Intervju med Ekman
I en intervju i den norska tidningen Korsets Seier säger Ulf Ekman:

"När vi blir anklagade för att förfäkta denna läran (JDS) blir jag lite överraskad. Varje gång jag hänvisar till det jag har skrivit om detta spörsmål får jag aldrig något svar. Jag får alltid en känsla av att folk tror jag menar något annat, oavsett vad jag säger.

Naturligtvis tror jag att Jesus dog för våra synder på korset. Det var på korset Jesu blod rann och det var där han ropade ut att det är fullbordat. Orden om att frälsarverket är fullbordat på korset blev inte uttalat i helvetet, men på korset. För vår frälsnings skull dog Jesus på korset. Försoningen utfördes inte någon annanstans, men på korset. Jag blir lite överraskad när man säger att vi på Livets Ord har närmat oss den rena kristna läran. Sanningen är väl hellre den att vi alltid har stått där hela tiden."Kommentar:

Under 17-års tid har människor pekat på att Ekman undervisar JDS och företräder det förförande lärosystem, som Kenyon, Hagin och trosförkunnelsen lanserat. Nu försöker Ekman få människor att tro att det kommer som en överraskning att detta blir påtalat.

I det Ekman säger förnekar han aldrig i klartext JDS-läran. Det hade varit väldigt lätt för honom, att här klart deklarera, det falska i JDS och i klartext säga, att han inte står för och tror på den förvillelse som Kenyon, Hagin och trosförkunnelsen förmedlar. Men den möjligheten tar han inte. Istället glider han sin vana trogen, manipulerar och duperar med ordsvängningar, för att bli rätt (!) missförstådd. D.v.s. människor ska tro, att han står för något annat, än det han egentligen gör, för att lärosystemet, när det blivit helt öppet för att lanseras och tas emot, kan demaskeras fullt ut.

Ekman hänvisar till det han skrivit i ämnet och uttrycker förvåning över att inte människor ser vad han säger. Den förvåningen kan man instämma i helt och fullt. I hans litteratur och på sina kasetter, understryker han hela tiden JDS och hela lärosystemet, som Kenyon och Hagin byggt upp och han sprider även deras litteratur. Då är det ju faktiskt lite förvånande, att folk inte förstår, att detta är vad Ekman företräder och egentligen tror på.

Det enda Ekman egentligen inledningsvis säger, är att han är missförstådd. Med andra ord, andra har inte förstått, att det hela tiden är han, som har rätt och de andra har inte ännu förstått sanningen med JDS!

Ekman talar om att försoningen skedde på korset. Han säger inte själv att den slutfördes där. Han säger att orden fullbordat blev uttalat på korset. De kunde ju naturligtvis inte uttalas och uppfattas från helvetet!

Ekman talar aldrig om i vilken form av död Jesus dog. Hur eller på vilket sätt Jesus dog på korset. Han syftar naturligtvis på Jesu andliga död, eftersom han i tidningen DAGEN, säger att de aldrig ändrat sin undervisning och JDS just varit den undervisning de alltid haft i botten. Han talar om blodet, men undviker säga att det är Jesu blod och lekamen, som är offret som gäller. För honom är det ju den andliga döden som är det väsentliga.

Det skulle ha varit mer intressant om Ekman svarat på frågan om Jesus blev född på nytt. Det har de alltid undervisat. Behöver Jesus bli född på nytt, så har han dött andligen! Men han finner säkert en ordsvängning, som får människor att tro, att han menar att Jesus inte blev född på nytt, fast han egentligen menar det. Då kan han ånyo få säga, att folk alltid tror något annat, än vad han menar, oavsett vad han säger. Erfar, ser och hör inte människor vad karln egentligen sysslar med i sina manipulationer?

Vad Ekman här säger är bara svängningar med ord, för att förvilla, dupera och manipulera. Läser man hans predikan i Magazinet, så ser man, att han har precis samma lära som förut, med JDS i botten, som han försöker skapa en öppning för och infiltrera in i människors tankevärld och sinnen.

Förhoppningsvis kan inte Ekman svänga sig hur länge som helst, utan måste fram i ljuset, med vad han egentligen lär. Men då är det redan många, som är snärjda av denna villoande bakom lärosystemet och de är redan öppna för denna villfarelse som leder människor till fördärvet.

Harry Forsgren

Till detta avsnitts början

Upprop till kristna ledare
Med anledning av Ulf Ekmans medverkan under den Norska Pingströrelsens sommarkonferens gjorde Pingstevangelist John - Willy Lien ett upprop till kristna ledare. Den är lika aktuell även för de svenska ledarna.

Låt er inte föras på avvägar:

"Låt er inte vilseföras av allehanda främmande läror Så skulle vi inte mer vara barn, inte såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag" (Hebr.13:9, Ef.4:14)

Kära broder och syster i landets pingstförsamlingar! Vem trodde väl för några år sedan att dessa varnande Gudsorden skulle aktualiseras i många av våra pingstförsamlingar och i anslutning till sommarkonferensen på Hedmarktoppen?

Men dessvärre är det ett faktum i vår tid. Förföriska och djävulska läromeningar, "i en ljusets ängels gestalt"

(2 kor. 11:14) är i färd med att ödelägga och fördärva flera av våra församlingar och vår sommarkonferens.

Om det ännu skulle finnas någon som inte är klar över vad som är på väg att hända, så vill jag visa med några citat från Hagin och Ulf Ekman.

"Jesus smakade döden - den andliga döden. Andlig död betyder också att ha satans natur. Han gick ner i helvetet i vårt ställe. Hans ande, hans invärtes människa, gick till helvetet i vårt ställe. En fysisk död kunde inte försona våra synder. Nere i lidandets fängelse, i själva helvetet, uppfyllde Jesus rättfärdighetens krav". (K.Hagin i boken "Namnet Jesus")

"När Gud vände ryggen till honom så att han upplevde: Min Gud, varför har du övergett mig, i den sekunden dog Jesus andligen och djävulens natur kom över honom När förbindelsen med Gud är borta, då inträffar den andliga döden. När Gud lät sin vrede gå över den synd som Jesus bar då han blev gjord till synd på korset, fick Jesus uppleva Gudsövergivenhet och andlig död." (Ulf Ekman på kassettband från -86 och i boken "Doktriner")Äldstebröder, förkunnare och konferensledning:

Tänk att denna villfarelse och dessa djävulska läromeningar har fått ingång också i våra församlingar och på sommarkonferensen på Hedmarktoppen.

Detta är inte bara "en annan mening", "en annan syn" eller "vissa nyanser i läran". Detta är direkt villfarelse, uppenbarad och framförd av en "ljusets ängel från helvetet". Hur länge ska flera församlingar fortsätta att "halta på bägge sidor", hur länge ska vi behöva se "lidande mödrar och fäder", ungdom och nyfrälsta bli förvirrade och förförda, innan man vaknar upp och tar ett uppgör med "kräft-svulsten"?Trohet mot Guds Ord:

I denna tid blir vi angående dessa läromeningar, ställd i ett vägskäl av vår Herre och Mästare som frälste oss. Nu gäller det vårt förhållande till Guds Ord, vår trohet mot Guds Ord. Om detta inte är obiblisk villfarelse och förförande läromeningar, så finns det ingenting som är villolära.

Tänk att vi skulle behöva uppleva att konferensledningen för pingstvännernas sommarkonferens är med på att föra detta till Hedmarktoppen, genom förkunnare som står för denna villolära. Tänk att nu är främmande och förförande läromeningar också godkända i pingströrelsen, en rörelse som alltid önskat hålla Guds Ord högt. Käre broder och syster, nu är det på tiden att vi inte bara är pingstvänner till namnet, utan att vi också är det i praktiken.Församlingsföreståndare och undervisare:

Kära äldre pingstföreståndare och undervisare. Det som är riktigt illa, är att flera av er, som vi har räknat som ledare i rörelsen, och som lärde oss som nyfrälsta, att det var just sådan villfarelse som inte skulle släppas in i Församlingarna. Nu är ni själva på glid och ger efter för denna obibliska och falska lära.

Kära bröder. Vi vet att ni har kämpat och stridit i många år, vi vet att ni stått på muren flera gånger förut. Vi vet att det kostar att stå för Guds rena och klara sanningar i skriften, men vi är många från den yngre generationen som blev lärda av er att hålla fast vid läran, kosta vad det kosta ville. Kära bröder, hjälp oss ännu en gång.

Res er tillsammans upp som en man, gå före som ett exempel och som en varningssignal, om det så är sista gången, ni ger era yngre trosbröder ett förmaningens ord. Säg ifrån offentligt, att ni inte önskar att stå på samma plattform, som förkunnare som står för denna obibliska och falska lära. Vi är många, väldigt många, som väntar på er handling i liv och lära.

Försök förstå att när många äldstebröder och föreståndare i många församlingar och konferensledningen på Hedmarktoppen står på samma plattform och använder förkunnare som står för dessa förförande och obibliska läromeningar, så trampar man andligt talat på Guds eget Ord och på flera av våra andliga undervisare och ledare.

Härmed ökas också trycket på de spänningar, församlingarna emellan, som redan är ett faktum. Man är också på väg att fördärva lidelse och vakenätter för många äldre kvinnor och män, som har varit med och byggt upp flera av våra församlingar. Församlingar som de nu ser vara i färd med att bli intagna av främmande läror.Toleransens ande - en fara:

Låt mig i slutet av detta öppna brev få ta med ett citat från vår käre avsomnade ledare T.B. Barratt:

"En av de stora farorna för förkunnare och ledare, är toleransens ande, som leder ut i falsk broderskärlek och som åter leder bort från de apostoliska och Guds Ords sanningar".

Kära bröder och systrar, låt oss fortsatt be om stor nåd och kraft till att låta Herrens Ord från 1Tim.4:16 ljuda klart och tydligt i vårt andliga öra, också i denna karismatiska och förvirrande tid:

"Ge akt på dig själv och på läran, håll fast vid den. För när du gör det, ska du rädda både dig själv och de som lyssnar till dig".

Med vänlig brodershälsning

John-Willy Lien

Till detta avsnitts början


Menu Bar Överst denna sida Arkiv 2000 Arkiv 2001 Aktuellt 2002