Efterdebatt Arkiv 2000!1-11 Samtal med Janne
12-14 Pastor Berndt Isaksson
15-16 Janne
19 Referat Pingstpastorer i Uppsala
20 Samtal med Karin Haglund
22-24 Samtal med Johan
25-26 Samtal med Micke
27-28 Samtal med Patrik
31-36 Samtal: Hasse, Erik, HaFo
37-38 Hanna
39-46 Samtal Staffan, Hasse, Hafo
47-48 Pekka Kaattari
49-50 LÄS O BEGRUNDA!
51-53 Samtal med EggeNamn: Janne

Hej! Ett förslag till dej, köp Ulf Ekmans bok DOKTRINER! Så får du se vad Livets Ord står för.. Samma gamla klassiska kristendom som kan förvandla människors liv, sluta tala illa om Trosrörelsen, vi är många kristna som blivit förvandlade där, endast JESUS ska ha äran!

Tack Jan för Ditt besök. Hade Du läst igenom hela hemsidan skulle Du inte hänvisa till boken Doktriner. Har läst den och även på hemsidan återgett saker ur den, som inte är klassisk kristendom, utan ett försvar för JDS - läran. Om än på ett mycket krystat sätt. Summan är ändå att den läran står kvar. Det måste den göra. Eljest rasar hela lärosystemet.

Välkommen åter!

Namn: Janne

Varför lägger du ned sån tid o kraft i att bekämpa den sk. trosrörelsen o Livets Ord? det går inte att bekämpa den. Den bara växer o växer.. försök att stopp en vårflod får du se vad som händer den tar sej bara andra fåror. den bryter fram., trosrörelsen är inte den sista väckelsen innan Jesus kommer men den betyder mycket för allt GUDS folk som anammar den. precis som baptismen när den kom o Pingströrelsen när den kom.. Gud vill visa på sanningar som vi inte hade upptäckt, men det finns ju alltid fariseer och "religiösa" som går emot Den HERREN gör i dag. Hoppas inte du är en av dem, det kan föra en dom över sej, om man går emot GUDS vägar. Istället för att bekämpa, välsigna i stället andra Kristan församlingar, som du inte kanske sympatiserar med. vi ska till samma mål, börja vänja dej att det kommer att finnas miljoner av den sk. trosrörelsens folk där. GOD BLESS YOU..

Tack igen Janne för Ditt besök! Det kanske vore mer givande om Du samtalade mer i sakfrågor än att bara svepa runt med intetsägande formuleringar. T.ex. hur Du ser på JDS-läran. Att Jesus i sin uppståndelse är en annan Jesus än den Jesus som hänger på korset. Att Han är andligt död, i liering med syndanaturen, skild från Gud och behöver pånyttfödelse i dödsriket. Något kommenterade den olika betydelsen som Trosförkunnelsen lägger bakom det kristna språket. Svarade på om Adam var som en Gud o.s.v Välkommen åter till ett mer seriöst resonemang kring innehållet på hemsidan!

Ha det gott Janne!

Namn: Janne

Hej. har hittat en sida om jds. Läs o begrunda! Som jag hört betyder JDS "Jesus died spiritually". För en del kristna kan det vara svårt att fatta och en del håller före att det är en felaktig lära, man kan inte förklara det, fast man kan vara framstående predikanter. Så litet vet många, fast man skall undervisa andra!

Men låt oss nu försöka bena upp problemet. Andlig död betyder inte att själen eller anden är förintat. Enligt Jesus kan inte människan dräpa själen. Alltså alla människor från Adam till våra dagar har en själ och en andlig tillvaro på något vis och ställe. Bekräftar ytterligare Jesu ord i Luk. 16: 19-31, om den rike mannen och Lasarus, var de hamnade när de dog.

Men hur kan man påstå att Jesus dog andligen? Jo, skilsmässa ifrån Gud betyder andlig död. Vid långfredagens budskap yttrar Jesus bl. a. "Varför har du övergivet mig?" När Jesus dog, befallde han sin ande i Guds hand, men det innebar inte att han direkt for upp till Himmelen, till det himmelska paradiset. Nej, han måste ner till dödsriket först. Kyrkans trosbekännelse har ett klart begrepp om det, "nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda..."

Rövaren som blev omvänd blev utlovad "Idag skall du vara med mig i paradiset". För att inte jag skall skina med mitt ljus och egen uträkning, men jag har fått hjälp genom en bok av Mary K. Baxter om Hell... Tillsammans med Jesus fick hon i anden besöka Helvetet för att hon skulle skriva en bok och berätta om det. Genom Jesus död och uppståndelse blev paradiset därnere flyttat och så har Satan tagit hand om celler, som var beläget där och gjort om och bygger ut för sina onda avsikter. Det är Satan, som administrerar plågorna i Helvetet... Enligt uppenbarelsen ligger Helvetet i jordens centrum och har formen av en människa. När en människa som tror på Jesus och är frälst går hon direkt till Himmelen - Jesus har sagt att den som tror på Honom skall leva om han än dör. Nu finns inget paradis därnere - bara Helvetet. En hemsk plats att komma till för dem som förkastat evangelium...

Alltså, Jesus och den botfärdiga rövaren gick först ned till dödsriket och då till det paradis där Abraham var. Andlig död som betyder skilsmässa ifrån Gud, kastar ljus över den teologiska beteckningen JDS-läran. Vid den färska uppståndelsen på den tredje dagen säger Han åt någon "Rör inte vid mig, jag har ännu inte farit upp till min Fader".

JDS-forts.
Först får jag hänvisa till föregående, som en första lektion: JDS-läran Jag slutade där vid Jesu uppståndelse med den färska uppståndelsen... Det var på den första veckodagen, då en kvinna stod och grät vid en tom grav... Jesus stod där och gav henne budskapet: "Rör icke vid mig; jag har ju ännu icke farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem, att jag far upp till min Fader och eder Fader, till min Gud och eder Gud." Joh. 20:17. Sedan på aftonen samma dag, då lärjungarna av fruktan för judarna voro samlade inom stängda dörrar, kom Jesus och stod mitt ibland dem... Åtta dagar efter var Tomas (tvivlaren) med och fick bort sitt tvivel genom testet han fick göra. Joh. 20: 26-29.
Att Jesus dog andligen - blev skild ifrån Gud och hamnade i dödsriket i det paradis, som var det s. k. "Abrahams sköte" innebar då andlig död enligt begreppet, inte medvetslöshet. Svårbegripliga bibelställen att reda ut; 1 Petr. 3: 18-20 och 2 Petr. 4: 5-6, men "pusselbitarna" passar in om man förstår vad det innebär med andlig död. "Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande". (gjord levande, vilket förutsätter andlig död, som jag uppfattar det, och jag förmodar IDS-läran hävdar).

Den andliga döden för människan inträffade genom syndafallet, men den knyts i kontakt med Gud igen genom försoningen. Att Jesus, som var syndfri, fick erfara den lekamliga döden och den andliga döden var ett pris han fick betala för vår frälsning. Gud hade utsett sitt offer - det bästa och dyrbaraste han hade. Frälsningen för människan är det viktigaste, det gäller för tiden härnere och för hela evigheten, som aldrig tar slut. Det kommer en sångstrof till mej nu och det är "Det blod som aldrig skall mista sin kraft".

En sanning som jag ser också, är att Jesus inte kunde predika ett fulltonigt evangelium, då han efter korsfästelsens död kom till Abrahams sköte, till paradiset därnere, tillsammans med rövaren. Jesus måste uppstå fullständigt, komma ut ur graven och uppstiga med sin ande till Fadern för att få "papperna klara", vilket skedde på påskdagen. Fullbordat verk och med uppståndelse samt Faderns fulla sanktion och erkännande.

"Ty att evangelium blev förkunnat jämväl för döda, det skedde, för att dessa, om de än till köttet blevo dömda, såsom alla människor dömas, likväl till anden skulle få leva, såsom Gud lever." 1 Petr. 4:6. (Lägg märke till uttrycket "såsom Gud lever"). I sitt andliga tillstånd därnere i dödsriket, räknades de som andligen döda. Det är Jesu död och uppståndelse, som är grund för frälsningen och livet. "Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv." Joh. 3:16.

GOD BLESS YOU!!

Bra Janne! Att Du också börjar ventilera vad det handlar om. Skönt att Du också bekräftar att det är JDS- läran som Trosförkunnelsen innefattar. Många tror ju att det inte är så.

Som ett svar på Din gedigna utläggning vill jag då hänvisa till att Du ordentligt på hemsidan studerar igenom speciellt "Dog Jesus både kroppsligt och andligt?"

Skiljs Jesus från Fadern i väsenshänseende är Han inte längre Sann Gud och inte längre Skriftens Jesus Kristus. Sann Gud och sann människa. Gud kommen i köttet. Kriteriet på vad som är sann och falsk lära och tro. Jesus är då inte densamme igår, idag och dess like i all evighet som Skriften lär. Treenigheten upplöses och det är en annan Jesus som uppstår och som aldrig har funnits förut, än den Jesus som hänger på korset. En falsk Jesus!

Den sanne Jesus hade hela tiden för egen del "papperen klara ". Det är "våra papper ", som han ordnade. Försonade Gud och människa, där i sin jordiska kropp. Som sann Gud och sann människa. Det ordnade Han genom sin sanna människas lydnad till Faderns vilja igenom den kroppsliga döden på korset. Där på korset och i sin jordiska kropp bringar den sanne Jesus försoning mellan Gud och människa. Där på korset besegrar den sanne Jesus den andliga döden.

Jesus dör inte den andliga döden (skiljs från Fadern i väsenshänseende), då hade vi inte haft någon frälsning. Den sanne Jesus besegrar där på korset den andliga döden. Offret som krävdes var en sann, syndfri Gudsförenad människas rena, oskyldiga kropp och blod. Den sanne Jesus är också hela tiden sann Gud oupplösligt förenad i väsen med Fadern. Som sann Gudamänniska - Kristus uppstår Jesus helt naturligt och utan kamp med djävulen från de kroppsligt döda. Läs och begrunda vidare på hemsidan just kring det Du tagit upp.

Må så gott Janne!

Namn: Janne

Tyvärr kan jag inte hålla med dej, sen jag fick upp ögonen för den sk JDS-läran har försoningen blivit mycket mer underbar, Jesus gjorde allt för oss när gick i döden, tog på sej allt, tom GUD övergav honom: min Gud min Gud varför har du övergivit mig: och varför behövdes det en sån oerhörd VÄLDANS KRAFT för att uppväcka Jesus från det döda, när Jesus uppväckte tex Lasarus sa han bara Lasarus kom ut: o så kom han ut.. men när Jesus skulle uppväckas behövdes en sådan väldig kraft som det står i ef.just därför han var längst ner i helvetet, men tack o lov så lever han i dag, och verkar mäktigt i kyrkor där han tillåts att vara i centrum, där Jesus upphöjs i första hand, har märkt att där jag är medlem där är ibland den egna rörelsen större är Jesus själv, en tex. Pingströrelse kan aldrig blir större än Jesus själv. Gud Välsigne Dej, fråga Herren med ett ärligt o öppet hjärta ska du få svar på frågor som du inte har fått ljus över. vi har inte fått ljus över alla sanningar ännu, återstår mycket.. men man ska inte bekämpa utan pröva det man inte har fått ljus över.
ha de gott.. janne

Namn: Anders Kölezsdi

Janne! Det är bra att du har börjat bena i detta här, för då kommer du med Guds hjälp att se, vilken fruktansvärd förvirrning du ådagalägger med din utläggning. Du förstår väl att Gud inte kan skiljas från sig själv, eller?

"Jag och Fadern är ett" säger Jesus och det står vidare att Han frambar sin kropp som offer, detta gjorde Han genom Evig Ande, en Evig Ande kan ju inte dö, eller skiljas från Gud, eller hur?

Gud var i Kristus och försonade världen med sig, där på Korset, friden stiftades ju med blodet på korset, detta blod räckte ju till, därför att Han höll lagen, Han var rättfärdig och hade ingen egen synd, eftersom Han var rättfärdig hela tiden, så kunde Han ju inte skiljas från Gud, eller hur? Inte Andligen, inte till sinnet, Han hade ju en obruten håg till Gud och Hans lag, eller hur? Då kunde Han ju inte skiljas Andligen från Gud. Gud dömde synden i Hans kropp, inte i Hans Ande.

Där på korset, fick Han uppleva Guds straff över synden i sin kropp, då plågades Hans själ och Han ropade: "Min Gud, Min Gud, varför har du övergivit mig". Kolla Psalm 22, så ser du, i vers 25, att Gud INTE vände bort sitt ansikte, utan lyssnade när Han ropade. Han säger ju också på korset, innan Han ger upp Andan, att; "det är fullbordat" och förlåten rämnade ju, varför då? Jo, därför att det verkligen var fullbordat där på korset. Han dog inte den Andliga döden på korset, Han besegrade den. Han gick rättfärdig genom striden, därför krossades inte heller Hans ben.

Kan du närmare se nu, att det kan vara så, att JDS-läran är falsk? Gud välsigne dig att få allt detta klart för dig, Janne. Då skall du också se, att sanningen om korset, är mycket underbarare, utan tillägg. Läran om Jesu "Andliga död", är ju bara en konstruktion, för att kunna bygga vidare och säga att "vi är gudar", kan du se det? Det var Jesu liv som Han levde, Hans kropp och blod, som var offret, framburet genom Evig Ande, som ju inte kan skiljas från Gud, Han ÄR Gud. Gud välsigne dig och lycka till! Läs noga igenom Harrys skrift om detta, så tror jag du kommer att få en del saker klargjorda för dig, till evig välsignelse, Amen!

Janne! Bra att vi kan konstatera att vi inte ser lika på JDS-läran och vad som händer på korset, när Jesus offras som det rena oskyldiga offerlammet. Hans blod och lekamen som ett skuldoffer till försoning för vår synd. Du ser Honom inte som Skriftens Jesus Kristus. Gud kommen i köttet. Oupplösligt förenad i väsenshänseende från evighet till evighet. Jesus är sann Gud. Du ser honom på korset som lierad med syndanaturen, en syndare i uppror mot Guds vilja som skilts från Fadern. Det är inte Bibelns Jesus.

Bibelns Jesus dör inte den andliga döden på korset utan besegrar den andliga döden på korset, just genom att Han trogen Guds vilja och syndfri, levde i liering med Fadern, igenom den kroppsliga döden på korset. Eljest hade Han inte kunnat säga att det var fullbordat och överlämna sin ande i Faderns händer. När Han gjort det var den andliga döden besegrad.

Detta är skillnaden mellan ljus och mörker. Men det var bra att Du belyste att det är JDS-läran som Trosförkunnelsen lär och därmed bekräftar att de lever i mörker. I gemenskap med en falsk Jesus. En falsk ande och ett falskt evangelium. Önskar av hela mitt hjärta att Dina hjärtans ögon ska öppnas inför detta, så att Du får komma i gemenskap med den Sanne Jesus Kristus. Skriftens Jesus. Önskar Dig all välsignelse Janne!

HaFo

Namn: Janne

Så du tror alltså att du har ljuset och tror att miljontals människor i världen är i mörkret o har en falsk Jesus, den sk. trosrörelsen delar av pingströrelsen och den globala pingströrelsen, Yongi Cho i korea, församl. i Pensacola osv. det som kännetecknar dessa församlingar är mycket stark Jesus-närvaro och väckelse och tillväxt. Så broder kom ut ur din "sandlåda" och våga vidga dina vyer så upptäcker du nog sanningen, be att den Helige Ande visar dej, men vill man inte så.. tycker jag enbart synd om dej. Gud Välsigne Dej! ha de bra.

Namn: Anders Kölezsdi

Janne! Är det vad du redogjort för i ditt senare inlägg, vad som förkunnas på en plats och detta sanktioneras av en "närvaro", då är det djävulens närvaro och då är det också honom ni tillber.

Gud välsigne dig till frälsning, genom den sanne Jesus Kristus, som Skriften och Helig Ande, tillsammans uppenbarar. Stämmer inte den Jesus du tror på, med Bibelns Jesus, då har Satan omskapat sig till en ljusets ängel, som lurat dig. Jag ber med Harry, att ditt hjärtas ögon skulle öppnas, så du ser detta. Gud välsigne dig!

Trevligt Janne att Du blivit så förtjust i hemsidan att Du tydligen är inne varje dag!

Hoppas att Du också studerar hela innehållet och kanske även vill ventilera någon annan del av Trosförkunnelsens lärosystem.

Guds Ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. När inte ett lärosystem stämmer med Skriftens summa, så är den falsk och leder människan vilse. Oavsett vilka manifestationer som visar sig. Även fienden manifesterar sig för att plagiera Guds verk.

När det är en falsk Jesus som inte stämmer med Skriftens bild i alla stycken av Honom, som man lever i umgängelse med, så är det inte Han som är vägen, Sanningen och Livet man följer.

Kan bara i likhet med Anders K. önska igen att Dina hjärtans ögon öppnas inför vem den Sanne Jesus Kristus är och följer Honom. Ha det innerligt gott Janne!

HaFo

Namn: Janne

Läs o begrunda ovanstående hemsida till Livets Ord. ha de gott. Gud Välsigne Dej!

Janne!

Har gått igenom sidan Du hänvisar till. Detta är ingen dum bild utåt. Inledningsvis låter det som en riktigt fin predikan. Det är bara det att de är inne i ett lärosystem, där orden fått en annan betydelse än den ursprungliga Bibliska betydelsen. När de säger att Jesus dog i vårt ställe, menar de att Jesus på korset blir gjord till synd på så sätt, att Han är lierad med syndanaturen, skild från Fadern och Andligt död och behöver pånyttfödelse. Då är det inte längre frågan om Skriftens Jesus Kristus!

När de talar om gemenskap med Jesus har det till följd att det är en falsk Jesus som denna gemenskap handlar om.

När de talar om att bli en ny skapelse så menar de att det handlar om att få sin egen ande (hela personligheten) utbytt mot en egen gudomlig ande så att Du i dig själv är en gud redan här i tiden. Detta är inte Bibelns budskap!

Den som bejakar Trosförkunnelsen bejakar även JDS-läran. Bejakar hela lärosystemet, som falskt börjar med att Adam var en Gud. Jämställd och lik Gud i väsen och funktion. Bejakar att människans ande är hennes hela, totala personlighet som står i motpolsställning till själ och kropp (Gnosticism). Bejakar att Jesus skildes från Fadern i väsenshänseende (inte längre är Sann Gud) på korset utan är lierad med syndanaturen och behöver pånyttfödelse så att Han blir en annan Jesus, som aldrig har funnits förut. En annan Jesus som uppstår än den Jesus som hängde på korset.

Bejakar att Jesus behöver dö andligt för att kunna dö fysiskt, vilket innebär att Han inte är sann människa. Bejakar att treenigheten sönderslås, att Jesus inte hela tiden är Kristus (Gud kommen i köttet), inte är densamma igår, idag och desslikes i all evighet. Bejakar att människan i sin pånyttfödelse är som en gud, helt väsenslik Jesus i sin uppståndelse, redan här i tiden.

En del förespråkare kanske inte förstår, att detta är vad de lär och därmed utgör ett falskt lärosystem, som för människan vilse. Men de som verkligen insett lärosystemet och bejakar det, är verkligen att beklaga. För då är de själva vilseförda och lever inte i umgängelse med och följer Skriftens Jesus.

"Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande." (I Joh. 4: 2-3)

Jesus var inkarnerad in i syndigt kötts gestalt och ställd under lagen och på allt sätt ställd under människans villkor. Därigenom frestad i allt. Men Han lämnade aldrig Guds vilja och lierade sig med syndanaturen. Han dog hela sitt jordiska liv, som sann människa, bort från synden. Fördömde synden i köttet och stängde dess inflytande ute ur den mänskliga naturen. Han leddes aldrig av synden till att synda. Han var ingen syndare utan uppfyllde lagen och Guds vilja.

Jesu kroppsliga död på korset, var den slutliga döden bort från synden. Han levde i lieringen med Fadern och i Guds vilja, ända igenom den kroppsliga döden på korset. Då när Jesu blod och lekamen offrades till försoning mellan Gud och människa. Gud bär själv fram offret. Är själv offret och är samtidigt den som tillfredsställs av offret. Det syndfria offerlammets blod och lekamen.

Därmed inte bara bar Jesus smärtan av Gudsfrånvändhet, när Fadern, på korset inte undandrog, den sanna, rättfärdiga människan Jesus, den uppsamlade, tillräknade mänsklighetens skuld, synder och dess straff. Utan också genom sin samtidiga, rättfärdiga, syndfria liering med Fadern, som Han genom sin lydnad levde i, dog inte Jesus den andliga döden (skildes från Fadern i väsenshänseende), utan var hela tiden samtidigt sann Gud)

Jesus dog inte den andliga döden på korset utan besegrade den. Därmed var människa och Gud försonade. Straffet utdelat och vägen till Gud öppen. I uppståndelsen besegrar Han som Gudamänniska - Kristus den kroppsliga döden. Därmed hade Jesus besegrat den som hade döden i sitt våld, djävulen. Besegrat synden, döden och dess konsekvenser på alla plan.

Den Jesus Trosförkunnarna presenterar, säger sig ha mött och som är verksam i deras sammanhang, är en annan Jesus. En falsk Messias. En annan ande. Ett annat Evangelium. En Jesus som är i uppror mot Guds vilja och därmed lierad med syndanaturen på korset, andligen död (skild från Fadern) och därmed inte Gud. En annan Jesus än den som hänger på korset, som inte längre var Gud utan behövde pånyttfödelse i dödsriket. En annan Jesus som aldrig har funnits förut blir till i dödsriket. Ja, där blir en falsk Jesus till, från avgrunden. En falsk ande. Som är på väg att dupera och vilseleda en hel kristenhet och en hel värld. Under toleransens, kärlekens, enhetens och väckelsens förrädiskt vackra namn. Men som i det här sammanhanget är camouflerande ord och uttryck.

Janne! Må Du få nåd att komma ur det falska sammanhang och förföriska lärosystem vari Du är insnärjd och må Dina hjärtans ögon öppnas för vem den Sanne Jesus är. Skriftens Jesus och att Du får en levande umgängelse med Honom!

Harry Forsgren

Början detta ämne

Namn: Pastor Berndt Isaksson

Jag vill uppmana dig, om du inte redan gjort det, att läsa Ulf Ekmans bok Doktriner. Där visar han så tydligt att han står för en sund klassisk kristen tro. Beträffande det att Livets Ord säljer böcker av Hagin och Copeland behöver väl inte betyda att U. Ekman ställer upp på varje liten detalj i deras förkunnelse. Som Metodistpastor ställer jag inte upp på allt i Martin Luthers läror, men jag tar inte avstånd från hans teologi som helhet. Så har vi också mycket att lära av förkunnare och profeter som Hagin, Copeland och Kenyon. Pröva allt och behåll vad gott är.

Med min insändare i Dagen vill jag försöka väcka andra kristna hur absurt det är att trosrörelsens folk skulle nekas inträde i ekumeniska råd, som fallet är i Uppsala. Vi kan snart vara i en situation där svenska missionsförbundet kommer att acceptera att pastorer lever i homosexuella parförhållanden. Det finn åtminstone en församling, i Värmland, som accepterar denna synd. Ska vi då ha en situation där missionsförsamlingar kan vara med i ekumeniska råd, samtidigt som vi nekar trosrörelsens folk?

Än en gång vill jag vädja till dig att sluta upp med svartmålandet av trosrörelsen, för betänk att det är Guds verk du skadar med ditt skrivande.

Med vänliga hälsningar

Berndt Isaksson
MetodistpastorNamn: Anders Kölezsdi

Bernt Isaksson! Det är skrämmande, att en pastor kan ha en så ytlig syn på saker och ting och dessutom vara så okunnig. Varför inte gå igenom det Harry skriver och gå in i bönen och Ordet och pröva det? Vågar du det?

Berndt Isaksson!

Tack för Ditt besök! Om Du hade läst igenom hemsidan så skulle Du veta att även boken Doktriner innehåller ett försvar för JDS-läran. Problemet med Trosförkunnelsen, är inte som Du tycks tro, enskilda detaljer, där man kan ta igen vad gott är och låta det andra vara. Det utgör ett helt falskt lärosystem, där orden i det kristna språket fått en ny innebörd.

Vem Jesus är betyder något annat. Att Han dog för oss betyder något annat. Att Han uppstod betyder något annat. Människans pånyttfödelse innebär någonting annat o.s.v.

Du synes fortfarande ha närmat Dig dessa frågor på ett väldigt ytligt sätt. Fördjupa Dig i deras lärosystem, så kommer Du att finna att denna lära är inte från Gud. Studera igenom hemsidan så tror jag Du kommer att inse det. Vem är det i såfall som skadar Guds verk med sitt skrivande? Trosförkunnelsens lärosystem behöver bemötas precis på samma sätt som t.ex. Jehovas Vittnen. Detta lärosystem är ingenting mindre falskt. Men mera maskerat och desto lömskare.

Det är min innerliga bön att de som ska stå som herdar för fåren vaknar till insikt och inte blir en del av förförelsen. Det är aldrig för sent att ödmjuka sig en andra gång. Låt det inte bli en prestigefråga, utan studera det grundligt i bön och inför Ordet. Med önskan om Guds välsignelse över Ditt liv Berndt!

Harry Forsgren

Början detta ämne

Namn: Janne

Hej. Skickar tidningen Magazinet mycket bra tidning en av dom bättre kristna tidningarna í landet!

Janne!

Tack för Din omtänksamhet! Förstår att Du vill väl. Magazinet har jag redan läst sedan förut. En del låter riktigt, men utgör samtidigt ord med en annan betydelse bakom, om man ser till det lärosystem, som det är uppbyggt kring. Det maskerar bara öppningarna för det falska med JDS-läran. Att människan i pånyttfödelsen blir en gud redan här i tiden. Får samma gudomliga position som Adam före fallet osv. osv.

Studera igenom hemsidan och lär Dig skillnaden bakom de olika betydelserna med samma ord och språk. Be sedan att Skriftens Jesus, som sa att det var fullbordat på korset, när Hans blod och lekamen offrades till försoning för vår synd, visar Dig den Bibliska betydelsen bakom just försoning, rättfärdiggörelse, pånyttfödelse och dess konsekvenser i den troendes liv.

Önskar välsignelse från den Sanne Jesus Kristus över Ditt liv Janne!

HaFo

Början detta ämne

Namn: Per-Åke Hultberg
Uppsala

Hej!
Jag har hört talas om dig men först nu hittat din hemsida. Man önskar att det fanns rakryggade kristna ledare som vågade öppna sin mun mot villfarelser och lögner. Men på den fronten är det helt tyst. Jag är därför oerhört glad att det ändå finns någon som orkar kämpa som du gör. Jag önskar dig Guds välsignelse och hans kraft och styrka att fortsätta kampen mot villoläror som trampar Jesu blod under sina fötter.


Tack Per-Åke för Din uppmuntran!

Vi får be för varandra och för att Guds Ande och Ord må öppna människors hjärtan för det falska i tiden. Be för att herdarna inte förleds in i förförelsen utan kan lysa upp vägen för fåren.

Några funderingar med anledning av Din hälsning:

1995 skrev Pingstpastorerna i Uppsala Gunnar Ohlovsson och Bertil Olingdahl följande visa och tänkvärda ord i tidningen DAGEN med anledning av att Sverre Larsson ville agera "brobyggare" mellan Livets Ord och Pingströrelsen. (Ett utdrag ur hela artikeln.)
Varför har Du inte samtalat med pastor Kent Cramnell eller med oss, dina pingstbröder här i Uppsala, innan du beslutat att låta Stiftelsen Livets ord utnyttja din person och ställning i pingstväckelsen?

Du har ofta sagt, och säger det nu på nytt, att du inte är någon teolog. Det har vi heller aldrig uppfattat dig vara. Det är därför så obegripligt att du skall komma hit till Uppsala för att "försvara Ulf Ekmans teologi."?!

Det finns ingen ansvarig ledare här i Uppsala, från Svenska kyrkan till frikyrkorna som samarbetar med Stiftelsen Livets ord. Inom denna stora grupp kristna som dessa kyrkorrepresenterar finns det en stor skara andefyllda teologer med en enorm fond av sund bibelkunskap.

Du måste förstå att det måste finnas anledningar till denna gemensamma inställning. Vi har naturligtvis läst "Doktriner" av Ulf Ekman. Den är ju, generellt sett, ett referat av trosbekännelsen. Det är väl inget upphetsande att Ulf Ekman omfattar trosbekännelsen? Det gör ju även de katolska och ortodoxa prästerna! Men Jesus säger: "Det står också skrivet...", så därför har vi här i Uppsala också läst Ulf Ekmans övriga böcker.

Dessutom känner vi till alla de böcker som finns i litteraturförteckningen till Stiftelsen Livets ords bibelskola, inklusive de böcker som E W Kenyon och Kenneth E Hagin har haft med där under åren.

Varför kände du inget behov av att tala med oss i dessa viktiga och grundläggande teologiska frågor? Vi kunde kanske gett dig en del sakliga uppgifter, som Ulf Ekman i sina samtal med dig missade. Vi kanske hade kunnat visa dig att "den levande Gudens församling" har en bättre grund att vila på än att vara "en gren" på en yvig familjestiftelse.

När du nu offentligt skall försvara Ulf Ekmans teologi så ingår detta i hans "praktiserande teologi". En sådan fundamental villfarelse har du aldrig hört predikas från någon "pingstkyrkas talarstol de senaste 50 åren." Den nytestamentliga församlingen har varit, och är, pingstväckelsens föredöme och hjärtesanning.

Ditt beslut att medverka i Stiftelsen Livets ords möten är att du känner dig kallad att "bygga broar". Samtidigt bekänner du: "Jag känner ju inte rörelsen så jag kan inte yttra mig... " Hur enfaldig får man vara?! Varför har du inte talat med oss, dina pingstbröder, som är på plats?

Vi har följt denna verksamhet från början, ända till denna dag. Vi får ständigt i vår själavårdstjänst blicka in i resultaten av denna "rörelse". Vi har en kunskap som vi gärna skulle ha delat med oss till dig och hjälpt dig ut ur denna förödande okunskap.

Superskickligt propagandafolk kommer att se till att ditt besök skall uppfattas som om svenska pingstväckelsen öppnat sina dörrar för Stiftelsen Livets ord.

BERTIL OLINGDAHL, GUNNAR OHLOVSSON

Bara en stilla undran, varför lyssnade så få till dessa visdomsord? Vad är det som idag har förändrats? Ulf Ekman säger själv att de inte ändrat sin undervisning. Varför är det då så tyst idag från ledarhåll? Det "superskickliga propagandafolket", utnyttjar allt fler i sina syften att infiltrera den förförelse man alltid haft ända sedan starten.

Varför gör inte fösamlingsledningarna en djupgående analys av trosförkunnelsens egentliga, bakom liggande lärosystem? Utifrån hela undervisningen som tillämpas. Då skulle de finna att det inte går att ta igen "vad gott är", utan att det utgör ett lärosystem, som är ihoppusslat, så att varje pusselbit är förgiftat av förförelse, med en slutkonsekvens, som utgör ren villfarelse.

De kristna ledarna i vårt land behöver sannerligen all förbön, som kan uppbringas så de inte förleds att bli en del av förförelsen, utan kan gå före fåren mitt på vägen.

Önskar Dig Per-Åke, allt gott och Jesu frid och välsignelse!

HaFo

Början detta ämne

Namn: Karin Haglund

Det var ett tag sen jag tittade in på din hemsida, så jag tyckte det var dags nu och jag blev inte besviken, tvärtom! Din sida blir bara bättre och bättre med massor av intressant material. Läste i "arkivdelen" av gästboken bidrag av en metodistpastor som ivrigt försvarar Ekman. Han tyckte till exempel att man inte behövde hänga upp sig på någon enstaka detalj i Copelands böcker. Tyvärr rör det sig inte bara om detaljer; böckerna och hans tidning "Believers voice of Victory" är helt genomsyrade av de mest häpnadsväckande påståenden, som kan göra en gråtfärdig.

Det är sorgligt att Ekman är så skicklig på att slå blå dunster i ögonen på folk eller är det så att man VILL låta sig luras? Eller bryr man sig inte? VARFÖR ÄR DET SÅ TYST FRÅN DE OLIKA SAMFUNDSLEDARNA???? Tack och lov att det finns andra röster här och där som inte vill låta sig tystas! Till er alla vill jag säga att jag är så glad att ni finns! Gud välsigne er alla!

Tack Karin för att Du "hälsar på" då och då och även bidrar med klarsynta och insiktsfulla tankar.

Ja, det är sannerligen förvånande att det är så tyst från församlingsledarhåll. Men de är kanske ofta överbelastade av "aktivitetsångest", jagade av krav på tillväxt, framgång och att räcka till åt alla håll och inte liksom hinner med att sortera rätt i allt det som händer på den andliga arenan? Ofta fångade i en verksamhetsapparat, där gemenskapen krymper till församlingens aktiviteter? De kanske inte hinner vara personligen i bönen och Ordet på det sätt som krävs för att möta förförelsens angrepp.

Men kanske är det även så, att Gud tillåter ett slags "täckelse", så att var och en tvingas att ställas inför att pröva vad som är sant och falskt i tiden? Att Gud prövar hjärtana för att det skall visa sig vilka, som verkligen ingår i den levande Gudens församling, hör "Överherdens" röst, lyssnar till sanningens Ande och Ord och följer Lammet varthelst det går och inte alls följer en främmandes röst.

Hur ska man eljest helt kunna förstå den kompakta tystnaden, handlingsförlamningen och blindheten från ledarhåll, inför det falska, som rör sig i tiden?

Församlingsledningarna behöver allt stöd i förbön som kan uppbringas. Med tanke på det ansvar de har inför Gud och vad det innebär i deras position, att öppna för villfarelse. De behöver allas uppmuntran och stöd och inte negativ kritik, som lägger sten på börda. Men det är ju allas ansvar att varna för förvillelse, speciellt när den är så uppenbar, som i trosförkunnelsen.

När inte ledarna ser och agerar får andra göra det. Gud tillåter inte förvillelsen att komma som en sållning, där agnarna skiljs från vetet, med mindre än att Han också varnar sina barn. Sen är det upp till var och en att lyssna, reagera och agera på varningen. Vi får hoppas och be, för att de som ska gå före fåren, verkligen börjar se problematiken klart och ser vad, som egentligen sker, i det som synes hända idag, via trosförkunnelsen och dess företrädare.

I Bibeln berättas hur Gud en gång talade genom en åsna. På ett annat ställe sägs att, om dessa tiga ska stenarna ropa. Om kristenhetens ledare sviker och tiger och Gud vill ha något sagt, så kommer andra att göra det. Även om de blir betraktade som åsnor eller torra, oansenliga som stenar.

"När Gud låter frestelsen komma, bereder Han alltid en utväg därur". Trosförkunnelsen är sannerligen en frestelse. "Överflöd och framgång på livets alla områden", låter närmast som en PR-slogan, från vilket profitföretag som helst, som vill locka fram den fallna människans habegär. Kittlar också med känslokickar och ockulta manifestationer.

Gud bereder även en utväg ur trosförkunnelsens förförelse, när människor väljer att lyssna till varningen, som jag är övertygad om, att alla någon gång i mötet med trosförkunnelsen, erfar eller hör och ser från andra människor i tal eller skrift.

De som väljer att lyssna, sätter sig in i och förkastar detta falska lärosystem, som infiltreras av trosförkunnelsen, för att istället utifrån Ordet och gemenskapen med den Sanne Jesus Kristus, Skriftens Jesus, väljer att följa Sanningens Ande och Honom som är Vägen, Sanningen och Livet, kommer förutom i Ordets bekräftelse också att erfara Guds Frid, välsignelse och sanktion över sitt beslut.

Som Du också pekar på, är det förvånande många, som inte ser avgrundsdjupet i den förförelse som pågår idag, utan tror att det går att behålla vad gott är och förkasta det felaktiga. Men ingen agerar ju så när det gäller Jehovas Vittnen. Än mindre får de inta de kristnas plattformar och organ och förmedla sin förkunnelse.

Det är märkligt många som inte än insett att det vore samma sak. Det är märkligt att kristna inte registrerar den främmande rösten. Inte registrerar den främmande anden, som är lika markant och påtaglig, som i mötet med andra förvillelser, som just Jehovas Vittnen, Mormonerna, Hare Chrishna etc.

Önskar Guds välsignelse över alla som besöker hemsidan och gästboken!

HaFo

Början detta ämne

Samtal med Johan

Namn: johan

En fråga bara: vad får dej att tro att t.ex. Benny Hinns tjänst inte är från Gud? Det är sant att under kan komma från både Gud och Satan, men vad i Benny Hinns tjänst får dej att ta avstånd från den o kalla den show?

Johan!

Tar man del av wideos med Benny Hinn, så nog tycker jag det är mera show och personexponering av Hinn själv, än en seriös Gudsrelation som framträder, där Jesus blir i centrum. Nog tänker människor mer på Hinn och vad han åstadkommit, än de upplever en längtan efter umgängelse med Jesus, efter hans möten.

Rent läromässigt är det Hinn framför en genuin förkunnelse ur det lärosystem som kännetecknar trosförkunnelsen. Här ett litet smakprov:

"Då Jesus dog blev han ett med satan. Han visste att det enda sätt han kunde stoppa satan var att bli ett i natur med honom. Jesus tog inte min synd, han blev min synd.

I sin medlargärning förlorade Jesus sin gudomlighet. Jesus måste bli född på nytt. Om han inte blivit född på nytt så kunde inte jag bli född på nytt." (Benny Hinn Broadcast, Our Position in Christ - Videoband: TV - 254.)

"Kristna är små gudar. Vi är små messiaser. Vi är allt som Jesus någonsin var. Gud kom från himmelen, blev en människa, gjorde människor till små gudar, gick tillbaka till himmelen som en människa. Jesus står över Fadern som en människa. Jag står över demoner som Guds son. Är du hans avkomma? Är ni hans barn? Då kan ni inte vara människor! Det kan ni inte. Gud föder inte kött." (Our position in Christ, The word made flesh - videoband - 255.)

Antingen sätter vi tro till sanningen eller till lögnen. Lögnen att vi i oss själva blir som Gudar redan här i tiden kan vara lockande, precis som på fallets dag. Men är lika väl nu som då en lögn.

Lögnen att Jesus blev identisk med syndig natur och dog andligen, kan verka logisk med det lögnaktiga upplägg som trosförkunnelsen har kring människans egen ande och att andlig död är en natur - satans natur i människans fallna ande. Men det är likväl en lögn som inte leder till gemenskap med den sanne Jesus.

Den sanne Jesus är från evighet till evighet förenad med Fadern i väsenshänseende. Gud och människa är i personen Kristus oupplösligt förenade, eljest vore Han inte Kristus.

Genom sin lydnad igenom den kroppsliga döden på korset överbryggar Han där den andliga döden och bringar försoning mellan Gud och människa där i sin jordiska kropp.

Det offer som krävdes är det av synden obefläckade, rena Gudslammet, som bär fram det felfria offret av Kristi kropp och blod som avvänder den andliga döden från människan.

Jesus skulle inte ta straffet andlig död och helvetet i människans ställe. Han blev inte identifierad med syndens natur, men oskyldigt tillräknad människans synder och föremål för straffet: att bära fram det felfria offer som sonade skulden: Kristi kropp och blod.

Jesu uppståndelse föregås inte av någon pånyttfödelse, utan är ett resultat av att Jesus hela tiden är sann Gudamänniska - Kristus, som åter förenas med den jordiska kroppen och får liv igen. Efter att kroppen vid offfet av Kristi kropp och blod, blivit frånskild Kristus och död. Det är det enada frånskiljande och den enda död Bibeln vidkänns vid Jesu korsdöd

Bara sanningen leder till en tro framfödd av Guds Ande på den sanne Jesus Kristus. Bara den tron som i sanning är framfödd av Gud på den Jesus, som på korset avslutade sin medlargärning, leder till evigt liv. Bara tron på Jesus som Kristus är kristen tro. Tron på en andlig död på Jesus ä:r en antikristlig tro. En tro på att Jesus inte är Kristus.

Önskar Dig allt gott Johan!

HaFoNamn: Johan

Nej jag tycker inte det är show över Hinns möten, lite ovanligare än våra "tråkiga" möten tror man är på begravning ibland. Har varit med på Hinns möten och kände en väldig stark Guds närvaro där, många blev frälsta helade och befriade. Läs Ulf Ekmans ledare i veckans magazinet, speciellt rubriken: Illvilja förpestar atmosfären.

Hälsn.. Johan

Tack för hälsningen Johan!

Har kommenterat Ekmans ledare och predikan på Aktuellt nu-sidan, om Du vill kika på det. Tycker Du det är OK med det lärosystem, som trosförkunnelsen omfattar? Vad är Ditt kriterium för att det är Guds närvaro det handlar om när det sker manifestationer?

Vad är viktigare, häftiga möten med mycket action iscensatt av en villoande för att leda människor till fördärvet, eller ett sant Bibliskt budskap framfött av Guds Ande och som leder till en evighet i Hans gemenskap? Det ideala vore naturligtvis ett sant budskap, där den sanne Jesus manifesterar sig även med tecken och under. Men det största undret är när människor blir medvetna om sitt behov av förlåtelse och upprättad Gudsgemenskap.

Vad, eller vem är det människor kommer till tro på och börjar leva i umgängelse med? Är det den falske Jesus som i trosförkunnelsen är född på nytt i avgrunden eller är det Skriftens Jesus, den sanne Jesus? Är manifestationerna från Gud eller ett plagiat av Guds verk för att förvilla människor? Tål nog att bedjas över, studeras i Skriften och tänkas igenom kanske.

Hoppas Du får en riktigt fin helg Johan!

HaFoNamn: Johan

Hej, Gå in på Cibor debatt. Läs vad Allan Nielsen skrivit. 2 st. inlägg. Kunde inte skrivas bättre.

Ha en bra helg.

Johan!

Har läst igenom det Allan skriver. Det enda han tar upp ur trosförkunnelsens lärosystem är JDS-läran. Där ger han ett dubbelt budskap. Säger att han tar avstånd från att Jesus blev ett med satans natur, men samtidigt säger han att Jesus skildes från Fadern och dog andligen. Det är ju samma sak i trosförkunnelsens lärosystem.

I trosförkunnelsen är andlig död en natur- satans natur, som behärskade den fallna människans ande. Det går då inte att säga att Jesus, om han skildes från Fadern och blev identisk med syndens natur, att han inte då också fick satans natur. Det visar bara att man inte själv förstått vad man säger egentligen.

Påstår man att Jesus skildes från Fadern i väsenshänseende, fråntar man Jesus Hans Gudomliga identitet och Han är inte längre Skriftens Jesus sann Gud och sann människa.

JDS-läran är bara en pusselbit i lärosystemet för att i slutändan komma fram till att människan i sin egen ande, i sig själv, är denna tidsålders Gud. Lik Gud i väsen och funktion i sin egen ande- enligt läran den egentliga personligheten. Läs igenom allt på hemsidan så tror jag Du får en bättre bild av förförelsen i trosförkunnelsen.

Den som väljer att sätta tro till lögnen är ju fri att göra det. Men den som tagit del av varningen är i evighetens värld utan ursäkt för sitt val. Han visste att trosförkunnelsens Jesus var en falsk Jesus född från avgrunden för att locka människor vilse.

Detta är ingenting jag slåss för. Kan bara inte tiga om den falskhet och förförelse jag finner i trosförkunnelsens lärosystem. Det skulle vara ett svek mot mina medmänniskor att vara tyst om det. Det är min förhoppning att några vaknar upp och inser faran. Den som väljer att inte lyssna hyser jag inga negativa känslor till utan mitt hjärta sörjer.

Det handlar inte om illvillig kritik, det handlar inte om uppfattningar eller vem som har rätt, utan om en nöd för att människor inte lever i umgängelse med den sanne Jesus Kristus. Vore mycket bekvämare att inte bry sig. Men nöden och kärleken till Jesus och människor driver på. Det handlar om en evighet med eller utan Gudsgemenskap. Förstår Du mig?

Ha det innerligt gott Johan!

HaFo

Början detta ämne

Samtal med Micke


Namn: Micke

Till er alla som är hatiska och skriver en massa lögner och överdrifter om Livets Ord och Ulf Ekman, läs förra Magazinet från den 18aug, där han går emot synden och mörkret i detta land, han vågar verkligen stå upp och gå emot djävulens angrepp i Sverige. Inte många pastorer som vågar detta, de flesta är tyvärr som mesar, rädda för att säga som det är, så TACK GUD för såna som Ulf Ekman, Stanley Sjöberg, m.fl. som vågar!

Tack för Din hälsning Micke!

Har aldrig påstått att inte Ulf Ekman kan säga och göra bra saker. Ibland rakryggat stå upp för sanningar och rätt. Men det jag reagerar emot är trosförkunnelsens lärosystem som helhet, som är falsk och det sätt varpå det via Ekman infiltreras in i kristenheten.

Fick en hälsning av Berndt Isaksson som jag kommenterat och gärna delar med mig av. Som också kan utgöra ett svar på Din hälsning Micke:

"Hej Harry!

Jag tycker att det är tragiskt att du bedriver denna kampanj av hat och förtal mot Livets Ord, trosrörelsen och Ulf Ekman. Jag tror att jag skrivit till dig om att jag själv har varit en som nagelfarit och i negativ bemärkelse kritiserat trosrörelsen.

Med tiden insåg jag att det var Guds eget verk jag skadade. När jag ödmjukade mig inför Gud och bad mina syskon inom trosrörelsen om förlåtelse, så blev också mitt andliga liv återupprättat. Jag ber och tror att du ska få uppleva samma "omvändelse" som jag fick göra."

Mvh

Berndt Isaksson
Metodistpastor

Berndt Isaksson!

Kan bedyra att det inte är frågan om något hat eller förtalskampanj från min sida gentemot trosförkunnelsen. Utan framsprunget ur en nöd för människor, efter ett ingående studium av deras lärosystem och en nära kontakt med ett otal människor som farit oerhört illa av trosförkunnelsen.

Det är efter lång tids bön, studier, samtal och vånda som jag inte längre kan vara tyst. Det vore ett svek både mot Gud och människor.

Det är min fulla övertygelse att detta lärosystem inte är ett Guds Andes verk. Vad är Ditt kriterium för att något är ett verk av Gud?

Inget lärosystem har tidigare så illfundigt omintetgjort både Jesu sanna mänskliga identitet och sanna Gudomliga identitet. Behöver Jesus dö andligen för att kunna dö kroppsligt är han inte sann människa. Dör han andligen är han inte längre sann Gud och även enheten av Gud och människa i personen Kristus upplöses. Jesus är inte längre Kristus, Guds fullhet lekamligen. Fundamentet för kristen tro rycks undan.

Försoningens huvudpoäng görs omintet. Återupprättad gemenskap mellan Gud och människa där i Jesu jordiska kropp. Överbryggad skilsmässa från Gud och seger över andlig död genom Jesu lydnad som sann människa till Faderns vilja. Därigenom aldrig i verklig väsens mening nödd att skiljas från Gud, som Adam behövde. Därmed besegrades den andliga döden där i Jesu jordiska kropp.

Offret som krävdes enligt Bibeln är en syndfri, ren och sann Gudsförenad människas kropp och blod. Kristi blod och lekamen. Gud visar också att detta var offret som försonade när Jesus sa att det var fullbordat och förlåten brast i templet och vägen till Gud var öppen. Försoningsoffret är ett offer åt Gud. Ett offer som Gud bestämt. En obefläckad sann Gudamänniskas - det felfria Offerlammets - Kristi kropp och blod. Gud har aldrig talat om att det krävs en andlig död för att försona. Gud bär själv fram offret, är själv offret och den som är tillfreds med offret.

När det står att Jesus blev gjord till synd talar grundtexten i lika hög grad om syndoffer och inte identitet med syndens natur, utan tillräknad synd. Precis som människan efter försoningen tillräknas Kristi rättfärdighet.

I trosförkunnelsen blir försoningen mer av ett offer åt djävulen som ska pina Jesus i dödsriket. Försoningen blir mer en kamp med djävulen än vad det handlar om försoning mellan Gud och människa.

Att Jesus uppstår är inte genom någon väldig strid med djävulen, utan ett naturligt resultat av att Han enligt Skriften, från evighet till evighet, är oupplösligt förenad med Fadern i väsenshänseende.

Som sann Gud behöver inte Jesus slåss för att uppstå. Det är inte heller resultatet av en pånyttfödelse. Utan beviset på att Han hela tiden var sann Gud. Jesus Kristus, Gud kommen i köttet. Inkarnerad för att i sin jordiska kropp försona och förena Gud och människa och bära fram offret. En syndfri Gudsförenad människas kropp och blod. Därigenom på korset besegra den andliga döden. Han dog aldrig den andliga döden utan besegrade den där på korset.

I sin uppståndelse förenas Kristus med den jordiska kroppen, som vid offret av Kristi kropp och blod, skildes från Kristus och dog, som därmed får liv igen och även den kroppsliga döden är besegrad. Jesus Går sedan till den härlighet Han hade före inkarnationen och varifrån Han kom. Som Guds Son från evig tid.

Var står det att det var en andlig död som krävdes för försoningen? Detta är en falsk pusselbit i ett falskt lärosystem, infiltrerad genom läran om identifikation.

Var står det att människans egen ande är hennes hela, enda och egentliga identitet och personlighet? Att människans egen ande blir skapad till likhet med Gud? Att människan blir en ny människa som aldrig funnits förut, så att hon inte har något förflutet.

Den nya skapelsen är människans liering med Guds Ande som integrerats i hela hennes väsen och inte är knutet till enbart en fixpunkt eller hennes egen ande, på ett sådant sätt att hon är som Gud i sig själv. Vilket är konsekvensen av trosförkunnelsens lärosystem.

Var står det att människan var en syndare, men inte i sin nya identitet, den egna Gudomliga anden, människan själv inte syndar. Att det bara är själen, kroppen, som inte är människan själv, något hon bara har och bor i, under djävulens inflytande som syndar? (köttet i deras lära.) I Bibeln är köttet syndanaturen integrerad i hela människans väsen och människans liering med den.

Hela lärosystemet är falskt. Med Adam född av Gud i likhet med Jesus. Helt lik Gud i väsen och funktion. Jesus är varken sann Gud eller sann människa. Han blir en fallen människas natur och föds på nytt till en Jesus som aldrig har funnits förut, utan förflutet precis som den pånyttfödda människan blir en människa, utan förflutet som aldrig funnits förut. Först i dödsriket får Jesus genom pånyttfödelse en Gudomlig identitet. Samma identitet och position som Adam före fallet.

Samma identitet och position får den troende i pånyttfödelsen till att vara denna tidsålders Gud. I samma position i väsen och funktion som Jesus. Jesu händer är bundna och Gud utestängd från sin skapelse. Gud kan bara hjälplöst titta in och se hur det går för den återupprättade gudamänniskan att återerövra skapelsen från djävulen till Gud.

Detta ska ske med människans egen andliga auktoritet deponerad i människans egen ande. Människan själv, i sig själv, äger en egen delegerad andlig makt, skapad till likhet med Gud. Med Guds väsen och alla attribut att frigöras genom uppenbarelsekunskapen deponerad i människans egen ande. Den trosteknik som ska producera resultat, genom skaparekraften i människans egna ord och bekännelser, härrör från New Thougt och är inte kristendom.

Människans egen ande, skapad till likhet med Gud, är i strid med sin egen, själ och kropp(köttet). Lösningen är att människans egen ande ska ta kontrollen över själ och kropp, som står under inflytande av den djävulska sinneskunskapen och djävulen. (Gnosticism)

Inget är egentligen kristendom i lärosystemet i grunden. Men ett kristet språkbruk och med stänk av kristna läror. Där orden fått en helt ny innebörd än i den kristna ortodoxin.

Hur kan Du försvara detta lärosystem? Har Du inte förstått dess innebörd, eller är Du själv förförd? Det är med stor förvåning jag tagit del av både Dina och Stanley Sjöbergs motiveringar till försvar för trosförkunnelsen.

Men det står ju var och en fritt att sätta tro till lögnen. En gnostiskt, New Thougt och ockult inspirerad uppenbarelsekunskap, introducerad av Kenyon och Hagin. Med ockulta manifestationer av samma slag som i New Age och många andra sammanhang. Eller sätta tro till den Bibliska uppenbarelsen och umgängelsen med den sanne Jesus Kristus, Skriftens Jesus.

Helt uppenbart utifrån Ulf Ekmans uttalanden, vad han undviker att säga, hans skrifter, band och vittnesbörd av dem som levt i hans närhet, så är det den genuina trosförkunnelsen han egentligen står för. Men han manipulerar för att successivt kunna smyga in den genom infiltration in i kristenheten. Den som går i försvar för detta, handlar antingen i en naiv okunskap eller så är man själv redan förförd.

Det talas även mycket om frukt. På ett mycket felaktigt sätt. Som om församlingstillväxt vore ett mått på frukt. Då är Jehovas Vittnen t.ex. ett fruktbärande Gudomligt verk. Ofta säger man att är det inte från Gud så dör det ut. Då måste Mormonerna vara från Gud för de har inte dött ut.

Alla argument som jag hitintills sett av försvar för trosförkunnelsen är i den mån det inte enbart handlar om undanglidningar, blandning av sanning och lögn eller rena lögner, oerhört substanslösa i sak och behäftade med osanna insinuationer, misskrediterande och indirekta hot.

Nog lyser illvilja och dålig frukt starkare i försvarskretsarna och hos de som tycker att en Biblisk prövning av trosförkunnelsen är onödigt och en produkt av illvilliga, antikristliga, hatiska väckelsens bromsklossar, än hos dem som jag sett och hört framföra att en Biblisk prövning av trosförkunnelsen är en nödvändighet.

Frukten i trosrörelsens spår är unken. Om man ser till vad den orsakat av lidande i människors, familjers och församlingars liv. Skapar elitiskt tänkande och fungerande människor med kalla, "metalliska" hjärtan, som lever i en förljugen värld, med förnekelse av verkligheter och bekännelser av önskningar man vill se förverkligade. Det är min erfarenhet. Det ingår i lärosystemet. Identifiera Dig med den Gud Du är och regera med makt. Du ska få vad Du bekänner Dig till.

Hela lärosystemet är uppbyggt till en enda stor kamp med djävulen mer än en levande relation med Jesus. Allt ifrågasättande av trosförkunnelsens lära eller dess "smorda" ledare är ett verk av djävulen och köttsliga kristna som styrs av den djävulska sinneskunskapen. Det ska krigas ned. Misskrediteras, misstänkliggöras, negligeras eller skrämmas till tystnad.

Detta är som sagt inget jag slåss för, vill synas med eller som har något ursprung i hat, illvilja eller ont uppsåt. Det handlar om övertygelse. Nöd för människor och kärlek till Guds sanna verk. Inte heller handlar det om försvar för liberal teologi, islam, andra Kristusfientliga företeelser eller synd i vårt land.

Även om jag tycker att den debatteknik Du och Stanley använder, är under lågvattenmärket, med sådana insinuationer och utan egentlig substans i de lärofrågor, det egentligen handlar om, så hyser jag inga negativa känslor gentemot Er för det. Striden är inte min. Men tycker synd om Er. Är förvånad och grips av nöd för människor som ska ledas av er i er ställning och position. Det är beklämmande.

Gärna på återhörande!

Önskar Dig från djupet av mitt hjärta allt gott Berndt och Micke!

Harry Forsgren

Början detta ämne

Samtal med Patrik

Namn: patrik

TACK GUD för församlingen Livets Ord! har flummat omkring i olika ockulta rörelser. men hamnade på en Gudstjänst på LO, och mitt liv blev förvandlat fick möta Jesus som förvandlade mej o fick komma ut i frihet, många blev helade också på detta möte JESUS LEVER, bara man har Jesus i centrum o upphöjer honom i mötena så händer det saker, och det gör man i Livets ord!

Tack Patrik för Din hälsning!

Borde ju egentligen glädjas med Dig, att Du fått ett förvandlat liv. Men har ändå svårt att göra det, eftersom det är min övertygelse, att den Jesus Du möter i trosförkunnelsen inte är Skriftens Jesus. Den sanne Jesus Kristus. Messias. Gud kommen i köttet.

Där Gud och människa försonas där i Jesu jordiska kropp. Där Jesus övervinner den andliga döden där i sin jordiska kropp och förenar Gud och människa igen. Där offret av Kristi kropp och blod (inte en andlig död av Jesus = Jesus inte längre är sann Gud och inte heller sann människa, utan en fallen människa med syndig natur), är det offer som Gud krävde av en sann, syndfri Gudsförenad människa - Kristus.

I trosförkunnelsen är en falsk Jesus, född i dödsriket, verksam. En falsk villoande, som plagierar den sanne Jesus Kristus och som förblindar, låser människors andliga liv och leder till fördärvet.

Är rädd för att den positiva förvandling Du nu upplever, har en baksida, som Du ännu inte börjat erfara. Ytterst sett är inte förvandlade liv det viktigaste ur evighetssynvinkel. Mycket surrogat till sann umgängelse med den sanne Jesus Kristus kan ge skenbara lyft och förvandlade liv här i tiden. Det viktigaste är att våra namn är skrivna i Livets bok genom tro på och umgängelse med den sanne Jesus Kristus. Skriftens Jesus. Det ger en långsiktig förvandling, utan "baksmälla" och håller ända in i evigheten.

Önskar Dig allt gott Patrik!

HaFo

Början detta ämne

Samtal: Hasse, Erik, HaFo


Namn: HASSE

Boden

Trosrörelsen verkar känslig för sakfakta. Jag skrev i en gästbok här i Boden. Efter nästan en månad blev inlägget censurerat, med motivation "efter som du har en massa personpåhopp tar jag bort detta och kommer att göra så i fortsättningen."

Detta var vad jag skrev:

Trosrörelsen med det gnostiska giftet, har resulterat i att många har farit väldigt illa i dessa trosrörelse - sekter. Det är inte så konstigt, själva läran ger grunden för att problem skall uppstå. Läran om framgång, hälsa, ekonomi o.s.v. kan spåras till New-Age.

Trosrörelsens rötter kan spåras till E.W. Kenyon och hans bakgrund i de metafysiska sekterna särskilt New-Trought och Cristian Sciance. Teologin grundat på Kenyons teorier bygger på uppenbarelse - kunskap, som Guds ord kraftigt varnar för. Kenneth Hagin som använder sig av Kenyons teorier, säger att han fått den nya läran genom att Jesus uppenbarat sig för honom.

För att befästa den nya läran varnar Hagin för att kritisera, han säger att Jesus sagt att de som eventuellt inte vill tro på de nya lärorna skall dö, och dö genom att kritisera Herrens nya läror. Avgrundsläran JDS har förfört många. På många orter i Sverige kan vi se att mänskliga tragedier blivit följden av denna uppenbarelsekunskap, det har en del vittnat offentligen om.

Jag vet att ni i Nya Korskyrkan säljer litteratur och annat från Livets-Ord, och även fått besök av L-O. Det blir naturligtvis en orsak i raden av en del andra, att så många har lämnat Nya Korskyrkan. Ni har tydligen stått stilla i 5 år, av vad jag såg på inlägget från Hermes den 24/8.

Det går att bli löst från trosrörelsens hjärntvätt. Så även för alla er i Nya Korskyrkan som är bundna av Kenneth Hagin, Ulf Ekman. Alltså det är inte bibelns Jesus i den nya läran Hagin med flera saluför.

Tack för Din hälsning Hasse!

Vad Du beskriver är ju ett typiskt beteendemönster. För dem som blivit påverkade av trosförkunnelsens lära och ande blir "Lärofäderna" heliga apostlar. Att försöka peka på det obibliska i deras lära tolkas som personangrepp.

Samtidigt är det ett bekvämt sätt att undvika ett samtal kring läran, som ska smusslas med. För den är en uppenbarelsekunskap som inte köttsliga kristna kan ta till sig, eftersom de är bundna av den djävulska sinneskunskapen.

Bara de som lärt sig leva i sin egen ande, skapad till likhet med Gud, kan tillägna sig uppenbarelsekunskapen från Gud. Därmed är de blockerade för korrigering och slår dövörat till för allt, som i deras öron tolkas som kritikens ande och en produkt av otro och sinneskunskap. Den rösten ska bara krigas ned, nonchaleras eller på olika vägar tystas. De lever i ett bedrägeri och är knappast nåbara för vad Bibeln säger. Det gäller att försöka rädda så många som möjligt, som fortfarande inte är helt blockerade, med det sanna evangeliet och budskapet om vem den sanne Jesus Kristus är. Guds Ord och sanningen kan göra dem fria.

När de säger att Jesus dog andligen, menar de att Jesus skildes från Fadern i väsenshänseende och fick en syndig natur (för att helt identifiera sig med den fallna människan). Ja, egentligen en satanisk natur, eftersom de lär att andlig död är en natur - satans natur, som har djävulen till far. (Konsekvensen blir ju att Jesus i den stunden faktiskt är djävulens son. Säger man samtidigt att Jesus är Guds Son, så vem är då Gud? Jo, djävulen. Vilket sinnrikt bedrägeri av mörkrets furste till att få framstå som Gud).

Jesus lider så i tre dagar och nätter straffet, den eviga döden(skilsmässan från Gud), i dödsriket och blir sen född på nytt. (Det blir i sin konsekvens en annan Jesus som uppstår än den Jesus som hängde på korset). Det är inte en direkt förnekelse av att Jesus uppstår, men ändå helt snedvridet genom att man hävdar att Jesus behöver födas på nytt.

(Det hävdar man för att kunna komma fram till slutkonsekvensen att människan i sin pånyttfödelse får samma position och egenskap i sin ande som Jesus. Den egna människoanden sägs bli skapad till likhet med Gud och eftersom människoanden i deras lära är den egentliga personligheten och identiteten innebär det i sin konsekvens att människan i sig själv är såsom en Gud. Redan här i tiden).

Jesus blir fråntagen både sin Gudomlighet och rättfärdighet. Han är alltså inte sann Gud längre. Han är inte heller sann och ren människa utan får en syndig natur och skiljs från Fadern(andlig död). Även om de i ord säger att Jesus är sann Gud och sann människa, så är han inte det i konsekvensen av deras lära.

Deras lära går alltså i strid med Bibelns kriterium på sann lära:

"Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet(Sann Gud och sann människa), han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande." (I Joh. 4: 2-3)

Det är alltså antikrists ande som är verksam i trosförkunnelsen. Mycket skickligt maskerat i det Bibliska och kristna språket och med ockulta manifestationer som ska locka och förvilla "jämväl de utvalda".

Den sanne Jesus Kristus. Skriftens Jesus förenar Gud och människa i Jesu jordiska kropp. Genom sin lydnad och syndfrihet som sann människa övervinner Jesus där i sin jordiska kropp den andliga döden(skilsmässan från Gud). Straffet som Gud krävde, en ren sann Gudsförenad människas - Kristi kropp och blod är det offer som bringar försoning mellan Gud och människa.

Som sann Gudamänniska uppstår Jesus från den kroppsliga döden och går i uppståndelsen via sin jordiska kropp som uppstår, till den härlighet Han hade från tidens begynnelse och går in i den härlighet Han hade hos Fadern och varifrån Han kom.

Bibeln talar aldrig om en andlig död av Jesus(skilsmässa från Fadern). Vilket också är helt omöjligt eftersom Jesus hela tiden även är sann Gud och från evighet till evighet oupplösligt och oupphörligt väsensförenad med sin Fader. Lika oupplösligt som att mina barn aldrig kan bli annat än biologiskt bundna till mig som deras far. Jesus är från evighet till evighet den levande Gudens Son. Inkarnerad för att återlösa människan och sen efter uppståndelsen från de kroppsligt döda, går Han till härligheten hos Gud, varifrån Han kom.

Trosförkunnelsen verkar bara vara fixerad vid Jesu identifikation med människan i tagandet av straffet och hamnar därför i en ensidiga bild som leder fram till JDS och omintetgör att Jesus är sann Gud och sann människa. Vi behöver se att Jesus är vår ställföreträdare på flera sätt.

Det är detta som är den stora förförelsen i JDS. Inte som många tror att försoningen förflyttats till helvetet istället för korset. Det är ju så uppenbart vilset så att även trosförkunnelsens förespråkare börjat inse att försoningen sker på korset.

Men den andliga döden av Jesus (skilsmässan av Jesus från Fadern i sin natur) och behovet av pånyttfödelse kvarstår.

Tror att vi för att tydliggöra det falska med JDS, starkare än förut behöver fokusera just detta att Jesus genom sin syndfria lydnad till Fadern, förenar och försonar Gud och människa där i Jesu jordiska kropp. Därför inte vare sig kan eller behöver dö andligen(skiljas från Fadern till sin natur), utan överbryggar, övervinner och besegrar den andliga döden där på korset.

Fokusera att offret som krävdes är Det felfria Offerlammets - Kristi kropp och blod och inte en andlig död(skilsmässa från Gud i sin natur). Därmed som sann Gudsförenad människa - Kristus, behöver Han heller ingen pånyttfödelse, utan uppstår som Gudamänniska från den kroppsliga döden och går sedan åter till den härlighet, Han hade från begynnelsen som den levande Gudens Son.

Guds Ords sanning kan göra människor fria från förförelsens garn, när kärleken till sanningen ges rum i människors hjärtan!

HaFo

Namn: Erik

Tack Hasse!

Du hade viktiga poänger i ditt inlägg. Jag vill kommentera ett. Du talar om uppenbarelsekunskap och att den kan komma från olika håll.

Jag tror att ett viktigt kriterium är om något präglas av sanning eller av lögn. Jag vill i det sammanhanget ställa en fråga utifrån några påståenden.

Jag undrar: är det något som inte stämmer av dessa tre fakta och vilket i så fall? Och kan man säga att Ulf Ekman talar sanning om dessa tre fakta stämmer?

Sanningssökare

Tack Erik för Din enkla mattematik!

Enligt vad jag lärde mig om logik och mattematik i skolan blir det följande slutledning:

Alla tre påståenden kan inte vara sanna eftersom punkt två motsäger punkt tre.

Punkt tre (På tre band från Livets Ord 1986, nr BJM 201, 202 och 203 undervisar Bobbie-Jean Merck under titlarna "Ni är gudar", "Ni är gudar - med gudomlig auktoritet" och "Ni är gudar - med gudomlig natur". Hon berättar också hur undervisningen är önskad av Ulf Ekman), är historiskt dokumenterat och kan anses som sann.

Är punkt ett sann ( att de inte ändrat sig i lärofrågor), så är då punkt två falsk (att Livets Ord felaktigt anklagats för att förkunna "Ni är gudar").

Är däremot punkt två sann så är antingen punkt tre en historieförfalskning eller punkt ett falsk.

Facit med rätt svar till frågeställningen om Livets Ord präglas av sanning eller lögn torde därmed vara tämligen uppenbar! Rätt svar borde vara förljugenhet!

HaFo

Namn: Erik

Hasse, jag vill återknyta till det du skrev 21/9, att Trosrörelsen är känslig för sakfakta. Jag tycker också att det stämmer och detta att man istället försöker skrämma sina kritiker till tystnad talar också mycket om att man inte är sanningens budbärare, för de agerar inte så.

Bibeln talar ju också om att uppenbarelse kan komma från mer än ett håll och att vi uppmanas därför att pröva allt. Paulus talar ju t o m om att änglar kan komma med uppenbarelser som är emot nådens evangelium, men att de är förbannade i så fall.

Att då Stanley Sjöberg säger, att den konstruktiva kritik som framförts mot Trosrörelsens teologi, kan jämföras med brodermord och lika svekfullt som när Judas förrådde Jesus är helt sanslöst.

Ulf Ekman går ju samma väg, när han jämför Livets Ords undervisning med Pauli undervisning och menar att en del okunniga och obefästa människor förvränger undervisningen till sitt eget fördärv.

Det som jag upplever är ju istället att man försöker skapa klarhet i det virrvarr som uppstått när Ekman ena stunden säger en sak och andra en annan och samtidigt säger att inget förändrats.

Min uppmaning utifrån detta blir - låt er inte skrämmas till tystnad, utan följ istället Bibelns uppmaning och pröva allt!

Slutligen vill jag inte skrämma till tystnad - tvärtom uppmana till fortsatt samtal om dessa viktiga frågor, t ex utifrån Hes. 28 där det bl a står i 6-7: "därför säger Herren, Herren så: Eftersom du i ditt hjärta tycker dig vara en gud, se därför skall jag låta främlingar komma över dig, de grymmaste folk; och de skola draga ut sina svärd mot din visdoms skönhet och skola oskära din glans."

F d livetsordare

Namn: Hasse

Erik,mycket tänkvärda tankar om Hes.28:6-7. Då på den tiden när Hesekiel var verksam var människorna självsäkra och förhoppningsfulla. Judarna var då deporterade till Babel. Folket menade att Jerusalems tempel inte kunde förstöras men att den Babyloniska världsmakten snart skulle falla. När så Jerusalem fallit lyssnade man till Hesekiel på ett mer allvarligt sätt. Efter Hesekiels domsförkunnelse som gått i uppfyllelse ( det förekom avgudadyrkan Hes.8 ) blev hans predikan frälsningsförkunnelse. Visst vill Gud rädda oss alla från villoläror. Nåden räcker än idag till befrielse för den som är bunden av ett falskt evangelium.

Början detta ämne

Hanna


Namn: Hanna

hej! har läst igen sidan inga fröknar.. blev så välsignad när jag läser Livets Ords historia på vad dom gjort för Guds rike. vilken fantastisk missionsverksamhet som församlingen har, det är en församling, (ingen sekt) vet ni hur mycket dom samlat in till mission och till nödlidande genom Feed the hungry, där är det milijoner man räknar, är inte det positivt. Och ni påstår att LO ska ta sverige och att alla ska livets ordare, ler skrattretande.. ta sverige menas att sverige ska bli frälst, och att människor ska komma till kunskap om honom. (Jesus) om dom sen blir LO:are eller pingsvänner eller nån annan vän, spelar mindre roll.

Kan inte fatta rädslan för LO, det är nog mer en avundsjuka från andra församlingar att det går så bra för LO och att dom samlar så mycket folk, dom har den största kristna konferensen i landet varje sommar, men när Jesus-rörelsser har framgång så blir det alltid motstånd och ifrågasättande. Jag tackar Gud för Ulf Ekman att han vågar stå för Jesus på ett så radikalt sätt i dagens sverige.

hälsningar
Hanna/medlem i en p-församling.

Trevligt Hanna att Du ville besöka hemsidan!

Fint att Du också läste "Inga fröknar". Kanske har Du läst den på ett litet annorlunda sätt, med tanke på de kommentarer Du gör. För Dig synes det enda centrala vara att samla mycket folk. Om de sen serveras ett falskt lärosystem som inte leder till en evighet i Guds gemenskap, verkar inte bekymra Dig.

Varför Du sen behöver understryka att Du är medlem i en
p-församling, kan man ju undra över. Vad har det med saken att göra? Du poängterar att Livets Ord är en församling och ingen sekt. Tydligen finns det dom som varit med, som ser det annorlunda. Sätter in något jag fann på en debattsida ute på nätet, från någon som uppenbarligen inte delar Din syn på Livets Ord, vilket framgår i hans kommenterar till ett inlägg från en Pernilla.

"Pernilla!

Du skriver "De som undervisar att Jesus dog andligen (JDS-läran) brukar oftast mena enbart det att Jesus förlorade kontakten med Fadern, eftersom han var ett med synden (inte ett med Satan, som vissa påstår), och därför förlorade sin Faders härlighet över sitt liv, inte att han bokstavligt dog andligt, utan att han enbart förlorade kontakten med sin Fader."

Om det ändå vore så väl. Man menar precis vad det står för. Själva uttrycket syftar på att Jesus är utan gemenskap med Gud. Inte heller bara en syndig natur utan just andligt död. Andlig död är enligt läran en natur, satans natur, som har djävulen till sin far.

Du har tydligen inte förstått varför JDS behövs i sin egentliga mening. JDS är bara en förbindelselänk som förenar ett "logiskt" tanke och trossystem. Adam är jämlik med Gud. Jesus förlorar sin gudomlighet och behöver bli född på nytt. Människan blir skapad till likhet med Gud. Samma position som Adam före fallet och Jesus i sin pånyttfödelse.

Denna lära att vi "är gudar", påstår nu Ekman att man aldrig undervisat. Sanningen är en helt annan. Det finns väl dokumenterat på band och video. Flera upplevde det osunt att i kör stå och ropa ut att de var gudar och att med skrik och uppstötningar, bli fri från onda andar. De som försökte påtala det osunda, blev utskällda av Ekman och uteslutna därför att de var upproriska emot vad Gud gjorde. Gud visade Ekman att de skulle uteslutas.

Senare tog Ekman själv avstånd från denna extrema utövning. Men låtsas som det aldrig hänt. Hur skulle det se ut. Hur kunde han som är "smord" och sa att det var från Gud ta så fel. Ändå forsätter han undervisa om att människan i sin egen ande är skapad till likhet med Gud. Vilket bara är en annan formulering för att vi "är gudar".

Påtalar någon dessa fakta skyndar säkert någon fram och ropar att det är förtal, hat och illvilja. Indoktrinerade som man är att skydda den "smorde ledarens tjänst". På samma sätt, när någon visar på att Benny Hinn förbannar dem som vågar ifrågasätta hans undervisning, så säges bara i allmänna ordalag att Bibeln talar om att vi ska välsigna. Ingen vågar säga något om Benny Hinn, för han är en "smord ledare". Att säga emot honom är detsamma som att säga emot Gud.

Den som inte ser och upplever att här finns ett sekteristiskt beteende och en osund styrning av en falsk "andlig maktelit" måste vara totalt blind. Kunde inte vara tyst när jag tog del av Pernillas naiva inlägg. Att "Janne" och C:O håller på som de gör för att "bevaka" debatten på Cibor, är inget annat att vänta. De sitter fortfarande fast i eländet.

Detta är och förblir mitt enda inlägg i debatten.

Peter Parker"


Hanna!

Nog kan det väl även vara nyttigt att lyssna till mäniskor som genomlevt en längre tid på Livets Ord, men på grund av insikt i den falska läran och utövningen lämnat rörelsen? Men som upplever sig så kränkta att de nästan inte vågar uttala sig.

HaFo

Början detta ämne

Samtal Staffan, Hasse, Hafo


Namn: Staffan

Hej! Du skriver: Även pingströrelsen, som jag själv tillhör, synes bli alltmer indragen i villfarelse och avfall. Desto mer jag hållit upp frågan inför Guds ansikte, desto mer griper nöden mig. Kan inte finna något falskt motiv hos mig själv, att inte vilja se rätt. Det enda som gagnar oss människor är sanningen om Jesus Kristus. Sanningen utifrån Guds Ord, Bibeln, som leder oss till sann frälsning! VAD MENAR DU MED VILLFARELSE OCH AVFALL?? DET KAN INTE VARA SÅ ATT DU RAMLAT I DEN FÄLLAN VILLFARELSE OCH AVFALL??

Namn: Harry Forsgren

Staffan!

Du undrar vad jag menar med villfarelse och avfall. Bästa bilden vad jag menar får Du om Du följer Margaretas råd att studera igenom hela hemsidan.

Trevligt i vart fall att Du tog Dig tid och visade ett intresse för hemsidan! Ha det innerligt gott Staffan!

HaFo

Namn: Hasse

Boden

Staffan, egentligen borde jag fråga dej, vad betyder villfarelse och avfall för dej. Svara på det, gör du som du vill. Men för mej står villfarelse och avfall för det osunda. Bland annat för utombiblisk lära.

Trosrörelseteologin har alla de egenskaper som leder fram till mentalhygieniskt osunt leverne, tankekontroll, kontrollera medlemmar, ett rätt beteende på möten och att överhuvud passa in i gruppen. Det är inte någon isolerad företeelse som sätter sin prägel på sektmedlemmarna. Det är ju så att omgivningen märker av personlighetsförändringen. Om detta kan en del vittna.

Låt mej ta ett exempel, nyligen var det en som sade "när dessa personer var med i en annan kyrka var dom gulliga " personen kunde märka en förändring i negativ riktning på dessa som gick med i en kyrka som har haft besök från Livets Ord och sympatiserar med trosrörelsen.

Det är inte konstigt att diktaturen i sekten skapar problem ! Att förtränga och inte vilja se verkligheten som den är kan vara besvärande för medlemmen, men så är det för de flesta i dessa trosrörelsesekter.

Namn: Staffan

Hasse!!! Ok Tack för svar.. Då finns det ingen kyrka eller församling som inte är villfarelse och avfall. från Sv. Kyrkan till Livets ord och Maranata som du tycks hålla dej till. Du kan alltid hitta något i varje rörelse som inte håller provet i Guds ord, Så varför inte göra en hemsida om villfarelse i Sv. Kyrkan, Maranata, EFS etc. Kan räkna upp villfarelse i alla rörelser.. so thats it!!!

Namn: Harry Forsgren

Staffan!

Du undrade i ett tidigare inlägg, vad jag betraktade som villfarelse i trosförkunnelsen. Har tecknat det i frågeställning med åtföljande bekräftande citat.

Du kan ju bekräfta eller dementera om den undervisningen inte stämmer med trosrörelsen. Stämmer den inte, så varför rensar man inte ut de band och den litteratur, där den undervisningen återfinns?

Finner Du denna undervisning riktig, kan Du väl då bekräfta den utifrån Bibeln!? Varför inte bara svara på frågorna och ge skäl för Din tro utifrån Bibeln?

Detta är ju på väg att infiltreras i alla sammanhang. I den mån det gjort det, är Ditt förslag att granska alla kyrkor och samfund befogad. Visst finns det också för övrigt brister i alla sammanhang. Men Du får gå ända till Jehovas Vittnen eller liknande för att finna ett lärosystem som är lika klart förföriskt till sitt väsen som trosförkunnelsen. Enligt mitt förmenande.

Väl mött Staffan till ett samtal i sak och inte bara undanglidningar eller slag i luften!

Önskar Dig allt innerligt gott Staffan!

Det borde vara enkelt att svara ja eller nej på dessa frågor. Utan att glida eller svänga sig. Svarar man ja på frågorna bejakar man ett lärosystem som har sina rötter hos Kenyon och Hagin.

Svarar man nej på frågorna och anser att det är en obiblisk lära så bör man ju varna för den undervisningen och klart ta avstånd från den och dess företrädare.

Så pass hederlighet, att man kan ge ett klart besked på dessa frågor, borde kunna förväntas av trovärdiga människor. Så att andra vet vilken undervisning som gäller att ta ställning till.

Det är min övertygelse att synen på dessa frågor, vem Jesus är, försoningen och dess konsekvenser i människan, är avgörande för vilken Jesus Kristus man kommer till tro på, inbjuder och umgås med och är avgörande för evigheten med eller utan Gudsgemenskap. Är också övertygad om att Gud tillåter villfarelsen att komma, för att det skall visa sig vilka som är födda av Sanningens Ande och Guds tillhörighet eller vilka som inte gav kärleken till sanningen rum i sina hjärtan. Därför är det så viktigt att vi inte bygger på en falsk uppenbarelsekunskap utanför Skriften, som trosförkunnelsens lärosystem utgör.

HaFo

Namn: Staffan

Kan bara inte hålla med dej angående Trosrörelsen. Det kanske är du som har fel, men den tanken finns ju inte på denna hemsida och om man läser gästboken här, finns mest några stackars kritiska personer, som eldar upp sej och andra med kritik till trosrörelsen och pingströrelsen, kort sagt samma kritik som alltid funnits men på Jesu tid kallades dom för skriftlärde, fariséer och religiösa. Men sanningen segrar till slut! Du Harry kommer att möta Ulf Ekman i himmelen en gång. Tror du inte det?

Namn: Hasse

Staffan, visst är det infiltration det handlar om. Det att trosrörelsen med sitt framgångspaket erbjuder den gnostiska läran med JDS i högsäte. Även om "Aposteln Ulf" (han kan tydligen kallas så Ulf Ekman, eller vill kallas så) försöker dölja villoläran, vilket han inte lyckas så väl med.

Det osunda i trosrörelsen är faktiskt rötterna till rörelsen som kommer från de metafysiska sekterna. Villoläran som det handlar om, är ju att evangeliet berövas sin glädje genom att JDS - läran fråntar Jesu seger över döden. Om Jesus skulle ha dött andligen betyder det att han inte var syndfri. Den minsta lilla synd i Jesus betyder att vi inte hade haft det hopp vi har idag om evigt liv. Vi vet att Jesus var helt igenom syndfri. Detta talar Guds ord till oss om. Det är detta det handlar om. Ps. Jag håller mej inte till Maranata eller någon annan kyrka. Ha det så trevligt.

Namn: Harry Forsgren

Staffan!

Du talar fortfarande ingenting i sak. Vill tydligen inte svara på frågorna. Varför?

Det är inte frågan om jag har rätt eller fel, utan vad som är sanningen och i enlighet med Guds Ord. Det är väl även vad som gäller för Dig? Det är också det Ordet som kommer att döma oss en dag inför evigheten säger Jesus.

Du verkar ha missförstått problemet med fariséerna och de skriftlärde. De undervisade att räddningen låg i att kunna uppfylla lagen och såg inte löftet om Messias. Där Gud skulle öppna en väg till Hans gemenskap, genom tro på offret av det oskyldiga offerlammets blod och lekamen. Som skulle av nåd, genom tro, delge en "Livets Andes lag" och evigt liv i Guds gemenskap.

En del säger att försoningen är ett sådant mysterium, att vi aldrig kan förstå den och därför inte ska fördjupa oss kring försoningen. Är det sant?

Gud har aldrig i sitt Ord gjort någon hemlighet av att det offer Han krävde för att människornas syndaskuld skulle vara sonad, var en syndfri, ren, sann Gudamänniskas - Kristi kropp och blod.

Gud har aldrig i sitt Ord gjort någon hemlighet av att när Jesus "blir gjord till synd", så är det inte i faktisk, utan tillräknad mening i Guds ögon sett.

Gud gör ingen mystisk hemlighet av att Jesus var det rena, oskyldiga offerlammet, vars kropp och blod offrades i människans ställe. I och med Jesu kroppsliga död rämnade förlåten i templet. Vägen till Gudsgemenskapen var öppen. Förlåtelsen för synderna tillgänglig.

Gud har aldrig i sitt Ord gjort någon hemlighet av att försoningen mellan Gud och människa sker i Jesu jordiska kropp. Gjort någon hemlighet av att Jesus inte dör andligen, utan övervinner i människans ställe den andliga döden (skilsmässan från Gud) där i sin jordiska kropp.

Det är alltså inget mystiskt med försoningen, som vi inte kan förstå. Den står där enkelt och klart tecknat i Guds Ord.

En del säger att det är inget att strida om huruvida Jesus dog andligen eller inte. Att det viktiga är att vi vet att Jesus dog tillräckligt. Är det sant?

Gud visar i sitt Ord att det inte är oväsentligt, vilken sorts död av Jesus vi kommer till tro på. Guds Ord säger att en död (andlig död), som fråntar Jesus Hans Gudomlighet är ett verk av antikrists ande. I lika hög grad som att förneka jungfrufödseln. Gör också Jesus till en syndig natur. Tron på att Jesus dog andligen är alltså en falsk tro, där inte längre Jesus är "Gud kommen i köttet" och leder inte till evigt liv i Guds gemenskap.

En del säger att det viktiga är att tro på Jesus, att säga att Jesus är Guds Son och att människor får lära känna Honom. Är det så självklart hela sanningen?

Jehovas Vittnen tror på Jesus och säger att Han är Guds Son. Men är det rätt Jesus de tror på och bekänner? Är det rätt Jesus människor lär känna genom deras undervisning?

Signaturen "Gammal kristen" formulerade saken väl tidigare i debatten:

"Det är en självklarhet att den som tror att Jesus dog andligen inte tror på Jesus som Guds Son".

Vad gagnas människor av att lära känna en falsk Jesus? Att bekänna Jesus som Guds Son, är att bekänna den bild Skriften ger av Jesus som Guds Son. Inte bara att uttala orden att Jesus är Guds Son.

Någon säger att så krångligt är det inte att vara kristen. Nej, det är inte krångligt, utan väldigt enkelt. Men villoläror gör det krångligt och ger människor dimmiga andliga ögon så att inte Guds Ord lyser klart.

Varför kommer då alla dessa lögnens påståenden som återgetts? Jo, trosförkunnelsens förförelse är på väg att infiltreras och få fäste bland kristna. Då måste dess lärosystem försvaras. Men inte utifrån Ordet, utan med lögnaktiga påståenden, som människor till slut tror är sanna.

Önskar Guds välsignelse över Ditt liv Staffan!

HaFo

Början detta ämne

Pekka Kaattari


Namn: Pekka Kaattari

Guds frid broder!!!

Jag gläder mig när jag hör och läser att andra kristna har kommit fram till att Livets Ord(den falska trosrörelsen)inte är från Gud, utan i själva verket ifrån satan. De förkunnar en helt annan Jesus än den som Bibeln talar om, och frukten som de har lämnat efter sig är inget annat än splittring och förödelse i Guds sanna församling, jag tänker på de bibelord i Tit. 3:10, Jud 18-19, Rom 16:17,1 Joh. 2:18-19, som varnar oss för att ha något med dessa som vållar splittring att göra. De är Koras söner dessa som går ut ur församlingen ut på egna vägar och det leder till fördärvet.

På frukten skall man känna trädet. Vad är splittring för frukt, ja det vet vi ju det kommer från splittraren(diabolo). Så tack och lov att det finns sådana som vågar stå upp för sanningen om Livets Ord. Men jag måste säga att allt som de talar om inte är helt fel alltid. Jag ser det så här, satan har tagit många av de sanningar som Bibeln talar om (som är viktiga för oss som tror t.ex. Nådegåvorna, befrielse tjänsten, frimodigheten, auktoriteten som vi kristna har i Kristus) och överbetonat dem så att folk tar avstånd från allt(även det som är Bibliskt och sunt, men som tillhör den fasta födan). Jag tror att många som ifrågasätter Livets Ord gör det på felaktiga grunder och då blir det fel (du gör inte det, men många andra).

Jag har faktiskt själv fått befria flera kristna från den falska ande som de har fått del av där( 2 kor 11:4). Jag har stött på många som fått del av falskt tungotal, och detta är fruktansvärt att Guds barn blir befläckade på ett sådant sätt.

Många har svårt att tro detta men det är sant, man måste i själva verket bli befriad från den anden när man kommer ut, annars blir det mycket svårt och Jesus har vunnit den ultimata SEGERN på KORSET, så det är inget problem för honom. Detta missar många själavårdare att göra och många plågas svårt i onödan.

Jag hoppas att du får vara med och hjälpa många att bli kvitt de falska tankebyggnader som de fått del av där. Gud välsigne dig och jag står med dig i bönekampen om befrielse för de fångna. AmenNamn: Harry Forsgren

Tack Pekka för att Du finns med för att hjälpa och befria dem som farit illa i trosförkunnelsens spår.

Du vågar också tala i klartext och har insett det allvarliga i denna förförelse.

Helt riktigt betonar Du att vi på intet sätt får förkasta något i Guds rådslut och vad Bibeln undervisar, bara för att trosförkunnelsen överbetonat och förvanskat så mycket. Men det går inte att få tag i via trosförkunnelsens undervisning ("Behålla det goda"), för där är allt, precis som Du är inne på, besudlat med en falsk ande.

Som jag ser det, så har det att göra med att grunden kring försoningen, vem Jesus är, har gjort och frälsningens konsekvenser, som förvanskats. Därför försöker jag efter det ljus som Gud vill ge utifrån sitt ord, i en spegling gentemot trosförkunnelsens lärosystem, bidra till att människor inte ska behöva fastna i detta.

Tack för hjälp i bön!

HaFo

Början detta ämne

LÄS O BEGRUNDA!


Namn: LÄS O BEGRUNDA!

Med anledning av den debatt som förekommit i Nya Dagen och på Nya Dagens webb-sida vill jag gärna göra en del klarlägganden om min syn på Jesu död och Jesu uppståndelse. Inom teologihistorien har under seklernas gång betydelsen av Jesu död ofta debatterats. Betydelsen av korsdöden har formulerats i ett antal olika försoningsläror. Därför är det inte märkligt att diskussionen dyker upp igen. Ingenting kan vara viktigare än att ha en rätt syn på Jesu försoningsdöd, samtidigt som de flesta teologer medger att ingen tillfullo skulle ha fångat djupet i försoningen.

Under församlingens första fyrahundra år formulerades den klassiska tron i trosbekännelser. Dessa trosbekännelser speglar Bibelns innehåll på ett klart och koncist sätt. I den apostoliska trosbekännelsen används uttrycket: 'korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda'.

Vad man under senare år diskuterat är vad som kan ligga i begreppet 'nederstigen till dödsrike'. Både kyrkofäder och reformatorer är ganska tysta på denna punkt. De försoningsläror som formulerades hade oftast andra fokus. För en bibeltrogen kristen är det naturligtvis främst bibelordet som avgör trons innehåll. De som har kommit till olika slutsatser i försoningsfrågorna har under årens lopp varit bibeltroende kristna.

När en lära formuleras eller försvaras måste man utgå från det skrivna Ordet. Speciella uppenbarelser eller tystnad kan inte beaktas som argument. De klara bibelorden måste få belysa de oklara. Inte heller duger det att argumentera utifrån ett enskilt ord. Det behövs flera för att läran ska vara sund. När man studerar NT så är det ingen tvekan om att talet om korset är dess absoluta centrum. Paulus säger att det allra viktigaste i hans budskap var 'att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna' (1 Kor 15:3-4).

När Paulus koncentrerar det väsentligaste blir det Jesu död, begravning och uppståndelse. Inte med ett ord nämner han här vad som kan ha pågått i dödsriket. Över huvud taget är NT väldigt tyst om detta. Däremot ligger koncentrationen på korset. Paulus säger gång på gång att han predikar 'Kristus som korsfäst', och det är ingen tvekan om att det är själva döden på korset som är väsentligast för honom. 'Genom Kristi blod' har vi kommit nära (Ef 2:13) och fiendskapen upphör, dödas, på korset, ingen annanstans (Ef 2:16). Försoningen med alla dess konsekvenser både för jord och himmel sker på korset när Jesus utgjuter sitt blod och säger sitt: 'Det är fullbordat'.

Försoningen har olika sidor. Skulden inför Gud betalas, frid skipas i tillståndet av fiendskap gentemot Gud, syndens makt bryts, Jesu blod blir lösepenningen för att frige fångna slavar och Guds rättfärdiga vrede emot synden stillas. En annan sida av försoningen är att satan och hela hans anhang besegras och att lagens anklagelsepunkter mot människan rivs itu. Paulus placerar också detta på korset (Kol 2:14-15). Dels är korset platsen där lagens anklagelsepunkter spikades upp och dels är det platsen där 'makterna', det vill säga enligt Ef 6:12 andevärldens furstar, satan och hela hans här, blev i grunden besegrade. NT placerar segern över djävulen på korset, ingen annanstans.

Efter Jesu begravning är Bibeln mycket förtegen tills han uppstår igen. Bibeln är klar på att han 'led döden', 'smakade döden', 'dog', och 'blev löst ur dödens vånda'. Vissa psalmer, exempelvis psalm 88, har av somliga tolkats som om Jesus i förnedring ropar till Gud ur dödsriket. Denna psalm syftar emellertid säkert på hela Jesu lidande under påskveckan i Jerusalem. Övergivenheten, smärtan, synden och döden vällde över honom.

Jesus liknar sig själv vid Jona som tre dagar och tre nätter var i den stora fiskens buk och säger att han på samma sätt ska 'vara i jordens inre'. Jona ropar till Gud ur fiskens buk men Jesus säger inget om på vilket sätt han tillbringar tiden i dödsriket, han bara konstaterar att det är tre dagar och tre nätter.

Personligen har jag insett vikten av att vara tydligare på denna punkt. Jag har sällan berört tiden i dödsriket i predikningar. En enda gång 1986 berörde jag detta liknelsevis i en predikan, och det var utifrån min tolkning och förståelse av bibelställen som just Matt 12:40, Jona och Ps 88. Utdrag ur denna predikan har sedan stötts och blötts i det oändliga och använts som ett tillhygge i debatten i åratal, vilket är märkligt då jag sedan tydligt redovisade min ståndpunkt i frågan i artiklar, samt i min bok Doktriner. Jag hade då märkt hur denna tolkning kunde föra till en uppfattning som förlägger försoningen till dödsriket i stället för till korset. En sådan uppfattning har alltid varit mig helt främmande. Jag anade då inte vart spekulationerna kring dessa verser skulle kunna leda. För mig har alltid Paulus undervisning om Jesu försoningsverk på korset varit avgörande, så självklar att jag kanske inte påpekat detta klart nog.

Det är ett faktum att NT är tyst angående vad som hände i dödsriket förutom det som sägs om att Jesus gick åstad i anden och förkunnade i dödsriket, 1 Pet 3:19. Denna vers ger inget stöd för en lära om att Jesus gick ned i förnedringsgestalt i dödsriket. Att försoningen skulle ske där är det inte tal om! Den sker på korset och effektueras genom Jesu uppståndelse från de döda.

Konkordieformeln, en av de reformatoriska skrifterna, skriven på 1500-talet, uttrycker sig klokt på detta sätt: 'Ty det är alldeles tillräckligt att veta, att Kristus verkligen nedstigit till dödsriket och omintetgjort dess makt över alla troende samt frälst dem från dödens och djävulens våld och från den eviga fördömelsen i helvetets svalg. Frågan hur detta gått till får vi spara till den andra världen, där, icke blott detta, utan även mycket annat, som vi här enfaldigt trott, men med vårt förblindade förnuft icke kunnat begripa, skall bliva uppenbart för oss.' (Konkordieformeln, IX, sid 529).

Då och då dyker en tanke upp som inte är biblisk. Nämligen den att något fysiskt inte kan försona något andligt. Bibeln säger tvärtom. Gud som är en andlig varelse (Joh 4:24) väljer ändå att komma till jorden i mänsklig gestalt. Det är detta som är kristendom, att Jesus är Gud kommen i köttet, Ordet som blev kött och tog sin boning ibland oss. Poängen är just att Jesu fysiska offerdöd är ett verkligt giltigt offer som försonar oss med Gud genom att han ställföreträdande sonar för våra synder när han som ett oskyldigt offerlamm bär dem på korset. Korset är platsen för försoningen! Jesu fysiska död skapar nya andliga förutsättningar - frälsning för människan.

Mycket mer kan sägas som inte en artikel rymmer, men slutgiltigt kan sägas att där Bibeln är klar ska vi vara klara och där Bibeln är fåordig eller tyst är det inte fruktbart att spekulera.

UTDRAG FRÅN DAGEN DEN 20/10-- inlägg av ULF EKMAN!

Namn: Harry Forsgren

Bäste eller Bästa "Läs och begrunda"!

Tar Ekman avstånd från JDS-läran?

På tidningen Dagens första sida (20 oktober-2000) står att läsa att Ekman tar avstånd från JDS-läran. Det syftar på en debattartikel av Ekman, som tidigare varit införd i Tidningen Magazinet och nu i tidningen Dagen, där Ekman konstaterar att korset och inte dödsriket är platsen för försoningen. I sin ledare menar Dagen att detta är en försoning i försoningsfrågan. Men har Ekman här verkligen förnekat att Jesus dog andligen?

Ekman känner sig tydligen pressad av alla röster, som efterfrågar en Biblisk prövning av trosförkunnelsen och tar upp den fråga, som varit mest ifrågasatt, JDS-läran, genom att tala om Jesu död på korset. Han synes ha en korscentrerad teologi.

Så långt är allt gott och väl. Men så säger han något märkligt, som verkar föga trovärdigt.

"Då och då dyker en tanke upp som inte är biblisk. Nämligen den att något fysiskt inte kan försona något andligt. Bibeln säger tvärtom."
Den tanken som då och då dyker upp, härrör sig just från trosförkunnelsen. En tanke som Ekman själv torgfört. Om det nu verkligen idag är Ekmans uppfattning och tro att det uteslutande är Jesu fysiska död som bringar och avslutar försoningen på korset, varför säger han då inte att Kenyon, Hagin, Benny Hinn, Johnny Foglander (Livets Ord) m.fl. trosförkunnare är villolärare som har en obiblisk, falsk förkunnelse och att människor ska ta avstånd från deras undervisning?

Faktum är att Ekman inte här förnekar att Jesus dog andligen, utan sammanfattar sitt inlägg med orden: "Korset är platsen för försoningen! Jesu fysiska död skapar nya andliga förutsättningar - frälsning för människan". Vad menar Ekman med nya andliga förutsättningar? Ingår där att Jesus dog andligen?

Djupast sett handlar inte JDS-Läran om huruvida försoningen sker på korset eller i dödsriket. Den handlar om att Jesus skiljs från Fadern i väsenshänseende. Att Jesus upphör att vara Gud! Att Han dör andligen. Med en syndig natur och behöver pånyttfödelse. En upplösning av väsensenheten i Gudomen mellan Fadern och Sonen och enheten mellan Gud och människa i personen Kristus bryts. Han är alltså inte Guds fullhet lekamligen. Det är en antikristlig tro på Jesus!
Ekman har i denna artikel, gett det svar som redan alla vet. Det faktum att Jesus dör kroppsligen på korset. Men han har inte gjort den dementi, som alla väntar på: att Jesus inte skildes från Fadern i väsenshänseende, inte blev en syndig natur, inte dog andligen på korset och inte behövde pånyttfödelse.

Det är helt avgörande att Ekman blir totalt klar på den punkten. Det är den punkt som knyter samman hela trosförkunnelsen och leder fram till slutkonsekvensen att människan i sin egen ande blir skapad till likhet med Gud. Det är också den punkten som sammanflätar de falska pusselbitarna i trosförkunnelsen.

Kan inte finna att Ekman med denna artikel, vare sig klart tagit avstånd från kärnan i JDS, att Jesus även dog andligen. Inte heller tagit avstånd från trosförkunnelsens lärosystem och företrädare. Inte heller någonstans uttrycker han en bestörtning över att han bidragit till att sprida en villolära. Bara ett kallt konstaterande att han skulle varit klarare med att uttrycka att försoningen inte skedde i dödsriket.

Som vanligt är det inte Ekmans fel, att människor i det han säger och skriver, ser trosförkunnelsens undervisning. Felet ligger hos dem som "missförstår". Att han själv sprider litteratur av Kenyon, Hagin, Copeland och Benny Hinn m.fl. som klart har denna förförande undervisning, har således inget med saken att göra. Inte heller att han själv i litteratur och på band (även i boken Doktriner), har en undervisning som förutsätter att Jesus dog andligen och behövde pånyttfödelse. Ekman får det att låta som att han bara varit lite oklar i sin framställning. Låt oss då titta på vad han skriver i boken Tillintetgör djävulens gärningar:

"Om det bara var en fysisk död han dog, då skulle Abel ha kunnat sona vår synd. Då skulle vilken människa som helst genom att gå i döden för någon annan, kunnat sona."

"Därför att människan är en ande, kan inte en fysisk död ensammen sona eller ge liv, utan det är en andlig död som gör det."

"Han (Jesus) smakade helvetets fasor, han smakade de eviga osaligas plågor, det var det han smakade. Och han smakade det i tre dagar."

"När han (Jesus) led för det orättfärdiga, då blev han gjord till orättfärdighet och synd, något som innebär att Gud var tvungen till att rättfärdiggöra han i anden, och det var vad vi läste här (1 Petr 3:18) - att han i helvetet blev rättfärdiggjord (rättfärdigförklarad) så att han kunde bli född på nytt - för han var död andligt sett."

"Vad han (djävulen) då gjorde var att alla djävulens demoner och andefurstar och annat pack som han rår över bara hade vältrat sig över han (Jesus) och fnissat och skrattat och sagt att äntligen, äntligen, äntligen, äntligen, äntligen, äntligen så har vi segrat över Gud så att vi kan göra precis vad vi vill och utbreda ondskan obehindrat över jorden - trodde han!"

"Och det han gjorde då (dvs. efter att ha lidit och segrat i helvetet) var att han avväpnade djävulen."

"Jesu fysiska död var inte nog till att frälsa - han måste dö andligen."
Märkligt att människor fortfarande inte insett, att ska man få en bild av vad Ekman verkligen menar, säger och skriver, så behöver man lika mycket iaktta vad han undviker att säga. Vad Ekman i sin artikel undviker att säga, är att Jesus behövde dö andligen. Istället försöker han få oss att tro att det är något mystiskt diffust som sker, som vi inte riktigt säkert kan veta. Medan Bibeln är helt klar på att Jesus inte dog andligen!

För att Ekman ska bli trovärdig, behöver han ta klart avstånd från trosförkunnelsens hela lärosystem, varna för dess falska utövare, göra upp med den dokumenterade osunda utövning som förekommit, ordna med upprättelse för de människor som farit illa och ge klara besked på nedanstående frågor:

Det borde vara enkelt att svara ja eller nej på dessa frågor. Utan att glida eller svänga sig. Svarar man ja på frågorna bejakar man ett lärosystem som har sina rötter hos Kenyon och Hagin.

Svarar man nej på frågorna och anser att det är en obiblisk lära, så bör man ju för att vara trovärdig, varna för den undervisningen och klart ta avstånd från den och dess företrädare. Medan Ulf Ekman alltjämt inbjuder föreläsare som har just nedanstående undervisning och fortfarande har den i litteratur och bandutbudet. Ger det trovärdighet åt hans artikel?HaFo


Början detta ämne

Samtal med Egge


Namn: Egge

Det finns de som predikar att Jesus dog andligen, det finns de som predikar att han inte dog andligen, och det finns bibelställen som både stödjer och talar emot att Jesus dog andligen.

De som undervisar att Jesus dog andligen (JDS-läran) brukar oftast mena enbart det att Jesus förlorade kontakten med Fadern, eftersom han var ett med synden (inte ett med Satan, som vissa påstår), och därför förlorade sin Faders härlighet över sitt liv, inte att han bokstavligt dog andligt, utan att han enbart förlorade kontakten med sin Fader.

Hur det är med detta, är helt oväsentligt!

Vad Bibeln lär oss, är att JESUS DOG TILLRÄCKLIGT!

Han dog tillräckligt för att tvätta bort våra synder och ge oss ett liv där vi kan tjäna Honom.

Jag är fullt och fast övertygad om, att det sårar Jesus, när kristna ska bråka om hans försoningsdöd, vi ska inte bråka och gräla på varandra, vi ska ta hans försoningsdöd ut till världen och få den frälst!!

Jag har aldrig hört en syndare fast i syndens bojor fråga med tårar i ögonen; "Dog Jesus andligen, jag måste vara säker på det innan jag tar emot Honom..."

Min Jesus dog så det räckte!

Jag hoppas och ber att din Jesus också gjorde det, och att du tar hans död för våra synder, den kärlek han visade i det att han gav sitt liv för oss, och ger den till världen!

Namn: egge

Som jag hört betyder JDS "Jesus died spiritually". För en del kristna kan det vara svårt att fatta och en del håller före att det är en felaktig lära, man kan inte förklara det, fast man kan vara framstående predikanter. Så litet vet många, fast man skall undervisa andra!

Men låt oss nu försöka bena upp problemet. Andlig död betyder inte att själen eller anden är förintat. Enligt Jesus kan inte människan dräpa själen. Alltså alla människor från Adam till våra dagar har en själ och en andlig tillvaro på något vis och ställe. Bekräftar ytterligare Jesu ord i Luk. 16: 19-31, om den rike mannen och Lasarus, var de hamnade när de dog.

Men hur kan man påstå att Jesus dog andligen? Jo, skilsmässa ifrån Gud betyder andlig död. Vid långfredagens budskap yttrar Jesus bl. a. "Varför har du övergivet mig?" När Jesus dog, befallde han sin ande i Guds hand, men det innebar inte att han direkt for upp till Himmelen, till det himmelska paradiset. Nej, han måste ner till dödsriket först. Kyrkans trosbekännelse har ett klart begrepp om det, "nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda..."

Rövaren som blev omvänd blev utlovad "Idag skall du vara med mig i paradiset". För att inte jag skall skina med mitt ljus och egen uträkning, men jag har fått hjälp genom en bok av Mary K. Baxter " om Hell... Tillsammans med Jesus fick hon i anden besöka Helvetet för att hon skulle skriva en bok och berätta om det. Genom Jesus död och uppståndelse blev paradiset därnere flyttat och så har Satan tagit hand om celler, som var beläget där och gjort om och bygger ut för sina onda avsikter. Det är Satan, som administrerar plågorna i Helvetet... Enligt uppenbarelsen ligger Helvetet i jordens centrum och har formen av en människa. När en människa som tror på Jesus och är frälst går hon direkt till Himmelen - Jesus har sagt att den som tror på Honom skall leva om han än dör. Nu finns inget paradis därnere - bara Helvetet. En hemsk plats att komma till för dem som förkastat evangelium...

Alltså, Jesus och den botfärdiga rövaren gick först ned till dödsriket och då till det paradis där Abraham var. Andlig död som betyder skilsmässa ifrån Gud, kastar ljus över den teologiska betckningen JDS-läran. Vid den färska uppståndelsen på den tredje dagen säger Han åt någon "Rör inte vid mig, jag har ännu inte farit upp till min Fader".

Namn: Hasse

Helt teologiskt fel, egge!

När Jesus gav sitt liv för världen sade Jesus till rövaren idag skall du vara med mej i paradiset och så blev det. Dödsriket har två avdelningar. En för frälsta och en för ofrälsta. Paradiset är för de frälsta och pinorummet för de ofrälsta. Ett svalg är mellan de båda avdelningarna.

Alla de frälsta i dödsriket väntar på att den frälsta anden skall förena sig med deras uppståndna kropp. De ofrälsta väntar på att kastas med kropp och själ till gehenna. Gehenna existerar redan före den yttersta domen men ingen människa har ännu kommit dit. Antikrist är den förste som kommer att kastas dit. Där råder evigt straff till kropp och själ efter uppståndelsen.

Alla vi frälsta skall då vara i den himmelska saligheten med allt det underbara som där är. Jesus vann seger över synden för oss alla. Han stod inte under syndens inflytande. Hade han gjort det skulle det betyda att han dött andligen med evig skilsmässa från Gud som följd.Namn: Harry Forsgren

Egge!

Du har lagt in två inlägg. Varav det första redan tidigare har varit inlagt här i gästboken av Janne och som även florerat på andra debattsidor. Men då under andra namn som Micke, Anders, Stefan eller Staffan. Det andra inlägget fanns för en tid sedan av Pernilla på Cibor debatt. Allt finns arkiverat på "Efterdebatt" med kommentar. Du kan gå in och läsa där om Du verkligen är intresserad.

Vill därför här bara kommentera två saker i vad Du lagt in:

"Som jag hört betyder JDS "Jesus died spiritually". För en del kristna kan det vara svårt att fatta och en del håller före att det är en felaktig lära, man kan inte förklara det."
Om Du läser igenom hela hemsidan tror jag Du skall finna att JDS-läran är förstådd, förklarad och att det även är förklarat vad som är obibliskt med den läran. Du säger vidare:
"Hur det är med detta, är helt oväsentligt! (Om Jesus dog andligen eller inte) Vad Bibeln lär oss, är att JESUS DOG TILLRÄCKLIGT!"
Den andra meningen är sann beroende på vilken betydelse man lägger i orden "dog tillräckligt". Men tillsammans med den första meningen blir det en lögn! Vad jag menar kan Du gå in och läsa på "Säg Din Mening" under "Försoningen är inget mysterium".

Vad det innebär att Jesus dog andligen uttrycker Johnny Foglander (Livets ord) väldigt bra:
"Adams andliga natur förändrade sig och han blev andligt död. Satan blev hans andlige far. Andlig död är alltså en natur som har satan till far. Jesus var verkligen död - inte bara fysiskt, men också andligt."
Menar Du att det är Bibliskt och sann kristendom att göra Jesus till djävulens son på korset? Nog borde det väl ändå få Dig att fundera till lite mer?

Varför tänker Du inte själv, svarar på frågorna som ställts längre upp här på Efterdebatt och gör det utifrån Bibeln och inte med hänvisning till källor utanför Skriften?

Egge! Vem Du nu än är, så önskar jag Dig allt innerligt gott och att Du finge nåden att komma till en mer sund och Biblisk insikt än vad Du här har gett uttryck för.

HaFo

Början detta ämneÖverst denna sida Arkiv 2001 Arkiv 2002 Arkiv 2003 Arkiv 2004 År 2005