens antropologi är att man betonar människans "delar" på bekostnad av helheten, ja att det till och med är viktigt att förstå. att det är väsentliga skillnader mellan dessa "delar". Ens kristna liv kommer inte att "fungera", om man inte förstår vikten av denna tudelning. Det holistiska perspektivet, helhetssynen, går därmed helt förlorat.

Enligt trosförkunnelsen dog människans ande i syndafallet. Med det menar man att det skedde en förändring av människans väsen, hennes natur. Istället för att vara väsenslik Gud (som är en icke-biblisk tanke), så fick hon satans natur. Människans inre, hennes egentliga jag, dog.

Förutom den tydliga tudelning av människan i ande och själ/kropp, så lär trosförkunnelsen att den andliga sfären i tillvaron är mer "verklig", av större betydelse, än den fysiska sfären. Denna dikotomi mellan andligt och fysiskt, samt betoningen på det andliga, är däremot en gnostisk tanke.

Om nu människan är andligt död, enligt trosförkunnelsens definition av andlig död, så måste människan återlösas från denna död genom att Gud själv erfar samma slags död. Man skulle kunna tala om en slags "gudomlig tragedi". Mer precist går den ut på att en del av gudomen, Ljuset, måste bli sin egen motsats för att bringa försoning, bli ett med Mörkret. Denna försoningslära är typisk för gnostikerna, och är bland annat en hörnpelare i det Valentinska systemet.

Samma lära går idag under namnet JDS, men borde kanske hellre kallas för den "gudomliga tragedin". Jesus, Gud själv inkarnerad, måste bli sin egen motsats för att kunna återlösa människan, bli ett med satan.

Enligt trosförkunnelsen är ett kroppsligt offer, där blod utgjuts, inte tillräckligt för att bringa försoning. (Även om de flesta trosförkunnarna indirekt menar på att det är nödvändigt.) Orsaken är enkel. Jesus har en själ och bor i en kropp, men hans egentliga jag, det som måste dö, är hans ande. Därför, om Jesu inte dör andligen, så dör inte den "riktige" Jesus, utan bara hans skal.

Jesus har två naturer, en gudomlig och en mänsklig, och är oföränderlig till sitt väsen. När Jesus dör och utgjuter sitt blod på korset, ja då sker försoningen. När Jesus ropar: "Det är fullbordat", så är försoningen fullbordad! Det var Jesu blod och kroppsliga offer som återlöste människan, inget annat.

Jesus blev aldrig sin motsats i försoningen. Jesus är Ljuset och har aldrig haft del av Mörkret. Jesus är oföränderlig till sitt väsen. Jesus är offerlammet som slaktades för vår skull. Blodet, Jesu fysiska blod som rann i hans fysiska ådror, återlöste oss. Det är något som vi ska lita på – fullständigt!

Förtrösta på att Jesu korsdöd var för dig, att förlåten (det som skilde oss från Gud) är delad mitt i tu, att Gud förlåter alla dina misslyckanden och tillkortakommanden, att Du kan ha full gemenskap med Gud. Försoningen är inget "teoretiskt" påfund. Diskussion om försoningen är heller inte en "teknisk" debatt. Försoningen rör Livet självt, eftersom den ligger till grund för det eviga livet, en evig gemenskap med Gud själv.

Mikael Bask

Överst detta ämne

Den falska trons baskonceptHar lyssnat på några undervisningskassetter av Lars Widerberg över ämnet "övervinnande". Här följer ett längre citat som kan passa på din hemsida. Det fanns förövrigt mycket mer intressant stoff som tangerade trosrörelsen och andra vilsekomna rörelser. Träffsäkra analyser mitt i prick, enligt mitt förmenande.

Angående den falska trons baskoncept:
"Man säger, människa och Gud kan agera på samma trosnivå därför att båda är ande. Den pånyttfödda människoanden hamnar i Guds klass. Man säger, tro är lika med skaparkraft. Tro är inte detta att låta Gud vara Gud med sitt erbjudande av frälsning i Jesus Kristus. Det handlar mer om att så att säga acceptera Jesus Kristus.

Den pånyttfödda anden kan sedan röra sig på Guds nivå med all auktoritet, talande skapande ord. Det här resulterar i att Gud fråntas suveränitet. Gud fråntas sin unika skaparförmåga. Gud blir berövad auktoritet.

Det är en tro som söker betvinga sammanhang i denna världen. Det enda som människan behöver är pånyttfödelsen. Hon kan sedan, och har sedan rättighet menar man, att agera självständigt, gudomligt, genom att göra bruk av det skapande Gudsordet. Bönegemenskap och profetiskt agerande med denna sk. klass, går i baklås därför att deras hörande och deras övervinnande inte är det samma som bokens. Genom trosmanipulation, genom trosbetvingande görs varje sammanhang välvilligt, problemfritt, lydigt och tolerant. Det är ett falskt övervinnande. Det är ett förenklat övervinnande. Kristna som är infångade av detta övervinnarkoncept måste genomgå avprogramering och införas i en sann Gudsrelation."
Per-Åke Hultberg

Överst detta ämne

Trosbevegelsens rikdomslære ubibelsk

(Ett inlägg från Norge)


En telefon - samtale med;

BENGT BAUM , AVHOPPER FRA TROSBEVEGELSEN, AKTIV FORKJEMPER FOR VEIEN, SANNHETEN OG LIVET OG DEN JESUS VI FINNER I GUDS ORD.

Bengt Baum og hans kone Elisabeth var medlemmer av trosbevegelsen i flere år, og gikk begge på Livets Ords bibelskole i Uppsala. Siden vi har mottatt mange henvendelser på grunnlag av artiklene om trosbevegelsen i nyhetsbrevene, ringte vi opp Bengt Baum i Sverige for et telefonintervju.

Vi har snakket med flere medlemmer av trosbevegelsen og deres familier, og får stadig høre om depresjoner, søvnløshet, uro og emosjonell ustabilitet. Er dette symptomer du kjenner?

Ja det er det, og det har sin naturlige forklaring. Ærlige mennesker som vil noe med sitt Gudsforhold, forsøker virkelig å tro. Disse får de største problemene i trosbevegelsen, fordi de satser 100%. De er overbevist om at alt de tror sterkt nok, kommer til å skje. Om det ikke skjer er det aldri noe feil med læren, kun med dem selv og deres egen tro.

Andre tar ikke dette (trosbevegelsens teologi) fullt så alvorlig. Utad ser det jo ut som et stort Halleluja, og de forstår ikke riktig dypet av det (konsekvensene av læren). For dem er dette en menighet med mer liv i.

I NRK's "antenne 10" for noen år siden, fortalte du at som medlem av denne bevegelsen, hadde du ikke lov til å lytte til kritikk av menighetens lære. Det ville være det samme som å lytte til en kritikerdemon. I praksis betyr det, at ethvert forsøk på selv å finne ut om lære og praksis stemmer, ble ansett å være motivert av en ond ånd.

Ja, og denne frykten for kritikk viser jo at de innerst inne føler at de har bygd sin tro på løs sand, og da må det ikke blåse eller riste. Står man derimot på fjell, er man ikke redd for kritikk.

Ja. hvordan kan man da klare å vurdere det som forkynnes og skjer, og komme seg ut dersom lære og praksis er ubibelsk?

Vi har selv opplevd hvordan vi har måttet kjempe for vår tro og det er kampen mange har når de forlater trosbevegelsen. Du ser, når man er blitt lurt av mennesker man trodde sto Gud nær, når vi opplevde at sannhet ikke er hellig for dem, og vi i tillegg ble utstøtt av de som mente seg å stå Gud nær, da var det lett å miste troen på den Gud de forkynte. Mange mister derfor sin tro.

Hvordan kan vi best støtte mennesker i denne bevegelsen?

Det er svært vanskelig og det finnes ingen lettvint regel. Alle trenger individuell hjelp. Men det er viktig å ikke være aggressiv og krangle om hvem som har rett eller tar feil. Ro, trygghet og fremfor alt henvise til Bibelen som sannhetens kilde er den beste fremgangsmåten.

Hva var det som gjorde utslaget for at dere forlot bevegelsen, på dette tidspunkt, Jæren kristne senter?

Det var et skriftsted som festet seg i min sinn. Salme 119,160 "summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast". Det fikk meg til å se at det var mye feil på lære. Jeg forsto at det er viktig å lese hele Bibelen. Gud er hele tiden den samme. Det er ingen ny Gud som plutselig dukker opp i det nye testamentet. Gud er kjærlighet, men han hater synd og urettferdighet. En kjærlig Gud er også en Gud som må straffe overtredelser. Vi skal derfor frykte Gud og gjøre Hans vilje.

Jeg oppdaget at trosbevegelsens store medlemsmasse ikke er glad i å lese Bibelen. Dette er en farlig holdning. Et eksempel er advarslene i Åpenbaringsboken! Det er den samme Gud som vi finner i hele Bibelen, og hans budskap om kjærlighet, synd og straff er like viktig i dag som til alle tider. Første gang vi hørte om dere var i forbindelse med Alberto-seriene, som vi tidligere har omtalt i disse nyhetsbrevene.

Den velstående og rike Jesus er ikke omtalt i min Bibel. Han hadde "ikke noe han kunne hvile sitt hode på" (Matt.8.20 og Luk.9.58)

En som kom til Jesus, ble bedt "selg alt du eier og gi det til de fattige" (Mattl9,21) Han sa også: "Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike." (Matt. 19,24).

Paulus som ikke var mer velstående enn at han måtte sy telt på sine misjonsreiser for å tjene til det daglige brød, sa følgende; "har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær". (l.Tim.6,8.9). Vi har alt nevnt noen av disse tåpelige begjær hos trosbevegelsens ledere som helt klart vil bli rike og velstående.

"Samle dere ikke skatter på jorden" (Matt.6,19), sa Frelseren. "Dere kan ikke tjene både Gud og mammon," (Matt.6,24) Jacob har en svært alvorlig advarsel og appell til alle som søker rikdom. "Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere! Rikdommen deres råtner og klærne blir møllspist, gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne mot dere, - "Dere har brukt endetiden til å samle rikdom." (Jak.5,1-3) "Dere har levd i luksus og overflod på jorden og gjort hjertene fete til slaktedagen". (Jak.5,5)

Trosbevegelsens rikdomslære er ubibelsk. Betegnelsen velstands- eller fremgangsteologi er korrekte uttrykk for en lære som er et hån mot verdens fattige og en hån mot Gud.

En kristen som har fått sine synder tilgitt og har Jesu kjærlighet i hjertet, makter ikke å prioritere "den beste maten", "de beste bilene" og "den feteste bankkontoen".

Det er ganske enkelt umulig! Bibelens lære må være testgrunnlaget for all forkynnelse og ånden bak forkynnelsen prøves med fruktene. På denne basis må vi kalle trosbevegelsens rikdomslære ubibelsk og sataninspirert.


Överst detta ämne

"Vi är gudar" - en hörnpelare i trosundervisningenPå samma sätt som Ulf Ekman tidigare förnekat att människor farit illa på Livets Ord, genom att kalla det för "rykten" och "anklagelser" som spridits av illasinnade, bl.a. Uppsala Kristna Råd, säger han nu att förkunnelsen om att "vi är gudar" är en bisarr lära som man på Livets Ord aldrig undervisat eller trott på. Detta är naturligtvis rent nonsens. Vi är hundratals f. d. bibelskolelever och församlingsmedlemmar med gott minne. Dessutom är förkunnelsen väl dokumenterad på kassettband, i nyhetsbrev och bibelskolans årsbok.

Jag vill här citera Kjell Rydén, som på 80-talet kämpade mot de främmande läror som han såg komma in i de karismatiska kretsar han själv var med i. Han deltog även i debatter i tidningen Dagen. Hans skrift "Ni ska bli som Gud", som främst är en uppgörelse med Kenyons lärosystem, är mycket bra, som jag varmt kan rekommendera.

Som väl alla känner till, även trogna "Livets Ordare", är det Kenyons lärosystem som ligger till grund för det mesta som förkunnats på Livets Ord. Så här skrev Kjell Rydén 1987: " Sannolikt kommer en del ’trosförkunnare’ att försöka bortförklara eller förneka uttrycket ’ni är gudar’, eftersom det är så anstötligt. Men så länge den ideologiska grund, som gjorde uttrycket ’ni är gudar’ möjligt, finns kvar, så betyder ett förnekande inget.

Samma sak kommer att uttryckas på ett mindre anstötligt sätt, exempelvis ’vi är i Guds klass’, eller som Merck gör på band BJM-202: ’Du är en tvilling med Jesus’. Kvar står idén att vi är exakt som Jesus var, vilket är liktydigt med att påstå att vi är gudar, vare sig detta sägs rent ut eller ej."

Rydén säger också i sitt kompendium att Kenyons poäng med hela den s.k. JDS-läran är den troendes identitet med Gud - att vi är gudar helt jämställda med Jesus.

Att nu säga att vi aldrig trott på undervisningen om att "vi är gudar" är det samma som att säga, vi har aldrig trott på Kenyon. Någon sådant erkännande har hittills inte hörts. Under de fem år jag själv var med i Livets Ord förekom det aldrig att Ulf Ekman eller någon annan varnade för eller gick emot Kenyons undervisning, tvärtom. Flera av hans skrifter ingick i kurslitteraturen och alla visste att det var från honom som själva fundamentet i trosundervisningen kom, om än i populariserad form av Kenneth Hagin.

Precis som vänstern arbetar Ulf Ekman hårt för att tvätta bort Livets Ords smutsiga förflutna. Detta för att vinna gehör och respekt inom obearbetade delar av kristenheten. Men istället för att gå till botten och göra upp med de "bisarra" grundläggande doktrinerna från lärofäderna Kenyon, Hagin m.fl., slingrar han sig genom att förneka obekväma läror, negligera obehagliga oförätter mot "upproriska" församlingsmedlemmar och bagatellisera sårande och kränkande omdömen mot andra kristna.

Detta är naturligtvis att förneka kända fakta och innebär inget annat än ett försök till förvrängning av historien. Det är lika absurt att Livets Ord förnekar att man trott på undervisningen om att "vi är gudar" som att vänstern skulle förneka att man trott på Lenin och proletariatets diktatur.

Nu är det naturligtvis helt okej att erkänna fel och att ändra uppfattning. Problemet är dock att Ulf Ekman vare sig gör det ena eller det andra. Vi har inte ändrat oss , slår han fast. Alltså håller man fast vid sina lärofäder och deras doktriner.

Samtidigt säger han att Livets Ord alltid stått för en klassisk kristen tro. Dessa påståenden är givetvis oförenliga. Kenyon och Hagin står knappast för klassisk kristen tro. Om nu Livets ord menar allvar med att man står för en klassisk kristen tro måste man givetvis rensa ut de ideologiska surdegarna.

Ska man kunna ta Ulf Ekman på allvar i hans enhetssträvanden måste han, på samma sätt som många inom vänstern gjort, och som idag tar avstånd från Marx, Lenin och Stalin, göra upp med de grundläggande doktrinerna från Kenyon, Hagin m.fl., och samtidigt erkänna alla felaktigheter och oförrätter som begåtts under årens lopp. Det räcker inte med att säga, "Alla har väl gjort sina misstag. Låt oss nu se framåt".

Hittills har vi inte sett någonting av äkta självrannsakan. Nu är det viktigt att alla som älskar sanningen gör sina röster hörda genom att berätta om hur det egentligen ligger till. Annars är risken stor att lögner talas ut tillräckligt många gånger för att så småningom bli allmänt accepterade "sanningar".

Per-Åke Hultberg - Uppsala

Överst detta ämne

Tror inte Trosförkunnelsen är från GudJag har haft en del kontakt med trosrörelsen, men aldrig gått med i någon sådan församling. Men de gånger jag tagit del av trosförkunnelsen, så har jag först tyckt det verkat OK, men efteråt känt en stor osund rädsla, eller snarare en fruktan...så jag för min del, tror INTE att den läran är från Gud! Har tyvärr varit tvungen att bryta med tidigare goda kristna vänner, för att det har blivit omöjligt att kommunicera normalt med dem...sen de gått med i trosrörelsen...

Jeanette - PartilleTack Jeanette för beskrivningen av Din upplevelse i mötet med trosförkunnelsen.

Det är tre saker Bibeln tecknar vi ska undersöka vid mötet med något som kommer i Jesu namn.

 1. Vad undervisas? (Läran). Att talet om Jesus är den Jesus vi finner i Skriften.

 2. Vad är frukten? (Inte den frukt som trosförkunnelsen talar om: resultat).
  Är det präglat av Andens frukt, kärlek, frid, saktmod, värme, medkänsla och omsorg?

  En atmosfär av ödmjukhet, nåd, förlåtelse, ärlighet, fyllt av harmoni, ro och frid för själen, utan att fördenskull falskt bara släta över och ursäkta.

  En atmosfär av "litenhet", där Gud är stor och Guds erbjudande och omsorg träder fram och inte kravfyllt med Du måste och får inte. Där kärleken till Jesus och vissheten om Hans storhet växer och nåden blir central och livsnödvändig.

 3. Herdens röst! "Mina får känner mig och följer mig… en främmandes röst ska de alls inte följa". Var rädd om den rösten! Som Du beskriver det är det just den rösten som bevarat Dig i mötet med trosförkunnelsen. Rösten från Herden. Viktigt detta att människor förstår att de ska lyssna till "Herdens" varningsröst.

Men som Du beskriver det kan det också ha ett pris att "följa Lammet varthelst det går". Ibland kan det innebära att man inte kan gå den väg som vänner går, när de väljer att inte lyssna till "Herdens" röst.

HaFo

Överst detta ämne

Varför ifrågasätta JDSHur kan det komma sig att kristna överhuvudtaget börjat ifrågasätta om JDS är sann? Det är en självklarhet att om Jesus dog andligen, så har vi ingen frälsare och räddning.

Det är en självklarhet att om Jesus inte på korset övervann den andliga döden, så är vi kvar i våra synder utan möjlighet till förlåtelse.

Det är en självklarhet att en lära som tar från Jesus hans gudomlighet och gör honom till djävulens son, härrör från mörkret.

Det har skett en fixering vid att Jesu ställföreträdande bara handlar om att ta straffet. Så lämnar man bibelordet och gör en mänsklig tankebana. Syndens lön är andlig död. Frånskiljande i natur och gemenskap med Gud. Alltså måste Jesus som ställföreträdare lida denna död för att straffet ska till fullo vara utdelat. Detta är människotankar och inte Guds tankar kring försoningen.

Genom människotanken att Jesus måste dö den andliga döden i människans ställe, missar man vad Gud säger är det offer han kräver för att skulden ska vara betald. Det rena, oskyldiga offerlammets kroppsliga blod och lekamen. Trosförkunnelsens tes att en kroppslig död inte kan sona ett andligt brott är rent nonsens utifrån bibeln och har sin grund i ett gnostiskt tänkande.

Den bibliska framställningen hur Jesus även som människans ställföreträdare övervinner den andliga döden i sin jordiska kropp förbises. Man ser inte att Jesus genom sin syndfria lydnad inte behöver dö andligen, utan besegrar den andliga döden och förenar Gud och människa igen. Man ser inte att den från evighet till evighet oupplösliga förening till sin natur med Gud som Jesus har, även gör en andlig död av Jesus omöjlig.

Detta har varit kristen tro och övertygelse genom hela historien. Att Jesus skulle dött andligen har alltid avvisats som en villolära. Aposteln Johannes visar i sina brev att i en lära som hävdar det, är det antikrists ande som är verksam.

Nu plötsligt sägs det, att den som säger att Jesus dog andligen har en klassisk kristen tro. Det är en självklarhet att den som tror att Jesus dog andligen inte tror på Jesus som Guds Son. Inte ens har insett betydelsen av begreppet Guds Son.

Här sägs att bibeln uppmanar att välsigna allt och alla. Varför ska vi välsigna det Jesus själv fördömer. Han säger att förförelsen måste komma, men ve den människa genom vilken den kommer. Säger nu ve er ni alla, som här vill försvara läran att Jesus dog andligen! Denna helvetets teologi! Denna lära ligger också till grund för att "smorda tjänster" och ledare aldrig får ifrågasättas utan skall betraktas och behandlas som Gud själv.

Gammal kristen


Sätter in några Bibelverser som bekräftar vad "Gammal kristen" skriver, men vill säga att jag personligen inte vill uttala ett ve över dem, som kanske inte än insett förvillelsen med JDS och fortfarande brottas med frågan. Över själva JDS - läran vill även jag uttala ett ve. Den har sitt upphov från mörkret.

"Och när jag har blivit upphöjd från jorden, skall jag draga alla till mig. Med dessa ord gav han till känna, på vad sätt han skulle dö." (Joh. 12: 32 – 33)

"Ni vet ju att Han uppenbarades för att Han skulle borttaga synderna, och synd finnes inte i Honom." (1 Joh. 3:5)

"Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga" (Kol. 1:22)

"Och det bröd som jag skall giva, är mitt kött, och jag giver det, för att världen skall leva." (Joh. 6:51)

"Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur, som stod emellan oss, nämligen ovänskapen. Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid och för att han skulle åt dem båda förenade i en enda KROPP skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen." (Ef. 2: 13 – 16)

"genom att Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång för alla." (Hebr. 10: 9 – 10)

"och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom BLODET PÅ HANS KORS hade berett frid." (Kol.1:20)

"Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. " (Rom. 6:10)

(Andlig död är en död in i synden - medan Jesus dog bort från synden!)

"Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev, som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort, genom att spika fast det på korset. Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem." (Kol. 2: 13 – 15)


Om Jesus skildes från Fadern i väsenshänseende och fick en syndig natur (för att helt identifiera sig med den fallna människan). Ja, egentligen en satanisk natur, eftersom trosförkunnelsen lär att andlig död är en natur - satans natur, som har djävulen till far, blir konsekvensen att Jesus i den stunden faktiskt är djävulens son. Säger man samtidigt att Jesus är Guds Son, vem är då Gud? Jo, djävulen! Vilket sinnrikt bedrägeri!

Om Jesus blir född på nytt, blir det i sin konsekvens en annan Jesus som uppstår än den Jesus som hängde på korset.

Jesus blir fråntagen både sin Gudomlighet och rättfärdighet. Han är alltså inte sann Gud längre. Han är inte heller sann och ren människa utan får en syndig natur och skiljs från Fadern(andlig död). Även om de i ord säger att Jesus är sann Gud och sann människa, så är han inte det i konsekvensen av deras lära.

Trosförkunnelsens lära går alltså i strid med Bibelns kriterium på sann lära:

"Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet(Sann Gud och sann människa), han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande." (I Joh. 4: 2-3)

Det är alltså antikrists ande som är verksam i trosförkunnelsen. Mycket skickligt maskerat i det Bibliska och kristna språket och med ockulta manifestationer som ska locka och förvilla "jämväl de utvalda".

Den sanne Jesus Kristus. Skriftens Jesus förenar Gud och människa i Jesu jordiska kropp. Genom sin lydnad och syndfrihet, som sann människa övervinner Jesus där i sin jordiska kropp den andliga döden (skilsmässan från Gud). Jesus dör inte andligen utan övervinner och besegrar den andliga döden i människans ställe där i sin jordiska kropp. Straffet som Gud krävde, en ren sann Gudsförenad människas (Gudamänniskan Kristus) kroppsliga blod och lekamen är det offer som bringar försoning mellan Gud och människa och är slutförd på korset utan någon inblandning av andlig död av Jesus.

Som sann Gudamänniska (med bevarad enhet mellan Gud och människa vid kroppens frånskiljande och död = Kristus) uppstår Jesus från den kroppsliga döden (ingen pånyttfödelse av Jesus behövs. Han är hela tiden Gud!) och förenas i uppståndelsen med sin jordiska kropp som får liv igen. Därmed har Han besegrat den kroppsliga döden i människan ställe. Han går sedan till den härlighet Han hade från tidens begynnelse hos Fadern och varifrån Han kom.

Bibeln talar aldrig om en andlig död av Jesus(skilsmässa från Fadern i väsenshänseende). Vilket också är helt omöjligt eftersom Jesus hela tiden även är sann Gud och från evighet till evighet oupplösligt och oupphörligt väsensförenad med sin Fader. Lika oupplösligt som att mina barn aldrig kan bli annat än biologiskt bundna till mig som deras far. Jesus är från evighet till evighet den levande Gudens Son. Inkarnerad för att återlösa människan och sen återtransformerad efter uppståndelsen från de kroppsligt döda, till härligheten hos Gud.

Det är min övertygelse att synen på dessa frågor, vem Jesus är, försoningen och dess konsekvenser i människan, är avgörande för vilken Jesus Kristus man kommer till tro på, inbjuder och umgås med och är avgörande för evigheten med eller utan Gudsgemenskap.

Är också övertygad om att Gud tillåter villfarelsen att komma, för att det skall visa sig vilka som är födda av Sanningens Ande och Guds tillhörighet eller vilka som inte gav kärleken till sanningen rum i sina hjärtan. Därför är det så viktigt att vi inte bygger på en falsk uppenbarelsekunskap utanför Skriften, som trosförkunnelsens lärosystem utgör.

HaFo

Överst detta ämne

Försoningen är inget mysteriumEn del säger att försoningen är ett sådant mysterium, att vi aldrig kan förstå den och därför inte ska fördjupa oss kring försoningen. Är det sant?

Gud har aldrig i sitt Ord gjort någon hemlighet av, att det offer Han krävde för att människornas syndaskuld skulle vara sonad, var en syndfri, ren, sann Gudsförenad människas (Kristi) kroppsliga blod och lekamen:

"Och när jag har blivit upphöjd från jorden, skall jag draga alla till mig. Med dessa ord gav han till känna, på vad sätt han skulle dö." (Joh. 12: 32 – 33)

"då han nu genom EVIG ANDE (Sann Gud) har framburit sig själv (ren, syndfri, sann Gudsförenad människa - Kristus) såsom ett felfritt offer åt Gud." (Hebr. 9:13-14)

"Och det bröd som jag skall giva, är mitt kött, och jag giver det, för att världen skall leva." (Joh. 6:51)

"genom att Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång för alla." (Hebr. 10: 9 – 10)

"och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom BLODET PÅ HANS KORS hade berett frid." (Kol.1:20)Gud har aldrig i sitt Ord gjort någon hemlighet av, att när Jesus "blir gjord till synd", så är det inte i faktisk, utan tillräknad mening i Guds ögon sett:

"Den som inte visste av någon synd, honom har han för oss gjort till syndoffer " ( ordet i grundtexten kan översättas med synd, syndoffer eller skuldoffer). (2 kor. 5:21)

"Ni vet ju att Han uppenbarades för att Han skulle borttaga synderna, och synd finnes inte i Honom." (1 Joh. 3:5)

"Det gjorde Gud, då han för att borttaga synden sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet." (Rom. 8:3)

"Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. " (Rom. 6:10)

(Andlig död är en död in i synden - medan Jesus dog bort från synden!)Ren till sin natur, syndfri och därmed fortfarande väsensförenad med sin Fader, tillräknas Jesus all världens samlade synd och skuld. Gud ser den som uppsamlad i Jesu jordiska kropp. Guds vrede över synden, drabbar där människans representant på korset.

När Jesus där blir " gjord " till synd, innebär det inte, att Han i sig själv, lever i liering med syndanaturen. Utan helt oskyldig och syndfri i sig själv, tillräknas Han, i Guds ögon, all mänsklighetens synd. Han blir oskyldig, föremål för straffet för mänsklighetens synder. Det syndfria heliga och rena skuldoffret i form av Jesu blod framburet ur Hans syndfria, jordiska kropp. Syndfri och ren till hela sitt inkarnerade mänskliga väsen, till ande själ och kropp, är Han syndaoffret som bringar försoning mellan Gud och människa.

Som sann människa, har Han där ingen förnimmelse eller vetskap om Guds närvaro. Som sann människa upplever Han sig helt förkastad av Gud och förtappad. Upplever där i sin jordiska kropp, helvetets alla bittra kval. Där i sin jordiska kropp upplever Jesus, dödsrikets vånda av Guds frånvaro, i full kraft. Men ändå var Gudomen i Honom. (Gud var i Kristus och försonade…)Jesus var samtidigt i sig själv sann Gud. Detta är undret!

Jesu nödrop på korset var inte något som skilde honom från Gud. Men ett uttryck för den våldsamma kamp han genomled när Han som sann människa där i sin jordiska kropp övervinner den andliga döden, genom att fullgöra Guds vilja i människans ställe och sona skulden med sitt rena offer av Kristi blod och lekamen. Han säger MIN GUD och FADER I DINA HÄNDER överlämnar jag min ande. Det är inte i liering med syndanaturen han tillber och överlämnar sin ande till djävulen och dödsriket! (Vilket skulle ha varit resultatet av en andlig död av Jesus)

Gud gör alltså ingen mystisk hemlighet av att Jesus var det rena, oskyldiga offerlammet, vars blod och lekamen offrades i människans ställe. I och med Jesu kroppsliga död rämnade förlåten i templet. Vägen till Gudsgemenskapen var öppen. Förlåtelsen för synderna tillgänglig.Gud har aldrig i sitt Ord gjort någon hemlighet av, att försoningen mellan Gud och människa sker i Jesu jordiska kropp. Gjort någon hemlighet av att Jesus inte dör andligen, utan övervinner i människans ställe den andliga döden(skilsmässan från Gud) där i sin jordiska kropp:

"Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.." (2 kor. 5:20)

(Dog Jesus andligen – skildes från Fadern till sin natur, så är inte Gud i Kristus!)

"Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur, som stod emellan oss, nämligen ovänskapen. Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid och för att han skulle åt dem båda förenade i en enda kropp skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen." (Ef. 2: 13 – 16)

"Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga" (Kol. 1:22)

Det är alltså inget mystiskt med försoningen, som vi inte kan förstå. Den står där enkelt och klart tecknat i Guds Ord.En del säger att det är inget att strida om huruvida Jesus dog andligen eller inte. Att det viktiga är att vi vet att Jesus dog tillräckligt. Är det sant?

"Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet (Sann Gud och sann människa, Gud kommen i människogestalt), han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är antikrists ande." (I Joh. 4: 2-3)

Gud visar i sitt Ord att det inte är oväsentligt, vilken sorts död av Jesus vi kommer till tro på. Konsekvensen av Guds Ord blir att en död (andlig död), som fråntar Jesus Hans Gudomlighet och bryter enheten av Gud och människa i personen Kristus, är ett verk av antikrists ande. I lika hög grad som att förneka jungfrufödseln, som också Gör Jesus till en syndig natur. Tron på att Jesus dog andligen är alltså en falsk tro, där inte längre Jesus är "Gud kommen i köttet" och är uppenbart inte en tro framfödd av Guds Ande och leder därmed inte heller till evigt liv i Guds gemenskap.

En del säger att det viktiga är att tro på Jesus, att säga att Jesus är Guds Son och att människor får lära känna Honom. Är det så självklart hela sanningen?

Jehovas Vittnen tror på Jesus och säger att Han är Guds Son. Men är det rätt Jesus de tror på och bekänner? Är det rätt Jesus människor lär känna genom deras undervisning?

Signaturen "Gammal kristen" formulerade saken väl tidigare i debatten:

"Det är en självklarhet att den som tror att Jesus dog andligen inte tror på Jesus som Guds Son".


Vad gagnas människor av att lära känna en falsk Jesus? Att bekänna Jesus som Guds Son, är att bekänna den bild Skriften ger av Jesus som Guds Son. Inte bara att uttala orden att Jesus är Guds Son.

Någon säger att så krångligt är det inte att vara kristen. Nej, det är inte krångligt, utan väldigt enkelt. Men villoläror gör det krångligt och ger människor dimmiga andliga ögon så att inte Guds Ord lyser klart längre.

Varför kommer då alla dessa lögnens påståenden som återgetts just nu? Varför ska vi fås att tro att försoningen är något ogripbart mysterium? En mystisk, diffus tilldragelse som vi inte helt kan se in i och helt förstå. Att det sker en osynlig, andlig död av Jesus med ett hemlighetsmakeri i det fördolda.

Jo, trosförkunnelsens förförelse är på väg att infiltreras och få fäste bland kristna. Då måste dess lärosystem försvaras. Men inte utifrån en helhet av Ordet, utan med lögnaktiga påståenden. Varvade med punktsanningar ur Skriften. Till en förvriden slutprodukt, som människor till slut tror är sann och ska öppna tanken för trosförkunnelsens lärosystem. Från att Adam var skapad jämlik med Gud till att människan i sin egen ande blir skapad till likhet med Gud och i samma position och väsen som Adam före fallet och Jesus i sin påstådda pånyttfödelse. Det som knyter samman det falska läropaketet är Jesu andliga död och pånyttfödelse ihop med att människans egen ande är hennes rätta, hela och egentliga personlighet.

Harry Forsgren

Överst detta ämne

Ensidig försoningMin egen erfarenhet av Livets ord, både som medlem, "avhoppare" och numera som präst i Uppsala, säger mig att problemen med LO knappast blivit mindre efter deras fleråriga "normaliseringskampanj", utan snarare tvärtom. Det var nog enklare för "normala" frikyrkliga att inse att Livets ord var något helt annat än vanlig kristendom på den tid man profilerade sig mot andra samfund och öppet visade sitt förakt för alla som uttryckte sin tro på Jesus med andra medel än trosrörelsens.

De senare årens så kallade ekumeniska strävanden skadar kristenheten än mer, eftersom de ställer krav på ensidig försoning - man har ju från Livets ords sida aldrig velat göra upp med de övergrepp som skett, och sker, mot människor.

Ändå förväntas kristenheten ta emot dem med öppna armar när de nu insett att det är mer taktiskt att infiltrera andra samfund med ett leende än med 80-talets konfrontationsteknik.

Det är viktigt att debatten hålls levande både när det gäller lära och liv, eftersom en felaktig lära alltid kommer att bära frukt. Inom Livets Ord ligger fortfarande den felaktiga läran i botten, med dess människosyn, ledarskapssyn och syn på försoningen. När den sen bär sin frukt i övergrepp av olika slag är det inte några "misstag" utan något som är fullständigt logiskt.

Som jag ser det finns det något livsfarligt och verklighetsförnekande i allt resonerande om att man ska se till det som förenar och enligt något slags plikt att älska och förlåta vad som helst "stryka ett streck över det som varit".

Livets ords övergrepp på individer är något som fortfarande sker! Vi som verkar i Uppsala märker det, och den här hemsidan innehåller åtskilliga vittnesbörd om att så är fallet.

Man har heller aldrig gjort upp med de övertramp mot andra samfund som gjorts innan man bytte taktik och låtsas sträva mot ekumenik. Tydligast gäller det Uppsala missionsförsamling som under 80 och början av 90-talet offentligt förolämpades av Ulf Ekman i predikan efter predikan. Och nu är det bara tyst kring detta från Livets ords sida, samtidigt som man kräver acceptans och försoning från övriga kristenheten.

En försoning som kräver att man blundar och låtsas som om ingenting har hänt är inte värd namnet - det är bara falskhet.

Jämför med Jesus själv som var full av både nåd och sanning. När han förlät människors synder uppmanande han dem också till omvändelse och ett nytt förhållningssätt.

Livets Ord vill ha en ensidig förlåtelse från övriga kyrkofamiljer utan att det ska påverka och förändra dem själva, och utan att man talar sanning om det som har skett. Sådan försoning är inte värd namnet!!!

Vi fortsätter att tala om vad vi sett och hört, för att om möjligt rädda andra från att gå igenom det helvete som en tid i trosrörelsen kan innebära!

På frukten känns varje träd igen, och om frukten ser ut som den gör på Livets ords träd så finns det ingen anledning att låta dem "ympa in" sina grenar i vanliga kristna sammanhang!

Ninni Ledfelt - Uppsala

Överst detta ämne

DebattklimatetDet är intressant att följa med i debatten kring trosförkunnelsen på olika forum ute på nätet. Det finns ett mönster som träder fram.

Så fort någon säger något emot trosrörelsen, så dyker det genast upp en två till tre personer med lite olika namn, men med samma uttryckssätt. De säger sig inte vara med i trosrörelsen (därmed talar de ju inte i egen sak!)och kan även uttrycka att någon liten bagatell är svårt att hålla med om i trosrörelsen(Då låter de mer trovärdiga, samtidigt som människor får en känsla av att det bara är perifera bagateller, som är galet med trosrörelsen).

Men sen när de tas på pulsen och man kommer in på den antikristliga tanken att Jesus dog andligen, börjar de säga att det ska vi inte spekulera över, för vi kan aldrig riktigt veta vad som skedde och lägger till att huvudsaken är att vi vet att Jesus dog tillräckligt(Då för de debatten från det som är centralt och viktigt, samtidigt som det låter som en bagatell, det som egentligen är galet med lärosystemet inom trosrörelsen).

Så spinner de vidare med att vi måste se på vilka resultat som sker i trosrörelsens spår, hur många som blir frälsta och att vi inte kan ifrågasätta deras frälsning. (Därmed har andra än trosrörelsen bekräftat att det inte rör sig om villfarelse, eftersom människor blir frälsta. Trosrörelsen har plötsligt hamnat i en positiv dager genom att fokusera aktiviteter istället för vad de lär och de som kritiserar är dömande och negativa till väckelsen).

Att diskutera själva kärnfrågan kring vem Jesus är och vad som gäller kring försoningen blir omöjlig. Försöker man visa på att trosrörelsen fortfarande har ett lärosystem som innehåller att Jesus dog andligen, så drar de fram Ekmans senaste utspel där han låter så korscentrerad, men aldrig tar avstånd från att Jesus dör andligen på korset (Läsaren får en känsla av att det bara är en onödig bagatell man bråkar om - mest för att bråka, för Ekman har ju ingen fel syn kring försoningen).

Ger man citat ur deras utbud, så är det föråldrat fast det aldrig dementerats eller tagits avstånd ifrån, utan fortfarande finns det med i bagaget i utbudet av band och litteratur. Eller så kallas det enstaka tveksamheter som inte Bibeln ger klart stöd för, men är marginella bagateller och som helhet blir de bara missförstådda och misstolkade och de ger sken av att inte förstå vad man pratar om (därmed får läsaren en känsla av att den som ifrågasätter trosrörelsen inte vet vad han pratar om).

Hur är det möjligt att vara med i trosrörelsen och inte finna relevans i att Jesus dog andligen, när det finns med som en resonansbotten på all verksamhet, alla band och litteratur som jag tagit del av!!! Ibland helt uttalat, som en central utgångspunkt för fortsättningen av undervisningen och ibland mer underförstått. (När man sen återger detta så vet inte ens människor om att det är en central komponent av allt som sker! Är de blinda, döva och utan uppfattningsförmåga eller vad handlar det om????)

När Ulf Ekman predikade på TV-Gudstjänsten, var innehållet ordmässigt först helt korrekt, men så alldeles i avslutningen kom det, när han sa som en slutsummering att Jesus smakade i vårat ställe den eviga döden. Detta är ju samma sak som att säga att Jesus skildes från Gud och dog andligen. Här hade han ordmässigt först talat om Jesus så att det lät riktigt. Men hela tiden åsyftade han en annan Jesus. En Jesus som dött andligen och alltså inte var Guds Son. Samtidigt som han i ord sagt att Jesus var Guds Son. Att Jesus dör andligen, uttrycker en av grundbultarna i ett genomfalskt lärosystem, som är antikristligt till sitt väsen. Alltså raka motsatsen till kristen tro.

När jag lyssnat till Ekman så är detta typiskt i hans framställningskonst. Kanske 90% av vad han säger kan vara riktigt, så här och där liksom i förbifarten, så att det nästan inte märks, kastar han in pusselbitar från ett helt annat lärosystem som till sitt väsen är antikristligt.

Detta är ju ett förfaringssätt som är ganska välkänt inom reklambranschen, där "dolda" budskap läggs in, som lyssnaren knappt märker, men som på sikt får honom att köpa just den produkt som önskas. På den andliga arenan kan inte detta kallas för något annat än förförelse på mycket hög nivå. Medveten, utstuderad och mycket skickligt genomförd.

De som idag uttrycker att det inte spelar någon roll om Jesus dog andligen eller inte, att vi aldrig riktigt kan veta och huvudsaken är att vi tror att Jesus dog tillräckligt, är ju redan på väg att bli förförda av en lögn.

Visar man ur Bibeln vad som gäller kring försoningen, så vänds det, utan att i sak vidröra frågan, som att det sker av skriftlärda dödgrävare, som dömer istället för att leva i smörjelsen och bara hatar trosrörelsen, för att de har sån framgång (Därmed förs läsaren från sakinnehållet i försoningen och får en känsla av att den som ifrågasätter trosrörelsens lära, bara är en dömande, negativ väckelsemotståndare).

I slutändan av debatterna så blir det bara kvar lite sjuka symptom, som kan röra sig i trosrörelsesammanhang precis som det kan göra i alla andra sammanhang. Summan som synes stå kvar är att de som kritiserar trosrörelsen bara är döda skriftlärda som inte vill veta av livet och kraften hos Jesus och därför behöver ingen lyssna.

Denna strategi är så sinnrikt upplagd, målmedveten och samstämmig, så det är svårt frigöra sig från tanken att debatterna ute på nätet bevakas och styrs från högre instanser i hierarkin inom trosrörelsen.

Hur går man tillväga för att möta en sådan förvänd debatteknik som gör det omöjligt att samtala i sak? Ser inte människor med vilken taktik och syfte debatten styrs och förs? Väcker inte enbart detta förfarelsesätt funderingar hur det är ställt inom trosrörelsen?

Varför har man sen hamnat i en förljugenhet där denna antikristliga lära tonas ned, men ändå finns med i bagaget? Under förespegling att det ska vi inte spekulera i vad som egentligen skedde med Jesus. Man får det att låta som en liten bagatell, som om det inte har så stor betydelse om vi har en antikristlig tro på Jesus eller inte. Denna antikristliga tro ligger hela tiden med inbakat i ett lärosystem, där varje pusselbit griper in i varandra och bygger just på denna antikristliga tanke att Jesus dog andligen. Varför döljer man det numer och ändå har det med i bagaget?

Är det en slags "andlig vishet" där de köttsliga kristna inte är mottagliga för denna uppenbarelse förrän de lärt sig leva i anden?

Eller handlar det om något så simpelt som kyrkopolitik? Att de märkte att läran om att Jesus dog andligen mötte ett sådant motstånd, så den måste tonas ner. Så man inte skulle riskera att förlora alla rekryteringsfälten i de kristna församlingarna?

Oavsett motiv så fungerar förförelsen och det märks att allt fler kristna börjar tänka i banor som att kanske Jesus behövde dö andligen. Vi kan ju aldrig riktigt veta o.s.v.

Det handlar om själva livsnerven i den kristna tron och har med själva livet i Gud att göra. Det handlar om att människor leds in i en antikristlig tro på Jesus och Hans försoningsdöd. Precis en sådan förvanskning av den frälsande tron Gud säger till oss att både peka ut och ta avstånd ifrån. Både läran och de som står för den.

Människor söker ärligt, men istället för rätt mat om vem Jesus är och vad som gäller i försoningen, så får de sig till livs en antikristlig Jesus(Vilket Han är om Han dog andligen) och en felaktig grund för förlåtelse?

Jesus säger själv att det är en livsfråga att inse betydelsen av offret av Hans kropp och blod och Guds Ord säger att en bekännelse av Jesus, där Han inte är sann Gud och sann människa(Vilket en andlig död av Jesus omintetgör), inte sker i Guds Ande utan i antikrists ande.

Tror inte det handlar om teologi. Allra minst i perifera frågor som en avgörande betydelse. Men är det möjligt att komma rätt i evighetsperspektivet om jag vid himmelens port inte äger en sann tro kring det centrala på vem Jesus är och det försoningsoffer som Bibeln så oerhört starkt fokuserar?

Gud har i sitt Ord inte lämnat oss i ovisshet om vad som är segern över den andliga döden över människornas liv. Jesu ställföreträdande rättfärdighet som förenar och försonar Gud och människa i Jesu jordiska kropp - vilket inte hade skett om Jesus dött andligen. Skulden betalas genom offret av det rena "Lammets" kropp och blod. Kan inte se detta som olika teologier som bägge leder till Gudsgemenskapen. Utan att det handlar om sann eller falsk tro. Antingen ingiven av Guds Ande eller en villoande.

Vi ska inte och kan inte döma enskilda människors tro, för ingen kan läsa människors hjärtan, men fördöma en lära, som om den omfattas av människors hjärtan, leder dem till fördärvet!

Om vi inte längre kan peka på hur viktigt Guds Ord fokuserar vilken Jesus och försoning människan kommer till tro på, var hamnar vi då? Människor kan ju hävda att de tror på spanjoren och skidåkaren Jesus som världens frälsare och vi kan inte säga att det är fel Jesus. Då dömer vi människors tro.

Trosförkunnelsen har en annan Jesus. En Jesus som inte är Guds Son, även om den termen används. Foglander beskriver ju till och med Jesus som djävulens son på korset. I en bok som fortfarande sprids. Detta måste vi väl ändå tala om i klartext.

Det handlar inte om att skrämma människor med att de är fördömda om de inte ser varje detalj i läran rätt eller om att skärskåda varandras teologi. Det handlar ju om själva kärnan och livet i evangeliet.

Anar tre punkter som trosrörelsen arbetar efter för att infiltrera och driva igenom sitt lärosystem in i övriga kristenheten.

 1. Det ena har ju pågått länge och det är att manipulera och ge sken av att inte längre förfäkta den antikristliga tron att Jesus dog andligen. Mycket energi går ju åt bara till att försöka visa människor att det faktiskt fortfarande är den tron som knyter samman och bär hela trosförkunnelsen i lära, liv och utövning.(Det sker ju bara för att förförelsen ska kunna fortgå)

 2. Få människor att tänka att det inte har så stor betydelse hur vi ser på den frågan. Att det bara är renläriga fariséer och väckelsens bromsklossar som sysslar med det istället för att vara inbegripna i det Gud gör idag. De för fram att vi kan aldrig riktigt veta vad som händer i försoningen och därför inte ska spekulera. (Alla dessa påståenden är lögner, som om de upprepas oemotsagda tillräckligt länge, så uppfattar människor det som sanningar och förförelsen kan ytterligare öka.)

 3. Vända det till att den som uttrycker, att det är en villfarelse att hävda att Jesus dog andligen och är en antikristlig tro som inte leder till livet, bara dömer människors tro och därför inte behöver lyssnas på.

Må Gud hjälpa oss att med rätt motiv, i kärlek och omsorg och med vishet kunna på rätt sätt avslöja villfarelsen och peka på den sanna nåden och försoningen i Jesus Kristus.

Harry Forsgren

Överst detta ämne

NyårskaramellerHar läst det senaste numret av Magazinet med bl. a. referat från nyårskonferensen. Kan inte låta bli att förundras över det talarna säger. Sin vana trogen har herr Ekman "förutsagt" 12 kommande trender i församlingen och världen:

 1. Ny, passionerad kärlek till Jesus.
 2. Frågan är bara vilken Jesus det rör sig om; bibelns eller trosförkunnelsens? För min del ber jag om att det ska vara den sanne frälsaren som människor kommer att söka sig till.
 3. Jesus kommer att bli vårt föredöme i livsstil.
 4. Jaha, då behöver det ske många förändringar inom LO!
 5. Mer gudsfruktan i våra liv.
 6. Kommentar, se punkt 2!
 7. Ökad andlig känslighet.
 8. Det kan ju betyda vad som helst; nej låt oss be om en ödmjuk hållnig till Guds Ord i stället.
 9. Mer kärlek till bröderna.
 10. Jo, det låter ju vackert! Undrar bara vilka villkor som ställs för att få del av den?!
 11. Ökad kommunikation inom Kristi kropp inspirerar till att man lär sig mer av varandra.
 12. Suck!
 13. Evangelisation blir en livsstil.
 14. No comment!
 15. Under, tecken, visioner och änglabesök kommer att radikalt öka bland de troende.
 16. Vad kan vi vänta oss för konstigheter nu? Och vad har Ekman för stöd i Skriften för detta påstående?
 17. Missionen exploderar.


 18. Motstånd, förakt och förföljelse ökar.
 19. Kritikandar?
 20. Längtan efter Jesu återkomst ökar radikalt.


 21. Israel ska älskas och hatas mer än någonsin.
 22. Denna sista punkt är besvärlig för mig personligen, eftersom undervisningen om Israel var en av hörnstenarna i den trosförsamling jag tillhörde. I själva verket blev Israel nästan till en avgud. Det oreserverade stödet till allt som Israel gjorde fick mig att må illa, eftersom detta stöd innebar att palestinier kunde behandlas hur som helst, till exempel utsättas för tortyr och kollektiv bestraffning och det fick man inte "be emot". Jag är fortfarande Israelvän men absolut ingen fanatiker. Ja, det var bara en högst personlig reflektion. Andra får gärna kommentera!
Karin HaglundTack för Dina tänkvärda synpunkter Karin Haglund!

De "förutsägelser" som Ekman här gör är ju så allmänt hållna och svepande så de blir helt intetsägande. Låter mer som de "slogans" han alltid haft. Således intet nytt under solen.

HaFo

Överst detta ämne

Vad är Evangeliets kärnaJag var med i Livets Ord mellan 1983 och 1997. Hade tidvis gränslöst roligt där. Andra tider var det mest lidande. Läste ledaren i senaste Magazinet vecka 1/01 och det kom för mig att jag kunde kommentera den. Jag skickade först kommentaren i ett mail till Ulf Ekman. Här sätter jag också in den!

"Goddag Ulf och god fortsättning.

Vad är Evangeliet?

"När Jesus talade om svårigheterna i ändens tid sade han ändå att evangeliet skulle predikas till ett vittnesbörd för alla folk, Matt 24:14. Det är ingen tvekan om att kristendomens kärna är att göra Kristus känd för alla människor. Det är ingen tvekan om att evangeliets kraft ligger i att det predikas för dem som ännu inte har hört."

Det är tveksamt! Det tror inte jag. Evangeliets kraft ligger inte där utan i att Jesus blev ett försoningsoffer för alla människor.

"Kristendomen är vittnesbördet om Jesu nåd, Jesu gärningar, om hans helande och upprättande kraft som fungerar för alla, mitt i vardagen, så att vem som helst kan bli frälst om han åkallar namnet Jesus. Därför måste församlingsmedlemmar tränas."

Det tror inte jag. Kristendomens kärna är att Jesus blev ett försoningsoffer för alla människor. Det innebär inte att församlingsmedlemmar måste tränas. Evangeliet är inte Guds kraft att jobba, utan att frälsa. Övning ger färdighet, men det handlar snarare om att leva det kristna livet.

"Församlingen måste bli ett träningscenter. Medlemmar måste bli lärjungar som tränas och sänds ut i sin vardag, från den lokala förorten och skolan till jordens yttersta gräns, som Gud leder."

Det tror inte jag. Att församlingen måste bli. Inte heller att medlemmar måste bli, på det viset. Det kristna livet är, jag upprepar, livet självt. För vissa innebär det att de blir missionärer.

"Jesus ägnade tre och ett halvt år åt sina lärjungar innan han släppte ut dem på allvar."

Låter som han tog en stor risk. Skämt åsido, måste någon hålla människor kvar, eller godkänna att de går? Lärjungarna var kallade och ville vara med Jesus, han skickade ut dem på sina första uppdrag när de var mogna för det.

De ville inte att han skulle gå till Jerusalem och dö. Efter hans död och uppståndelse blev de inte utsläppta men väl kringspridda.

Det jag tycker är bra, pratar jag om hela tiden. Det jag inte trivs så särdeles bra med, krävdes det ganska mycket träning för att få mej att föra ut, och ändå blev det inte så lyckat. Jag insåg som Livets Ordare efter en tolv-tretton år att jag inte alls ville dra människor dit, utan att jag ville att de skulle gå till EFS eller Svenska kyrkan. Det kunde jag stå för, det skulle hålla för dem i livet och i döden. Att säga något annat vore bedrägeri från min sida.

"Jag är övertygad om att en levande församling, som består av en blandning av människor i alla åldrar från olika bakgrunder, är den miljö som Gud har förberett för att träna blivande Herrens tjänare i."

Jag ser bara omklädningsrummet framför mej hela tiden. Lukten av duschtvål, svett och gummisulor. För mig ingen positiv känsla, jag var usel på idrott i skolan. I mitt liv i dess helhet vill jag ibland tjäna Gud, ibland lever jag bara på, men vill göra det rätta. Jag är inte kallad till något ämbete.

"Att bara vara i sin egen lilla grupp eller åldersgeneration skapar ett stambeteende och en okänslighet för hela Kristi kropp och hindrar den träning och den tillväxt som egentligen bara kan komma genom livet i en levande församling."

Jag tillhörde Livets Ords stam i tretton år, men nu är jag fri att relatera till Kristi kropp i världen runtomkring igen. Fri att växa eller stå still."

Karin Berglund, Lund, Skellefteå
Tack för Dina tänkvärda synpunkter Karin Berglund!

Är inte denna förskjutning av kärnan i evangeliet, från Jesu försoningsoffer och Hans strid för människan, till en människans egen strid för Gud, en konsekvens av läran, som leder till detta kravfyllda, tvångsmässiga tränande och ständiga krigande?

Sten Nilsson skriver i sin bok Befria mitt folk följande:

"Kristendom är det som Gud gör med människans ande. När människans ande blir pånyttfödd, kan hon föra en segerrik strid mot andra andar, som står Gud emot. Människan är ande, skapad i klass med Gud…människan måste vara styrd av sin ande. Hon har en själ som skall vara andens lydige tjänare och bor tillfälligt i en kropp…

Du har nu en helt ny identitet och har den legala rätten att råda där förut fienden rådde över Dig. Du har inte någon anledning att frukta ditt förflutna. Du har nämligen inget förflutet! Du är nämligen en ny skapelse. Du är rättfärdig… För att kunna leva i gemenskap med Gud måste människan ha samma slags liv. Hon måste vara skapad i klass med Gud...

Den troende har full – makt att bära fram Jesu namn. Namnet motsvarar hans personliga närvaro. Detta namn har han gett oss legal fullmakt att använda oss av…Kristi händer är bundna tills han får bruka våra. Om vi bara kunde begripa hur hjälplös Gud är, tills han får bruka sin kropp på jorden …

Vi har så svårt att omfatta den troende människans enorma auktoritet över det onda genom sin andliga kraft…striden fortsätter med de osynliga makter som bara kan övervinnas med vår andliga kraft…tro är en produkt av vår ande och vi tar auktoritet över de onda andemakterna…

Det du tror och uttalar registreras i din ande och kontrollerar ditt liv. Du får det som du säger. Vår tro är inte starkare än det vi bekänner och uttalar

Djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker, vem han må uppsluka. Jag har getts makt och auktoritet att stå honom emot. Om inte Du personligen står emot djävulen, så vädjar du förgäves till Gud."

Här är det hela tiden människans egen ställning och auktoritet som fokuseras och där Gud själv är ställd utanför sin skapelse och bara hjälplöst kan titta in, ge sin uppenbarelsekunskap till de andar(pånyttfödda gudamänniskor) som ska återerövra det djävulen stulit. Det är på människans träning och krigande allt hänger.

Ekman fokuserar samma sak i boken Kraften i den nya skapelsen, när han undervisar att vi har i anden blivit omskapade och lika Gud själv. All den kraft och kunskap Gud äger är nu deponerad i din egen ande. Kraften ligger i din identifikation med Jesus i din egen ande och i din bekännelse. Du är vad Jesus Kristus är. Håll fast vid det som är nedlagt i din ande så är Du en övervinnare.

(Läs gärna häftet "Den troendes tre naturer" där Du kan ta del av något hur jag ser på en del kring människosynen i förhållande till Guds Ande och människans egen livsande)

I trosförkunnelsens värld är Kristi händer bundna och Gud hjälplös. Allt hänger på människan själv. Återupprättad som denna tidsålders Gud. Inte undra på att det blir en fixering vid att öva och kriga.

Det är ju precis tvärtom. Människan som i sig själv är hjälplös och helt beroende av Guds verksamma Ande. Inte en verksamhet inifrån vår egen livsande, inifrån oss själva. Det leder till plagiat av Guds Andes verk och är ett narrspel av fienden. Mig förutan kan ni inget göra, säger Jesus. Inte ens andas. Han är uppehållaren av allt liv.

I trosförkunnelsen förs fokus till en väldig strid med djävulen. Så att han ska få bli märkvärdig och människan ska bli mer upptagen av honom än av gemenskapen med Jesus. Djävulen har inte mer inflytande, än vad Gud tillåter honom att ha. Det är Gud som har kontrollen. I Hans gemenskap är vi inneslutna i den kontrollen.

Visst går djävulen omkring som ett rytande lejon (inte minst genom förförelsen i trosförkunnelsen) och visst är vi inbegripna i en strid med ondskans andemakter. Men det har i trosförkunnelsen överdimensionerats till att det kristna livet uteslutande är upptaget av en människans egna kamp mot fienden.

Det stora bedrägeriet i trosförkunnelsen, är att människan inifrån sin egen livsande, i sig själv, går in i striden med djävulen. Med inbillad andlig makt inifrån hennes egna ande. Däri ligger fiendens narrspel att slippa möta Guds kraft och istället få leka runt med människan i sig själv. Det är i liering med Jesus i en kärleksrelation med Honom och med Hans Andes verkan från tronen som en rätt seger vinns.

Tänk att bara får leva, finnas till som den man är skapad att vara, innesluten i Jesu nåd, som inte är en kraft till att arbeta, utan en efterskänkt skuld för att vilande från mina egna verk, få vandra i Hans gemenskap, där Han utför verket. Av Honom formas till ett Kristusbrev mitt in i en alldaglig och normal vardag. Där Han går före och jag följer Honom. Där stinker det inte av en människans egna andliga krigsföring, men råder en Kristi väldoft som sprider sig som ringarna på vattnet.

HaFo

Överst detta ämne

Känner inte igen sigEn del reagerar på hemsidans innehåll med orden att de inte känner igen sig i beskrivningen av trosförkunnelsen. Den första reflektionen över ett sådant uttalande blir då att de kan inte vara ärliga. De kan inte mena vad de säger. För det verkar ju så förvånansvärt att människor inom trosrörelsen inte skulle känna igen den undervisning de själva sprider genom band och litteratur.

Det skulle egentligen, utöver all annan litteratur och band som sprids, kunna räcka med att citera ur Doktriner, Tro som övervinner världen (Ekman), Befria mitt folk (Sten Nilsson), Rättfärdighet – Nåd eller förtjänst (Foglander), för att bilden av vad trosförkunnelsen egentligen står för, ska träda fram.

Inte någonstans har det dykt upp någon dementi av att Jesus dog andligen på korset. Vid frågor kring detta uttrycker en del med en axelryckning, att de inte spekulerar över frågan, eftersom det aldrig riktigt går att veta vad som hände. Som om Bibeln inte ger klara besked på den punkten och som om det inte skulle ha någon betydelse, om man lever i en antikristlig tro på Jesus eller en Biblisk tro på Jesu försoningsdöd!

(Om Jesus skiljs från Gud till sin natur - dör andligen. Då finns det ingen frälsning! Den andliga döden övervinns inte genom en andlig död av Jesus, utan genom att den i Jesu person aldrig sker.

Det är Jesu syndfria rättfärdighet som gör att Han i människans ställe aldrig dör den andliga döden, utan försonar Gud och människa i sin jordiska kropp. Det offer Gud krävde för skulden var en syndfri Gudsförenad människas (Kristi) kropp och blod. Jesus var den ende syndfria Gudamänniskan (Kristus) som kunde bära fram det offret.

Att säga att Jesus dör andligen och skiljs från Gud till sin natur omintetgör inte bara den seger Han vann över den andliga döden. Det även omintetgör vem Han är. Sann Gud och sann människa - Guds fullhet lekamligen - Gud i köttet. Det upplöser treenigheten - väsensenheten mellan Fadern och Sonen. Det upplöser enheten mellan Gud och människa i personen Kristus. Då är Han inte Kristus längre. Det omintetgör att offret som sonar synden är Kristi Guds Sons rena och syndfria blod och lekamen.

Sen kan man i ord säga att Han är Guds Son. Men en konsekvens av att mena att Han dog andligen innebär att Han varken är sann människa(syndig natur) inte heller sann Gud(Skild från Gud till sin natur.) Läs Kapitlet försoningen i häftet Den troendes tre naturer).

Så länge litteratur och band, som finns med i trosrörelsens utbud, klart har denna undervisning att Jesus dog andligen och flera andra läropunkter som förutsätter att Jesus dog andligen, så måste det ju vara den ståndpunkt de har, så länge de inte drar tillbaka litteraturen, klart tar avstånd från trosförkunnare som har den undervisningen och klart och otvetydigt deklarerar att Jesus inte skildes från Gud till sin natur på korset och dog andligen. Då är det lätt att dra slutsatsen att de som säger att de inte känner igen sig inte är ärliga.

Men vid närmare eftertanke är det kanske inte så märkligt att en del inte känner igen sig, när enbart det falska i trosförkunnelsen fokuseras. Detta falska är nämligen så väl invävt inne i en "fernissa" av sanningar och traditionell kristen undervisning.

Några exempel:

En dag möter vi Jesus med tomma händer och allt ska bli uppenbart. "Den som har Sonen, han har livet". Inte bara i ord eller vilken Son som helst. Utan tron på Jesus som Guds Son. Vilket heller inte bara är ord. Utan en vetskap och visshet ingiven av Guds Ande om vem Jesus är och vad som gäller i försoningen. En tro och bekännelse av hjärtat, att Jesus dog andligen, är en rakt motsatt tro och bekännelse av Jesus. En antikristlig tro och bekännelse. Att Han inte är Guds Son. Då äger man inte Sonen och således inte heller livet.

Att vi tar emot Jesus är inte en förutsättning eller garant för att vi äger Sonen, men en naturlig konsekvens av att vi tror på Honom som Guds Son och frälsare i Biblisk bemärkelse.

Att vi tror på Honom som Guds Son är inte en förutsättning för vår räddning, men en naturlig konsekvens av att Guds Ande visat på vem Jesus är, vad som gäller i försoningen och att Han för Kristi skull fällt en rättfärdiggörelsedom över alla människor. (Det är inte tron i sig själv som räddar, utan Jesus som blir föremålet för tron, den person, som den hjälplösa förtröstan och tron griper kring)

Skulle Gud kunna fälla den rättfärdiggörelsedomen över alla människor, så måste Jesus vara syndfri, inte dö andligen, utan vara sann Gudamänniska till sin natur och till sin natur som sann syndfri Gudamänniska, vara vår ställföreträdare och som sann människa uppfylla Guds lag och vilja i vårt ställe och förena, försona Gud och människa i sin jordiska kropp(övervinna den andliga döden över människan, genom att inte dö andligen själv) och som sann, syndfri Gudamänniska till sin natur, ta det straff Gud utmätt över människan, för att skulden ska vara sonad och betald. Offret av en ren syndfri Gudamänniskas (Kristi) kropp och blod.

Där startar tron ingiven av Guds Ande, vid rättfärdiggörelsedomen fälld över alla människor för Kristi skull. Den av Gud ingivna tron på rätt Jesus och rätt försoning, gör rättfärdiggörelsedomen fälld över alla människor, till en personlig ägodel för den enskilde individen.

Den tron leder till en längtan efter förlåtelse och upprättad umgängelse med Jesus (Denna längtan är inte förutsättningen för räddningen, men en konsekvens av att man i Guds Andes ljus ser räddningen hos Jesus), så att man inbjuder Honom i sitt liv. Det i sin tur leder till en längtan att bry sig om sin medmänniska både ur andligt evighetsperspektiv och timligt här i tiden. Det är en naturlig konsekvens av att Jesus är min Herre och genom sin Ande påverkar mina känslor, tankar och sinnen. Inte något jag övar fram eller en produkt inifrån mig själv, utan Hans verk i, med och genom mig.

HaFo

Överst detta ämne

Jesus ett rent felfritt skuldofferI tredje Mosebok framgår att brännoffer, syndoffer och skuldoffer skall vara felfritt liksom spisoffer skall vara osyrat och saltat av Guds förbundssalt = rent och Gudsförenat. Detta stämmer bra med det skuldoffer Jesus bar fram.

"då han nu genom EVIG ANDE (Sann Gud) har framburit sig själv (ren, syndfri, sann människa) SÅSOM ETT FELFRITT OFFER ÅT GUD". (Hebr. 9:13-14)

"En sådan överstepräst hövdes oss också, att hava, en som var HELIG, OSKYLDIG, OBESMITTAD, SKILD FRÅN SYNDARE " (Hebr. 7:26)

Jesus blev inte vår synd till sin natur, men tillräknades mänsklighetens synd och blev föremål för straffet: att bära fram offret åt Gud av en felfri människa "osyrat och saltat av Guds förbundssalt" = ren och Gudsförenad.

Våra synder orsakade att Jesus med tillräknad synd, bar fram det rena felfria skuldoffret som ingen människa kunde bära fram för att sona skulden. Ingen syndfri till naturen fanns som kunde göra det. Bara Jesus som sann, felfri och till naturen ren från synd kunde bära fram detta offer.

En del menar att Jesus inte bara blev tillräknad mänsklighetens synd, utan blev skild från Gud, andligt död, synd till naturen och tog sraffet - helvetet i människas ställe. Då hade Han inte kunnat bära fram det rena felfria skuldoffret som människans ställföreträdare. Det står ingenstans att Jesus som ställföreträdare tar straffet helvetet, att skiljas från Gud och därmed dö andligen.

The Quest Study Bible, förklarar versen om att Jesus blir gjord till synd så här (2 Kor. 5:21):

"Hur blev Jesus synd? Gud gjorde inte den syndfrie Jesus till en syndare. Men Han gjorde så att Jesus tog på sig själv våra synder. Bibeln förklarar att där det står att Han gjorde Honom till synd, så kan det översättas med att Han gjorde Honom till ett syndoffer."

Dakes Reference Bible, stadfäster också tanken om skuldoffer och Believer's Bible Commentary säger:

"Vi måste avvisa varje tanke att Jesus Kristus på korset blir gjord till synd i faktisk bemärkelse till naturen. En sådan tanke är falsk. Våra synder lades på Honom, men de var inte i Honom. Det som skedde var att Gud gjorde Honom till ett syndoffer för oss."

Albert Barnes i Notes on the New Testament:

"På grekiska står det, Han som inte visste av synd har Han gjort till ett syndoffer för oss. Om det var så att Jesus förtjänade straff, vilket Han skulle ha gjort, om Han var syndig till naturen, så skulle det inte ha varit till någon vinning med Hans lidanden. Om kungörelsen att Han blev gjord till synd, inte innebär att Han hade synd i sig själv och skyldig, så innebär det att Han var ett syndoffer. Ett offer för våra synder."

Kraften i Jesu blod ligger i att det är det offer av en ren sann Gudamänniskas (Kristi) blod och lekamen som Gud krävde för att skulden skulle vara betald och människan återlöst. Jesu Kristi Guds Sons blod renar från all synd inför Guds ansikte, eftersom det är det skuldoffer som avvänder Guds vrede över synden och avvänder straffet andlig död och separation från Gud över människan.

En del hävdar att Jesu rop på korset om upplevd Gudsövergivenhet, är ett bevis för att Jesus skildes från Gud till naturen och dog andligt. Men Jesu nödrop var ingen bekräftelse på att Han till sin natur var skild från Gud och andligt död. Han ber till Gud som sin far och uttrycker sin förtröstan och tro på Gud, vilket inte en andligt död gör. Han upplever som sann människa smärtan av Gudsövergivenhet i människans ställe, men är dock till naturen och genom sin rättfärdighet oupplösligt förenad med Gudomen.

En del menar att Jesus måste skiljas från Gud och dö andligt för att kunna dö kroppsligen. Man menar att Guds Ande måste lämna Jesu kropp eftersom den är gjord till synd och att Jesus inte kan dö kroppsligt med mindre än att Guds Ande lämnat Hans kropp.

Konsekvensen av ett sådant resonemang blir att varje troende som äger Guds Ande och är andligt levande genom tron på Jesus, för att kunna dö kroppsligt, åter måste dö andligt och Guds Ande lämna den troende innan hon kan dö kroppsligt. Men här i tiden dör både andligt levande kristna och andligt döda människor den kroppsliga döden. Jesus vore inte sann människa om Han inte varit underlagd den kroppsliga döden.

Med en sådan syn på Jesus och beskrivning av försoningen är inte Jesus längre Kristus. Gud i köttet. "Gudomens hela fullhet lekamligen" (Kol. 2:9), bor inte i Jesus om Guds Ande lämnar någon del av Jesu person och konstitution i något skede av försoningen. En antikristlig tanke, tro och lära.

Jesus skiljs inte från Gud i sin död, men skiljs från sin jordiska kropp, som då dör för att få liv igen i uppståndelsen.

Jesus är hela tiden Kristus. Rättfärdig och ren. Oupplösligt Sann Gud och sann människa igenom hela skeendet. Allt annat är en antikristlig tanke och lära. Denna Kristi rättfärdighet tillräknar Gud människan för Kristi obrutna rättfärdighets skull. Räknad rättfärdig för Kristi skull, av nåd, genom tro. Hur? Jo, "så ska ock genom en endas lydnad de många stå som rättfärdiga."(Rom. 5:19)

Jesus är hela tiden "Gudomens hela fullhet LEKAMLIGEN". Vilket Han inte är om Guds Ande lämnar Hans kropp eller någon annan del av Jesus i skeendet, så att Jesus på något sätt skiljs från Gud och dör andligen.

Jesus bär inte fram det felfria offret i människans ställe om Han dör andligen och förlorar gemenskapen med Gud. För våra synders skull bär han fram det felfria offer som avvänder det straff människan redan fått: andlig död. Det är inte straffet andlig död - separation från Gud - helvetet Jesus tar i människans ställe.

Det är straffet att bära fram det felfria offer - Kristi blod och lekamen, som avvänder straffet andlig död - separation från Gud - helvetet, som Jesus tar och som blir en "välbehaglig lukt" inför Gud som sonar skulden. Det gör Han som Kristus med "Gudomens hela fullhet LEKAMLIGEN". Sann Gud och sann människa igenom hela skeendet.

När offret som sann Gudsförenad människa är givet och Jesus dör kroppsligen, lever Han vidare som sann Gudsförenad människa och sann Gud, men skild från den jordiska kroppen fram till uppståndelsen.

Det är inte från Gud Jesus skiljs i sitt kroppsliga frånskiljande och död eller skiljs från väsensenheten med Fadern (upplösning av treenigheten) för att kunna dö kroppsligen, eller en brytning av enheten mellan Gud och människa i personen Kristus som sker, utan Han skiljs från sin jordiska kropp, som därmed dör, för att få liv igen i uppståndelsen, när Gudamänniskan Kristus besegrar den kroppsliga döden och uppstår.

Därmed är rättfärdigheten uppfylld i människans ställe igenom Jesu lydnad till Guds vilja och lag. Därmed är offret, som ingen kunde ge, av en felfri Gudsförenad människa, givet i människans ställe och därmed blir den kroppsliga döden besegrad i uppståndelsen. Guds trefaldiga vishet i försoningen som räddar människan, men som omintetgörs med läran att Jesus skiljs från Gud och dör andligen.

Harry Forsgren

Överst detta ämne

Positivt och negativtDet är positivt att Ekman numer uttrycker tiden för skeendet i försoningen annorlunda och flyttat det som försonande sker till Jesu jordiska kropp och från dödsriket till korset. Tidigare i en bibeltimme från 1986 med Ulf Ekman lät det nämligen så här:


"I den sekunden som Gud övergav Jesus, i den sekunden dog Jesus - inte fysiskt, men andligt."
"Då Adam dog andligen, då dog hans ande - in i Adams ande kom djävulens natur...... I den sekunden Jesus dog,...när Gud vände ryggen till honom så att han upplevde: Min Gud, varför har du övergivit mig? - i den sekunden dog Jesus andligen och djävulens natur kom över han."
"Om det bara var en fysisk död han dog, då skulle Abel ha kunnat sona vår synd. Då skulle vilken människa som helst genom att gå i döden för någon annan, kunnat sona."
"Därför att människan är en ande, kan inte en fysisk död ensam sona eller ge liv, utan det är en andlig död som gör det."
"Han (Jesus) smakade helvetets fasor, han smakade de eviga osaligas plågor, det var det han smakade. Och han smakade det i tre dagar."
"När han (Jesus) led för det orättfärdiga, då blev han gjord till orättfärdighet och synd, något som innebär att Gud var tvungen till att rättfärdiggöra han i anden, och det var vad vi läste här ( 1 Petr 3:18) - att han i helvetet blev rättfärdiggjord (rättfärdigförklarad) så att han kunde bli född på nytt - för han var död andligt sett."

Men nu i en artikel den 20 oktober 2000 säger Ekman emellertid:


"Jag har sällan berört tiden i dödsriket i predikningar. En enda gång 1986 berörde jag detta liknelsevis i en predikan, och det var utifrån min tolkning och förståelse av bibelställen som just Matt 12:40, Jona och Ps 88. Utdrag ur denna predikan har sedan stötts och blötts i det oändliga och använts som ett tillhygge i debatten i åratal, vilket är märkligt då jag sedan tydligt redovisade min ståndpunkt i frågan i artiklar, samt i min bok Doktriner.

Jag hade då märkt hur denna tolkning kunde föra till en uppfattning som förlägger försoningen till dödsriket i stället för till korset. En sådan uppfattning har alltid varit mig helt främmande. Jag anade då inte vart spekulationerna kring dessa verser skulle kunna leda. För mig har alltid Paulus undervisning om Jesu försoningsverk på korset varit avgörande, så självklar att jag kanske inte påpekat detta klart nog…Korset är platsen för försoningen! Jesu fysiska död skapar nya andliga förutsättningar - frälsning för människan."


Visserligen är Ekman föga trovärdig när han här säger att han "liknelsevis" "spekulerade" och senare "märkt hur denna tolkning kunde föra till en uppfattning som förlägger försoningen till dödsriket i stället för till korset", när samtidigt denna extrema tanke i JDS-läran återfinns i en mängd litteratur och band som spridits via Livets Ord.

Det är dock positivt att Ekman själv tydligen nu insett att försoningen enligt Bibeln även slutförs på korset och helt sker i Jesu jordiska kropp. Men därmed slutar också det positiva och ett synnerligen märkligt agerande från Ekman följer.

Samtidigt säger han nämligen att han aldrig ändrat sin grundläggande undervisning. Han tar inte heller avstånd från förkunnare, band och litteratur som undervisar JDS. Inte mindre blir förvirringen när han då hänvisar till Doktriner, där han enligt sin artikel "tydligt redovisade min ståndpunkt i frågan". Där säger han nämligen på sidan 174:

"Om vi människor på grund av synden är andligt döda, så måste rimligtvis den som återlöser oss på något sätt ta del av denna andliga död". På sidan 175 "så erfar Jesus gudsövergivenhet och andlig död".

Viktigast att notera är alltså att Ekman aldrig dementerat kärnan i JDS-lärans villfarelse: att Jesus skiljs från Gud och dör andligen. Tvärtom bekräftar han ju den tron och läran genom att hänvisa till Doktriner beträffande den frågan, när han där klart säger att Jesus dog andligen.

Detta är ett agerande från Ekmans sida som människor bör uppmärksamma beträffande var han står i tro och lära kring försoningen idag. Den som inte ser och upplever dubbelheten och manipulationen i agerandet är blind, eller vill av någon anledning vara blind.Är det då så viktigt om Jesus dog andligen eller inte?

Vad lägger man för betydelse i att Jesus är Guds Son, att Han är Kristus, Gud i köttet, sann Gud och sann människa, om man samtidigt förnekar alla dessa kriterier på Jesus som Kristus, genom att tillvita Honom en andlig död?

Vad händer med försoningen om man i uttrycket att "Jesus tog straffet i människans ställe", menar att Jesus dog andligen för att människan skulle få andligt liv?

Man kan med uttrycken att Jesus är Guds Son och att Jesus tog straffet i människans ställe, beroende på vilken betydelse man lägger bakom uttrycken, helt vända bak och fram på vem Jesus är, vad som är det försonande och räddande i Jesu ställföreträdande död och vad som är den frälsande tron på Jesus som Kristus och Guds Son. Det är vad som sker om man i uttrycken lägger in en betydelse av att Jesus dog andligen.


Det kvarstående negativa är alltså att ännu har inte trosförkunnelsen, trosrörelsen, Livets Ord eller dess företrädare på ett otvetydigt, resolut och helhjärtat sätt gjort upp med och avsagt sig denna antikristliga tro och lära kring vem Jesus är och vad som gäller i försoningen.

För den som väljer att inte se allvaret i dessa kärnfrågor av Evangeliet kring vem Jesus är och vad som gäller i försoningen, är det enklast och bekvämast att avfärda dessa frågor som teologiskt hårklyveri.

Man kan verka så evangeliserande och med i "det Gud gör idag", genom att säga att vi inte ska uppehålla oss vid sådana saker, som ingen riktigt kan veta kring "mysteriet i försoningen", utan koncentrera oss på att nå ut och vinna världen. Istället för att bry oss om "religiösa fariséer", som motarbetar väckelsen och så springer man därmed ifrån vad vi skulle nå ut med: vem Jesus är, vad som gäller i försoningen och vad som är den frälsande tron på Jesus som Kristus.

Det gör man medan det i Guds Ord är en så central fråga vem Jesus är som Kristus, Gud i köttet, så att Gud säger att den som inte bekänner (vilket man inte gör med läran att Jesus dog andligen) Jesus är en verksamhet av antikrists ande och förleder människor till fördärvet istället för att finnas och vinnas av den Sanne Jesus Kristus.

Harry Forsgren

Överst detta ämne

Ekmans ekumeniska trevare
ett sätt att få makt?Håller med Per Kornhall (under Vittnesbördet - Självkritik saknas på Livets Ord) om att Ulf Ekman inte är intresserad av samarbete på lika villkor. Det vore inte alls likt honom och jag tror inte han har ändrat sig nämnvärt på den punkten. Tyvärr tror jag hans hybris är alltför befäst för det.

Här i Uppsala nekades Livets Ord vid första försöket att bli medlemmar i Uppsala Kristna råd, en ekumenisk sammanslutning. Motiveringen var att övriga församlingar ansåg att LO ställt till mycket elände i Uppsalas kristenhet, framför allt på 80-talet, och man ville ha tid att reda ut dessa saker innan det kunde bli tal om något samarbete.

UE:s reaktion på detta nej tycker jag är ganska symptomatiskt. Det normala för någon som vill sträcka ut en hand till försoning vore ju att i detta läge ha en ödmjuk attityd. Istället är det bara stolthet och sårad fåfänga som kommer fram i kommentaren i Magazinet. För att använda UE:s egna ord "svepte han profetmanteln tätare omkring sig".

Jag tror den ekumeniska trevaren bland annat inspirerats av Yonggi Chos besök i Uppsala. Han berättar i en intervju i Magazinet att han påverkat Koreas kristenhet genom samarbete. Senare i samma intervju, eller möjligen i citat från någon av hans predikningar, säger han att han tror Ulf Ekman ska ha samma roll i Sverige som han själv, Cho, har haft i Korea. Alltså tror jag, tyvärr, att syftet med samarbetet är att ge Livets Ord och Ulf Ekman mer inflytande.

Anja Ljuslin

Överst detta ämne

Tanken fri och obundenSom jag ser det är det så många saker som blir fel vid påståendet att Jesus skulle dö andligen:

Det åtskiljande och den död som sker är kroppens åtskiljande från Gudamänniskan Kristus, som då mister sina livsfunktioner och dör, medan enheten av Gud och människa i personen Kristus (Gudamänniskan) predikar för de osaliga andarna.

I uppståndelsen förenas Kristus med sin jordiska kropp som blir levande igen. Därmed besegrar också Jesus den kroppsliga döden i människans ställe. Han kan sedan efter fullbordat frälsningsverk åter gå in i den härlighet Han hade hos Fadern och varifrån Han kom.

Som jag ser det så är ett av undren i försoningen, att en åtskillnad mellan Gud och människa i personen Kristus aldrig sker (segern över den andliga döden i människans ställe) och att offret av Kristi rena blod och kropp är det som sonar skulden ytterligare ett under. Undret är att den andliga döden aldrig sker i Kristi person, utan besegras i Honom och offret av Kristi blod och lekamen är det offer som avvänder straffet andlig död från människan.

Det inte är vilken fysisk kropp som helst som offras och dör när Jesus dör, utan det är Kristi kropp och blod. Offret av det rena felfria offret av Guds Sons blod och lekamen, som är det giltiga offret inför Gud.

Jag strider inte kring dessa frågor, utan lägger fram hur jag ser det. Sen må var människa själv göra sin egen bedömning. Det är viktigt att tanken är fri och obunden. Det låter kanske fel i dens öron som är påverkad av trosförkunnelsen? Där är tanken en kanal för den djävulska sinneskunskapen, som ligger i strid med uppenbarelsekunskapen, deponerad i den egna människoanden. Människan ska själv förnya (läs binda) tanken och sinnet med trosförkunnelsens "uppenbarelsekunskap".

Äger en övertygelse och visshet om att det finns ett stort behov och stor anledning att trosförkunnelsen blir granskad och prövad i ljuset av Guds Ord. Önskar att de som har större insikt och förmåga än vad jag har, träder fram med vägledning, undervisning och ljus utifrån Guds Ord.

Harry Forsgren

Överst detta ämne
Med anledning av Steve Hills besök på LOEnligt en bok, "Hellig Latter – hur helig är den", så mötte Randy Clark "skrattväckelsen" i Kenneth Hagins Rhema Bibelcenter i Tulsa. Han förde den vidare till Vineyard-församlingen i Toronto. Rodney Howard Browne "skrattväckelsens far" har en bakgrund i en Rhema församling i Sydafrika knuten till Hagins och Copelands verksamhet.

Både Randy Clark och Rodney Howard Brown sägs ha haft kopplingar och kontakter bakåt till Benny Hinn och även mer rent uppenbara ockulta sammanhang.

Charles och Frances Hunter berättar i en bok hur de fick överfört "skrattet" från Rodney Howard Brown och sen fungerat som " missionärer " bl.a. till Holy Trinity, Brompton, England. De omtalar Trosförkunnaren Lester Sumrall som sin gode vän och andlige rådgivare.

Kort tid innan Steve Hill gästade the Brownsville Assembly of God, hade han varit i kontakt med, fått förbön och gjort en "Toronto – upplevelse" i Holy Trinity, Brompton, England. Samma manifestationer som inom "Toronto", började nu göra sig gällande i Brownsville, men kom nu att kallas "Pensacolaväckelsen". Stämmer dessa uppgifter, så är väl rötterna bakåt till trosförkunnare och trosförkunnelsen rätt uppenbar.

Trosrörelsen synes ämna rida på vågen av Pensacolaväckelsens intåg in i Pingströrelsen. Ute på nätet märks en dubbel strategi. Dels ett försök att sudda ut denna väckelses historiska bakgrund tillbaka till Hagin, Copeland, Clark, Brown, Toronto och Holy Trinity i England för att framstå som framsprunget inom Pingströrelsen, samtidigt som denna väckelse alltmer rosas av trosrörelsen.

Ser i ett referat från Världspingstkonferensen i tidningen Dagen att "På några års sikt kommer denna internationella pingstgemenskap att öppna för en breddning till alla olika kyrkor som vill identifiera sig med förkunnelsen om och praktiserandet av dopet och livet i den helige Ande".

Vart tog de grundläggande frågorna vägen, kring vem Jesus är som Kristus och vad som gäller i försoningen, som grund för den kristna tron och gemenskapen?

Det verkar alltmer som att en upplevelse av Anden är grunden som förenar. Vilken ande? Enligt Bibeln är det en sann tro på vem Jesus är som Kristus och tron på offret av Kristi kropp och blod, som är Andens förenande grund i den kristna tron och gemenskapen. En upplevelse är ingen säker grund. Vem Jesus är som Kristus och vad som gäller i försoningen utifrån Guds Ord är en säker grund. Ingen kan med en upplevelse, om det så är "änglauppenbarelser", bygga på en annan grund.

Där är grunden som Anden visar på. Kring den tron och grunden förenar Anden den kristna gemenskapen och inte enbart kring en tro på och upplevelse av Anden.

HaFo

Överst detta ämne
Blodsförbundet

kommentar till Sten Nilssons bok

av Magnus EnströmHar just läst boken "Blodsförbundet" av Sten Nilsson som för övrigt är Ulf Ekmans svärfar. Om jag inte har fel så används boken fortfarande som kurslitteratur på Livets Ords bibelskola. Redan på sidan 10 slår Sten Nilsson fast att E.W. Kenyons "The Blood Covenant" gjort starkast intryck på honom.

"Jag vet inte om någon bok har gjort starkare intryck på mig än denna mycket lilla skrift" (sid 10)

"Kenyons lilla bok blev alltså en ögonöppnare för mig, vad blodsförbundet beträffar" (sid12)

Dessutom nämns Kenneth Copeland som en av influenserna till boken. Både Copeland och Kenyon är väl de som starkast har fört fram den för Bibeln främmande lära att Jesu fysiska offer inte var tillräckligt för att bringa försoning mellan Gud och människa. Utan att det måste till en andlig försoning - JDS.

Vad går då blodsförbundet ut på, enligt Sten Nilsson? Här borde Sten Nilsson ta tillfället i akt och ge oss en redogörelse utifrån Bibeln. Detta sker stundtals och i en del stycken på ett bra sätt. Men Sten Nilsson utgår ändå från hur man slöt förbund bland de primitiva folken. Enligt detta ingicks förbund utifrån tanken att alla mina tillgångar blir även dina.

Tanken är denna att förbund ingås mellan två parter som är på samma nivå. Mao vill Sten Nilsson sudda ut den gräns som finns mellan Skaparen och det skapade (människan). Förbundet som Gud har ingått med oss gör att vi kan ställa rättigheter och krav på Gud, alla Guds tillgångar är ju även våra. Detta är ett obibliskt sätt att se på förbundstanken som den utrycks i Skriften. Förbund betecknar den ordning som Gud instiftar för att ta människan in i gemenskap med sig.

Sten Nilsson bekänner sig till den sataniska läran om att Adam var en gud på sidan 28 heter det att:

"Detta innebar att Gud gav människan konungsligt välde och full kontroll över det som var hans händers verk. Det är inte ens överord att säga att Adam var lik Gud på jorden. Han regerade planeten Jord. Han hade getts auktoritet och förmåga därtill. Gud hade skapat honom "nästan till ett gudaväsen med ära och härlighet". Gud satte honom till sina händers verk, ja, "allt lade han under hans fötter"

Detta resonemang är obibliskt och inget annat. Sten Nilssons försöker bevisa Adams påstådda gudomlighet genom att hänvisa till Psalm 8 han utgår från 1917 års översättning där de översätter "nästan till ett gudaväsen". Psalm 8: 6 som Sten Nilsson hänvisar till skall översättas "En liten tid lät du honom vara ringare än Gud" grundtextens innebörd är temporal, och syftar på inkarnationen.

I Hebreérbrevet 2 får vi också förklaringen att Psalm 8 handlar om Jesus och inte om människan detta är tillräckliga skäl att avfärda Sten Nilssons förkunnelse som falsk. Allt är lagt under Jesu fötter inte under Adams fötter. Sten Nilsson försöker återigen bevisa trosrörelsens falska system där Adam påstås ha haft en gudomlighet.

Vidare bekänner sig Sten Nilsson till iden om att i GT så ägde Gud först jorden sedan gav Han jorden till Adam som gav den vidare till djävulen. Guds problem, enligt Nilsson, är hur Gud skall få tillbaka sin Jord:

" Men detta kunde han inte göra, eftersom han redan gett den till Adam, som ju i sin tur överlämnat den åt Satan. Detta var just Guds problem: jorden tillhörde inte honom. Han kunde inte legalt göra den nye Adam av "stoft från jorden" Stoftet var under förbannelse" (sid. 32)

Detta är ett fullständigt bisarrt resonemang och dessutom obibliskt. Är inte Gud Allsmäktig???? I Psalm 24 bl.a. heter det " Jorden och allt som uppfyller den tillhör HERREN världen och den som bor i den". Detta är återigen ett tillräckligt skäl att avfärda Sten Nilssons förkunnelse som falsk.

Men det kanske mest hädiska med boken är när Sten Nilsson på sidan 138 omintetgör allt bra han har skrivit om blodet. Det heter där:

"Lyssna nu: När Jesus låg till bords och åt förbundsmåltiden med sina lärljungar, så var han där som den GUDOMLIGE MESSIAS och intog Messias plats vid bordet".

"strax därefter gick han ut som MÄNNISKOSON för att betala priset för mänsklighetens återlösning. Bara som människoson var han dödlig när han tog vår synd på sig"

Även om det inte sägs rätt ut är meningen dock klar Jesus var inte gudomlig när han skulle återlösa oss på korset. Detta är inte Bibelns lära i Apg. 20:28 sägs det att det var Guds blod som bringade försoning mellan Gud och människa.

Detta är Bibelns blodsförbund att Gud själv skulle dö för oss, eftersom det bara är Gud som kan frälsa oss. När Sten Nilsson utgår från, vilket också Ulf Ekman gör, att Människosonbegreppet bara betyder människa. Är detta felaktigt! Människosonsbegreppet i Bibeln visar på motsatsen att han som är Människoson verkligen är Gud ( Dan7:13, Psalm 8).

Sten Nilsson bekänner sig också till den hädiska tanken att det var först i samband med himmelsfärden Jesus gick in i det allra heligaste (sid. 150). Bakom denna tanke ligger naturligtvis påståendet att Jesus föddes på nytt och det var som pånyttfödd han bar fram sitt blod i det allra heligaste efter sin uppståndelse när Han gjort sin himmelsfärd. I Bibeln bär Jesus fram sitt blod i det allra heligaste på Korset. Varför används boken fortfarande som kurslitteratur? När den har så felaktiga utgångspunkter.


Magnus Enström

Överst detta ämne
Kommentar till artikel i Kyrkans Tidning

av Karin BerglundEn vän tipsade mig om en intervju med Birgitta Ekman i Kyrkans Tidning nr 23, 2001. Jag läste den och kände igen mitt eget sätt att resonera från den tid jag var med i Livets Ord, från 1983 till 1997. Sedan satte jag mig ner och skrev ett slags svar. Jag skickade också svaret till Birgitta själv.

Jag var alltså med i Livets Ord i ca tretton år. Det var gräsligt jobbigt i början, men när jag anpassat mig blev det så småningom roligt, särskilt sedan jag skaffat mig uppgifter i församlingen. Sen mot slutet jobbigt igen när det blev omöjligt att få in ett liv i det trånga och vinkliga utrymmet som gavs. Jag blev också utbränd, inte bara av LO.

Som Livets Ordare svarade jag aldrig, bara lyssnade, fast jag ibland hade munnen full med frågor och invändningar, jag såg det som inte stämde, jag såg Ulf bete sig fruktansvärt mot människor på plattformen, jag märkte att läran inte stämde.

Det var jobbigt att känna det så. Dessutom var man "i köttet". Så jag lät alla kritiska tankar fara när jag närmade mig Axel Johanssons gata. Jag ville så gärna vara övertygad. Det var så stort, vackert, väldigt.

Nu efteråt har jag ibland skrivit svar på Ulf Ekmans ledare i Magazinet bara för att öva mig att låta orden komma fram. I början skickade jag dem till honom men fick naturligtvis inga svar.

Jag känner Birgitta någorlunda, vi hälsade alltid på varandra och växlade några ord. Hon är mycket trevlig. Jag var också bekant med hennes föräldrar och flera av hennes syskon.


Så det här är min kommentar:

Birgitta!


När jag begrundar intervjun med dig i Kyrkans Tidning förundrar jag mig över hur enkelt det låter. Efter tretton år i församlingen Livets Ord kan jag verkligen skriva under på att allt som hade med er på LO att göra var komplicerat, på många plan.

Anledningen är att både du och Ulf hela tiden gör det enkelt för er (jo, jag vet, men lyssna nu!) medan vi som satt nere i lokalen fick bära det komplicerade, ångesten, dubbelheten, kluvenheten. Det som ni vägrade och fortfarande vägrar bära och ta ansvar för. Det som inte stämmer i läran, beteendet, verklighetsbeskrivningen.


"Jag förstår alla som tycker illa om Livets Ord. Det skulle jag också göra om jag inte visste vad Livets ord står för utan bara nöjde mig med att läsa allt felaktigt som står om oss i tidningarna. Problemet är att jag inte kan gå runt till var och en och förklara."


Jag tror nästan att din ambition var just att gå runt till var och en och mjuka upp fruktan och hårdhet. Du var alltid så duktig på att sprida trevnad där Ulf spred fruktan. Det såg nästan ut som en arbetsfördelning. Ulf gjorde det jobbigt för människor, du uppmuntrade, de stannade kvar, men förvirrade.

Jag gick bibelskolan samma år som du, när tidningarna skrev om hur dåligt folk mådde. De beskrev min situation exakt. Men på Livets Ord sa ni: Det är lögner! Jag fick en overklig känsla, som om jag inte fanns. Jag förstod ingenting. Hur kunde ni reagera så när det nu äntligen kom fram hur det förhöll sig? Borde ni inte nu lyssna med spetsade öron för att kunna göra det bättre???


"1983 blev Ulf skild från prästämbetet och startade samma år församlingen Livets Ord. Själv var jag hemma med våra söner på den tiden men jag delade alla hans beslut, vi var helt överens... Mitt liv och min tjänst det är att vara tillsammans med Ulf och hjälpa honom med allt jag kan."


Så var det för oss alla. Det är säkert svårt att i längden vara annat än helt överens med Ulf när man befinner sig i hans närhet. När jag var med i Livets Ord så förstod jag efter de första försöken att slita sig loss, att det bästa var att lugnt foga sig, se glad ut och rekommendera Livets Ord för andra. Det blev en livsstil.


"Det går inte att tänka sig ett liv utanför det här. Det är så otroligt rikt, så andligen och själsligen underbart. Jag är tacksam mot Gud för att jag har ett så roligt liv.


Jag kunde inte heller tänka mig ett liv utanför Livets Ord, som de flesta som fortfarande är med - och det ledde till problem när jag mådde allt sämre och inte kunde se någon lösning och trodde att alltsammans berodde på mig.

Jag hade också mycket roligt på Livets Ord. Allra bäst tyckte jag om städningen, arbetsgemenskapen, utskicken. Men det var också roligt att känna det positiva trycket på mötena när vi alla var överens. Jag kunde inte tänka mig ett liv utanför, men konflikterna blev för mycket att bära.

Ulf kände ju inte av splittringen och problematiken i den ohållbara livsstilen, han ville inte se, han kallade det djävulen. Det var vi som fick lov att försöka få saker att gå ihop, en omöjlig uppgift!!!

Ni bortsåg som regel från kritik och har så gjort genom alla åren. Det har inte ökat er insikt. Men jag tror att sanningen kan segra och kommer att segra. Jesu försoning är det enda som kan få oss att orka med sanningen om oss själva.


Mail till:

Överst detta ämne
Därför är Livets Ord inte rumsrent

av Ninni Ledfelt-Anja LjuslinI en intervju i Kyrkans tidning nr 23 fick Birgitta Ekman berätta om sitt liv och sin tro, samt om Livets ord som församling - utan att bli motsagd eller ifrågasatt. Vi tycker detta är märkligt eftersom Birgitta inte bara är Ulf Ekmans hustru, utan dessutom själv sitter i stiftelsen Livets ords styrelse. Det innebär att man knappast kan se henne som en enskild medlem av en kontroversiell rörelse, utan i högsta grad som en företrädare för den.

Eftersom vi har egen erfarenhet av rörelsen vill vi inte låta henne stå oemotsagd.

De senaste åren har Livets ord velat närma sig framför allt de karismatiska frikyrkorna. Förra året kom till exempel Livets ords ansökan om att få bli medlem av Uppsala kristna råd. Vi ser detta som ett led i en medveten normaliseringskampanj. Livets ord vill bli "rumsrena" och accepterade.

Ska de då inte få bli det?

Vi är tveksamma till det och vill gärna förklara varför.

Birgitta Ekman säger; "Jag förstår alla som tycker illa om Livets ord. Det skulle jag också göra om jag inte visste vad Livets ord står för utan bara nöjde mig med att läsa allt felaktigt som står om oss i tidningarna. Problemet är att jag inte kan gå runt till var och en och förklara."

Därmed upprepar hon vad man från Livets ords sida alltid hävdat: all kritik mot oss, vår tro och lära är illvillig och lögnaktig och behöver därför inte tas på allvar.

Och visst har massmedia vinklat en del rapportering från Livets ord på ett missvisande sätt och lagt onödigt stor tonvikt på t.ex. det högljudda tungotalet och de vita kollekthinkarnas storlek.

Men - och det är ett viktigt men! - det allra mesta som rapporterats om vad Livets ord står för och gör med människor är sant. Några exempel som belyser detta:


Ovanstående är exempel på vad Livets ord har stått för och står för. Det finns inget som tyder på att de ändrat inställning på någon av dessa punkter.

Ulf Ekman har oss veterligt aldrig bett någon av de uteslutna om ursäkt. Han har i vaga ordalag tagit avstånd från den tidigare läran om demonutdrivning, men har inte tagit på sig ansvaret för de människor som farit illa av den.

Kristna i olika samfund kommer alltid att göra misstag. Det är inget att förvånas över. Men att varken vilja medge det som gått fel, ta ansvar för det eller gå in i ett ärligt samtal med dem som drabbats - det är allvarligt. Detta i sin tur hänger samman med ett lärosystem där en central del är en ledarskapssyn som gör att ledaren i praktiken varken kan eller får ifrågasättas, eftersom sådan kritik per definition är lika med uppror mot Gud.

Det finns fortfarande all anledning att som människa, kristen och demokrat vara skeptisk till Livets ord och det rörelsen står för.

Ninni Ledfelt, avhoppare och präst
Anja Ljuslin, avhoppare och kyrkvärd


Överst detta ämne
En av vår tids grövsta förvrängningar av evangeliets budskap

av Stig AndreassonFick mig tillsänt ett dokument skrivet av Stig Andreasson som sedan 1952 varit Helgelseförbundets missionär i Frankrike, där han ger sin syn på trosrörelsens försoningslära. Sätter in ett utdrag av vad han skriver här, där jag tycker det kan fylla sin uppgift.

HaFo
Trosrörelsens försoningslära

- en av vår tids grövsta förvrängningar av evangeliets budskap


På 1980-talet dök en ny och annorlunda förkunnelse om försoningen upp i vårt land i samband med att den s.k. "Trosrörelsen" gjorde sitt intåg. Det finns de som menar att den är oaktuell idag, eftersom trosrörelsens tongivande ledare har ändrat på sin ursprungliga förkunnelse om försoningen. Detta är en fråga som vi också skall ta upp till behandling.Trosrörelsens försoningslära sådan den framställs i deras egna skrifter.

Vad som skiljer Trosrörelsens försoningsförkunnelse från gängse och klassisk förkunnelse i ämnet är läran om Jesu andliga död och den speciella innebörd man lagt in i detta uttryck. Eftersom Trosrörelsens litteratur ursprungligen utgivits på engelska har denna lära blivit känd under namnet JDS-läran, vilket är en förkortning av det engelska uttrycket "Jesus died spiritually" (Jesus dog andligen).

JDS-läran är ett arv från den amerikanske förkunnaren E.W. Kenyon och har förts vidare av Kenneth E. Hagin och Kenneth Copeland med flera. Det var speciellt då Kenneth Hagins bok "Namnet Jesus" gavs ut i svensk översättning på Livets Ords Förlag som JDS-läran blev offentliggjord i vårt land. Vi citerar något från denna bok:

"En fysisk död kunde inte borttaga våra synder. -Jesus smakade döden - den andliga döden. -Andlig död betyder också att få satans natur. -Jesus blev gjord till synd. Hans ande skildes från Gud. Han gick ned till helvetet i vårt ställe. -Nere i lidandets fängelse uppfyllde Jesus rättfärdighetens krav. -Varför behövde hans ande bli född på nytt? Därför att han hade blivit främmande för Gud. Kommer du ihåg att han utropade på korset: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig."

I andra sammanhang omtalar Hagin korset som nederlagets plats för Jesus. Han skulle alltså där ha övervunnits av djävulen, blivit utlämnad till honom och sedan plågats i helvetet i tre dagar och tre nätter innan han så blev pånyttfödd och uppstod från de döda. Själva försoningen och återlösningen flyttas alltså från korset till dödsriket i denna makabra försoningslära. I trosförsamlingen "Levande Ord" i Bergen i Norge finns en bok med titeln "Hva forsoningen tilbyr deg" av Frank Eidem. I den kan man läsa följande:

"Jesus blev av vår synd gjord syndig och rutten tvärs igenom. Han blev genomsyrad av syndig natur."

Trosrörelsens teologi påminner delvis också om medeltida vidskepelse i det den framställer helvetet som en plats där satan är herre och har makt att plåga sina offer. Enligt Bibeln är helvetet en förvisningsplats dit djävulen en gång skall förpassas, inte som herre och plågoande men som definitivt oskadliggjord.

Bibeln säger att Jesus bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä och att han blev gjord till synd för oss. (1 Petr. 2:24, 2 Kor. 5:21). Ingen form av ordgymnastik kan åstadkomma en tolkning av dessa utsagor, som får dem att betyda att Jesus blev syndig eller på något sätt besmittad av synd. "Synd finns inte i honom", är Skriftens klara och tydliga ord i 1 Joh. 3:5.

Offren i Gamla testamentet var förebilder till Jesu fullkomliga försoningsoffer. Därför måste offerlammet vara felfritt och utan lyte. Aposteln Petrus skriver att vi är "friköpta...med Kristi dyra blod, såsom med blodet av ett lamm utan fel och lyte." (1 Petr. 1:18-19). Om inte Jesus själv varit fullkomlig och syndfri kunde hans död inte blivit ett evigt gällande försoningsoffer för all världens synd.

Kanske det mest makabra i Hagins groteska utläggningar är påståendet att Jesus fick satans natur. Vi måste då fråga oss: Hurudan är egentligen satans natur? Enligt Bibeln är den alltigenom ond och totalt fientlig till både Gud och människor. Dessutom är den definitivt upprorisk mot Gud, och enligt Skriften kan vi inte förvänta oss att satan och hans demoner en dag skall göra sinnesändring och komma tillbaka till Gud.

Vi människor är enligt Bibeln besmittade av synd och bortkomna från Gud. Men vi har inte fått satans natur, för i så fall skulle vi inte vara frälsbara. Men Gud vare lov - det är möjligt för oss människor att omvända oss och tro på Frälsaren när Guds Ord och Guds Ande rör vid våra hjärtan!

Om Jesus hade fått satans natur skulle han i så fall ha varit i ett mycket värre och syndigare tillstånd än någon människa någonsin varit och hur skulle han då kunna vara syndiga människors Frälsare? Och om Jesus kunde bli född på nytt trots att han hade fått satans natur, varför skulle då inte satan själv en dag kunna födas på nytt och bli förvandlad? Nej, allt detta blir så orimligt att det knappast är värt en diskussion.

Trosrörelsens försoningslära, sådan vi möter den i deras egna skrifter, är således på fullständig kollisionskurs med Bibelns grundläggande undervisning i ämnet och måste därför betraktas som en av vår tids grövsta förvrängningar av evangeliets budskap.

Under senare tid har det påpekats att kända förkunnare, som exempelvis Billy Graham och Lewi Petrus samt en del lutherska teologer, har använt uttrycket "andlig död" om Jesu lidande. Man menar att då Jesus utropade: "Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?" upplevde han gudsövergivenhetens mörker, vilket man då benämner "andlig död."

I sanningens namn måste vi understryka att detta uttryck då används i en helt annan betydelse än i trosrörelsens teologi. Men om dessa förkunnare och teologer hade känt till trosrörelsens tolkning av nämnda uttryck skulle de kanske ha tvekat att använda det. I varje fall måste det anses ödesdigert att använda uttryck om försoningen som Bibeln själv inte använder. Skriften talar aldrig om andlig död med hänsyftning på Jesus.Håller trosrörelsens ledande förkunnare alltjämt fast vid denna försoningslära?

I en ganska färsk artikel i tidningen Magasinet skriver Livets Ords pastor och ledare Ulf Ekman att han inte gör det. Ja, han skriver mer än så. Han skriver att han aldrig har trott på den! Detta har orsakat stor glädje i många kristna kretsar och vi citerar några viktiga delar av Ekmans artikel:

"I den apostoliska trosbekännelsen används uttrycket: "...korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen." Det som man på senare år har diskuterat är vad som kan ligga i begreppet "nedstigen till dödsriket." Personligen har jag insett vikten av att vara tydligare på denna punkt. Jag har sällan berört tiden i dödsriket i mina predikningar. En enda gång 1986 kom jag helt kort in på det i en predikan. Den tolkning jag då kom med har jag senare korrigerat och redogjort för i min bok "Doktriner". Jag märkte den gången att denna tolkning kunde föra till en uppfattning, som lägger försoningen i dödsriket istället för till korset. En sådan uppfattning har alltid varit helt främmande för mig. Jag var intet anande och förstod inte den gången vart spekulationerna kring dessa verserna kunde föra. För mig har alltid Paulus undervisning om Jesu försoningsverk på korset varit avgörande, även om jag kanske inte har påpekat detta tillräckligt tydligt. Från tid till annan dyker det upp en tanke som inte är biblisk, nämligen att något som är fysiskt inte kan försona något andligt. Bibeln säger det motsatta. Poängen är just att Jesu fysiska offerdöd är ett verkligt gällande offer som försonar oss med Gud, genom att han ställföreträdande sonar våra synder, när han som ett oskyldigt offerlamm bär dem på korset. Korset är platsen för försoningen."

I juni år 2000 blev Ulf Ekman intervjuad i de norska pingstvännernas tidning "Korsets Seier" och yttrade då bland annat:

"När vi blir anklagade för att förfäkta denna läran (dvs. JDS-läran), blir jag lite överraskad. - Jag blir lite överraskad när man säger att vi i Livets Ord har närmat oss den rena kristna läran. Sanningen är väl hellre den att vi har stått där hela tiden. - Så långt jag känner till finns det inga nu levande predikanter som verkligen kämpar för denna läran. - Däremot finns det predikanter, som vi har benyttat oss av, som har kommit in på dessa ting (JDS-läran). Men jag menar att det är direkt intellektuellt dumt att anklaga oss för detta" ( nämligen att stå för JDS-läran).

Dessa uttalanden har som sagt skapat glädje i många kristna kretsar och man säger: "Ulf Ekman och trosrörelsen har ändrat sig." Det problematiska är bara att Ulf Ekman själv säger att han inte har ändrat sig. Några artikelförfattare i Nya Dagen citerade för inte längesen från Livets Ords hemsida där det stod:

"Har ni förändrat er? Ja, visst förändras en församling med åren, det vore ju konstigt annars. Men då det gäller läran och inriktningen är den precis densamma som när vi startade."

Ingen förändring i läran alltså. Inför det uppstår då en rad frågor.

Ulf Ekman:

-När Gud vände honom ryggen och han upplevde: Min Gud varför har Du övergivit mig? I den sekunden dog Jesus andligen och djävulens natur kom över honom ... När Gud lät sin vrede komma över den synd som Jesus bar då han blev gjord till synd på korset, fick Jesus uppleva gudsövergivenhet och andlig död.

-Jesus inte bara dog hängandes på korset, bara upplevde lidandet där, han gick också längst ned i helvetet. Då det hade gått tre dagar kunde Gud säga. Nu är det nog. Det som skedde var att Guds Andes arm sträckte sig ned i dödsriket – i helvetet – och födde Jesus på nytt.

(Kassettband från Livets ord och boken Doktriner)


Är det på grund av intellektuell dumhet som största delen av kristenheten trott att Trosrörelsen står för en avvikande försoningslära som kallas JDS-läran?

Enligt Ulf Ekman är det så. Och han är överraskad av att man kunnat tro något sådant om Trosrörelsen. Men när en rörelse eller församling på eget förlag ger ut böcker, som innehåller denna lära, är det väl naturligt att allmänheten uppfattar detta som ett uttryck för vad rörelsen står för. Dessa böcker väckte sådan uppmärksamhet att inläggen under Pingströrelsens predikantmöte 1986 mestadels handlade just om detta och resultatet blev ett enhälligt avståndstagande från den försoningslära som Livets Ord satt på tryck.


Stämmer det att JDS-läran alltid varit främmande för Ulf Ekman?

Själv säger han det. Men i Norge får man ibland läsa aktuella inlägg i olika tidningar av en dam vid namn Elisabeth Pedersen. Hon har samlat mycket material om Trosrörelsen. Hon är en av de många som har en kassett från 1986 med en inspelad predikan av Ulf Ekman. Den har hon flera gånger citerat i pressen och ingen har vågat ifrågasätta att innehållet är autentiskt. Så här låter den:

"Jesus ropade på korset: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? I samma sekund dog Jesus andligen. Gud såg inte längre Jesus som sin älskade son, men som en som var förbannad, och han vände Jesus ryggen och överlät honom i djävulens händer, som tog hans ande till helvetet. Där upplevde Jesus de djupaste kval under tre dagar. För att vårt hjärta skulle bli rent måste Jesu hjärta bli fyllt av synd, och det innebar att han blev en syndare. Han fick satans natur. Han blev gjord till synd. Efter tre dagar sa Gud att det var nog och sträckte sin hand ned i helvetet och födde Jesus på nytt. Guds Ande kom in i Jesu ande, och han blev rättfärdiggjord och levandegjord i Anden."

Var det möjligen denna predikan Ulf Ekman själv hänvisade till i sin artikel, då han skrev att han 1986 en gång i korthet kom in på dessa ting? Ekman beklagar att han inte alltid varit tillräckligt tydlig. Men här tycker jag inte man har något att anmärka på när det gäller den saken. Tydligare kan man knappast uttrycka sig.

Han säger sig ha korrigerat det hela och redogjort för detta i boken "Doktriner." Men i den boken finner vi ett uttalande som direkt motsäger vad han i den först citerade artikeln säger om den obibliska tanken att något som är fysiskt inte kan försona något andligt:

"Diskussionen om huruvida Jesus dog andligen eller inte är ofta förvirrande. Men om vi människor på grund av synden är andligen döda, så måste den som återlöser oss rimligtvis på ett eller annat sätt få del i denna andliga död,"

Här behövs tydligen fler korrigeringar! Och här möter vi faktiskt på nytt igen JDS-lärans grundläggande villfarelse - Jesu andliga död.


Finns det inga nu levande predikanter som kämpar för JDS-läran som Ekman hävdar?

Den person som lanserade den hette som vi redan sagt Kenyon och han dog redan 1948. Men så länge man sprider hans skrifter har man ju inte stoppat hans inflytande trots att han är död. Hagin och Copeland är fortfarande i livet. Och Ulf Ekmans egen svärfar, Sten Nilsson, som också är i livet, har i boken "Befria mitt folk" förkunnat en tydlig JDS-lära. Han skriver nämligen:

"Jesu djupaste lidanden började efter döden i dödsrikets pina. Det var där han betalade det verkliga priset för vår förlossning."

Denna bok gavs ut redan 1980 och 1998 gav Livets Ord ut den på engelska. En av mina norska vänner köpte den direkt därifrån i januari 2000.


Om Trosrörelsen verkligen vänt sig bort från JDS-läran varför fortsätter den att sprida litteratur som innehåller denna blasfemiska lära?

Så sent som i fjol konstaterade jag att Hagins bok "Namnet Jesus", som på det starkaste förkunnar JDS-läran, var kurslitteratur på en av Trosrörelsens bibelskolor. I Livets Ords bokshop finns engelskspråkig litteratur av Kenyon, Hagin och Copeland samt också av en nyare stjärna på trosrörelsens himmel, Joyce Meyer, vars böcker och kassetter sålts i miljonupplagor och som också förkunnar att försoningen skedde i helvetet och inte på korset.

Många fler frågor kunde ställas. Men detta må vara nog. Vad skall man tro och tänka om allt detta virrvarr av motsägelser, undanflykter, bagatelliseringar och bortförklaringar? Det känns som att försöka få tag på en hal och glatt ål som alltid glider ut ur händerna. Är det möjligen så att motståndet från den övriga kristenheten gentemot JDS-läran tvingar Trosrörelsens ledare att för tillfället ligga lågt i terrängen när det gäller just denna sak?

Är det för att inte äventyra sin ingång och sitt inflytande i andra kretsar som Trosrörelsen intar denna attityd? Kommer vi någon gång att få uppleva den dag då Trosrörelsens ledare stiger fram och säger: "Vi beklagar uppriktigt att vi i tal och skrift har förkunnat en fullständigt obiblisk lära om försoningen. Vi har insett vårt misstag och tar nu fullständigt avstånd från JDS-läran och slutar omedelbart att sprida all litteratur som innehåller den." När den dagen kommer kan vi börja få förtroende för Trosrörelsen och dess ledare, i varje fall på denna punkt. Men inte förr.

Stig Andreasson

Överst detta ämne
HAR LIVETS ORD FÖRÄNDRATS?

av Karin BerglundBesök C a f e I n s i k t e n ! !

Cafe Insikten vill utbyta åsikter och skapa insikter.

HAR LIVETS ORD FÖRÄNDRATS?


Livets ord förr & nu [7 msg] 5-dec
Kritiska länkar [4 msg] 6-dec
Mycket att berätta! [1msg] 21-dec
Vem vill lyssna? [3 msg] 23-dec
Onda makter? [11 msg] 23-dec


Några citat:

"I allt gapande, skrikande och kräkande som hände på Livets Ord såg man aldrig några förnyade och förvandlade människor. Det hela var så uppenbart falskt. Skulle det ha handlat om verkliga befrielser så skulle inte bara församlingen utan hela Uppsala och även hela landet ha blivit förvandlat. Tänk vad många andefurstar som kastades ut i både Östersjön och Atlanten på den här tiden."

"När Roberts Liardon under ett seminarium undervisade om andlig kontroll och maktmissbruk kände jag direkt igen mig. Han sa att man känner sig som en fågel i en bur. Man vill ut och flyga men är inlåst och kommer inte ut i friheten. Exakt så kändes det. Jag var säkert inte ensam i det mötet om att känna igen mig. Ulf Ekman vände på budskapet i sin efterföljande kommentar och pekade på församlingen som försöker kontrollera sin pastor."

"Varför blir man livrädd för en människa som egentligen inte har gjort en något, och som egentligen inte har något inflytande över en, annat än att med sina ord ha manipulerat och utövat makt och påtryckningar? Här ligger hela sektmekanismen som gör Livets Ord och trosrörelsen till något väsensskilt från övriga kristenheten. Att lämna en vanlig församling som man inte trivs i är inget större problem. Att lämna Livets Ord är ett trauma."

"Innan jag började på Livets Ord var jag ganska frimodig och vågade både flytta till Uppsala, vittna på universitetet och tro på min egen framtid. Jag kommer ihåg hur mitt ganska klena självförtroende knäcktes på Livets Ord och hur jag blev en så osäker person. Det hade att göra med att initiativet och tolkningsföreträdet togs ifrån mig."

"Att inte duga var temat. Det är ju så det fungerar. Hur mycket du än ger så kan du ge lite mer... Hur mycket du än ber så kan du be lite till... Jag tror alla hade ett otillräcklighetskomplex."

"Nu när man har varit ute ur det ett tag blir man skrämd över att man kunde gå på det. Men man var rädd, man visste ju inget annat."
Caféet är ett öppet forum där vem som helst kan gå in och läsa inläggen.För att kunna svara måste man registrera sig i Delphi med namn, adress, email, postnummer, ålder, yrke m.m. Välj medlemsnamn och lösenord!

Du kan ta med dig vem som helst till Café Utsikten. Snabbaste vägen in är via:

http://forums.delphiforums.com/utsikten


Hälsningar

Karin Berglund

http://hem.passagen.se/karin.e.berglund
karin.e.berglund@home.se


Överst Cafe Insikten
Var är de kristna ledarna?

av HaFoDet är förunderligt hur tysta de kristna ledarna är just kring kärnfrågor i kristen tro och speciellt i mötet med Trosförkunnelsen.

David Wilkersson höll en profetisk predikan i Times Square Church — våren 1999 om hur ledarna skulle komma att svika fåren i mötet med Trosförkunnelsen.


"Copeland, Hagin, Howard-Browne. Om du har band eller böcker från dessa så se till att få dem ut ur huset… Gud kommer att ha en kvarleva som inte lutar sig tillbaka, när allt detta väller in i församlingen… när bedragare och penninggalna falska profeter kommer in i Guds hus…

Vakna upp, alla äldste pastorer och herdar. Ta emot bördan. Bär den. Rutten säd har planterats. Ett annat evangelium predikas. En främmande eld förtär pastorerna. Herdarna trampar ner den goda grödan… Denna säd är känd som FRAMGÅNGS EVANGELIET. Detta är en av de största illgärningar som sänt vanära över Jesu Kristi församling någonsin…

Det finns så lite urskiljning kvar i församlingen hos pastorerna. De är andligen blinda. Sinnet har blivit så fyllt med detta obalanserade evangelium, att du inte kan nå många av dem. Varje Guds barn behöver be att alla som fastnat i denna snara blir befriad. Rör inte vid detta, gå inte nära det."


Kristenhetens ledare verkar inte se förförelsen i Trosförkunnelsen och vill så gärna tro att den inte finns där, så att de inte ser den längre.

I en predikan efter den elfte September visar Ekman på hur Wilkersson profetiskt varnat för terrordådet i USA. Men någon notis om Wilkerssons profetiska varning för Trosförkunnelsen och Trosförkunnare tar han inte.

Antagligen är allt ett led i tidsskeendet, där vi nu är framme vid när det står att "domen har begynt och det på Guds hus". Öppnandet för Trosförkunnelsen kommer att fungera som en "tröskmaskin" som skiljer agnarna från vetet och det blir uppenbart vilka som personligen "ger kärleken till sanningen rum i sina hjärtan" eller vilka som väljer att låta sig bedras med en lära och utövning "som kliar dem i öronen" och sätter tro till lögnen, där "jämväl de utvalda blir förvillade genom tecken och under".

Varningen har ljudit utöver hela vår värld länge. Knappast kommer någon att i evighetens värld kunna säga att han inte nåtts av varningen och ställts i vägskälet att förbli i sanningen och inte anamma Trosförkunnelsen.

Om de kristna ledarna lyssnade till Wilkerssons profetiska varning och det varningsrop som ljudit över hela vår värld, kunde det vändas till uppvaknande och vitalisering. Gud varnar för att Han ser vart den befintliga hjärteställningen kommer att leda i mötet med Trosförkunnelsen och varnar därför att Han vill ge möjlighet till uppvaknande istället.

Jag är långt ifrån färdig med alla frågor kring Trosförkunnelsens läror. Har närmat mig dem och tagit upp dem på hemsidan, eftersom jag finner att kärnpunkter i den kristna tron där blir förvanskade. Bibeln uppmanar oss att pröva andarna, lärorna och frukten huruvida ett verk är av Gud.

Utifrån en sådan bedömningsgrund är det min övertygelse, även om jag kan ta fel i detaljer och ser på ett begränsat sätt, att Trosförkunnelsen rymmer en falskhet som leder vilse i lära, tro och utövning. Jag är ingen teolog eller lärare, bara en enkel vanlig syndare frälst av nåd för Kristi skull och ser säkert många saker dunkelt som i en spegel.

Jag har så långt jag ser idag försökt framställa det efter den övertygelse som finns i mitt hjärta. Det finns säkert de som ser klarare kring dessa spörsmål och som kunde bidra med korrigering och komplettering. Men som bekant så lyser Bibellärarna och pastorerna med sin frånvaro i de centrala frågorna i den kristna tron och speciellt i mötet med Trosförkunnelsen synes de som förstummade och förstenade i en total tystnad.

Om de alla sökte vägledning i Bibeln under bön, för att fina sanningen sådan den är presenterad i Guds ord bättre kring Trosförkunnelsens specifika läror, så skulle knappast plagiatet i Trosförkunnelsen vinna den ingång i kristenheten som det gör idag.

Det borde de göra istället för att hänge sig åt en yster ringdans med Trosrörelsen för att "vinna världen för Kristus". Ingen värld vinns med ett falskt Evangelium om vem Kristus är, vad som gäller i försoningen och en snedvriden konsekvens i den troendes lära, tro, liv och utövning. Endast sanningen gagnar oss människor så att vi kan lära känna vår Frälsare på ett rätt och sunt sätt.

Harry Forsgren

Överst Var är de kristna ledarna?
Vart är Pingströrelsen på väg?

av HaFoDet är inte bara Trosrörelsen som idag tarvar en prövning. Även Pingströrelsen som alltmer anammar mer och mer av Trosförkunnelsen och ger alltmer utrymme för dess företrädare på sina estrader, bör nog reflektera, över var man idag står i lära liv och utövning av den kristna tron.

Tog för en tid sedan del av TV:s sändning från mötena i Filadelfia Stockholm. Möten som var präglade av äkthet. Sansat och jordnära kring "den barmhärtige samariten" och "där Din skatt är kommer och Ditt hjärta att vara".

Där fanns en fin centrering kring korset, försoningen och Kristi person med livskonsekvenser i nuet och förankrat i ett evighetsperspektiv.

Det finns alltså i Pingströrelsens kärna i Sverige fortfarande idag, en sundhet och ett levande liv, förankrat i vår Frälsare Jesus Kristus.

Men sen finns det oro på mitt hjärta, som jag känner behov av att skriva av mig och vill inte underlåta att göra det, om det skulle kunna fylla en funktion och finnas en mening med att det ligger kvar, som en börda på mitt hjärta och sinne och inte vill försvinna, även om det vore enklast att inte bry sig och bekymra sig.1. För någon tid sedan hade DAGEN en ledare där man tog LO i försvar och menade att det inte alls rörde sig om en sekt.

Vad är det som gör att man inte längre på tidningen DAGEN har den klarsynen, så att man ser de uppenbara sekttendenserna och sektmekanismerna som finns i trosförkunnelsens lära, liv och utövning och då på ett speciellt iögonfallande sätt blir manifesterat på LO?

Vilka kontakter, förändringar hos LO och orsaker bakom, skapar denna blindhet, inför den verklighet som råder på LO och som så ödesdigert har drabbat mängder av människor, med klara skador av att ha varit indragna i denna sektmiljö? Att DAGEN går ut med ett sådant utspel får ju ödesdigra konsekvenser för Trosförkunnelsens strategiska infiltrering in i kristenheten i hela vårt land.


Jag gjorde under hösten en semestertripp till Uppsala och hade där förmånen att få sitta ned tillsammans med tre avhoppare från Trosrörelsen och lyssna till när de samtalade om sina upplevelser och vägen ut.

Jag skulle önska att varje församlingsledare i vårt land hade fått lyssna till detta. Då skulle man inte med en klackspark avfärda varningen för Trosförkunnelsen och inte heller kunna luta sig tillbaka med en förklaring, att "det finns missnöjda i alla sammanhang som lämnat sina församlingar".

Sektmekanismerna är uppenbara och skrämmande på ett speciellt sätt på LO, där människor på sikt far väldigt illa och får sina andliga ögon dimmiga och själsliga förmögenheter söndertrasade!

Hur kan man lyckas med manipuleringskonsten att få t.ex. LO, som att framstå som den församling, som står för väckelse? Den församlingen har inte vuxit utan numerären är konstant, men med en ständig nyrekrytering från andra kristna sammanhang, vilket innebär att det hela tiden är lika många avhoppare som nyanslutna och en ständig ström därifrån av människor som mår väldigt dåligt. Hur kan man inom Pingst och på DAGEN gå i försvar för detta????2. I en debattartikel i DAGEN under hösten 2002 gick PO Fägerholt till försvar för JDS – läran. (Den tillkom tydligen som en indirekt reaktion på min hemsida, eftersom han samtidigt mailade ungefär samma innehåll till mig personligen som han hade i sin artikel.)

Jag trodde att nu må väl ändå lärarna inom Pingst träda fram och reda ut begreppen, när de får en så uppenbar möjlighet att göra det. Men inte ett knyst! Varför????? Är det möjligt att den rörelse som talat mest om Andens gåvor och tjänster saknar lärare, profeter och andebedömningens gåva i funktion, så att man inte längre kan urskilja villolära och villolärare????

Vad har hänt med Pingst? Vart är rörelsen på väg? Detta är viktiga frågor för mig och inte bara för mig, utan från hela norden nås jag av nödrop från "gräsrötterna", som är bedrövade över vart Pingst är på väg, när rörelsen nu börjar utgöra en kanal för såväl "Oneness – rörelsen", "trosrörelsen", "profet – rörelsen", med osundheter och villfarelse i lära liv och utövning och där ockulta manifestationer i "Pensacola – väckelsens" spår ohämmat anammas som ett verk av Guds ande.

Allt detta sker dolt under en slags "legaliserad" iver "att vinna världen", samtidigt som man springer ifrån vilket budskap som räddar människan. Att samla skarorna synes vara det enda väsentliga? Om de sen blir bedragna synes inte vara speciellt angeläget.


I Sverige startade nog "avfarten" för Pingsts del,

...från den sunda vägen redan på sextio – talet, när man tillät ockulta utövare som Kuhlman beträda våra plattformer och det har senare följts upp med inbjudan till Benny Hinn, Rodney Howard Brown, John Wimber och sedermera "Pensacola – väckelsens" företrädare och slutligen de rena trosrörelsens representanter.

Även om det sker motvilligt och under stor bedrövelse, så måste jag ju vara så pass ärlig mot mig själv, så att när jag mer och mer inser, att jag inte vågar uppmana människor att söka sig till Pingst, för jag vet inte längre vad de möter, så är det inte längre mitt andliga hem, utan Pingst börjar alltmer i mina ögon och öron, ingå som en kanal för "det stora avfallet" och "skökans" förberedelse och framträdande. Jag hoppas fortfarande på ett uppvaknande och ser personligen inget annat andligt hem att söka mig till.

Kanske är Pingsts ledarskap alltför involverad i verksamheten och "närblind" (?), så att de inte känner in den oro, som faktiskt finns ute i församlingarna på "gräsrotsnivå", inte hör det varningens rop som ljuder utöver hela vår värld och inte inser att Pingst riskerar att gå in i en tudelning eller att nya församlingsbildningar kan komma att uppstå, som ett resultat av att människor inte kan åse och medverka till att Trosförkunnelsen infiltreras och att deras företrädare, som de upplever som villolärare, ges fritt utrymme på våra estrader.


Det är helt ohållbart i längden,

...att Pingströrelsens konferenser, pastors och evangelist – veckor domineras av Trosförkunnelsen och deras företrädare. Villolärare och villolära skapar alltid splittring och det kommer att alltmer visa sig inom Pingst, när man nu ger utrymme för detta.3. Som "toppen på eländet", kom så denna "väckelsekonferens" under hösten,

...där hela den nybildade "Svenska Evangeliska Alliansen", delade estrad tillsammans med Trosrörelsen. UE förnekade sig där inte, utan gör där enligt reportaget i DAGEN, en "kupp – liknande" manöver, med ett offentligt utspel.

Tacksamt nog verkar vare sig Jack – Tommy eller Sten - Gunnar Hedin (tongivande inom Pingst), ha "fallit i farstun" för detta manipuleringstrick. Vad är det egentligen karln säger, om man begrundar hans utspel mellan raderna? Jo, ’det är jag som har kommandot. Det är mig Gud talar till och genom. Ni har behandlat mig fel, men jag är så storsint, så jag kan överse med det och förlåter Er. Ni kommer nog också nu att bli använda av Gud, när ni nu öppnar för mig och trosrörelsen.’


Hade Ekman drivits av ett ångerfyllt hjärta,

...över de i vredesmod uttalade profetior mot "sina fiender", egentligen signerade, så säger Ulf, Sveriges utsedde apostel, så hade han först av allt bekänt och bett om förlåtelse för allt tokigt, ödesdigert, nedbrytande och splittrande som han åstadkommit i sin framfart.

Varför är det så många kristna ledare som inte inser att något är mycket galet med denne man och att det inte enbart har med hans person att göra, utan även med att han företräder ett förvillande lärosystem, fullt i klass med Jehovas Vittnens läror och som ändå är beredda att dela en "väckelsekonferens" på samma estrad, som en villolärare som står för villolära?????

Man kan undra om Sten – Gunnar Hedin (Föreståndare för Filadelfia Stockholm), som jag personligen upplever, som rätt i anda, lära liv och utövning, uppfattar att han har ett lyssnande öra och ett gott hjärta präglat av en sann umgängelse med vår gemensamme Frälsare, verkligen är rätt citerad i tidningen DAGEN, när han där säger om UE, att : "Han och jag har sedan länge en god relation med varandra"?

Vad ligger egentligen i detta uttalande? Menar Sten - Gunnar att han delar den lära, liv och utövning som UE företräder av den "kristna tron"? Inser han vidden och konsekvenserna av en sådan legalisering av villolära och villolärare för den Svenska kristenheten som han här gör??????

Jag vet flera som reagerat på denna "väckelsekonferens" och försökt göra sin oro hörd på DAGENS debattsidor, men som inte getts utrymme. Varför????? VART ÄR PINGST PÅ VÄG OCH VILKA KRAFTER ÄR DET SOM GES UTRYMME ATT DRIVA DEN RÖRELSE SOM EN GÅNG VAR EN GENUIN VÄCKELSERÖRELSE?????


Det jag nu skriver är inte riktat mot människor personligen,

...utan framsprunget ur en nöd i hjärtat över vad som är på väg att ske med den Svenska kristenheten och med ett frågetecken i mitt väsen, över Pingsts agerande, utifrån att personligen, ha känt in t.ex. Sten - Gunnars ärliga hjärta, som rätt i lära, liv och utövning av den kristna tron! Vad är det som nu gör att han plötsligt med sin församling, ändå blir ett redskap till att kanalisera villfarelse och legalisera villolärare i en gemensam konferens? Jag får det inte att gå ihop!

Må alla inom Pingst som delar denna min oro gå in i bön, om att Ledarna personligen blir bevarade och förmår leda sin "hjord", i en sann umgängelse med den sanne Jesus Kristus, mitt igenom detta skeende, när "domen går över Guds hus" och Gud låter villfarelsen komma för att "sålla agnarna från vetet" och det ska framgå vilka som "ger kärleken till sanningen rum i sina hjärtan" och inte låter "fienden förvilla jämväl de utvalda genom tecken och under", utan älskar Jesus för den Han är i sin person och inte köttsligt jagar efter de välsignelser Han ger, där fienden kan locka och förvilla med ockulta plagiat.4. Vidare fylls man med undran, med anledning av Filadelfias gemensamma konferens med Citykyrkan i Stockholm under hösten.

Är man medveten om att N'difon, som där var "dragplåstret", är förespråkare för JDS - läran (enligt en intervju med honom när han var i Danmark - tyvärr sparade jag inte upp den intervjun).

Skulle det inte finnas anledning att mer pröva de förkunnare man kallar till konferenser? Inte bara stirra sig blinda på om det sker övernaturliga manifestationer, som inte i sig själva är någon garanti för att det är Guds Ande som är verksam, utan borde man inte även pröva var de som ska beträda Pingsts estrader, egentligen står i förhållande till trosförkunnelsens irrläror?

Är inte det som beskrivs i DAGEN kring "N'difon:s helande verksamhet" med helande via mobil etc. mer frågan om magi ala Uri Geller och ett ockult inslag, mer än fråga om Gudomligt helande enligt Bibelns mönster och istället ett eko från Trosförkunnelsens "Vi är gudar - lära", där människan får en egen auktoritet i sig själv för hälsa och får skaparekraft i sina egna ord???


Fick mig tillsänt ett band med N'difon och därigenom lite mer "kött på benen", kring vilken undervisning han egentligen bär med sig i botten.

Han tar där först en profetia om hur Jesus är smord och liksom talar i "jagform" och för den över på sig själv och jämställer sig med Jesus. Helt klart influerat av "vi är gudar - läran" och att när han bekänner detta över sig själv, så förverkligas det genom kraften i de egna uttalade orden.

Han bedyrar att han har kontroll över sitt sinne och fokuserar kraften i Dina egna ord. Att liv och död ligger i Din mun. Tala seger, förlös kraften. Tala till Din själ och skapa en ny bild av seger, om Du kan se det, om Du kan drömma det, så kan Du få det, men Du måste odla en vinnarattityd. Du måste tänka segerrikt. (Det är Dig och inte Gud det hänger på - min kommentar)

Det hela är ett eko från Trosförkunnelsen, där Gud inte förnyar vårt sinne, utan det är ngt som åligger oss själva att lära oss att tänka rätt, med trosläran om kraften i Din bekännelse och Dina uttalade ord, där Du ska skapa en bild av vad Du vill se förverkligat. Du ska få vad Du bekänner Dig till och tar ut av Dina rättigheter i tro och inte ser på omständigheterna och låter satan ta det från Dig igen.

Hela framställningen andas Trosförkunnelsens falskhet och förljugenhet, med en medryckande röst och framställning, men i botten ligger en kyla, jag och människofixering, istället för värme och omsorg från Gud.

Jag förstår bättre när jag lyssnat till detta band, varför en som hoppat av Trosrörelsen, inte kunde lyssna på N'difon, utan fick lämna mötet, eftersom det påminde för mycket om Trosrörelsens falskhet.

Det jag personligen har så svårt att förstå, det är att här kommer denne man till en konferens anordnad av Pingstförsamlingar, där det borde finnas både lärare, profeter och människor med andebedömningens gåva. Hör man inte och erfar vilken ande och undervisning som ligger i botten här?????? Vad har hänt med rörelsen? Varför är Pingst den rörelse som tydligen är lättast att lura för dessa "Faraos trollkarlar"? Det gör mig så ont och jag bara måste få ge luft åt min reaktion. Eljest får jag ingen frid.Överdrivet tjatig?

Vet att jag riskerar att bli betraktad som tjatig, men jag kommer inte från min oro över att Pingst alltmer blir en kanal och ett språkrör för trosförkunnelsens irrläror och representanter. Får ingen frid och ro med mindre än att jag försöker belysa detta och allvarligt varna för konsekvenserna i den andliga världen, när man öppnar för den villoande som är verksam inom trosförkunnelsens led.

Här några ord från Norge som delar den oro jag erfar, så kanske människor förstår, att Guds Ande varnar utöver vår värld och att Pingst verkligen står i ett vägskäl till att bli en kanal för avfall istället för väckelse!


"Jeg er skuffet over pinsevennenes organ i Norge, Korsets Seier. Nylig hadde de et svært intervju med Enevald Flåten, pastor for en trosmenighet her i Bergen, Levende Ord. Et svært bilde og nesten en dobbeltside.

Dette er jo påvirkning, og en årsak til at mange blir tent for trosbevegelsen Det er lederne som skyver på forat trosbevegelsen skal få innpass i våre menigheter Det er blitt riktig ille her i Norge nå."
Får de kristna ledarna den tid de behöver för prövning, eftertanke, bön och Bibelläsning?

Förstår att Ledarna i Pingst har väldigt många bollar i luften och inte får den tid i prövning, eftertanke, bön och Bibelläsning, som kan behövas i konfrontationen med trosförkunnelsen.

Jag skriver här med en önskan om att Guds kraft, vishet och välsignelse ska nå fram till Pingsts ledarskap i Pingstförsamlingarna i Sverige, så att de kan medverka till att den "skärseld" som nu drar över kristenheten i allmänhet och Pingst i synnerhet, i form av allehanda villfarelse, må bli en luttringseld, som leder till rening och förnyelse och inte till avfall, som utvecklingen pekar mot idag, där rörelsen idag är på väg att bli en förlängd arm till förförelse, istället för den väckelserörelse som var Guds plan med rörelsen.

Rensas inte med krafttag, den infiltrering som skett av Trosförkunnelsen och dess företrädare ut ur Pingst, så är rörelsens avfall ett faktum, oavsett hur många människor som vinns till matrikeln. Må, i detta skeende, Guds kraft och välsignelse vila över Pingströrelsens ledare och den rörelse, som på ett speciellt sätt är fäst vid mitt hjärta, eftersom jag där haft mitt andliga hem och där delat min umgängelse med min Frälsare!

HaFo

Överst Vart är Pingströrelsen på väg?Benny Hinn


en Guds man eller falsk profet?


Döm själv


Av Patric JohanssonFörutom att Benny Hinns möten och verksamhet präglas av högst tveksamma manifestationer har han också gjort många mycket märkliga uttalanden som är värda att beaktas:

Mina kommentarer i röttKollekttal, TBN on March 29, 2000:
"Now hear this, I'm prophesying this, Jesus Christ the Son of God is about to appear physically in some churches and some meetings and to many of His people.

For one reason, to tell you He's about to show up. So wake up, Jesus is coming saints. You have held back from the Lord in the past -- don't you dare do it now. The day will come you will stand before Him and give an answer. How dare we not give to God? How dare we hold back? Who do we think He is -- some neighbor of ours? He's God Almighty -- we fear the Lord God of hosts. He's not some man -- He's God.

If Jesus tonight appeared on this platform here and looked through this camera and said to you I need your offerings so I can touch the world, would you give Him? Of course. Well, I've got news for you. He's saying it, He's saying it, He's saying it through His servants, He's saying it through His Word, He's saying it.

The Bible clearly states, 'how shall they go unless they be sent?' And God is speaking to you, so obey him. Some of you need to give large sums tonight. Don't you give those small sums if you have the large sums. Many of you have those small sums. The best you can give is all God wants from you. The best you can give is all expects of ya.

But some of you watching right now have money in the bank your gonna leave it behind. You may even lose it unless you obey God tonight. Give to God tonight. God is speaking to you now. Do you know by holding back from God you're keeping God's blessings from your family by holding back from the Lord? You're saying "No, Lord, I don't want your presence in my home." And when you call, tell the Lord, 'I'm sowing tonight because I believe what this man is saying on TV.

I believe what Benny Hinn is saying is what I need to hear. The anointing of God is about to invade my home, my life, my children. I'm giving in faith, believing Lord that my seed will touch your heart.' In fact, I'm going to say something I never said on a telethon, I believe that God is healing people while they are making a pledge tonight. There are people getting healed making a pledge. No, no, you are not paying for that healing, and you know that. But God is honoring you for your obedience and touching your body..."

Benny Hinn säger här att när vi ger till Gud (Hinns ministry) så ska Guds välsignelse och smörjelse flöda i våra liv och uppfylla våra hem. Att inte i detta möte ge ett rikligt löftesoffer kommer att ställa oss utanför Guds välsignelse och förhindra Guds helande.


November 7th - TBN's Fall 2000 Praise-A-Thon:
"STOP what you are doing and hear this! The Lord said to me last Saturday, I heard His voice in that church, and He said, "Tell them, time is running out", and His voice was coming in waves in into my heart. "Time is running" and then there was a second voice. Now hear this one. ...

"Tell the people, I am passing by many" Hear this - "I am passing by many and if I pass by it would be as though I never knew them. I am passing by many and if I pass by it would be as though I never knew them." My friend we're all being tested right now on whether we are gonna stick with this or walk away from it. Tonight is decision night. It is not only decision night for America, for the next four years, this is decision night for eternity. What you do for God tonight, you do it with your soul, you do it with your life. This is not, my friend, just another Tel-A-Thon. This is - this may very well be the last one. Time is so short people, I'm tellin' ya, never have I sensed it - I am telling you I am speaking to you prophetically."

"The Lord said to me audibly, I heard it. People I don't often hear the Lord's voice audibly, but I heard the Lord's voice audibly. He said "Tell them - time is running out". Then I heard another voice, that I believe is the voice of the Holy Spirit. He said "Tell the people", and the atmosphere changed when that happened, He said "Tell the people, I am passing by many, and once I pass by it would be as though I never knew them." In other words, there's, its, its the last call. Do you remember what He said in the scripture, when, when he said, the young virgins, that some had the oil and some didn't have any? The five wise, the five foolish. It, we are in it. We are in it. People, He is passing by many. Thank God He is not passing you by."

The message is clear. Give to TBN now or God will pass you by, and you will be forever lost! It will be as if God never knew you! Benny also claimed, on the same program, that the Lord told him that December 12th will be a historic day in the Kingdom of God!

(http://www.aloha.net/~mikesch/tbn.htm)


Annat intressant:
This comes from a man who just turned in his Mercedes for a Jaguar and recently moved from the exclusive Heathrow development to the even more exclusive Alaqua, where he now lives in a $685,000 home. His suits are tailored, his shoes are Italian leather, and his wrists and finger glitter with gold and diamonds ... what he considers a modest lifestyle, as if everyone lives like this.

He wears his diamond Rolex, diamond rings, gold bracelet and custom suits for all to see... "What's the big deal, for goodness sake?" he says. "What am I supposed to do, drive a Honda? ...That's not in the Bible. ... I'm sick and tired about hearing about streets of gold [in heaven]. I don't need gold in heaven. I got to have it now."

(Från Discernment Ministry International)


Ouppfyllda profetior

Orlando Christian Center, Dec. 31st, 1989:

March 29th, 2000 - This Is Your Day: (ett av flera tillfällen Hinn förmedlar en profetia av Ruth Heflin vilken säger att Jesus under samma år kommer att uppenbara sig fysiskt på plattformen. Detta skedde aldrig)


"Let me tell you something. The Holy Spirit has already told me He is about to show up. And you know, oh, I gotta tell you this quickly, just before we go. I had a word of prophecy from Ruth Heflin, you know who Ruth Heflin is? Ruth prophesied over me back in the seventies and everything she said has happened. She just sent me a word through my wife and said the Lord spoke to her audibly and said that He is going to appear physically in one of our crusades in the next few months. Yeah, she - I'm telling ya - she said, the Lord spoke to her audibly and said, 'Tell Benny I'm going to appear physically on the platform in his meetings'. Lord, do it in Phoenix Arizona in the name of Jesus! And in Kenya too, Lord, please, Lord, in fact, do it in every crusade. In Jesus' name."

Min slutkommentar:
Förutom fler profetior som inte har gått i uppfyllelse så kan vi till detta lägga alla tveksamma helanden. Många människor är övertygade om att det sker massor av helanden på Hinns möten men man kan fråga sig hur många som verkligen är äkta.

Är det kanske mer regel än undantag att det blir som på det möte vi såg i TV 4:s dokumentär "Mirakel eller bluff"?

Där visades flera personer som gick fram och vittnade att de hade blivit helade och att de kunde göra saker som de tidigare inte hade kunnat göra. En av de som först var övertygad om att han var helad dog efteråt av den sjukdom han skulle vara helad från, och ett par blev inte alls helade utan blev ännu sämre än de var innan.

De flesta av de kanske 50-100 tusen som befann sig på mötet for sedan givetvis hem med dessa helandevittnesbörd utan att de fick veta hur det egentligen låg till.

Tittar man på bilderna av Hinns möten så råder det ingen som helst tvekan om att det inte är någon masspsykos som får människor att falla i klungor eller sprattla till som de gör när han sveper med armen. De "kollapsar" helt enkelt av en övernaturlig kraft som Hinn förmedlar och är sedan när de stiger upp helt groggy. Frågan är VEMS kraft?

I den nytestamentliga församlingen i bibeln förkunnades evangelium varefter Gud stadfäste sitt Ord med under och tecken, men vi finner knappast någon grund i NT att människor brukade ramla i klungor och skaka såsom i trans på det sätt vi ser på dessa karismatiska möten.

Här är tyngdpunkten på att uppleva häftiga manifestationer medan det ofta saknas en riktig bibelgrundad förkunnelse. Ibland består den enda egentliga förkunnelsen av ett mustigt kollekttal i vilket mötesdeltagarna utlovas rikedomar och välsignelse genom att ge en stor summa pengar till predikantens ministry.

Om Gud verkligen är så verksam på dessa möten som man påstår, borde Han då inte vara mer intresserad av att på allvar hjälpa de behövande och fylla människors behov, istället för att ge folk den meningslösa upplevelsen av att falla i golvet och göra de så berusade att de inte är kapabla att stå på sina egna ben? Sådant hjälper ingen utan är bara en show som bedrar massorna.

Skulle Gud verkligen avkräva fattiga och sjuka människor att ge rikligt med pengar till en predikant som reser med privatjet, går omkring i skräddarsydd kostym, bär guld och diamantringar på fingrarna och Rolexklocka på armen? För att sedan lämna de ännu sjukare och fattigare?

Är det inte uppenbart att dessa karismatiska "väckelsemöten" helt enkelt är Djävulens lekstugor? Är det inte uppenbart att Benny Hinn är en falsk profet?

För den som vill studera mer ingående så finns all denna information (och mycket mer) lättillgänglig på Internet genom att söka på "Benny Hinn" på en sökmotor.

Patric Johansson

Överst Benny Hinn - en Guds man eller falsk profet?VÄKTARTJÄNSTEN


Av Sven -Erik SköldGud har satt väktare kring sin hjord. Han har inte lämnat den utan tillsyn!

Dessa Guds väktare har fått förmågan att urskilja vargen också när han kommer gömd i fårapäls. Det är f.ö. då han utgör största hotet; den största faran för fåren! Det är förklädd han kan komma åt "också de utvalda."

Fåren borde vara tacksamma över, att väktarna finns: Det är för deras skull väktarna fått uppgiften att varna. Utan väktarna skulle de snart vara förvillade, bort från herden, och uppätna av vargen.

D.v.s. av honom som "går omkring som ett rytande lejon, och söker vem han må uppsluka."

Till väktaruppgiften hör att "träda upp i tid och otid". Detta därför att Satan är verksam under dygnets alla timmar.

En väktare får alltså aldrig slumra! D.v.s. om vederbörande vill tjäna sin uppdragsgivare.

I uppdraget ligger framförallt - och självklart att vara vaken och andligt nykter.

1 Pet. 5:8 "Var nyktra och vaken. Er fiende, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker, vem han må uppsluka."

Men Gud har mött fiendens hot - och djävulska list genom att sätta väktare kring sin hjord.

Anmärkningsvärt vore det ju f.ö. annars!!

Så jobba på alla väktare! Och Ni behöver inte för ett ögonblick be om ursäkt för att Ni utför Ert väktaruppdrag!

Det är Er skyldighet såväl mot Er uppdragsgivare som mot dennes dyrköpta, värdefulla får.

Och den tjänst Ni har, har Ni inför Gud och inte inför människor. Det är inför Honom, som sitter på tronen, som Ni, såväl som vi alla, en dag skall redovisa våra dagsverken.

GUD VÄLSIGNE ALLA VÄKTARE I KAMPEN OCH ER YTTERST VIKTIGA UPPGIFT!Överst Väktartjänsten


Är du vaken…Av Kurt Ulander

I annonskampanj i kristen media frågar UE om du är vaken. Detta min hälsning vänder sig till församlingar i Sverige och dess ledare, ledarskap och andra. Vad menar UE när han säger, är du vaken!? Annonsen säger vidare, detta år kan betyda ett andligt uppvaknande, då är frågan, i vad sover du?EN ANNAN JESUS

Under de sista 50 åren har mycken bön blivit uppsänd till Gud ifrån de kristna i de Nordiska länderna. Framförallt har de äldre kristna varit i mycken bön. Man har läst om hur Herren sänt sin eld under gångna tider. Guds väckelseeld började brinna redan på 1700-talet för att sedan flamma upp med stor kraft på 1800-talet.

Samtliga fria samfund i Sverige, samt i de andra Nordiska länderna har sin uppkomst i väckelse, allt ifrån Evangeliska Fosterlandsstiftelsen till Pingströrelsen, som uppstod omkring sekelskiftet.

Stora skaror av människor blev frälsta under denna tid, dryckenskapen avtog och den allmänna moralen förbättrades, allt eftersom de kristna levde ut sin kristna tro och satte sin prägel på alla skikt inom samhället. Under dessa 250 år försökte Djävulen att så sin draksådd och inom väckelsen fanns det alla möjliga vilda grupper, som undervisade allt från gruppsex till olika former av det ockulta.

Men Guds Ande bevarade väckelsen och dessa splittrande grupper fick aldrig fotfäste bland folket.

Efter andra världskriget blev det en stagnering bland de kristna, en kortlivad väckelse bröt ut 1953 men fick inte något fäste. I slutet på 1960-talet kom Jesusrörelsen till de Nordiska länderna, och ungdomar blev frälsta. Jag själv var en del av denna våg och kom för första gången till Sverige som predikant 1971 och höll väckelsemöten över stora delar av Sverige.

Under åren 1971-1983 märkte vi ett starkt sug efter Jesus bland folket, och speciellt bland ungdomar. Våra möten utsträcktes också till Finland, där vi fick uppleva Den Helige Andes arbete på ett starkt sätt. Under dessa år gick den Onde till fruktansvärt motangrepp på Guds verk genom framförallt Frimurarna, droger, ockulta rörelser: Waldorfskolan med sin Antroposofi, Satansdyrkan, häxgrupper, rockmusik, pornografi, sex, homosexualitet, m.m.

Men trots dessa hårda angrepp från Djävulen, kunde han inte hindra Guds arbete. Plötsligt ändrade ondskan taktik. I stället för att angripa de som redan var kristna utifrån, började den Onde angripa dem inifrån.

Detta är inte något nytt. Mormoner och Vakttornet har gjort sådana försök i 100 år, men har inte lyckats infiltrera ta kontroll över några kristna församlingar. I början av 1980-talet kom Ulf Ekman tillbaka till Sverige efter en vistelse på Kenneth Hagins bibelskola i Tulsa, Oklahoma.

Han kom som en fläkt av frisk luft till ett unket rum. Det var jubel och lovprisning, man bedrev andlig krigföring, onda andar kastades ut, många människor blev frälsta och förändrade och Ekmans rörelse bara växte och växte, den kallades för "framgångsteologi" och stora skaror från Pingströrelsen, Evangeliska Fosterlandstiftelsen, Örebromissionen, Frälsningsarmén, Metodistsamfundet, Baptistsamfunden, Svenska Kyrkan, Missionsförbundet samt "nyomvända" flockades till denna rörelse.

Bibelskolor och nya församlingar växte upp som svampar ur jorden. En grupp från Hemmets Vän startade en tidning, Trons Värld. Ekman gav ut den egna tidningen Magazinet och andra livetsordförsamlingar har sedan dess givit ut ytterligare tidningar.

Man fick även fäste på Island, ett land där kristendomen inte var så stark. En av ledarna, Carl-Gustaf Severin, reste över stora delar av det forna Sovjetunionen och spred Ekmans budskap. Enligt rörelsen Ljus i Östers ledare, Vilgot Fritzon, har detta förstört många ryssar både mentalt, ekonomiskt och framför allt andligt.

Pengar samlas ständigt in av denna rörelse, som för att helga medlen i Uppsala bokstavligen "stampade synden" ur pengarna efter kollektupptagningarna på 1980-talet. Det sades att ingen tilläts lägga mindre än 100 kronor i kollekt på Livets Ord i Uppsala vid den här tiden. Pastorer från öst och väst reste till Sverige och får studera under Ekman och lära sig mer om detta nya. Vad var och är då detta nya?CANCER I GUDS FÖRSAMLING

Det är inte med glädje som jag måste ställa mig upp och ta avstånd från Ulf Ekman och den rörelse som han har grundat. Jag har inget emot honom som person, men den lära som han och hans lärjungar för ut är EN LÄRA FRÅN HELVETET OCH SATAN SJÄLV.

Ekman har inte hittat på detta själv, han lärde sig det här på Rhema Bible Institute i Tulsa, Oklahoma ifrån Kenneth Hagin. (Det är intressant att notera att Kenneth Hagin är mycket stolt över Ulf Ekman och anser att han var en av de duktigare eleverna jämte Kenneth Copeland och Jerry Savelle.

Detta noterade jag, när jag gjorde ett besök hos Kenneth Hagin på hans skola 1986. Kenneth Hagin har inte heller hittat på denna lära, utan har lärt sig den från en annan predikant, E.W. Kenyon.

Denna cancer har nu spritt sig till större delen av den karismatiska väckelsen i USA, de enda som står emot detta falska budskap är Assemblies of God, Church of God och vissa baptister och andra. Om inte Gud griper in och stoppar detta förfall, kommer större delen av den kristna församlingen i världen att svepas med i detta verk av Satan och bli till fall för många, dömda till helvetet för att falska profeter lurade dem.DEN DOLDA TEOLOGIN

I sin bok "What Happened From The Cross To The Throne" av E.W. Kenyon, som alltid är en standardlärobok vid Rhema och säljs i de flesta församlingar som är med i denna rörelse, står det följande på sid. 47, citat:

"Vi har sett att Jesu död på korset var mer än en fysisk död. Han var där genom gudomligt beslut och plan. Han blev i själva verket gjord till synd genom vår synd. Han var Guds ersättning för den mänskliga rasen. När han blev gjord till synd, blev han överlämnad av Gud till fienden. När de hjärtskärande orden kom från hans läppar: 'Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?' Det var då Satan blev hans herre.

Du minns att han yttrade orden 'Det är fullbordat'. Nu förstår du, att han menade inte att han hade gjort färdigt försoningsverket men han hade gjort färdigt det verk som Fadern hade gett honom att göra först. Som en Son hade han gjort sin Faders vilja, talat Faderns ord och gjort sin Faders verk.

För det andra, han hade gjort färdigt sitt verk som en son till Abraham. Han hade hållit Mose lag. Nu hade han blivit en ersättning för att ta hand om syndens problem. Han kommer att ta bort synden. Han måste tillfredsställa kravet av rättvisa emot den mänskligheten. Det kunde han inte göra under sitt liv på jorden. Synd är i själva verket ett andligt problem, så det måste tas om hand i den andliga världen.

OM JESUS BETALADE STRAFFET FÖR SYND PÅ KORSET, DÅ ÄR SYND BARA EN FYSISK HÄNDELSE. OM HANS DÖD TOG HAND OM DETTA, DÅ KAN VARJE MÄNNISKA DÖ FÖR SIG SJÄLV. Synd sker i den andliga världen. Hans fysiska död var bara början till slutet. Paulus säger i Hebr. 10: 12. 'Men sedan denne har framburit ett enda offer för synderna, sitter han beständigt på Guds högra sida.' "När Jesus dog, blev hans ande tagen av Fienden, och tagen till den plats där syndarnas andar går när de dör". Slut citat.JESUS ÖVERLÄMNAD TILL SATAN

När du läser detta citat finner du att det är sanning blandad med lögn. Den första lögnen av Kenyon är ATT GUD HAR ÖVERLÄMNAT JESUS TILL SATAN.

Detta förklaras med att Satan skulle tillfredsställas med att plåga Jesus så att människornas synder skulle bli betalda. Detta är helt emot vad Gud har sagt i Bibeln. Aposteln Paulus klargör väldigt noga, att försoningen var mellan Gud och sig själv. Djävulen har inget med detta att göra.

"Men alltsammans kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och givit åt oss försoningens ämbete. Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv; han tillräknar inte människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord." (2 Kor. 5: 18-19)

Människan har syndat emot Gud. Det är Gud som kräver rättvisa och det är Gud som är Domaren och utmäter straffet. Jesus tog vår synd på sig själv, och det var Gud själv som lät sin vrede drabba Jesus på korset, inte Satan.

Den andra lögnen i denna lära är att Jesu död på korset endast tog hand om Abrahams förbund. Denna undervisning står inte att finna i Bibeln, men den förklaras av Kenyon med att han hade fått en speciell "uppenbarelse" ifrån Gud, och att denna ligger på samma nivå som Bibeln själv. Elever på Hagins bibelskola och elever på Livets Ords bibelskola som ifrågasätter detta, blir attackerade med att man går emot "Guds smorde", och att det är onda andar som inspirerar dem att ifrågasätta.JESUS FÖRSONADE INTE PÅ KORSET.

Den tredje lögnen som Kenyon för fram är en förbannelsens lögn. När han skriver: "Om Jesus betalade straffet för synd på korset, då är synd bara en fysisk händelse. Om hans död tog hand om detta, då kan varje människa dö för sig själv."

Vad Kenyon och hans lärjungar säger med detta, är att varje människa som har trott på Jesus och litat på hans försoning på korset, allt ifrån apostlarna tills nu; dessa blev aldrig frälsta.

I och med detta har den så kallade "framgångsteologin" samma ställning som mormonerna, endast själva har de hela sanningen om Gud.JESUS BLEV ETT MED DJÄVULEN.

På sidan 60 i samma bok av Kenyon skriver han följande, citat:

"Detta betyder inte att Jesus togs till paradiset när hans ande lämnade kroppen. Paradiset var en plats för Gamla Testamentets helgon, där de fick vänta på att Kristi försoningsverk skulle bli fullbordat. De väntade på att det första förbundet skulle bli fullbordat. Med andra ord, om vi säger det på ett modernt språk, de väntade på att han skulle växla in löftena om försoningsblodet i hela 1500 år."MEN DENNA GÄRNING BLEV INTE FÄRDIG PÅ KORSET.

"Det blev inte färdigt förrän Jesus uppstod ifrån de döda och bar sitt blod in i det allra heligaste av det heliga, den högsta domstolen av universum hade godtagit detta blod och rättfärdiggjort Gamla Testamentets helgon.

Nu kan du förstå Romarbrevet 4: 25, ’vilken utgavs för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdighets skull’.

Du förstår att det inte kan bli tal om någon ersättning om inte Kristus i själva verket betalade det andliga straffet för människornas överträdelser. Adams synd gav Satan herravälde över honom."SATAN ANDADES IN SIN EGEN NATUR IN I ADAM. ADAM VAR I SJÄLVA VERKET FÖDD PÅ NYTT I PARADISETS TRÄDGÅRD.

"Han hade inte Guds natur. Han hade en perfekt mänsklig natur. Han hade ett perfekt mänskligt liv. In i hans ande hällde Satan in sin egen natur. Människan blev omedelbart en lögnare, en krypande feg varelse. Denna natur har blivit reproducerad i människosläktet genom tiderna."

På sidan 20 i samma bok av Kenyon skriver han, citat:

"Jesus var avlad utan synd Hans kropp blev inte dödlig förrän Fadern lade vår syndanatur på honom, när han hängde på korset. I det ögonblick som han blev synd, blev hans kropp dödlig, endast då kunde han dö. När detta hände, andlig död, tog Satans egen natur besittning av hans ande."

Detta är det allra värsta angreppet Kenyon gör på Jesus som Guds Son. De flesta kristna som har fastnat i Ekmans teologi har aldrig riktigt tänkt igenom detta eller förstått djupet av denna avgrundslära.

Vad Kenyon säger och Ekman undervisar är att Jesu ande blev ett med Satan. Detta medför då att Gud själv blev ett med Djävulen, eftersom Bibeln undervisar att Fadern och Sonen är ett. Detta är helt emot vad Jesus lärde, det är helt emot vad de gamla profeterna sade i det Gamla Testamentet.

Låt oss nu fastlägga vad Gud har sagt i sitt ord, Bibeln:

Gud är evig, han har alltid existerat, han har ingen begynnelse och inget slut. Gud är helig och Gud är ljus, det finns inget mörker i honom.

Djävulen däremot är en skapad varelse, han har en begynnelse och efter sitt syndafall har han blivit fylld med totalt mörker och ondska. Guds heliga natur kan inte blandas ihop med ondska. Ljus och mörker kan existera tillsammans och bibehålla sin existens. Gud och Jesus är ett, dessa kan icke skiljas åt. (Joh. 1: 1-14; 1 Kor. 15: 23-28; 1 Joh. 1: 5-7; Upp. 1: 10-18).

Om nu Jesus dog en andlig död och fick Djävulens natur, då var inte Jesus Guds Son. För Gud kan inte dö. Kenyon visar sin rätta natur, han är inte fylld med Guds Helige Ande, utan med Antikrists ande.

Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen i känna igen Guds Ande: var och en ande, som bekänner, att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande, som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört, att den skulle komma, och som redan nu är i världen. 1 Joh. 4: 1-3.HEMLIG EVANGELISATION

Det är många kristna i Sverige som har ryckts med i Ekmans rörelse därför att denna djävulska teologi inte undervisas om öppet, det får man veta senare litet då och då.

Rörelsen presenterar för människorna lovsång, bön, gemenskap och en viss sorts kärlek till Bibeln, om än bedräglig. Under årens lopp hade inte detta blivit tillräckligt starkt betonat inom de kristna samfunden i Norden och det fanns/finns därför ett sug och en längtan efter det bland människorna.

Ulf Ekman ger dem sådan "kristendom" som är mycket emotionell, men talar inte om att det innanför finns ett hemligt budskap, som bara "de andligt mogna" kan förstå. Det tragiska i det hela är att många välkända och predikanter som är smorda i Guds Ande har svepts med av rörelsens dynamik.

Roger Larsson, Peter Ljunggren m.fl. drog hela skaror av människor till rörelsens möten och gav den ett anseende bland kristna som den inte förtjänar. Jag är säker på att varken Roger och Peter aldrig riktigt har satt sig ned med Ulf Ekman och gått igenom hans teologi punkt för punkt. Jag var då själv skyldig till samma sak.

Under årens lopp har jag följt Ekman, varit glad för hans framgångar och tyckt att detta är ju underbart… Men eftersom jag inte var personligt inblandad, tog jag aldrig reda på vad Ulf i själva verket stod för och undervisade.

Vad jag läste om Ulf och hörde att andra sade, stämde in på vad jag själv gjorde och trodde på. Under mina möten och kampanjer i Sverige predikade jag och undervisade om Guds kraft och att sjuka kan bli friska, vi kastade ut onda andar, vi bad för människors frälsning och lät sedan Gud fylla dem med sin Ande. Det talades främmande språk i Anden som översattes och sånger sjöngs till Guds lov.

Men så började brev komma in som visade på något annat. Först tänkte jag inte så mycket på det, kanske är det avundsjuka människor son skriver det här därför att Ulf har framgång men inte de, tänkte jag.

Men det var Guds Helige ande som började förse mig med material och när jag började studera vad de olika källorna uppgav, upptäckte jag att det var något i det hela som inte stämde.

Men det var inte förrän min hustru och jag deltagit i en konferens i San José i Kalifornien som djupet och bredden av denna avgrundslära blev helt känd för mig. Det var här som vi för första gången mötte och kunde lyssna till Benny Hinn, Roberts Liardon, Casey Treat och Dick Bernal

Men innan jag diskuterar detta vill jag än en gång visa hur djävulsk Kenyons' lära är, ty denna ligger ju till grund för Ekmans rörelse och den karismatiska väckelsen i USA.

På sidan 89 i samma bok av Kenyon som vi tidigare citerat från, finns följande:JESUS BESEGRAD AV DJÄVULEN

"Satan hade besegrat Jesus på korset. Han hade satt de själviska översteprästernas hjärtan i rörelse, tills dessa i vansinnig avundsjuka hade korsfäst honom. Fadern hade lagt på honom världens synd. Jesus hade blivit lämnad ensam. Gud vände sin rygg mot honom. Satan tog hans ande under triumf och bar den till de mörka delarna av Hades. Allt lidande och pina som helvetet kunde producera lades på Jesus. När han hade lidit helvetets pina i tre dagar och tre nätter, ropade universums Högsta Domstol "Nog".

Han hade betalat priset och tillfredsställt kravet på rättvisa. Satan såg honom rättfärdiggjord. Gud hade gjort honom levande i sin ande mitt i närvaron av helvetets skaror."

Varje människa som undervisar att Jesus dog andligen, spottar Jesus rakt i ansiktet. Det var Jesus som besegrade Satan, inte tvärtom.

Detta skedde på korset, inte i helvetet. Bibeln säger: "Ja, också eder som voren döda genom edra synder och genom edert kötts oomskurenhet, också eder har han gjort levande med honom; ty han har förlåtit oss alla våra synder. Han har nämligen utplånat den handskrift, som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen; den har han skaffat undan genom att nagla fast den vid korset. Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla, i det han i honom har triumferat över dem." (Kol. 2: 13-15).DEN NYA LÄRAN

Det finns ingen möjlighet att Guds Ande kan smörja en predikant, som förkunnar ett falskt evangelium. Oavsett hur bra mötena kan vara och hur mycket man än prisar Gud och beder. Jesus är icke där.

Det som driver dessa möten och denna verksamhet är en kombination av kött och onda andar.

I USA år 1990 talade dessa unga predikanter om att bilda en apostolisk förening, som skall se över det andliga skeendet i världen.

Dessa självutnämnda apostlar var Benny Hinn, Dick Bernal, Casey Treat, Rod Parsley, Roberts Liardon m. fl.

Under konferensen i San José betonade man vikten av att styra och regera utvecklingen inom kristendomen. Flera av dessa män är "kompisar" till Ulf Ekman och i Trons Värld, Magazinet från Livets ord och i andra publikationer finner vi hur deras möten annonseras med stora annonser, och de kristna skribenterna skriver lovordande artiklar om dem, och blåser upp vilka fantastiska "gudsmän" de är.

Benny Hinn var en av huvud talarna i San José, och i det budskap som han där gav, visade han tydligt och klart att den teologi som dessa män har är en villolära, som kommer direkt ifrån Satan själv.

Vi köpte kassetten som detta möte blev inspelat på och har skrivit av hela predikan ord för ord på engelska. Kassetten kan vi inte sälja, då Dick Bernals kyrka Jubilee Christian Center har copyright på den, men avskriften är tillgänglig från oss för en kostnad av $6, 00 (pr flygpost).

Det var åtta punkter som Benny Hinn talde över och dessa är följande:

 1. "Jesus bor inte i hjärtat på en kristen. De kristna har blivit Jesus." Detta är fel och helt emot vad Bibeln undervisar. Joh. 14: 18-23.

 2. "En kristen har inte fått sin rättfärdighet från Jesus - han är Jesu rättfärdighet." Igen finner vi en djävulsk lek med ord, som blir helt fel. Varje människa har syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Rom. 3: 10-28.

 3. "En ofrälst människas döda ande blir inte född på nytt, när den människan blir frälst. Gud kastar bort den döda anden vid frälsningen och människan får en liten del av Jesu Ande." Helt fel, Gud föder anden till ett nytt liv, den kastas inte bort. Joh. 3: 3-8; Ef. 2:1-10.

 4. "Gud är evig (detta är sant), och eftersom den frälsta människan har erhållit en liten del av Jesu ande, så har den människan också blivit en evig varelse, med ingen början och inget slut." Återigen har Benny Hinn vänt på sanningen. Gud är evig. Men en människa är född, har en början, men har blivit skapad till att finnas i evighet, antingen i himlen eller i den brinnande sjön. 1 Mos. 1: 26-27.

 5. "Jesus kom som Gud till denna jord, men efter uppståndelsen återvände han till jorden som en levande människa." Att man kan komma fram till denna djävulska undervisning är nu ingen överraskning för dem, som har lärt känna teologin bakom denna rörelse. Kan man avliva Jesus och göra honom till Satan, kan man göra vad som helst. Att detta är helt fel, ser vi i följande bibelversar: Jes. 45: 21-22; 46: 9-11; Upp. 1: 12-18.

 6. "Guds efternamn är Jehova. Varje frälst människa erhåller detta namn när hon blir frälst." Detta är också fel. Gud har inget efternamn. Gud är Gud. 1 Kor. 15: 22-28.

 7. "Skapelsen, universum är en del av Jesu kropp. Stjärnor och himlakroppar är molekyler i Jesu kropp." Denna undervisning kommer från Kabbalan, avgrundsläran. Gud skapade allt, men är inte en del av skapelsen. 1 Mos. 1: 1

 8. "Den frälsta människan har blivit en förlängning av Gud själv, och den människan har förlorat sin egen personlighet." Detta är helt fel, denna undervisning kommer från Hinduismen, som undervisar om Nirvana, total utplåning. Bibeln undervisar om det motsatta. Upp. 21: 1-7.

Denna avgrundslära som predikas av Benny Hinn och de andra predikanterna sprider sig nu som en cancer över hela världen. Man har gömt sig bakom en sköld av frälsning, lovsång, andedop, helbrägdagörelser, överdrivna vittnesbörd för vem som helst där man, som de säger, "barra priisar Gud" för "hela -- (namn på orten som man bor i) -- där man går ut och "erövrar" den åt Gud. Många tror därför att dessa människor inte är riktigt kloka så som de beter sig, och de drar skam över både Herren och hans församling på jorden med sina åthävor.

På 1960-talet fanns det liknande människor från sekten "Guds barn" ledd av David Berg på gatorna.

Frigörelse från onda andar är också något Trosrörelsen (i USA The Faith Movement) lagt stor vikt vid, eftersom detta i hög grad hör till de övernaturliga yttringar livetsordarna sysslat med under åren. Allt detta är falska yttringar och kommer inte ifrån Gud. Men själva huvudkärnan i denna "New Age Religion" är en avgrundslära.

Jesus är inte överraskad av detta "nya". För honom är det gammalt, han varnade för det redan när han var här på jorden. Läs noga igenom vad Jesus sade, begrunda och tänk igenom vad du har läst i denna lilla skrift, bed över det och tag dig till vara. Jesus sade:

"Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den. Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar. Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar? Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt. Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i elden. Alltså skolen I känna dem av deras frukt. -- Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?' Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'" (Matt. 7: 13-23).


VAD GUD SADE TILL MIG 1973

När jag reste genom Sverige 1971, så visade Guds Helige Ande mig att det skulle komma en fruktansvärd våg av knark och djävulsdyrkan över de Skandinaviska länderna. Jag varnade folket och sade att "detta kommer inte bara att hända i storstäderna, som Stockholm, Oslo Köpenhamn och Helsingfors, det kommer att sprida sig till de allra minsta byarna och ingen kommer att bli skonade från detta gissel."

Man skrattade då åt mig och menade att jag var en överspänd amerikansk predikant som hade bott i USA för länge. Men denna min profetia har blivit uppfylld och mörkret är nu stort i de Nordiska länderna.

(*På vår lilla ort florerar dessa ting fritt sedan mer än 20 år, och ungefär samma situation med knark och satanism råder även på andra platser runt om i Sverige, enligt rapporter. För ett par år sedan brände satanister ner en träkyrka i Jönköping (Ett av minst tio sådana dåd i Sverige.)

Enligt uppgift ångrade de sig inte och när polisen undersökte deras lägenhet fann man ett altare med ett upp- och nervänt kors och en Satansbibel uppslagen på den vita duken. Den ene fick avtjäna ett kortare straff för bränningen av detta nästan tusenåriga Herrens Hus som var byggt i trä och som alla Jönköpingsbor gladde sig åt, som låg inbäddad högt i Stadsparkens grönska, men fullt synlig nerifrån staden, Bäckaby Kyrka, ett kulturminne. Gud bor förstås inte i "hus som är gjorda av händer. Men tänk om alla kyrkor blir kulturminnen eller profanerade en dag. Kommer man att vilja gå i kyrkan då? Jes. 66, vers 1 och 2. Red.).VAD GUD SADE TILL MIG 1990

Denna gång profeterade jag än en gång om ett nytt mörker, som är värre än det första, som kommer att svepa över de Nordiska länderna. Detta är ett andligt mörker, som kommer att föra människor in i träldom, som de aldrig tidigare har varit med om. Människor kommer att drivas till en sådan vånda, att många kommer att ta sitt eget liv.

Detta mörker började i hjärtat av E.W. Kenyon på västkusten i USA, spreds sedan till Tulsa och därifrån har det blivit fört till Uppsala, och nu förs det ut inte bara över de Skandinaviska länderna, men till länderna på andra sidan järnridån.

Om inte de kristna vaknar och med Herrens hjälp driver bort detta mörker, kan resultatet bli att Jesu församling kommer att utplånas i de Nordiska länderna. Frågan är, kommer de kristna ledarna och deras folk att vakna, innan det är för sent? För det mesta har det alltid varit så, att de kristna alltid har vaknat när det varit för sent. Då vill man göra något, men allt man kan göra då är att gråta och gråta igen.HUR KAN DU BLI FRI?

Gud har lagt på mitt hjärta att förbereda denna lilla skrift, och sända ut den. Han har också lagt på mitt hjärta att publicera ett brev som kom in till oss för ett tag sedan. Vissa delar av detta brev behandlar samma saker som jag här redan har tagit upp, men jag vill visa att det finns kristna i Sverige som är vakna och som är fyllda av Guds Ande. Läs dessa sidor med eftertanke och under bön.

Om du har blivit fångad av Ekman-rörelsen och nu inser att du har blivit lurad, så vill jag visa dig vad du kan göra.

Först av allt, bed Gud om förlåtelse. Sedan ber du och förkastar dessa avgrundsläror och ber att Jesus skall rena dig med sitt blod. Befall dessa andemakter som har bundit dig att i Jesu namn lämna dig och att de skickas till Guds fängelse.

Sök upp en församling som inte har blivit besmittad och bekänn din synd öppet i denna församling. Be pastorn att han skall hjälpa dig att få en sund och ren förståelse av vad Guds sanning är. Varna andra och gör vad du kan för att leda dem till sanningen.

Detta är det brev som jag fick från Sverige (återgivet från första upplagan 1990. Red.)FRAMGÅNGSTEOLOGIN MED DET DOLDA BUDSKAPET

Framgångsteologin är en teologi, som under de senaste åren på ett markant sätt spridit sig över den västliga världen. Det finns olika grenar. En av dessa kommer från USA och har i Sverige blivit känd under namnet "Trosförkunnelsen". Denna lära bygger på en teologi, som i USA kallas JDS, vilket är en förkortning av "Jesus Died Spiritually". Denna teologi har fått stor spridning både i Amerika och andra länder.

Kärnan i budskapet är uppdelat i två delar, den fördolda och den officiella. Framgången för den officiella delen beror i mycket hög grad på att den fördolda delen också blir accepterad.

På grund av att den fördolda delen är mycket kontroversiell, frambärs den inte alltid officiellt utan internt i olika bibelskolor som har upprättats. Det kontroversiella budskapet innebär att de ord som Jesus sade på korset, och som för hela kristenheten är så dyrbara, så heliga, dessa ord säger JDS-läran inte vara sanna.

Från kristen synpunkt är detta mycket allvarligt. Om man inte tror Jesu heliga Ord och särskilt de ord, som han uttalade på korset, förnekar man Jesus och öppnar därmed sitt hjärta för fienden och hans inflytande. Man blir då lätt ett offer för manipulationer och indoktrinering. Härigenom blir man även öppen för att acceptera den officiella delen av JDS-läran: Man är syndfri, man är rättfärdig, man är fullkomlig, man är som Gud, - MAN ÄR GUD!

Att inte tro vad Jesus sade på korset, utan i stället tro vad Satan genom JDS-läran framhåller är sanning, innebär att Guds vrede är upptänd över oss. Vi ser hur Herrens vrede blev upptänd över Jobs vän, då han inte talat om Herren vad rätt var (Job 42: 7).

Detta gäller ju även idag. Det är två amerikanska bibellärare E.W. Kenyon och K. Hagin, som har fört fram denna lära. I flera av Kenyons böcker bl.a. "What Happened From the Cross to the Throne" och "The Father and His Family" framgår denna lära.

Hagins beundran för Kenyons lära är mycket stor. I förordet till en av sina egna böcker "The Name of Jesus" skriver han om en av Kenyons böcker "The Wonderful Name of Jesus": "Detta är uppenbarelsekunskap, detta är Guds Ord".

I sin egen bok sida 33 skriver Hagin: "Man kommer aldrig till insikt om auktoriteten i Jesu Namn förrän man förstår detta faktum: Nere i de lidandes fängelse - nere i själva helvetet - tillfredsställde Jesus rättvisans krav för var och en av oss, eftersom han dog i vårt ställe. Gud i himlen sade: "Det är nog. Sedan reste de upp honom."

Det bör påpekas att dessa ord, som Hagin menar att Gud sade - dessa ord står inte i Bibeln -

Ej heller står det något om Jesu lidande i helvetet. Däremot berättar Bibeln om att när Jesus dog på korset, blev han till Anden gjord levande och gick ner i dödsriket och predikade för de andar, som hölls i fängelse (1 Petr. 3: 19).

Hagins uttalande om att Kenyons bok skulle vara "Guds ord" har upprört många kristna, då de anser detta vara en hädelse att kalla Kenyons ord för Guds Ord. Att upphöja en människa på detta sätt är ju avgudadyrkan - en styggelse inför Gud.

Kenyon anses allmänt vara grundare av JDS-läran och räknas även till "framgångsteologins" fäder. Han dog 1948, men Hagin har med stor framgång fört denna lära vidare, särskilt genom sin undervisning vid Rhema Bible College i Tulsa, Oklahoma, men även genom att han givit ut ett stort antal böcker.

I Sverige sprids Kenyons läror genom tal, skrift och kassetter vid Livets Ords Bibelcenter i Uppsala. Läran har både i Uppsala och på många andra platser i landet rönt mycket stor framgång. Många nya bibelskolor har startat och ett flertal församlingar (ansamlingar) har bildats.

JDS-läran uppfattas av människor på olika sätt. En del uppfattar denna som något mycket inspirerande och positivt, som man gärna öppnar sig för. En del uppfattar något i denna lära som gör dem undrande, andra förnimmer bara en stor oro, som de har svårt att förklara.

Guds ord predikas - under och tecken sker och människor blir frälsta (men till vad?) Trots allt detta positiva, finns denna oro.

Vad är det då för fel, som Den Helige Ande ständigt påminner dessa människor om, och vad är det som inger dem sådan oro? Svaret är: JDS-läran som gör Jesus till en lögnare - Läran bygger på att ifrågasätta Jesu egna ord på korset.

Den ifrågasätter om Jesus i dödsögonblicket talade sanning. - Vi vet vem som ifrågasätter Guds Ord. Satan gjorde det i paradiset och lyckades vilseföra hela mänskligheten. Han inte bara ifrågasätter Guds Ord utan han inspirerar även sina lärjungar att använda Guds ord i överflöd för att ge intryck av sina påståenden.

Han vet att genom att använda många bibelord, kan mycken villfarelse döljas. När människor, utan att vara medvetna om vad detta innebär, öppnar sig för denna lära, blir det som ett "Sesam öppna dig". - Människor får uppleva glädje och framgång och de tycker allt är väl.

Men allt är inte väl. Framgången sker på fiendens villkor, det vill säga de måste tro och acceptera att det som fienden säger är sant.

Genom JDS-läran lovar fienden oss hälsa och framgång på alla områden. Vi blir syndfria - vi slipper vår gamla syndanatur. Vi blir rättfärdiga - vi behöver ingen helgelse - vi är redan helgade. Vi blir jämställda med Jesus - vi får samma rättigheter som han - . Vi blir som Gud - VI ÄR GUD.

Detta är vad Satan lovar människor idag. Denna högmodstanke, att bli som Gud, som Satan så totalt misslyckats med, då han blev nedstörtad från himlen, denna tanke försöker han nu locka oss med för att få med oss i fördärvet.

Människor som tar emot detta nya budskap blir som förblindade. Man ser inte att man blir ett redskap till att föra ut ett budskap, som är inspirerat av Satan.

Detta händer inte bara unga kristna, det händer människor, som älskar Herren och som sedan lång tid tillbaka har vandrat med honom. Detta kan hända vem som helst om inte Herren i sin nåd skyddar oss och vi inte ber Gud hålla oss vakna.

Konsekvensen av att öppna sig för detta budskap kan bli stor. Man är inte längre i Herrens vilja. Man får Herrens vrede över sig. Man blir en förmedlare, en bärare av fiendens budskap - man tjänar fienden - .

Men framgången är given - allt motstånd är borta, detta motstånd, som alla kristna får kämpa med. Fienden hindrar oss inte längre. Vi får däremot hans hjälp.Fienden vill ha ut sitt budskap om att Jesus inte talade sanning på korset.

Så därför öppnar han vägen för sina tjänare. Satans stora triumf idag är att ha lyckats vilseföra hängivna kristna så totalt att de med glädje går ut och tjänar honom.

Låt oss se på vad JDS-läran säger om de ord Jesus sa på korset.

Enligt Luk. 23: 43 sade Jesus till rövaren på korset: "sannerligen säger jag dig. I dag skall du vara med mig i paradiset". JDS-läran säger att när Jesus dog, dog han även andligt. Han fick Satans natur, Satan blev hans herre, som förde honom till helvetet, där han plågade honom i tre dagar och tre nätter.

Kan man tänka sig att Jesus skulle giva ett sådant löfte till en människa i hans dödskamp, om inte Jesus från sin Fader hade fått det uppenbarat, att han från korset skulle gå till paradiset, och att denne man skulle följa honom.Enligt Guds ord talade Jesus endast det som Fadern ingav honom att tala. Joh. 12: 50.

Om man skulle tro vad JDS-läran säger innebär ju det att Jesus bedrog en man i hans djupaste nöd - en man som fullkomligt litade på honom. För en kristen, som inte har blivit förblindad av JDS-läran, är detta en omöjlig tanke. Ändå lyckas fienden på sitt försåtliga sätt att få folk att tro detta.

I Matt. 24: 24 talar Guds ord om, att i den yttersta tiden skal även de utvalda bli förvillade. Idag ser vi detta ske, mitt framför våra ögon.Det näst sista ord som Jesus sade på korset var: "Det är fullbordat".

Kenyon, som grundade JDS-läran, säger att det inte var fullbordat. I sin bok "What Happened . . ." sidan 60, skriver han:

"Men detta verk var inte fullbordat på korset". I samma bok sidan 47 står det: ". . Han (Jesus) menade inte att han hade fullbordat sitt ställföreträdande verk, utan han hade avslutat det verk, som Fadern gav honom att göra."

Kan man då tänka sig en kristen människa (i detta fall samtidigt Gud) som i dödsögonblicket medvetet uttalar ord, som han eller hon vet kommer att vilseföra de vänner, som står vid deras dödsbädd? Nej, även detta är för oss kristna en fullkomligt orimlig tanke.Men detta är vad JDS-läran försöker få människor att tro att Jesus gjorde.

Han som är sanningen skulle således ha bedragit oss på sin dödsbädd, som i detta fall var ett kors. Härigenom skulle han medvetet ha vilsefört sina vänner och hela sin församling i nära två tusen år.

Tanken är så orimlig, så hädisk som bara tankar från avgrunden kan vara.Jesu sista ord på korset var: "Fader i dina händer befaller jag min ande".

Som tidigare har framhållits kan vi som kristna förstå med vilken glädje och kärlek Fadern tog emot sin sons ande, han som i lydnad och kärlek till sin far och kärlek till oss hade offrat sitt liv för att sona världens synder.

Denna gudomliga sanning, som Guds ord talar om, och som för oss kristna är Helig, dessa ord ifrågasätts fortfarande idag av JDS-läran. Den påstår att Jesus dog både andligt och kroppsligt på korset. Vidare att han fick Satans natur att Satan blev hans Herre och att han blev av Satan förd till helvetet.

För oss kristna framstår detta som en omöjlighet, men för de som tror mer på fiendens nya evangelium än på Guds Ord, så är detta för dem en sanning.

Som vi ser är det upprepade försök från fienden att övertyga oss om att Jesus inte talade sanning på korset. När det gäller Jesu sista ord (på korset), kan man fråga sig om inte Jesus, sekunderna innan han dog, var så förvissad om sin Faders kärlek och öppna famn, så att han med full förtröstan kunde uttala sina sista ord och även veta att han blev bönhörd?Kan man tänka sig Jesus uttala dessa ord, och sedan lämna sin ande till Satan?

Det är vad JDS-läran säger att han gjorde.

Eller skulle Jesus ha gjort som han sa, men att Satan ändå kom och rövade bort honom från Fadern och förde honom till helvetet? Många frågor kan ställas, men om vi älskar vår Herre och Frälsare och inte har blivit förblindade av detta nya budskap, har vi hela tiden ett klart svar i våra hjärtan. Vi vet att vår Herre är Sanningen, och att en osanning aldrig har kommit från hans mun.

Jesus säger i Joh. 18: 37: "Var och en som är av sanningen, han hör min röst."

Många har blivit förvånade över att det är så många tidigare hängivna kristna, som har gått med i denna nya rörelse. En av förklaringarna är den otroligt listiga metod som fienden har för att fånga in människor i sin nya lära.

Detta sker genom de nya bibelskolor som de vilsegångna pastorerna har byggt upp. Man kan lätt bli inspirerad att söka till dessa skolor genom deras färgglada annonskampanjer i kristen press eller genom människors lovord, och man blir informerad om att i dessa skolor finns det Gudsuppenbarelsekunskap, som man få del av och ha verklig nytta av.

På offentliga möten undervisas inte om denna kunskap, men på dessa så kallade bibelstudier indoktrineras (läs: hjärntvättas) man.

Många kristna är hungriga efter att få lära sig mer i sin vandring med Herren och söker därför in till dessa skolor. När man blir antagen får man inordna sig under vissa regler som den så kallade bibelskolan har. Bland annat kommer man att få del av hemligheter, som man inte får föra vidare. När undervisningen om JDS-läran börjar, blir man utsatt för andlig isolering.

Man börjar tveka, man ställer frågor, men man får besked om att man inte får ifrågasätta denna lära, då det enligt Hagin är direkta Gudsuppenbarelser - det är Guds ord.

(Det finns ett direkt uttalande från Hagin från en amerikansk TV-kanal, där han säger att:"NUTIDA UPPENBARELSER FRÅN GUD ÖVERTRÄFFAR BIBELN."

(CURRENT REVELATIONS FROM GOD SUPERCEDE THE BIBLE.)

En mycket välkänd pastor i USA - om namnet får du fråga John S. Torell - har också sagt att:"Bibeln är historien om var Gud gjort förut; uppenbarelser berättar var han står idag."

(The Bible is the history of God where he has been; revelations tell us where he is today.)

Om man ifrågasätter detta går man emot Guds smorde och Guds dom faller över en. Man blir låst. Efter en tid vågar man inte längre tänka oppositionella tankar för man vet att Gud ser det. Man börjar mer och mer acceptera den lära man får lyssna till. Man låter sig villigt bli indoktrinerad. Om man skulle opponera sig, får man veta att man har andemakter i sig som måste drivas ut. De flesta låter det ske - men någon frid i sitt sinne får de inte.

Hagin skriver i sin bok "New Birth's sid. 10 "Andlig död betyder att ha Satans natur" - precis som det att evigt liv innebär att ha Guds natur. När Adam och Eva lyssnade till Djävulen, blev Djävulen deras andlige fader och de fick Satans natur i sin ande - Detta är andlig död."

När man ser hur eleverna vid dessa bibelskolor dagligen får lyssna till vad fienden genom JDS-läran för fram som Gudsuppenbarelser - måste ju även eleverna, enligt vad Hagin har undervisat, få Satans natur i sin ande och bli andligt döda.

Att lyssna på fienden är farligt, men att i andlig isolering dagligen lyssna på fienden, kan få skrämmande konsekvenser.

Hagin-elevernas andliga fader har undervisat om JDS-läran i åratal för tusentals människor.

SLUT PÅ BREVET FRÅN SVERIGE

Denna hälsning har utsänts av Kurt Ulander Tärnsjö, en ort i norra Västmanland. Själv är jag uppväxt i pingströrelsen med dess struktur och evangeliska sysätt. Jag tillhör sedan 2001 Evangeliska Frikyrkan på vår ort.

Denna hälsning ska inte tolkas eller läsas som ett angrepp på någon person utan helt läsas utifrån den grund och den teologi denna lära vilar på som denna hälsning visar. Att denna teologi finns i Sverige och sprids beror på den fiende som råder i himlarymderna. Verksam för att förvilla och förföra vår värld, och som det verkar även ha framgång i de kristna sammanhangen.

Har personligen en stark Gudstro där Guds makt är suverän i den tid vi lever i och för evigt. Har haft insikt i trosrörelsens teologi sedan slutet av 70-talet och brottats med dessa frågor till och från under alla år.

Sedan Livets Ord etablerades i Uppsala har jag gång på gång blivit ledd att pröva deras teologi och har vid varje tillfälle fått vägledning och mera stoff för dess felaktiga troslära/teologi.

I samband med Ulf Ekmans flytt tillbaka till Sverige leder Herren mig än en gång att via Internet göra nåt för att väcka och varna för denna lära (JDS) och det som är grunden kring detta. Är helt övertygad att U E fortfarande har stora ambitioner att ena Sveriges kristna i likhet med vändan som var för några år sedan då han kallade de kristna ledarna till Filadelfia i Stockholm. I samband med den vändan gjorde jag och andra kristna även då en insats för att motverka att Kristi verk krackelera ner till intet. Må Herren leda er och ert ledarskap i er församlig.

Med fridshälsningar att Jesu budskap ska omvända många även på er ort innan Jesus kommer på en brusten sky.

Kurt Ulander

HaFo - kommentar

Helt visst är det så att vad som här återges är villfarelsen i den genuina ursprungliga trosförkunnelsen. Men problemet är idag, att detta "ormgift" blivit "utspätt", så att fast källan är lika unken och från en falsk ande, så är vokabulären idag via Ekman mer "anpassade", så att det ska kunna sväljas av den Svenska kristenheten.

Han säger sig ta avstånd idag från att Jesus blev förd till helvetet och blev satans natur (samtidigt som han säger att han aldrig ändrat sig, fast han dokumenterat ursprungligen hade just denna undervisning om att Jesus blev satans natur - men det gick inte hem i den Svenska kristenheten). Ger ett sådant beteende trovätdighet??

För att inte "förlora marknadsandelar", ändrade han vokabulären, men håller fortfarande fast vid en andlig död av Jesus (Se Doktriner) och ser man t.ex. till boken "Tro som övervinner världen", som fortfarande ges ut på LO:s förlag, så är det egentligen "samma kör", som det alltid varit, från att Sonen skildes från Fadern fram till att människan likt Jesus i sin "pånyttfödelse", är "skapad till likhet med Gud i sin egen ande".

Det är alltså fortfarande samma budskap som återgetts härovan som egentligen gäller, men i "en förpackning" som ska göra att Ekman ska kunna framträda som "en världsapostel", som "enar de kristna" i "den sista tidens stora väckelse" där man "intar städer och nationer".

Vilka ämnar låta sig manipuleras och luras av detta bedrägeri?

HaFo

Överst Väktartjänsten
Menu Bar Överst denna sida Undervisning Vittnesbördet Klarspråk