Hemsidans innehåll


Du kan:

- Läsa fyra häften
genom att klicka på
Häften i menyn till vänster eller klicka på varje ämnesrubrik direkt på innehållsöversikten:

DEN ANDLIGA STRIDEN

(Uppdaterad 7 juli 2000 - I slutet av detta häfte framgår var det kan beställas till en kostnad av 15 kr/st. plus porto.)


Läsa andra häftet (finns ej i tryckt bokform att beställa)

DOG JESUS BÅDE KROPPSLIGT OCH ANDLIGT?

(Uppdaterad den 10 maj 2000)


Läsa tredje häftet (finns ej i tryckt bokform att beställa)

VAR ADAM EN GUD?

(Uppdaterad den 10 maj 2000)


Läsa fjärde häftet (finns ej i tryckt bokform att beställa)

DEN TROENDES TRE NATURER

(Uppdaterad den 9 December 2000)


Läsa femte häftet (finns ej i tryckt bokform att beställa)

KAN GUD DÖ?

Jesu Kristi person - Den stora stötestenen


(Uppdaterad den 4 Juni 2002)

En fokusering på Guds person - Jesu Kristi person och vad en andlig död av Jesus innebär


LÄS följande genom att trycka på Artiklar i menyn till vänster eller klicka på varje ämnesrubrik direkt på innehållsöversikten:Trosrörelsens rötter och teologi

av Christer Svahn.

Christer gick på Livets Ords Bibelskola 1985 - 1987 och var medlem i församlingen Livets Ord från 1987 - 1990. Det är alltså med god insikt i deras förkunnelse, som han här tar till orda.Vägar till framgång

av Jonathan Dahlberg.

En intressant jämförelse mellan New Age och trosförkunnelsen i Ekmans tappning och dess rötter i New Thought.Kursmaterial från LIVETS ORD

av Harry Forsgren.

Sammandrag och kommentar av en del kursmaterial från LIVETS ORD.Inga Fröknar

av Carina Jarlsbonde.

En artikel av Carina, som varit mycket nära den inre kretsen på Livets Ord och avhandlar den auktoritära ledarstrukturen i rörelsen.
TROSFÖRKUNNELSEN, BUDSKAPET SOM FÖRFÖR, ELLER…

av Anders Bergqvist.

Anders Bergqvist, avhoppare från Livets Ord, kommenterar här några böcker som kan sägas vara grundläggande för Trosrörelsen i Sverige.


PRÖVNING OCH SÅLLNING - KRISTUS ELLER KRISTUSMEDVETANDE...

av Anders Bergqvist.

En tidsangelägen artikel av Anders Bergqvist (avhoppare från LO), om nödvändigheten av prövning och insikt kring Trosförkunnelsens vilfarande läror och utövning.


Kejsarnas nya kläder

av Anders Bergqvist.

Anders Bergqvist (avhoppare från Livets Ord), belyser här på ett förtjänstfullt sätt hur bedrägligt och smygande Trosförkunnelsens villfarande gift sprider sig in i kristenheten.

Han pekar här även på "vi är gudar - läran" och det dubbla budskapet i trosförkunnelsen, där den troende säges, inte enbart här i tiden, leva i en, av nåd för Kristi skull, tillräknad rättfärdighet från Gud, utan även erhåller den troende, en i sig själv, i sin egen ande (i denna lära den egentliga personligheten), en egen ny natur av gudomlighet och rättfärdighet.

(HaFo kommentar, till en del aspekter som här berörs, följer efter artikeln)

Den andra sidan av myntet


av Lars Berntsson.

Intressant vittnesbörd och synpunkt efter Lars Berntssons tid på Livets Ord
Kejsarnas nya kläder, del 2


av Anders Bergqvist.

Katolicismen i Bibelns och historiens ljus.


av Stig Andreasson.

Du kan även gå in på:

Aktuellt Nu. (Uppdaterad )

Där aktuella nyheter, som insändare, tidningsledare, böcker, händelser etc. blir ventilerade.Ta gärna del av den Efterdebatt, som pågått i Gästboken under åren, som nu är stängd.Du som har synpunkter:

på hemsidans innehåll eller har insikter att förmedla, kring trosförkunnelsen eller lärofrågor med nära anknytning, kan uttrycka det under... Din åsikt.

Efter en tid kommer kortare inlägg, med synpunkter som kan fylla en funktion, för att belysa trosförkunnelsen eller närliggande lärofrågor, att flyttas och "arkiveras" under...

Säg din mening.
(Uppdaterad )

Längre inlägg, som kan hänföras till nyttig och behövlig undervisning, med anknytningspunkt till trosförkunnelsen, "arkiveras" med kommentar på sidan...

Undervisning.
(Uppdaterad )

Om någon vill uttrycka sin erfarenhet av mötet med trosförkunnelsen, blir det senare överfört till...

Vittnesbördet.
(Uppdaterad )

Korta klara röster kring Trosförkunnelsen, som jag hört ute på nätet eller som eljest nått mig, hamnar på...

Klarspråk
(Uppdaterad )Undervisning, Säg Din Mening och Vittnesbördet ligger samlat under...

Inlägg

Menyn till vänster.LÄS, BEGRUNDA, REAGERA, KOMMENTERA OCH KORRIGERA, MEN VAR INTE LIKGILTIG!  

Den som vill dela med sig av innehållet på hemsidan, är fri att göra det, under förutsättning att innehållet inte förvanskas.


Överst Innehåll