Vilken vedermöda avbryter Jesus?

Följ gärna länkarna, och använd bakåtpilen för att gå tillbaka till menyn INNEHÅLL:

 1.  INLEDNING

 2.  ANNONS OM VEDERMÖDAN UNDER ANTIKRIST

 3.  VAD SOM SKA SKE HÄREFTER

 4.  KAP. 6 SYFTAR PÅ VEDERMÖDAN

 5.  MÖRDANDE KRIGSMAKT UNDER ANTIKRIST

 6.  INGET UPPRYCKANDE AV FÖRSAMLINGEN INNAN VEDERMÖDAN

 7.  VEDERMÖDANS TID I MATTEUS

 8.  DANIEL BESKRIVER ANTIKRIST

 9.  ANTIKRIST MANNEN MED BÅGEN PÅ DEN VITA HÄSTEN

 10.  SIGILLEN MED FLERA HÄSTAR

  1.  Den röda hästen

  2.  Den svarta hästen

  3.  En gulblek häst

 11.  SJÄLARNA AV DEM SOM BLIVIT SLAKTADE

 12.  FLERA KATEGORIER AV MARTYRER

 13.  JESUS SATT EN GRÄNS

 14.  EN STOR JORDBÄVNING

 15.  SOLEN FÖRMÖRKAD

 16.  HIMLEN FÖRSVANN

 17.  VREDENS STORA DAG

 18.  TYST I HIMLEN

 19.  SKEENDEN JÄMSIDES MED DOMSAKTERNA

 20.  144. 000 SOM EN FÖRSTLINGSFRUKT ÅT GUD OCH LAMMET

 21.  BRUSET AV VÄLDIGA VATTEN

 22.  DOMSBASUNERNA

 23.  ÄNGLAR INBEGRIPNA I DOMSAKTERNA

 24.  DEN FÖRSTA DOMSBASUNEN

 25.  DEN ANDRA DOMSBASUNEN

 26.  DEN TREDJE DOMSBASUNEN

 27.  DEN FJÄRDE DOMSBASUNEN

 28.  TRE VE ÖVER MÄNSKLIGHETEN

 29.  DEN FEMTE DOMSBASUNEN SOM SAMMANFALLER MED DET FÖRSTA VEROPET

 30.  FORTS DEN FEMTE DOMSBASUNEN UNDER DET FÖRSTA VEROPET

 31.  SKADA BARA DE MÄNNISKOR SOM INTE HADE GUDS SIGILL

 32.  AVGRUNDENS ÄNGEL

 33.  DEN SJÄTTE DOMSBASUNEN DET ANDRA VEROPET

 34.  FYRA BUNDNA ÄNGLAR SLÄPPS LOSS VID FLODEN EUFRAT

 35.  FORTS DEN SJÄTTE DOMSBASUNEN DET ANDRA VEROPET

 36.  INGEN OMVÄNDELSE

 37.  EN VÄLDIG ÄNGEL MELLAN HIMMEL OCH JORD

 38.  TIDEN ÄR UTE

 39.  DEN SJUNDE BASUNEN

 40.  AVSLUTANDET AV SATANS MAKT PÅ JORDEN

 41.  ANTIKRIST OCH ANTIKRISTS VÄRLDSRIKE

 42.  DET KOMMANDE GUDSRIKET - TUSENÅRSRIKET

 43.  ETT FJÄRDE DJUR - ANTIKRIST - DET LILLA HORNET

 44.  VILDDJURET SOM VAR OCH INTE ÄR MEN SOM SKA KOMMA

 45.  DET FJÄRDE ODJURET - ANTIKRIST

 46.  HELA JORDEN FÖRUNDRADE SIG ÖVER VILDDJURET OCH FÖLJDE DET

 47.  DE TILLBAD DÄRMED DRAKEN

 48.  VEM ÄR SOM VILDDJURET

 49.  STORA OCH HÄDISKA ORD

 50.  INTA GUDS PLATS SOM GUD

 51.  ANTIKRISTS FÖRBUND MED ISRAEL

 52.  VILDDJURET FICK RÄTT ATT STRIDA MOT DE HELIGA

 53.  ANTIKRIST ANFALLEN FRÅN NORR OCH ÖSTER

 54.  ALLA TILLBER ANTIKRIST UTOM DE SOM HAR SITT NAMN I LIVETS BOK

 55.  SÅLLNINGEN MELLAN FÅREN OCH GETTERNA

 56.  ANTIKRISTS MÄRKE

 57.  UTHÅLLIGHET OCH TRO

 58.  ANTIKRISTS VÄRLDSRIKE

 59.  SATAN SATSAR ALLT PÅ SIN SON ANTIKRIST

 60.  DEN FALSKE PROFETEN

 61.  DEN FALSKE PROFETEN GÅR HELT I LEDBAND AV ANTIKRIST

 62.  ANTIKRIST MED TECKEN OCH UNDER

 63.  DEN FALSKE PROFETEN SKA GÖRA EN BILD - FÖRÖDELSENS STYGGELSE - ÅT VILDDJURET

 64.  DEN FALSKE PROFETEN SKA GE LIVSANDE ÅT VILDDJURETS BILD

 65.  FÖRELÖPARE TILL ANTIKRIST

 66.  TEMPLEN
  a) Templet under antikrist

 67.  FÖRTRAMPAS AV HEDNINGARNA
  b) Templet under Tusenårsriket

 68.  DE TVÅ VITTNENA

 69.  DE TVÅ OLIVTRÄDEN OCH LJUSSTAKARNA

 70.  DE 2 VITTNENA HAR MAKT

 71.  DEN SJUNDE BASUNEN SAMMANFALLER MED ODJURET FRÅN AVGRUNDEN VITTNENAS DÖD OCH UPPSTÅNDELSE OCH EN STOR JORDBÄVNING

 72.  BESKRIVNINGEN AV AVGRUNDEN ÄR INTE VACKER

 73.  STRID I HIMLEN

 74.  SAMMA SKEENDE SOM NÄR VILDDJURET KOMMER UPP UR AVGRUNDEN

 75.  DRAKEN FÖRFÖLJER KVINNAN

 76.  ORMEN SPRUTADE VATTEN

 77.  STRIDER MOT DEM SOM LYDER GUDS BUD OCH HÅLLER FAST VID JESU VITTNESBÖRD

 78.  VÄNDER SIG MOT DE TROENDE

 79.  DE 2 VITTNENA BLIR LEVANDE IGEN

 80.  SUMMERING AV VAD SOM HÄNDER UNDER DEN SJUNDE BASUNEN

 81.  DET HIMMELSKA TEMPLET ÖPPNAS

 82.  JÄMSIDES MED VREDESSKÅLARNA

 83.  GLASHAVET

 84.  TEMPLET I HIMLEN ÖPPNADES

 85.  SJU SKÅLAR AV GULD

 86.  GUD SOM LEVER I EVIGHETERS EVIGHETER

 87.  GUDS SJU VREDESSKÅLAR

 88.  DEN FÖRSTA VREDESSKÅLEN

 89.  DEN ANDRA VREDESSKÅLEN

 90.  DEN TREDJE VREDESSKÅLEN

 91.  DEN FJÄRDE VREDESSKÅLEN

 92.  DEN FEMTE VREDESSKÅLEN

 93.  DEN SJÄTTE VREDESSKÅLEN

 94.  TRE ORENA ANDAR

 95.  ONDA ANDAR KAN BESÄTTA MÄNNISKOR

 96.  HARMAGEDON

 97.  DEN SJUNDE VREDESSKÅLEN

 98.  INGEN TID GIVES MER - DET HAR SKETT

 99.  DOMEN ÖVER SKÖKAN

 100.  ÖKNEN BABEL

 101.  SKÖKANS RIKEDOM  OCH SMUTS

 102.  DET STORA BABYLON

 103.  BERUSAD AV DE HELIGAS BLOD

 104.  HEMLIGHETEN MED SKÖKAN

 105.  KVINNAN SITTER PÅ SJU BERG

 106.  STARTAR ETT UTROTNINGSKRIG

 107.  STRIDA MOT LAMMET

 108.  DOMEN ÖVER SKÖKAN VERKSTÄLLS

 109.  FALLET DET STORA BABYLON

 110.  GÅ UT IFRÅN SKÖKOSYSTEMET

 111.  SKÖKANS SYNDER HAR NÅTT UPP TILL HIMLEN

 112.  SKÖKANS PLÅGOR PÅ SAMMA DAG

 113.  DE SOM LEVT I GLANSEN AV SKÖKAN SÖRJER

 114.  SKÖKANS RIKEDOM ÖDELÄGGS

 115.  VILKET GLÄDER HIMLEN OCH TROENDE ATT MAN ALDRIG MER SKA RÅKA UT FÖR BABYLON

 116.  ALDRIG MER

 117.  UPPENBARELSEBOKEN ÄR INTE SKRIVEN I KRONOLOGISK ORDNING

 118.  VAD HANDLAR BÖRJAN AV UPP. KAP. 19 OM

 119.  VI SKA BE TILL JESUS

 120.  SVAR PÅ FRÅGAN OM BÖRJAN AV UPP. KAP. 19

 121.  JESU TILLKOMMELSE

 122.  SE HERRENS DAG KOMMER

 123.  BRETT SKEENDE VID KRISTI ANKOMST

 124.  STÅ MED FÖTTERNA PÅ OLJEBERGET

 125.  JESUS KOMMER VID DEN SISTA BASUNENS LJUD

 126.  KOMMER SOM EN TJUV

 127.  DOMSAKTERNA I UPP KAP 20 a) Satan binds för Tusen år b) Satan släpps lös igen

 128.  TRONER STÄLLS FRAM

 129.  VILKA SITTER PÅ DESSA TRONER

 130.  OLIKA TYPER AV DÖD ÄR MÄNNISKANS FIENDE

 131.  DEN FÖRSTA UPPSTÅNDELSEN

 132.  FÖRSTA OCH ANDRA DÖDEN

 133.  EVIGA ÅTSKILLNADEN FRÅN GUD - ELDSJÖN

 134.  RÄTTFÄRDIGHET FRÅN GUD

 135.  GUDS DOMSTOL

 136.  BÖCKER ÖPPNADES

 137.  LIVETS BOK

 138.  KRISTI DOMSTOL

 139.  LÖNEN

 140.  RÄTTFÄRDIGGÖRELSEDOMEN INFÖR KRISTI ”FÖRSTA DOMSTOL”

 141.  RÄTTFÄRDIGGÖRELSEDOM FÖR DE SOM UNDER TUSENÅRSRIKET KOMMIT TILL TRO PÅ JESUS.

 142.  FÖRDÖMELSEDOMEN INFÖR DEN VITA TRONEN

 143.  INGEN HIMMELSK REGERING AV TROENDE

 144.  UPPRÄTTA DAVIDS FALLNA HYDDA

 145.  TUSENÅRSRIKET AVISERAS I UPP KAP 5

   1.  Lammet tar emot makten

   2.  Skörden innan Tusenårsriket

   3.  Han som satt på molnet

   4.  Skäran med domsord över antikrist och Den falske profeten

   5.  Elden får aldrig slockna

   6.  Guds vredes vinpress

   7.  Damaskusporten där Jesus blev världens syndoffer

   8.  Guds uttalande om Lammet

 146.  ÄNNU ETT UTLÅTANDE OM TUSENÅRSRIKET

 147.  CIRKELN SLUTS

 148.  JESU VÄG ATT ÖVERTA MAKTEN

 149.  TEXTER SOM BESKRIVER TUSENÅRSRIKET

  1.  Alla offer har inte upphört

  2.  Herrens tron

  3.  Offer till åminnelse

  4.  Påskalammet och brödsbrytelsen

  5.  Vilka blir Israel till välsignelse för

  6.  Templet ett bönehus för alla

  7.  Först senare gäller den eviga gemenskapen med Gud 1.  JERUSALEM

  1.  Hesekiels vision om ett nytt Tempel och ett nytt Jerusalem i Tusenårsriket

  2.  Guds utvalda stad för sitt Jordiska rike under Messias.

  3.  Lyftesten för alla folk

  4.  Kristna försöker förgäves att hjälpa till att uppfylla profetiorna

  5.  Kingdom now - lära

  6.  Judarna får sitt land enligt löftet till Abraham när Jesus kommer

  7.  Samma bedrägeri av antikrist

  8.  Inget fel att vara Israelvänlig

  9.  Naturligtvis ska vi evangelisera det Judiska folket

  10.  En sann Jude är den Jude som kommit till tro på Jesus 1.  DET NYA JERUSALEM  1.  Jerusalem intar en central plats i det profetiska ordet

  2.  Staden med de fasta grundvalarna

  3.  Sju namn på Guds stad

  4.  Sion och Jerusalem i Himlen

  5.  Staden framställs som en symbol för Kristi brud

  6.  som är smyckad för sin man 1. NÄR BLIR DET VÄCKELSE I ISRAEL    1.  Någon menade att det nu ska bli folkväckelse i Israel

  2.  förberedelsen för en väckelse

  3.  Förhärdelse och hela Israel frälst

  4.  Samlandet till dagens Israel för senare till ännu en förskingring under antikrist

  5.  Det slutliga återupprättade Israel som ett helt folk och nation efter antikrists kommande förföljelse

  6.  En räddad skara på Sions berg

  7.  Jubla du dotter Sion

  8.  till berömmelse och lovsång bland jordens alla folk

  9.  Kristna av nåd inympade i det äkta vinträdet Israel

  10.  Grenarna i olivträdet bryts bort eller blir kvar på grund av otro eller tro på Jesus 1.  SKILLNADEN MELLAN TUSENÅRSRIKET OCH DEN NYA HIMLEN OCH DEN NYA JORDEN

 Först Tusenårsriket


  1.  En lång process

  2.  Guds barn ska uppenbaras

  3.  Förberedelse 1.  DEN NYA HIMLEN OCH DEN NYA JORDEN

  1.  ny frisk nytt i kvalitativ mening ny av sitt slag.

  2.  inte förintelse utan förvandlad från ett tillstånd till ett annat

  3.  Guds sjutal om den Nya Himlen och den Nya Jorden

  4.  Nya skapelser i Kristus passar in i Guds nya skapelse av Himmel och Jord

  5.  Fullbordas vad Petrus skriver

  6.  Satan har innan fått sin dom

  7.  Evigheten lagd i människans hjärta

  8.  Gå bort ifrån mig alla ogärningsmän

  9.  Oändlig evighet

  10.  Människor omvänder sig inte trots allvaret och missar Den nya Himlen och den Nya Jorden

  11.  Villfarelserna här handlar antingen om att alla ska bli frälsta eller att de som går förlorade ska förintas. 1.  FÖR DEM SOM TILLHÖR JESUS GÄLLER FÖLJANDE PÅ DEN NYA HIMLEN OCH DEN NYA JORDEN a) Nu står Guds boning bland människorna

 b) Gud ständigt närvarande

 c) Jesus som är Gud kommer att närvara

 e) Jesus är skaparen, har en preexistens, är från evighet till evighet, och sitter nu på Faderns högra sida

 f) Texter om att Jesus är Gud

 g) Jesus är både sann människa och sann Gud - Gud och människa förenade - Guds fullhet lekamligen

 h) Ord som visar på att Guds Alfa begynnelsen även inkluderar Sonen

 i) DESSA ska vara hans folk

 j) Inga tårar ingen sorg ingen plåga ingen död

 k) Gör allt nytt

 l) Guds rådsluts fullbordan

 m) Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten.

 n) Den som segrar får äta av livets träd och kläds i rättfärdighetens vita kläder

 o) Vilka är segrare

 p) Förändrat sonskap

 q) ett sonskap i dess fullhet

 r) Ett djävulskt sonskap

 s) Bruden

 t) Platser för Guds uppenbarelse

 u) den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud strålande av Guds härlighet

 v) något som Gud planerat från urminnes tider med tolvtalet

 x) Portar i alla riktningar

 y) Stadsmuren anvisar att Församlingen är byggd på apostlarnas och profeternas grund.

 z) Måtten på det nya Jerusalem

 å) Gud och Lammet är stadens Tempel

 ä) Stadens lampa och ljus är Lammet

 ö) Profetior går i uppfyllelse

 aa) ingen natt och folkens härlighet och ära ska föras in i staden

 bb) Sju eviga välsignelser

 cc) Sammanfattning av den sista dagen

 dd) Det eviga livets vatten på den nya Himlen och den Nya Jorden skiljer sig från den dubbla strömmen under Tusenårsriket

 ee) ett överflöd, en salighet och en Gudsumgängelse, som överträffar det ursprungliga Edens lustgård.

 ff) Vattnet som rinner från Guds och Lammets tron är klart som kristall

 gg) Tillkomme Ditt rike... ske din vilja som i Himmelen så också på jorden.

 hh) Livets träd

 ii) nu på den Nya Himlen och den Nya Jorden är det full tillgång till Livets träd

 jj) Andens frukt i det inte bara återupprättade utan fullkomnade ”Edens lustgård” i ”det nya Jerusalem” på ”den nya Himlen och den nya jorden”.

 kk) Vi ska se Hans ansikte och bära Hans namn på våra pannor

 ll) Herren Gud ska lysa över dem

 mm) Herren, profeternas andars Gud

 nn) Här ska Jesus snart ledsaga oss in i den Nya Himlen och den Nya Jorden

 oo) Johannes, är den som har hört och sett detta

 pp) Försegla inte profetians ord i denna bok, för tiden är nära

 qq) Den rättfärdige ska fortsätta göra det rätta

 rr) Begynnelsen och änden

 ss) Det gamla förlorade paradiset - det nya återupprättade paradiset

 tt) Men utanför är alla som älskar lögnen och ägnar sig åt den

 uu) Jesus har sänt sin ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna.

 vv) Jesus är orsak ursprung trons upphovsman och fullkomnare sann människa sann Gud

 xx) Anden och bruden säger: Kom

 yy) Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok

 zz) Amen, kom Herre Jesus  ÖVERSIKT ÖVER PROFETIORNA KRING VEDERMÖDAN TUSENÅRSRIKET OCH DEN NYA HIMLEN OCH DEN NYA JORDEN


A. Innan Vedermödan

 1. Profetiorna om Israel gick inte i slutlig fullbordan 1948.

 2. Innan Vedermödan där Gud försöker få Judarna att omvända sig till HonomB. Vedermödan

 1. Antikrist tar makten över ett 10 – hornsförbund genom att slå ut 3 horn (konungar/regenter/regimer)

 2. Antikrist utökar sitt välde och ”ska uppsluka hela jorden och förtrampa och krossa dem”

 3. Antikrist bryter förbundet med Israel, intar Jerusalem och sätter där sin tron där han föregiver sig vara Gud

 4. Avslutningen av Vedermödan

 5. Antikrist måste strida mot fiender från norr och öster

 6. Detta torde också handla om slutuppgörelsen vid Harmageddon.

 7. Men då griper Kristus själv inC. Tusenårsriket

 1. Israels Sjuttio årsveckor

 2. Jesaja om Tusenårsriket

 3. Templet som beskrivs i Hesekiel

 4. Löftena om Israels frälsning

 5. Profetior om Det slutliga eviga återupprättandet av det Judiska folkets stat – Israel

 6. En sann Jude är den Jude som kommit till tro på Jesus

 7. Länkar som utförligare visar på profetior gällande Israel


D. Den Nya Himlen och den Nya Jorden

 1. En ny himmel och ny jord är förutsagd redan genom Jesaja:

 2. förvandlad från ett tillstånd till ett annat

 3. Guds sjutal om den Nya Himlen och den Nya Jorden

 4. Nya skapelser i Kristus passar in i Guds nya skapelse av Himmel och Jord

 5. Fullbordas vad Petrus skriver

 6. Upp. Kap. 21 o 22 om vad som gäller på den nya Himlen och den Nya Jorden


E.
Summering av en del länkar som även till en del funnits med tidigare inbakat i texten


INLEDNING

Jag fick en fråga: "Vilken vedermöda menar du Jesus skall avbryta? Är det plågorna som Uppenbarelseboken talar om, eller vad är det?"

Jag gjorde först ett kort svar: "Syftar ju på när Jesus avbryter vedermödan under antikrists ledning."

Vedermödan är inte Guds straff. Den är en reaktion på de troendes avfall som leder till att antikrist kan inträda på arenan. Efter antikrists smekmånad, där han ordnar upp en hel del problem likt en falsk världsfräsare. Han bedrar då "jämväl de troende genom tecken och under".

Så får då människan se och erfara plagiatet av Kristus, en istället för Kristus - antikrists verkliga vilddjursnatur. Man blir då varse hur man blivit bedragen och tagit emot "en annan Jesus en annan ande och ett annat evangelium" och förkastat Guds sanning om vem Jesus är och har gjort. Man får nu då erfara resultatet av sitt avfall från den sanne Jesus.

Men jag menar mig se att Antikrists vanstyre och vansinne leder till stor förödelse. Och det blir då indirekt ett gensvar från Gud som styr över skapelsen. Men det är inte Gud som straffar under vedermödan. Vredesskålarna däremot är Guds vrede som utgjuts över världen.

Detta så dels är de riktade mot antikrist och hans rike. Men även vill Gud få människor att vända sig till Jesus i sin nöd för att få nåd förlåtelse och ett evigt liv i Guds gemenskap

Men jag insåg sedan att svaret på frågan är mer omfattande och började åter att studera Uppenbarelseboken för att kunna åtskilja vad som är antikrists verkningar under vedermödan och vad som är Guds straffverkningar under "Sigillen, Basunerna och Vredeskålarna".

Ibland tror jag att det är sammanflätat där man får lägga ett pussel för att reda ut och särskilja skeendena åt. Svårast är att reda ut tidsbegreppen i skeendena hur de sker i förhållande till varandra. För det synes inte vara skrivet i kronologisk ordning.

Det finns sigill som överensstämmer med en basun som överensstämmer med en vredesskål, för att i nästa stund hitta något som motsäger detta. Basunerna innehåller liknande resultat som vredesskålarna men basunerna påverkar bara en tredjedel medan vredesskålarna påverkar allt, t.ex. vattnen som blir till blod.

De fyra första basunerna kommer innan vredesskålarna. Basunerna kommer under vedermödan, där också första av tre verop kommer. Möjligtvis kommer första basunen ljuda mitt i vedermödan när antikrist satt sig i templet. Första veropet kommer under femte basunen.

De sju Vredesskålarna verkar komma mellan femte och sjunde basunen. Vredesskålarna är en dom över antikrists rike och det riket uppstår inte förrän femte basunen som korresponderar med Femte sigillet som korresponderar med Matt. 24: 9.

Vredesskålarna eskaleras, med andra ord, de sker mycket snabbare än sigillen och basunerna, alltså under en kortare och mer intensiv period. Se sigillen, basunerna och vredesskålarna som en symfoni med olika takter och instrument vid olika tider. Allting avlutas i ett crescendo.

Det är vid den sista basunens ljud som Jesus kommer tillbaka och det är då uppryckandet av de troende sker:

1 Kor. 15. 51 53: "Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet…"

Sigillen, basunerna och vredesskålarna sker före att Jesus kommer och upprättar Tusenårsriket. Därmed kan man nog säga att Jesus avbryter Vedermödan under antikrist. Men att även domsakterna från Gud är verkställda innan Jesus kommer tillbaka.

Möjligen är det så att Dan. 12:11 anger tidpunkten för när Guds vrede utgjuts, vilket i så fall sker EFTER den sjunde basunen: "Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1 290 dagar. 12 Salig är den som håller ut och hinner fram till 1 335 dagar."

Därmed uppstår ännu en fråga: Vad finns i Upp. som talar om Tusenårsriket? Det är jag inte riktigt klar över. Det skrivs inte mycket om vad som sker annat än att vi ska råda och regera med Kristus i tusen år, och det slutliga Gog och Magog kriget som vi läser om i Upp. 20:7-10.

Angående Gog och Magog har jag tidigare skrivit en bloggpost som kan ge en del ljus över spörsmålen:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/11/21/gog-magog/

Den som vill kan följa med mig i min nya resa i Uppenbarelseboken i ett försök att finna en del svar på den inledande frågeställningen: Vilken Vedermöda avslutar Jesus och vad som samtidigt sker jämsides med det skeendet.

Har försökt att här i min nya spaning på Uppenbarelseboken, att i all oförmåga – där det säkert finns mycket att anmärka på och bidraga med av korrigering och ytterligare synpunkter och att i vidare utvecklingar peka på vad dessa skeenden handlar om. Hjälp gärna till med det arbetet.

Jag vill åter försöka väcka ett intresse för budskapet i Uppenbarelseboken, eftersom jag tror det blir alltmer angeläget att få tag på och förmedla dess budskap. För vi står nu alldeles inför och är inbegripna i ”vad som ska ske härefter” i Uppenbarelsebokens budskap som i allra högsta grad gäller den troende församlingen!!

Många med mig undrar säkerligen varför det ska vara ett sådant pusslande utifrån Guds Ord för att nå fram till vad som gäller. Varför står det inte bara, utan pusslande att så här och så här är det.

Det enda som kommer för mig, är att det ska bli uppenbart vilka som älskar Gud för den Han är och inte jagar enbart Hans välsignelser och att de i sin kärlek till Gud, är besudlade med en sanningslidelse,

så att de är beredda att lägga ”ett sanningspussel”, där summan av Ditt Ord är sanning”, i ett efterföljande av Honom, som i sin egen person är Vägen, Sanningen och Livet”.

Det står om de som går förlorade, att de gör det, eftersom de inte gav kärleken till sanningen rum i sina hjärtan.” Där tror jag att även de kommer att ingå, som negligerar Guds Ord till de troende via Johannes i Uppenbarelseboken och som därmed ”stympar Guds Ord” och inte förmedlar hela Guds rådslut”. Har man då verkligen en kärlek till summan av Guds Ord är sanning” vid ett sådant agerande?

Om jag upprepar mig på punkter som känns viktigt att få tag på innehållet, så hoppas jag att ingen retar sig på det, utan verkligen arbetar sig igenom dessa ställen. Hoppas så att tillsammans med intresserade läsare kunna tillsammans lägga färdigt pusslet till det för mig ofullbordade arbetet kring Uppenbarelseboken.

ANNONS OM VEDERMÖDAN UNDER ANTIKRIST

Vi möter en "annons" om Vedermödan under antikrists tidsperiod i Upp. Kap 4: 1

Därefter såg jag, och se: en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sade: ‘Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta’.”

såg jag, och se…som jag först hade hört”. Johannes fick öppnade ögon, öron och sinnen för att kunna ta emot och förmedla vad Gud här ville via Johannes bära fram till de troende: ”vad som måste ske efter detta.”

en dörr stod öppen i himlen” Jesus är dörren till räddning för människan in i Guds gemenskap. Jesus har makt att öppna och tillsluta enligt Upp. 3: 7. Här har Han tillfälligtvis ”öppnat” för Johannes att kunna blicka in för att kunna se, höra och förmedla ett budskap från Gud till de troende.

i himlen” Ordet himmel används både om himlavalvet – lufthimlen och Guds himmel.

rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun” Enligt Upp. 1: 10 - 17 så var det den förhärligade Människosonens röst:

"På Herrens dag kom jag i Anden och hörde en stark röst bakom mig, som en basun..Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag... en som liknade en människoson, klädd i en hellång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet.

Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor... och hans röst var som dånet av väldiga vatten... och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft...han lade sin högra hand på mig och sade: 'Var inte rädd. Jag är den förste och den siste'."

VAD SOM SKA SKE HÄREFTER

Vad som ska ske härefter”, är innehållet i resten av Upp. med uppfyllandet av flera profetior från GT. Bl.a från Daniels profetia om en 70:e årsvecka som menas vara en sjuårsperiod av ”vedermödans och vredens tid på Jorden."

Skulle de troende redan vara uppryckta innan detta skeende, så hade det ju inte funnits en anledning för Gud att via Johannes förmedla, vad man hade framför sig, från att vedermödan inträder med en regeringsperiod för den falske världsfrälsaren, alla plågor, domar över skökan och Babylon fram till mötet på skyn med Jesus i den första uppståndelsen” och där stå inför Kristi första domstol utan fördömelse”.

Detta sker i samband för att med ”uppståndelse/härlighets kroppar", då delta med Hans synliga återkomst, där Han ställer fötterna på Oljeberget, Judarna blir då frälsta på en dag och Jesus efter flera domsakter upprättar Tusenårsriket.

Där ska, de troende genom alla tider, ”förstlingsfrukten”, av ”Israels barns tolv stammar” (”gossebarnet” från Kap. 12) och alla martyrer under vedermödan, regera med Kristus för tusen år”, för att därefter fullständigt utestänga satan för evigt och vi kommer fram till Uppenbarelsebokens sista Kapitlar om en Ny Himmel och en Ny Jord där rättfärdighet bor” som Petrus i sitt brev uttrycker det.

De troende kommer att möta vedermödan, dels för att där bistå och hjälpa det Judiska folket under ”Jakobs nöd”, ”väcka deras avund”, fortsätta peka på vem Jesus är och har gjort, detta inför de icke troende, såväl som inför det Judiska folket.

Detta så att de, när Jesus uppenbaras på Oljeberget, så är de beredda till att inse ”vem de har stungit och upphängt på trä”, "vem de har genomborrat" och ”bli frälsta på en dag” för att så komma in i sin kallelse och uppgift under Tusenårsriket.

Men de troende får även möta vedermödan, för att det ska bli uppenbart, vilka som i ståndaktighet håller fast vid bekännelsen till Jesus, eller vilka som bli manipulerade till att underordna sig den falske världsfrälsarens ”affärs och ekonomiska system” och tar hans märke på sig för att fortsatt ”kunna köpa och sälja”.

Och än mer allvarligt, så ska det nu bli uppenbart vilka av de troende, som under vedermödan, avfaller fullständigt, i den manipulering av tecken och under som ska förvilla jämväl de troende” och andlig manipulativ påverkan från ”den falske profeten”,

som söker efter att samla all andlig utövning in under ”skökan” och få människor att tillbe den falske världsfrälsaren – antikrist – en istället för Kristus – som söker efter att i Guds ställe få regera över människan.

Här gäller det verkligen för oss som troende att under vedermödan, hålla ut och hålla fast vid sanningen om vem Jesus ÄR och har gjort och inte falla in i avfallskören om att nu är Kristus här, när den falske världsfrälsaren – antikrist träder fram.

Varför skulle de troende i ändens tid få det så mycket lättare att hålla fast vid tron på Jesus än vad de första Kristna ställdes inför av förföljelse och martyrskap?

Men nog kommer det att ske underverk av Guds beskydd och framförallt Guds ingrepp, liksom när Stefanus stenades för sin tro, när ”hans ansikte strålade” när han såg in i Guds härlighet och kunde be om att Gud skulle förlåta hans bödlar.

Därtill behövs kraft från den Högste! Och därtill behövs det att vi är förberedda och inte förda bakom ljuset om ett uppryckande innan Vedermödan

KAP. 6 SYFTAR PÅ VEDERMÖDAN

Upp. Kap. 6 syftar också på Vedermödan.

Här synes vi stå inför vad Daniel profeterar om i Dan. 9: 24 – 27 om en 70: e årsvecka.

Några länkar från nätet kring Daniels 70: årsvecka:

http://jesus-kommer-snart.blogspot.se/2014/05/daniels-70-arsveckor-och-andenstid.html

http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_80.html

http://runeberg.org/bibgrund/0486.html

Det framgår att det var det Judiska folket och Israel som under ”69 veckor” var i centrum i frälsningshistorien. Men så är det ett ”glapp” varunder tydligen hedningarnas och församlingens tidsålder” gäller. Rom 11: 25:

förhärdelse har drabbat en del av Israel , och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.”

Detta gäller fram till när den 70:e årsveckan inleds när vedermödan och den falske världsfrälsaren – antikrist, ingår ett förbund med Israel och de åter kommer i centrum av skeendet.

Där de så verkligen helt blir fullt ut i centrum igen i frälsningshistorien, när Jesus genom sin ankomst gör slut på Vedermödans tid, förpassar antikrist och den falske profeten till den eld som brinner av eld och svavel i evigheternas evigheter”.

På ”annan ort” blir satan samtidigt bunden för tusen år. Upp. 20: 1- 2:

"Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år.

Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken förrän de tusen åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid."

Judarna väcks ur sin förhärdelse när de ser Jesus på Oljeberget och blir ”frälsta på en dag” och kommer in i sin kallelse och uppgift under tusenårsriket. Då fullbordas orden av Paulus i Rom. Kap. 11:

Har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte! Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt…en rest som Gud har utvalt av nåd. Men är det av nåd, så är det inte av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd…För om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då deras upptagande innebära om inte liv från de döda?…

Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob . Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.”

MÖRDANDE KRIGSMAKT UNDER ANTIKRIST

En titt på Uppenbarelsebokens framställning av krig under den 70:e årsveckan och vedermödans tid under antikrist, där det INTE handlar om Kristi Andens svärd som är Guds Ord, utan där ”svärdet” här talar om en mördande krigsmakt i antikrists händer:

1. Antikrist tar makten över ett 10 – hornsförbund genom att slå ut 3 horn (konungar/regenter/regimer) Dan. 7: 20 - 21:

"Jag ville också förstå de tio hornen på dess huvud, och det nya hornet som sköt upp och fick tre andra horn att falla av och som hade ögon och en mun som talade stora ord och såg större ut än de andra. Och jag såg hur det hornet förde krig mot de heliga och besegrade dem"

Var Eu slutar idag beträffande medlemsstater vet vi inte ännu. Men antagligen finns här utgångsläget för ”tiostats – förbundet”, det gamla romarrikets gränser av ett förenat Europa som blir en språngbräda för antikrist

2. Antikrist utökar sitt välde och ska uppsluka hela jorden och förtrampa och krossa dem” Dan. 7: 23 - 25; Upp. 13: 7 – 8:

"Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det ska sluka hela jorden och trampa ner och krossa den.

De tio hornen betyder att tio kungar ska uppstå i det riket, och efter dem ska en annan uppstå som är olik de förra och som ska slå ner tre kungar.

Han ska tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid...

Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat."

3. Antikrist bryter förbundet med Israel, intar Jerusalem och sätter där sin tron där han föreger sig vara Gud Dan: 9: 27, 11: 25; Matt. 24: 15; 2 Tess. 2: 4:

"Han ska stadfästa ett förbund med de många (bl.a. Judarna) under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer (som nu inletts i det återuppbyggda Templet)....

Och på styggelsers vinge (antikrist som även benämns förödelsens styggelse) ska förödaren komma till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren.” (Jesu tillkommelse för att avsluta Vedermödan och uprätta Tusenårsriket)...

Han ska uppbåda sin kraft och sitt mod mot kungen i Sydlandet och komma med en stor här...När ni ser ’förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats (Templet) då måste de som är i Judeen fly upp i bergen...

Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud."

Judarna vaknar då upp över bedrägeriet. För de har bara en Gud Jahve. Detta är då något som Judarna inte accepterar att antikrist utger sig för att vara Gud. Det leder då till den största Judeförföljelse som aldrig någonsin tidigare skådats av den omfttningen och intensiteten och som slutar med att endast en kvarleva” av det Judiska folket finns kvar.

Vidare profetior om vad Judarna då har att vänta:

Jes. 63: 18: ”En liten tid ägde ditt heliga folk sitt land.” Ord som syftar på det nuvarande läget i Israel, men som kommer till en dramatisk förändring vid den senare delen av vedermödan, när antikrist efter sin charmoffensiv förvandlats till en av satan besatt person, som vanhelgar det återuppbyggda templet:

Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse…Kungen skall göra vad han vill och skall upphöja sig och förhäva sig över varje gud…Allt skall lyckas honom väl till dess att vredens tid är ute…

Han skall rycka in i länderna och svämma över och dra igenom dem. Han skall också dra in i ‘det härliga landet’, och många länder skall falla"

Nog finns det all anledning till att vi som troende då finns vid deras sida, hjälper och bistår dem!!! Den som då menar sig ”bättre tjäna Gud”, med ett stympat ”Guds rådslut”, må ju då göra det via ”väldiga engagemang” och stor iver för ”evangelisering” och så får stå till svars, för att man inte förmedlade allt Guds rådslut”, som innefattar även Uppenbarelseboken!!

4. Antikrist måste strida mot fiender från norr och öster Dan. 11: 44; Upp. 16: 12: "Då ska han få höra rykten från öster och norr som skrämmer honom, och han ska dra ut i stort raseri för att förgöra och förinta många...Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen öppnades för kungarna från Östern"

Men antikrist lyckas likväl att få med sig alla till att ställa upp mot Israel och de troende vid den sista striden vid Harmageddon.

Men då griper Kristus själv in och förpassar 2/3 av satans försök av kopiering av Guds treenighet och förpassar antikrist och den falske profeten till den eld som brinner av eld och svavel i evigheternas evigheter”.

Han binder så satan för Tusen år, upprättar det sanna Fridsriket – Tusenårsriket. Där så det Judiska folket och Israel som nation slutligen kommer in i sin kallelse och uppgift.

Och där de troende som fått sina uppståndelse/härlighetskroppar och efter mötet med Jesus i skyn, inför ”Kristi första domstol” – utan fördömelse utan med lön, kommer med Jesus för att så som det står regera med Kristus för tusen år”.

INGET UPPRYCKANDE AV FÖRSAMLINGEN INNAN VEDERMÖDAN

En del menar att när den 70:e årsveckan börjar och Israel och det Judiska folket åter hamnar i centrum, så skulle de troende/kristnas uppgift vara helt överspelad och att de då är ”uppryckta”.

Hur länge pågår församlingens tidsålder enligt Bibeln? Jo, TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.”

Och när sker då det? Rom.11: 25: FÖRHÄRDELSE HAR DRABBAT EN DEL AV ISRAEL OCH SÅ SKA DET FÖRBLI TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.”

När sker då detta att förhärdelsen över Israel upphör? Jo, VID JESU ENDA ANDRA ANKOMST! Då när de som en hel nation och folk kommer till tro på Jesus. Då släpper ”förhärdelsen” och sker samtidigt som ”ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.” Fram dit räcker alltså församlingens tidsåldert!!

Församlingen blir alltså med till efter Vedermödan och är inte bara med under ”Judarnas parentes” v. 69 utan även 70 – årsveckan som är Vedermödan.

Förhärdelsen av Israel som tar slut när Jesus kommer tillbaka varar alltså fram TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.” Det är alltså då församlingens tidsålder tar slut och inte när Vedermödan inleds eller när antikrist träder fram!!

Dan. 9:24 - 26: "Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad (med en paus under församlingens tidsålder som är den 69:e årsveckan för Israel. ) för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste (Jesus första ankomst).

Det ska du veta och förstå: Från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas och byggas upp till dess att den Smorde Fursten kommer (Jesus första ankomst), ska det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar ska byggas upp igen, trots svåra tider.

Men efter de sextiotvå veckorna ska den Smorde förgöras (Jesus korsfästes), helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras (Jerusalems förstöring år 70) av folket till en furste som kommer (Nero). Men slutet kommer som en störtflod (Jesu tillkommelse efter Vedermödan och antikrist). Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten (Vedermödan).

Matt 24:15 När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats…”, så är det antikrist som Daniel där då åsyftar.

I Dan. 9:24 - 26 som Jesus här hänvisar till, behöver man se vad den första delen handlar om, Sjuttio veckor / Sjuttio sjuor/är bestämda över ditt folk (Israel) och över din heliga stad.

( med en paus under församlingens tidsålder som är den 69:e årsveckan för Israel. efter Jesu uppståndelse och att den första kristna församlingen framstår och är något som ska pågå ända till ”ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.” Efter Vedermödan och antikrists tidsperiod. Då börjar den 70:e årsveckan för Israel igen).

Detta är analoga tidpunkter som att ”förhärdelse har drabbat en del av Israel och SÅ SKA DET FÖRBLI TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.” Detta i samband med "för att göra slut på överträdelse” (Jesu tillkommelse).

Israels förhärdelse upphör när Jesus kommer tillbaka och de som en hel nation och ett helt folk kommer till tro på Jesus. Dessa skeenden sker alltså samtidigt när Jesus kommer tillbaka att även församlingens tidsålder upphör.

Detta går i sin fullbordan vid Kristi enda andra tillkommelse då när Judarna ska se vem de har genomborrat och kommer till tro på Jesus som en hel nation och ett helt folk för att gå in i Tusenårsriket, när de då kommer in i sin kallelse och uppgift. Och det är också då detta Ord gäller:

förhärdelse har drabbat en del av Israel och SÅ SKA DET FÖRBLI TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.”

Då är församlingens tidålder över och de troende genom alla tider fram till dess får sina uppståndelsekroppar för att regera med Kristus för Tusen år”.

Den andra delen av versen hos Daniel i I Dan. 9:24 - 26 handlar om Jesus vid sitt första kommande där Han ska: försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.”

Det är nämligen två ankomster av Jesus som texten vill visa på och visar dessutom på tiden däremellan. Visar dels på Jesu ankomst som frälsaren och visar då dels även på ankomsten när Han ska upprätta Tusenårsriket.

Däremellan pekas på två vedermödor. Först ett vid Jerusalems och Templets (Det andra Templet) förstöring år 70. Men också även på den andra vedermödan som kallas för ”Jakobs nöd” som ännu ligger framför.

Detta kommer att ske då när antikrist ska plagiera den sanne Kristus, upprätta ett förbund med Israel och bygga upp det tredje Templet i Jerusalem.

Han inrättar igen offren i templet för att så efter halva sin regeringsperiod bryta förbundet. Stoppa offren. Själv sätta sig i Templet och förege sig vara Gud och starta den största förföljelse av Israel som någonsin skådats.

Det är då endast en kvarleva kvar när Jesus då avbryter vedermödan, kastar antikrist och den falske profeten i eldsjön och upprättar Tusenårsriket där de troende då ska som sagt ”regera med Kristus för Tusen år”.

För att bättre få tag på vad jag försöker säga så läs dessa länkar:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2021/03/13/hur-lange-pagar-forsamlingens-tidsalder/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2021/02/08/uppryckande-innan-vedermodan-i-ljuset-av-dan-9/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/09/12/uppryckandet-i-forhallande-till-daniel-9-27/

Var finns egentligen bortom all rimligt tvivel, bevisen för att det skulle vara sanning att församlingen ska ryckas upp innan Vedermödan och antikrist? Undrar om inte dessa tankar är alltför mycket påverkade av förförelsen i Darbyismen!? En sentida förförelse, om att Jesus i en osynlig tillkommelse, innan vedermödan och innan den falske världsfrälsarens – antikrists ankomst, ska rycka upp de troende.

I mina ögon så är detta ”sömnpiller” inför vad vi som troende nu har framför oss! En del bara rycker på näsan och säger: ”Vi får se”. Andra bara ”flummar i en slags härlighetsteologi”, med vad ”som kliar folk i öronen” om ”väckelse – skörd och Kristi snara tillkommelse”.

MEN GUD HAR VIA JOHANNES GETT OSS TROENDE ETT BUDSKAP OM VAD ”SOM SKA SKE HÄREFTER”, FÖR ATT VI SKA BEREDA OSS FÖR DEN UPPGIFT SOM VI DÅ KOMMER ATT HA!!

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/22/uppryckandet/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/28/lyssna-inte-till-lyckopillersroster-om-vackelse-och-jesu-snara-ankomst-med-uppryckande-undan-vedermoda-och-antikrist-som-kliar-i-oronen-det-ar-inte-vad-vi-har-framfor-oss-vad-vi-nu-har-framfor-o/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/07/01/22-tuffa-fragor-till-pre-tribbare/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/07/laran-om-uppryckandet-innan-vedermodan-saknar-stod-i-bibeln/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/30/infor-ankomsten-av-antikrist/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/10/13/nar-kommer-israel-in-i-sin-kallelse-och-uppgift-och-nar-ska-forsamlingen-uppryckas/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/03/ska-de-troende-vara-med-igenom-vedermodan/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/israel-under-vedermodan-och-efter-vedermodan/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/09/hur-ska-de-troende-motabemota-vedermodan-tillsammans-med-och-finnas-for-det-judiska-folket/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/11/16/blandat-uppryckandet-antikrist-jesu-tillkommelse-tusenarsriket-israel-vem-ar-sann-jude/

VEDERMÖDANS TID I MATTEUS

Jesus säger om denna vedermödans tid i Matt. 24: 21 – 22:

21 för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas ( troendes ) skull kommer den tiden att förkortas.”

Med ”förkortas” tror jag inte avses att Jesus ska göra denna årsvecka av 7 år kortare, utan att Han griper in och gör ett slut på eländet. Detta för de troendes skull, så att de ska kunna hålla ut.

Jag tror att vedermödan kommer att vara ”en gemensam vedermöda” för såväl de kristna troende som för det Judiska folkets ”Jakobs nöd”. Jag tror att Vedermödan under antikrist mindre handlar om Guds straffdomar från Gud,

men mer om att människan ska inse hur illa det går om den sataniska treenigheten med satan, ”sonen” – den falske världsfrälsaren – antikrist, ”Anden” – ”den falske profeten”, tillåts härja i ett försök att styra över människan i Guds ställe.

Jag tror att de kristna/troende verkligen här kommer att ha en viktig uppgift:

1. Att deras trohet mot Jesus verkligen får sitt ultimata test, kring vilka som verkligen älskar Jesus för den Han ÄR och har gjort och som det står:

övervann honom i kraften av Lammets blod och sitt vittnesbörds ord”.

Att de som ett exempel för alla under denna vedermödans tid, vägrar ta på sig antikrists märke för att få köpa eller sälja och vägrar tillbe antikrist och är beredda att ge sitt liv för tron på och bekännelsen till Jesus.

2. Fortsätta att sprida ut sanningen om vem Jesus Är och har gjort, speciellt till det Judiska folket, så att de blir redo till att inse när Jesus kommer på Oljeberget, vem ”de har genomborrat, stungit och upphängt på trä” och vid upptäckten, när täckelset faller, inser att Jesus ÄR DERAS MESSIAS och blir frälsta på en dag”.

3. Vara ”en röst i öknen” och till hjälp för människor i denna mänsklighetens största, aldrig tidigare skådad nöd och då speciellt hjälpa det Judiska folket under den största förföljelse som de i slutändan, aldrig tillförne har blivit utsatta för. Därtill hjälp oss troende, käre Herre Jesus!

DANIEL BESKRIVER ANTIKRIST

Daniels bok framställer denne falske världsfrälsare – antikrist som härskar under Vedermödan som intelligent och klok men som en mycket svekfull person i Dan. Kap. 11: 20 - 32:

Sedan skall en väldig kung uppstå och han skall härska med stor makt och göra vad han vill… I hans ställe skall en föraktlig man komma, en som man inte har givit kungavärdighet. Oväntat intar han riket genom list…

Ty från den stund han ingått förbund med honom kommer han att handla svekfullt…Då skall han vända tillbaka och rikta sin vrede mot det heliga förbundet och ge vreden fritt utlopp…

Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut… Kungen skall göra vad han vill och skall upphöja sig och förhäva sig över varje gud.

Ja, mot gudars Gud skall han tala sådant att man måste förundra sig. Allt skall lyckas honom väl till dess att vredens tid är ute, ty det som har beslutats måste ske.”

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/04/28/antikrists-person/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/07/10/vad-haller-emot-antikrist/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2021/03/01/vi-nu-star-infor-i-motet-med-antikrist-och-vars-ande-redan-nu-ar-verksam/

ANTIKRIST MANNEN MED BÅGEN PÅ DEN VITA HÄSTEN

Mannen med bågen på den vita hästen – den falske världsfrälsaren – antikrist, startar en serie händelser, som efter en förförelsens tid med skenbar upprustning och lösning av världsproblemen, kommer att leda världen in i krig, hungersnöd och pest.

Här gäller det för oss troende att hålla fast vid tron på Jesus och bli ”vår nästa” till hjälp i denna den värsta tid som mänskligheten någonsin har haft att genomgå!

En del menar att vi inte behöver ägna oss åt innehållet i Uppenbarelseboken. Och så i sin iver, som man samtidigt menar sig syssla med att ”sprida Guds ord”, så stympar man dock Guds ord till de troende och mänskligheten.

Vi är kallade att dela med oss av ”allt Guds rådslut” och där ingår även Uppenbarelsens budskap, om hur vi ska segra i kraft av Lammets blod och vittnesbördets ord”, ända tills Jesus sätter fötterna på Oljeberget och avslutar Vedermödan vid sin enda ankomst.

Upp. 12: 10 -12: "Och jag hörde en stark röst i himmelen säga: »Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds, och väldet hans Smordes; ty våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.

De övervunno honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord: de älskade icke så sitt liv, att de drogo sig undan döden.

Glädjens fördenskull, I himlar och I som bon i dem. Men ve dig, du jord, och dig, du hav! Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort."

SIGILLEN MED FLERA HÄSTAR

a) Den röda hästen

Det fanns sju sigill i bokrullen: 6: 1 Och jag såg när Lammet bröt ett av de sju sigillen." De sju sigillen följs så av de sju domsbasunerna och de sju vredesskålarna. Att här lägga pusslet är jag inte alls färdig med. Kanske någon kan bidra med att lägga pusslet?

Men en del funderingar vill jag lägga fram: 6: 4 "En annan häst kom ut, en eldröd, och han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Och han fick ett stort svärd.”

Den röda hästen” visar på att nu är det krig och blodsutgjutelse, som gäller utöver världen. I början av den falske världsfrälsarens – antikrists intagande av makten, kommer hans ”pilar” att vara list, manipulation om uppordnande av världsproblemen på alla plan, tillsammans med ”skökan”. Som har till uppgift att samla all religiös utövning in under ”en enhet” som ska gynna den falske världsfrälsaren – antikrists syften.

Men det slutar så småningom med att innebära, inte den fred som han först utlovar, utan leder till de största förödande krig som någonsin förekommit. Det första och andra världskriget dödade inte 1/4 av människorna, vilket krigen, hungersnöden och pesten under de tre första inseglen säges komma att skörda.

b) Den svarta hästen

6: 5 – 6: När Lammet bröt det tredje sigillet... Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i sin hand. Och jag hörde liksom en röst mitt bland de fyra varelserna: ”Ett mått vete för en denar och tre mått korn för en denar , men oljan och vinet får du inte skada.”

En svart häst” talar om sorg och nöd på grund av krigen. en våg i sin hand.” talar om brist, där vad människan behöver, inte längre ”kan vägas in”.

Att köpa bröd efter mått och vikt talar om brist på föda och ransonering. Men så görs här ett Observandum men oljan och vinet får du inte skada.” Vinträden fick inte förstöras! Vedermödans tid var begränsad. Jesus sätter ett stopp för eländet för de troendes skull och då därefter följer Tusenårsriket, då oliv – och vinträden måste finnas kvar!

c) En gulblek häst

6: 7 – 8 När Lammet bröt det fjärde sigilletOch jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och dödsriket följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.”

en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden”. Vad som följer i spåren efter antikrists härjningar, är en väldig massdöd. Men inte i betydelse av förintelse. Evigheten är lagd i människans hjärta” och hon utplånas inte. Men frågan är var hon ska tillbringa sin evighet. Innanför eller utanför Guds gemenskap.

dödsriket följde honom”. De som drabbas av denna massdöd får sina destinations orter i dödsrikets 2 platser i väntan på kroppens uppståndelse.

1. Dels för de otroende kroppsligen avsomnade i Hades – sheol. Där de först efter Tusenårs riket kroppsligen uppstår för att stå inför ”den stora vita tronen” och efter domen förpassas till den sjö som brinner av eld och svavel i evigheternas evigheter”.

2. De troende kroppsligen avsomnade befinner sig nu i ”Abrahams sköte" (Lukas Kap. 16). Detta i väntan på kroppens uppståndelse till ”härlighetskroppar” när Jesus kommer tillbaka. I Uppståndelsen möter de Jesus i skyn i samband med Hans synliga ankomst till Oljeberget.

Där i skyn ställs de inför ”Kristi första domstol” – utan ”fördömelse" men med ”lön” och följer Kristus när Han kastar antikrist och den falske profeten i den ”sjö som brinner av eld och svavel i evigheternas evigheter” och binder satan för tusen år.

Judarna blir ”frälsta på en dag” och kommer nu i det Tusenåriga riket som Jesus här upprättar, in i sin kallelse och uppgift. Och de som mötte Jesus på skyn kommer att regera med Kristus för Tusen år”.

Den ”andra Kristi domstol” kommer först efter Tusenårsriket, när de som då är troende efter testet när satan kommit lös, ”döms utan fördömelse” till att få leva sin evighet tillsammans med Gud.

När Jesus dog tog Han kommandot över döden och dödsriket. Förlåten hade rämnat i templet. Vägen var öppen till Paradiset (förgården till den eviga tillvaron tillsammans med Gud) för alla de som dött/dör i tron på Jesus.

De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.”

Under de fasansfulla krigen i spåren efter antikrists härjningar synes 1/4 av jordens befolkning komma att möta den kroppsliga döden. Direkt genom ”svärd” – alltså genom krigen och sen genom allt som följer i krigens spår av svält och pest, där rovdjuren får mat i överflöd.

Detta på grund av att antikrist, det ”lilla hornet” på ”odjuret” i Daniels bok Kap. 7: "Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det ska sluka hela jorden och trampa ner och krossa den.

De tio hornen betyder att tio kungar ska uppstå i det riket, och efter dem ska en annan uppstå som är olik de förra och som ska slå ner tre kungar. Han ska tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid."

Dan. 9: 27; 2 Tess. 2: 3 - 4: "Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge ska förödaren komma... Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud."

Antikrist får alltså makt att ändra heliga tider, lagar och förfölja Guds folk, intaga Jerusalem, avskaffa offren och sätta sin bild i templet (förödelsens styggelse) i Jerusalem och föregiva sig vara Gud. Detta för 31/2 år av den senare delen av vedermödans 7 år.

Men dessförinnan var det lilla hornet” verksamt med att tillvälla sig makten med list, knep och manipulation. Han slår ut tre andra horn (regenter – regimer) och får makt att tala stora ord. "De tio hornen betyder att tio kungar ska uppstå i det riket, och efter dem ska en annan uppstå som är olik de förra och som ska slå ner tre kungar."

Det lilla hornets” rike kommer att uppsluka hela jorden och börjar nu att förtrampa och krossa den och det är om vad som då sen sker i spåren efter honom som vi just har tagit del av så här långt i spaningen på Uppenbarelsebokens Kap. 6.

Nog finns det all anledning för oss troende att ta till oss Guds budskap riktat till oss inför vad som ska ske under vedermödan, så att vi där kan fylla vår uppgift på bästa sätt. Dels själva bestå provet av troheten till Jesus och vara beredda att ge vårt liv för att hålla fast vid ”vittnesbördets ord”.

VI ska vara exempel för alla att inte gå in i antikrists ekonomiska system och vägra ta på oss hans märke för att kunna köpa och sälja. Och vi ska finnas för människor i den oerhörda nöd som övergår världen och då inte minst finnas för det Judiska folket i den förföljelse som ska minimera dem till en kvarleva”.

SJÄLARNA AV DEM SOM BLIVIT SLAKTADE

6: 9: När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade.”

under altaret”. Är en Judisk gammaltestamentlig term. Altaret var en helig plats nära Gud, där det fanns försoning och förlåtelse under lagens tid.

själarna av dem”, som var under altaret var nära Gud i Paradisets värld, försonade och återlösta i väntan på kroppens uppståndelse.

som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade.”

De troende har genomgått martyrskap allt i från de första kristna, vidare under inkvisationen, vidare under reformationen och även senare in i vår moderna tid. Det är naivt att tro, att vi som den sista ändtidens troende skulle undslippa martyrskap för vår tro på Jesus!!

Endast ”härlighetspredikanter” gör det, som undervisar vad som ”kliar folk i öronen” och som slår blå dunster i de troende om ”väckelse, skörd och Kristi snara ankomst, med ett uppryckande innan vedermödan och den falske världsfrälsarens – antikrists ankomst”.

Detta kan göra troende så blinda, så att de inte ser vad vi nu faktiskt har framför oss och att vi ska ta till oss Guds hela rådslut”, med Guds ord till de troende inför vedermödan. Detta tecknat bl.a i Uppenbarelseboken om "vad som ska ske härefter"!

FLERA KATEGORIER AV MARTYRER

Det finns flera kategorier av Martyrer i Uppenbarelseboken:

1. De under altaret 6: 9: "När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade."

2. De två vittnena 11: 7: "Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd, ska vilddjuret som kommer upp ur avgrunden strida mot dem och besegra dem och döda dem."

3. De under odjurets terrorregim 20: 4: "Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand."

4. De i den ”stora vita skaran”, som kom ur den stora bedrövelsen och har tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod” 7: 9 – 17:

"Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer, och de ropade med stark röst:

'Frälsningen tillhör vår Gud, som sitter på tronen, och Lammet!'...En av de äldste frågade mig: 'Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?' Jag svarade: 'Min herre, du vet det.'

Då sade han till mig: 'Det är de som kommer ur den stora nöden' (De är alltså inte uppryckta innan Vedermödan utan blir under Vedermödan martyrer). 'De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod...

De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta, och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem, för Lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon."

5. De som blivit halshuggna därför att de inte tillbett vilddjuret 20: 4: "Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord..."

Gemensamt för alla martyrer är att de ”blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade.”

Det finns de som falskt förfäktar, att de troende inte ska vara med under vedermödan med ord som:

1. ”frälsta undan den kommande vredesdomen”

2. Frälsta ut ur vedermödan”.

1. Den ”kommande vredesdomen”, handlar överhuvudtaget inte om vedermödan, utan att bli räddad från ”Guds vrede över synden” Joh. 3: 36: "Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom."

2. ”Frälsta ut ur vedermödan”, handlar inte om att bli räddad ut ur vedermödan, utan om att Gud griper in och gör ett slut på vedermödan. Därmed blir man ”frälst ut ur vedermödan” och inte "frälst från den".

Åter till att en del troende kommer att bli martyrer under Vedermödan:

7: 9 – 10: Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer, och de ropade med stark röst: ”Frälsningen tillhör vår Gud, som sitter på tronen, och Lammet!”

De utgör en räddad skara från Vedermödans tid, som var så stor att ingen ens kunde räkna dess antal. De räddades under all denna Vedermöda från hela den värld som antikrist höll i sitt våld. De var genom sin tro på Jesus vitklädda = var tillräknade Kristi rättfärdighet och viftade med Palmblad som en segergest.

7: 13 – 14: En av de äldste frågade mig: ‘Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?’ Jag svarade: ‘Min herre, du vet det.’ Då sade han till mig: ‘Det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod’.”

Här fick Johannes en ”ledande fråga” för att själv kunna komma med svaret, eftersom de är klädda med vita kläder” och insett att det handlade om de troende som tagit vara på det budskap som Gud via Johannes framfört, och de som i dess spår kommit till tro på Jesus.

Och Johannes får så svaret:

Det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod’.”

När det gäller den stora vita skaran”, som räddas genom tro på Jesus under vedermödans tid, så behöver man igen ta del av Jesu ord i Matt. 24: 21 – 22, för att inse storheten i denna räddning ( Fritt översatt ):

ty då ska det bli en stor vedermöda, vars like inte har förekommit från världens begynnelse, ej heller senare ska förekomma och om Gud då inte grep in, så skulle ingen kunna bli räddad. Men för de troendes skull, så griper Gud in”.

7: 15 – 17: Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen ska breda ut sin boning över dem. De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta, och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem

för Lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon."

Här gäller nu samma fantastiska framtida vision, för de som under Vedermödan kommit till tro på Jesus, som alla andra, som genom historien kommit till tro på Jesus. De är klädda i vita kläder = de är tillräknade Kristi rättfärdighet.

De upplever Guds närhet inför Guds tron och tjänar honom natt och dag. Lammet ska vara deras Herde och de ska aldrig mer sakna något eller plågas. De kommer nu att ingå i den skara där Gud i evighetens värld för dem till Livets vattenkällor” 0ch ”Gud ska torka alla tårar från deras ögon.”

Och vilka är de som bl.a. bidragit till att detta kan ske?

DE TROENDE NATURLIGTVIS, TILL VILKA GUD VIA JOHANNES, SÄNT SITT BUDSKAP OM ATT FÖRBEREDA SIG, FÖR VAD SOM SKA SKE HÄREFTER”!! OCH SOM TAGIT DETTA BUDSKAP FRÅN GUD TILL DE TROENDE PÅ ALLVAR!!!

Detta är de som slutat lyssna på ”härlighetspredikanter” med ”lyckopiller”, som ”kliar människor i öronen” om ”väckelse, skörd och Kristi snara ankomst”, med ett osynligt uppryckande av de troende, innan Vedermödan och antikrists framträdande. När det gäller denna förförelse, så finns bara ett enda ord: SKAMLIGT!!

Nog är det allt angeläget att vi som troende tar till oss vad Guds Ord, via Johannes till de troende, tar till oss vad vi har framför oss av eventuellt martyrskap under vedermödan!! HJÄLP OSS KÄRE HERRE JESUS!!

6: 10: De ropade med stark röst: ”Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?”

Att de som blivit martyrer ropar”, visar på deras odödlighet och medvetandetillstånd mellan den kroppsliga döden och den kroppsliga uppståndelsen som de väntar på. Att de ropar med hög röst”, visar på hur de längtar efter Guds rättvisa, Han som är helig och sann”, och slutliga domslut.

6: 11: Och var och en av dem fick en vit dräkt, och de blev tillsagda att vila ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga.”

en vit dräkt” beskriver att de här som blivit martyrer för sin tro på Jesus, var tillräknade Kristi rättfärdighet” med en fotsida klädnad som visar att försoningen i Kristus är heltäckande.

de blev tillsagda att vila ännu en liten tid”. Martyrerna får i Paradiset, en uppmaning från Jesus, att se fram emot när de ska kroppsligen uppstå. Och invänta doms akten "över dem som utgjutit deras blod i domen,". Detta inför "den stora vita tronen” efter Tusenårsriket.

"tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit FULLTALIGA.”

Det verkar som att det är uppmätt "tills hedningarna i fulltalig skala har kommit in" när det talas om att "hela Israel ska bli frälst" därefter. Som att det är också finns uppmätt hur många martyrer som det ska bli:

"tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit FULLTALIGA.”

JESUS SATT EN GRÄNS

fulltaliga” talar om att Jesus satt en gräns för detta vanvett under vedermödans tid, där Han gör ett slut på – ”förkortar” – avslutar vedermödans elände för de troendes skull. Han griper in för att det så ska bli ett slut på dessa martyrskap, deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de”.

Nog finns det all anledning för oss troende att ta till oss Guds budskap riktat till oss inför vad som ska ske under vedermödan, så att vi där kan fylla vår uppgift på bästa sätt. Dels själva bestå provet av troheten till Jesus och vara beredda att ge vårt liv för att hålla fast vid ”vittnesbördets ord”.

OBS igen, att vi ska vara exempel för alla att inte gå in i antikrists ekonomiska system och vägra ta på oss hans märke för att kunna köpa och sälja. Och vi ska finnas för människor i den oerhörda nöd som övergår världen och då inte minst finnas för det Judiska folket i den förföljelse som ska minimera dem till ”en kvarleva”.

EN STOR JORDBÄVNING

6: 12: Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt , och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när fikonträdet fäller sina omogna frukter när det skakas av en kraftig vind.”

Jämför med Luk. 21: 25 – 26:

Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas.”

En tid då ångest ska komma över människorna, så till den grad att de önskar att de inte levde: berg och klippor fall över oss”.

Människan var satt att råda över skapelsen. Men i sitt fall, så slutade hon att råda och i sin egocentricitet, så började hon istället att exploaritera skapelsen med kortsiktiga vinster, så till den grad, så att hon skövlade och utarmade jordens resurser, fram till idag, så att Uppenbarelseboken talar om denna konsekvens, som att jorden raglar som en drucken”.

Jes. 24: 19 - 20 Upp. 6: 14: "Jorden brister, ja, den brister; jorden rämnar, ja, den rämnar; jorden vacklar, ja, den vacklar; jorden raglar, ja, den raglar såsom en drucken; den gungar såsom vaktskjulet i trädets topp. Dess överträdelse vilar tung på den, och den faller och kan icke mer stå upp...

Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sina platser."

Vredesdomarna” när Jesus bryter det 6:e sigillet undrar jag om det inte mindre handlar om ”Guds straffdomar”, än att det handlar om att människan själv, genom att utsuga Jorden, istället för att förvalta den, nu själv får uppleva dess konsekvens, när naturen så slår tillbaka och människan egentligen själv drar ”dessa straff domar” över sig själv!

Då blev det en stor jordbävning.”

Denna väldiga jordbävning, kommer alltså att bli av en dimension av aldrig tillförne skådad art enligt Jes. 24: 18 – 20 :

Ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar. Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar. Jorden raglar som en drucken.”

Låt oss titta på jordbävningar efter att inseglen har brutits:

1. Sjätte inseglets jordbävning upp. 6: 12: "Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när fikonträdet fäller sina omogna frukter när det skakas av en kraftig vind."

2. Mellan 7:e inseglet och 1:a domsbasunen Upp. 8: 5: "Och ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner det på jorden, och det blev åska, dån och blixtar och jorden skakade."

3. Efter de två vittnenas uppryckande en ”stor jordbävning” Upp. 11: 11 - 13: "Men efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de stod upp på sina fötter igen, och de som såg dem blev skräckslagna.

Och de hörde en stark röst från himlen som sade till dem: 'Kom hit upp! Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem. I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen"

4. Efter att templet i himlen öppnats efter den 7:e basunen mitt i veckan Upp. 11: 19:

5. Vid den 7:e vredesskålen, som blir världens största jordbävning Upp. 16: 18 – 20: "Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar, dån, åska, jordbävning och stora hagel."

Ytterligare två jordbävningar kommer att ske:

A) Vid Kristi tillkommelse till jorden när Olivberget rämnar i samband med striden i Harmageddon Sak. 14: 4; Joel: 3: 14; Upp. 19: 19 – 21: "På den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Olivberget ska klyvas mitt itu, från öster till väster, till en väldig dal. Hälften av berget ska vika mot norr och andra hälften mot söder...

"Det är skaror på skaror i Domens dal, för Herrens dag är nära i Domens dal."

Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön som brinner av svavel. De andra dödades med svärdet som gick ut ur ryttarens mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött."

B) Då jorden omdanas efter Tusenårsriket Upp. 21: 1: "Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer."

Solen blev svart som en sorgdräkt”

Jämför med Matt. 24: 29 – 30:

Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.”

SOLEN FÖRMÖRKAD

Solen blev förmörkad 5 gånger under vedermödan:

1. Vid sjätte inseglet – i början av vedermödans sjuårsperiod 6: 12: "Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod."

2. Vid fjärde domsbasunen 8: 12: "Den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att en tredjedel av dem förmörkades och dagen förlorade en tredjedel av sitt ljus, och natten likaså."

3. Vid femte domsbasunen 9: 2: "Den öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen."

4. Vid femte vredesskålen i slutet av vedermödan 16: 10: "Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker"

5. Vid Kristi återkomst till jorden Jes. 13: 10; Hes. 32: 7 – 8; Joel 2: 10, 31; 3: 15: "För himlens stjärnor och stjärnbilder ger inte längre sitt ljus. Solen går upp mörk och månen ger inte sitt sken...

ska jag täcka över himlen och förmörka stjärnorna. Jag ska täcka över solen med moln, och månen ska inte lysa mer. Alla ljus på himlen ska jag förmörka...

Inför dem darrar jorden, himlen bävar, solen och månen förmörkas...Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer...Solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken."

Jmf. med svart som en sorgdräkt”

Solen förmörkas av allt stoff som far upp under miljöförstöring och här nu via vulkanutbrott, eruptioner och jordskred i samband med alla dessa större jordbävningar under vedermödan.

hela månen blev som blod” Och detta inte mindre än 5 ggr. i Uppenbarelseboken. Detta handlar även antagligen om ett resultat av alla stoftpartiklar från jordbävningarna.

Himlens stjärnor föll ner på jorden” handlar knappast om ”himlakroppar”, utan om meteroiter, som i stora mängder faller mot jorden vid de stora Jordbävningar, som här äger rum.

HIMLEN FÖRSVANN

6: 14 – 17 Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sina platser. Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor, och de sade till bergen och klipporna:

Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede! Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?”

himlen försvann” Kan inte betyda att den upphörde att existera, utan handlar om att här nu sker en väldig omvandling. Samma gäller när det gäller ”alla berg och öar flyttades från sina platser”

Inte förintades heller dessa öar och berg utan enbart "alla berg och öar flyttades från sina platser" De blir senare föremål för en senare jordbävning i i Upp. 16: 18 – 20:

"Och det kom blixtar och dån och åska och en så stor jordbävning att något liknande aldrig har hänt så länge människan har funnits på jorden, så stor och väldig var jordbävningen...

Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin. Alla öar flydde, och bergen fanns inte mer."

Detta vill peka på vilken naturkraft som här är i rörelse på grund av mänsklighetens fall från att vara ”rådande”, till att vara ”skövlande” och utsugande av jordens resurser. Men här är det ytterligare krafter i rörelse som inte är orsakade av människan:

"Och det kom blixtar och dån och åska och en så stor jordbävning att något liknande aldrig har hänt så länge människan har funnits på jorden, så stor och väldig var jordbävningen"

Dels så slår naturens krafter tillbaka mot mänskligheten som grymt vanställt jorden med all miljöförstöring.

Istället för att som kristna/troende, ta ansvar för sin kallelse, så dundrar man vidare i väldiga flyktegenskaper, med att i sina egna ögon skapade, engagemang med evangelisation och mission och missar så, att framföra Guds fulla rådslut”, som även omfattar Guds budskap till de troende via Johannes i Uppenbarelseboken!!!

Men det krävs mer för att jorden slutligen raglar som en drucken”. Det sker genom "Sigill/insegel som bryts, Domsbasuner och Vredesskålar".

Istället för att omvända sig till gemenskap med Kristus så försöker här nu alla gömma sig och inte ta något som helst personligt ansvar:

Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor”

de sade till bergen och klipporna: ”Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede!”

De visste innerst inne, att det var Jesus, som satt på tronen och att de inte alls behövde drabbas av Lammets vrede”, utan att de av nåd för Kristi skull, skulle kunna få tillräkna sig:

Kristi rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus” ( Rom. Kap. 3 – 8 ). Men de var inte beredda till att under alla omständigheter följa Jesus och önskade så istället: göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede!”

Här är det många som menar sig vara på Kristus troende, som kommer att komma till korta och egentligen, tillhör de som mitt under en egen tidigare självrättfärdig agenda av evangelisation/mission nu säger: göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede!”

De inser nu att de kommer att få höra Jesu ord: "Jag känner er inte".

VREDENS STORA DAG

Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?”

Deras” syftar på den sammansatta enheten av Fadern ( på tronen ), Sonen (framför tronen ), Anden (Guds sju andar med Guds sjutal som talar om fullheten av den Helige Ande )

vredes stora dag har kommit” i och med att det sjätte inseglet bryts och fortsätter sen med de sju domsbasunerna, så med de sju vredesskålarna och kulminerar i slaget vid Harmageddon där slutstriden mot satan och denna världens ondska utspelas.

vem kan då bestå?” Ingen kan bestå som inte har tvagit sin kläder i Lammets blod”, blivit av nåd för Kristi skull tillräknade Kristi rättfärdighet och fått sina synder förlåtna, där man inte tillräknas sina synder” på grund av Jesu syndfria rättfärdighet och RENA offret av Kristi persons ( Gud och människa försonade/förenade ) kropp och blod på korset

Läs Mal. 3: 2; 4: 1 – 2:

Men vem kan uthärda den dag då han kommer, och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Ty han är som en guldsmeds eld och som en tvättares såpa...

Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger Herren Sebaot, den skall lämna kvar varken rot eller kvist.

Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås."

Må Jesus hjälpa oss på Kristus troende att hålla fast vid Lammets blod och vittnesbördets ord” igenom vedermödan så att vi därefter kan "komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås."

TYST I HIMLEN

Det sjunde inseglet bryts i Upp. Kap. 8 vers 1:

När Lammet bröt det sjunde sigillet, blev det tyst i himlen i omkring en halvtimme.”

Vanligtvis är himlen ingen tyst plats. Bl.a. ropar seraferna dag och natt i en vördnad till den sammansatta enheten av Fader, Son och Ande med ett trefaldigt "Helig Helig, Helig, är Herren Sebaot” ( Jes. 6: 2 )

Men här uppstår nu en andlös tystnad inför vad som står framför nu senare i vedermödan med de sju domsbasunerna.

En summering av de sju sigill, som vi nu spanat på, som Lammet öppnat i Upp. Kap. 6:

1. Ryttaren med bågen på den första vita hästen antikrist framträder först som en fredsapostel och tillskansar sig makten genom list och manipulation. Han ingår ett fredsförbund med Israel för 7 år. Han konsoliderar alltmer sin makt under de 3 1/2 åren.

Han är under denna period beroende av religiösa ( skökan ) och ekonomiska realiteter ( Babylon ) Både skökans och Babylons öde finns beskrivet i Upp. Kap. 17 – 18. Något som vi återkommer till

Antikrist utökar sitt välde och ska uppsluka hela jorden och förtrampa och krossa dem” Dan. 7: 23 - 26; Upp. 13: 7 – 8:

Det fjärde djuret (antikrist) betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det ska sluka hela jorden och trampa ner och krossa den. (antikrist under sin storhetstid).

"De tio hornen betyder att tio kungar ska uppstå i det riket, och efter dem ska en annan uppstå som är olik de förra och som ska slå ner tre kungar. (Uppbyggnaden av antikrists rike).

Han ska tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. (Vedermödan).

Men dom ska hållas, och hans välde ska tas ifrån honom och han ska fördärvas och förgöras för alltid. Men riket, väldet och makten över alla riken under himlen ska ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden ska tjäna och lyda det.” (Jesu tillkommelse och upprättandet av Tusenårsriket)...

Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat. (Vedermödan).

Antikrist och antikrists rikes uppbyggnad kommer att ske med avstamp från det gamla romarikets gränser av ett förenat Europa.

Under sin första tid så går antikrist i förbund med Israel. Men antikrist bryter förbundet med Israel, intar Jerusalem och sätter där på Templets tron där han föreger sig vara Gud Dan: 9: 27; Matt. 24: 15; 2 Tess. 2: 4:

"Han ska stadfästa ett förbund med de många (bl.a Israel) under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer (bryter förbundet med Israel)...

När ni ser ’förödelsens styggelse, (antikrist) som profeten Daniel talar om, stå på helig plats (Templet)..då måste de som är i Judeen fly upp i bergen...

då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. (Kan alltså inte jämföras med Jerusalems förstöring år 70 utan detta har vi framför) Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas/avbrytas...

Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud."

Judarna accepterar inte någon annan Gud än Jahve. Det leder till den största Jude förföljelse som någonsin tidigare skådats och som slutar med att endast en kvarleva” av det Judiska folket finns kvar.

Och vi hamnar så inne i det tumult av krig och allsköns elände i dess spår som vi just sett parera revy. OCH SOM DET FINNS ALL ANLEDNING ATT DE TROENDE SOM DETTA GUDS BUDSKAP ÄR RIKTAT TILL VIA JOHANNES, TAR DET PÅ STÖRSTA ALLVAR!!

Forts. summering av sju sigill

2. Ryttaren med svärdet på den röda hästen varnar för de världsvida krigen som antikrist startar och som kommer att pågå under hela Vedermödan.

3. Ryttaren på den svarta hästen visar på vad som händer i spåren av dessa krig, hungersnöd och naturkatastrofer som kommer att pågå under hela Vedermödan.

4. Den blekgula hästen ”döden och dödsriket” fortsätter att skörda med massdöd av människor. De sex första sigillen för med sig krig, hungersnöd, plågor och orsaker död för en 1/4 av jordens befolkning. Med andra ord cirka 1,7 miljarder människor kommer att dö vid de första sex sigillen.

När änglarna blåser i de 7 basunena så utlöser det automatisk nya straffdomar mot jorden. När de 7 basuner är klara med sina plågor så har en 1/3 av de människor som överlevde de första sex sigillen dött.

5. Samlandet av ”Martyrerna under altaret” kommer att vara färdigt först vid vedermödans slut, där de först efter domsbasunerna” och ”vredesskålarna” helt kan ”räknas in”.

6. Jordbävning och naturkatastrofer följer i spåren dels av att människan med miljöförstöring utarmat jorden så att den ”raglar som en drucken” och naturen slår tillbaka med naturkatastrofer.

Men även dels i spåren av krig med kanske även kärnvapen som sätter hela ”jorden i gungning”. Joel 2: 31: "jag ska göra tecken på himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare."

Jämsides med detta så är jag inne på att ”straffdomarna” inte bara handlar om ”Lammets vrede”, och antikrists härjningar, utan även om att människorna och mänskligheten och det speciellt under vedermödan och antikrists härjningar, drar straffet över sig själva. "Efter sådd följer skörd".

7. Tystnaden i himlen, är, som att ”nu laddar vi om”, med Guds hälsning till de troende via Johannes och att allt som här skett och allt som ”ska ske härefter”, ingår i allt Guds rådslut, SOM VI SOM TROENDE ÄR KALLADE ATT FÖRMEDLA!!

SKEENDEN JÄMSIDES MED DOMSAKTERNA

Innan vi tittar på Domsbasunerna vill jag titta på något som synes vara ett slags skeende som sker jämsides med domsakterna i Upp. Kap. 14:

Det här är alltså inget som ännu skett, utan är något som Johannes får insyn i vad som kommer att hända under vedermödan och som Gud vill göra de troende informerade om. Först en liten översikt av vad som här sker i denna ”parentes”:

1. De 144.000 – ”Gossebarnet” – förstlingssköreden från Israels barns 12 stammar, samlade i ”det himmelska Sion”.

2. Tre Predikande änglar: a) Ett evigt evangelium b) Babylons fall annonseras c) Domen över odjurstillbedjarna.

3. De välsignade döda

4. Kristus skördens Herre skördetiden på jorden – vininbärgningen

144. 000 SOM EN FÖRSTLINGSFRUKT ÅT GUD OCH LAMMET

Upp. Kap 14: 1: Och jag såg, och se: Lammet stod på Sions berg, och med honom etthundrafyrtiofyra tusen som hade hans namn och hans Fars namn skrivet på sina pannor.”

Lammet” pekar som alltid på Jesus Kristus som Frälsaren. Guds oskyldiga Lamm som offrades på korset där Hans blod utgjöts till försoning för mänsklighetens synder

Sions berg” Det finns uppenbarligen ett himmelskt Jerusalem och ett Sions berg, som det även finns ett jordiskt Jerusalem och Sions berg Rom: 11: 26; Hebr. 12: 22:

"Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob... ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental."

Att vi här har att göra med det Himmelska Sion blir uppenbart i vers 3 där det står att de 144.000 sjöng inför tronen. Från det himmelska Sion ska förlossaren, Konungarnas konung komma, som ska skaffa bort all ogudaktighet från Jakob (Israel) Jes. 59: 20; Ps.14: 7; Rom. 11: 26 - 27:

"Återlösaren ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder omfrån sitt uppror, säger Herren. Detta är mitt förbund med dem, säger Herren: Min Ande som är över dig och mina ord som jag har lagt i din mun ska inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun, från nu och till evig tid, säger Herren...

att det från Sion kom frälsning för Israel! När Herren gör slut på sitt folks fångenskap, då ska Jakob jubla och Israel glädjas...Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob. Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder."

med honom etthundrafyrtiofyra tusen” 12.000 Israeliter från vardera 12 stammar ger 144.000 som en ”förstlingsfrukt åt Gud" 14: 4: "De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet."

De har under Vedermödan kommit till tro på Jesus via de två vittnenas predikan” tillsammans med de troende ”som övervann honom genom Lammets blod och sitt vittnesbörds ord”.

Gossebarnet” denna förstlingsfrukt” av de till på Jesus troende Judar, försökte ”satan/antikrist uppsluka”. Men gick bet när de ”evakuerades på ett mirakulöst sätt. Och nu är de här vid det Himmelska Sion.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/06/30/spaning-pa-upp-kap-12/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/08/10/spaning-pa-upp-kap-11-12/

De hade hans namn och hans Fars namn skrivet på sina pannor.” De vägrade att ta på sig antikrists märke och är nu här vid tron på Jesus, beseglade med Guds sigill Gudsäganderätts stämpel: Ef. 1: 13 – 14:

I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris.”

Dessa nu inför tronen har utöver den troendes sedvanliga Andens inneboende, ännu ett speciellt kännetecken så att det ska framgå bortom allt rimligt tvivel att de tillhör Gud. De hade också hans namn och hans Fars namn skrivet på sina pannor.”

BRUSET AV VÄLDIGA VATTEN

Upp. Kap. 14: 2 – 3: Och jag hörde en röst från himlen, som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska. Rösten jag hörde var som när harpspelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och de äldste, och ingen kunde lära sig den sången utom dessa etthundrafyrtiofyra tusen som är friköpta från jorden.

Vad de 144.000 nu här framför som en ”enig röst” från himlen, framförs med sådan auktoritet, övertygelse och kraft som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska.” Men det framförs samtidigt med en väldig harmoni och mjukhet som när harpspelare spelar på sina harpor.”

De sjöng en ny sång” Här är det frågan om en både hyllningskör till Gud, men även av en unik ”vittensbördssång” till den mirakulösa räddning som de genomgått och som är alldeles unik och något som inga andra har eller kommer att genomgå.

På en mycket kort tid har de blivit övertygade om att Jesus är deras verklige Messias och på ett omvälvande sätt, kommit till tro på korsets och försoningens evangelium.

Som en följd av deras tro så blev de dels förföljda av ortodoxa judar, såväl som av antikrist, som ville stoppa ”uppsluka” dem i deras ”linda”, som ”Gossebarnet”, förstlingsskörden av de på Jesus troende.

Men innan antikrist hinner med att döda dessa Judar, så räddas de mirakulöst och står nu här inför tronen och sjunger en ny sång”. Deras ”resa” med sina upplevelser var så helt utanför allt vad andra någonsin kommer att uppleva. Därför är det heller ingen annan som kunde lära sig den sången utom dessa etthundrafyrtiofyra tusen”

som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet.” De är alla Israeliter som blir räddade under de första 31/2 åren av vedermödan som en förstlingsskörd åt Gud från det nationella Israel.

OBS! (Här ingår inte dagens falska Messias – troende, bedragna av en avfallen falsk kristenhet och vilseförande ”Messias – väckelser”, om att de troende ska påskynda Kristi ankomst genom att efterleva Judiska riter, högtider och tideräkning!! Vilset så det bara knakar om det!! Detta hur man idag skapar falska Messias – troende!)

I slutskedet av vedermödans tid, dess sista 31/2 år efter att antikrist blivit satan inkarnerad, så kommer den ”kvarleva”, ”som flydde ut i öknen” och där på ett mirakulöst sätt beskyddades.

Beskyddades fram till att så när Jesus vid sitt enda ankommande och när Han sätter sina fötter på Olivberget, Moria berg, som då rämnar mitt itu, så faller då täckelset och de ser vem ”de har stungit och upphängt på trä” och så blir de ”frälsta på en dag”.

I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria.” Här handlar det inte om att dessa skulle vara några slags supertroende, som aldrig ljugit och att de skulle ha levt ett fläckfritt liv, eftersom Bibeln är klar med att alla har syndat och står med skuld inför Gud”(Rom.3: 10) !

Att de kunde stå inför tronen som ”rättfärdiga och utan lögn”, beror på att de tagit emot nåden och syndernas förlåtelse och för Kristi skull, tillräknades av nåd, Kristi rättfärdighet.

Endast I KRISTUS sin ställföreträdare är människan ostrafflig inför Gud! Han har i sin ställföreträdande kroppsliga död, tagit bort straffet, när Han där på korset frambar sitt blod till försoning för världens synder, så att det därför inte finns något straff eller någon fördömelse för dem som är i Kristus Jesus och lever i Hans nåd. Joh. 5: 24; Rom. 8: 1 - 4:

"Jag säger er sanningen: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet...

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den köttsliga naturen,

det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden."

DOMSBASUNERNA

Så står vi inför Domsbasunerna. De synes komma både från onda andar, och ske genom det 4: e världsriket med den falske världsfrälsaren – antikrist som diktator och världshärskare:

I Sak. 6: 5 talas om himlens 4 vindar” som drar över hela jorden. Det är himlens fyra vindar som drar ut inför hela jordens Herre." Det synes vara onda andliga krafter som Gud tillåter att dra fram för att utföra domshandlingar. Detta i ett försök att få människor att inse vad de har att göra med när de följer antikrist och satan.

I Dan. 7: 2 – 3 så berättar han om en syn: jag hade en syn om natten och såg i den hur himmelens 4 vindar stormade fram mot folkhavet och fyra djur steg upp ur folkhavet.”

Sedan berättar han om att dessa 4 djur stod för 4 världsriken: Babel, Medien – Persien, Grekland, Romarriket, fram till ändens tid, då Jesus upprättar Tusen – årsriket.

Dessa 4 vindar med åtföljande världsriken, är under den ondes våld och makt och som slutligen kulminerar i det fjärde världsriket – ett återupprättat rike under gränserna för det Gamla Romariket gränser, ett större ”enat Europa” än nuvarande EU!! Som till slut kulminerar i det 4:de världsriket med den falske världsfrälsaren – antikrist som diktator och världshärskare.

Denne falske världsfrälsare, som den avfallna kristenheten och med hjälp av ”den falske profeten”, som samlar all falsk religionsutövning, in under samma tak (skökan ), menar att ”nu är Kristus här”!! Var alla på Er vakt och låt Er inte luras av detta falska plagiat!!

ÄNGLAR INBEGRIPNA I DOMSAKTERNA

Här verkar det också vara så att änglar är inbegripna i dessa domsakter:

7: 2 Och jag såg en annan ängel som kom upp från öster med den levande Gudens sigill . Han ropade med stark röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet”.

I Kap. 8: 2 – 6 så sker nu en förberedelse för de sju domsbasunerna Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och de fick sju basuner... Och ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner det på jorden, och det blev åska, dån och blixtar och jorden skakade. Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem.”

Guds sjutal indikerar att det är Gud själv, som i sitt rådslut tillåter de sju änglarna att verkställa de sju domsbasunerna.

Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem.”

Att de gjorde sig redo, indikerar ett helt nytt skede av utvecklingen av vedermödan och ”domsbasunerna” som här nu börjar. De verkar ske i var sin ordning.

Domsbasunerna är skilda domsakter från såväl ”Sigillen” och ”Vredesskålarna”. Men det är möjligt att ”spaningarna på sigillen” löper parallellt med de sju domsbasunerna och de sju Vredesskålarna genom hela Vedermödans sjuårs period.

DEN FÖRSTA DOMSBASUNEN

Upp. Kap. 8: 7: Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom hagel och eld, blandat med blod, och kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brann upp, och en tredjedel av träden brann upp, och allt grönt gräs brann upp.”

Det framgår inte om det är en direkt dom från Gud som åstadkommer detta eller om det beskriver något av de katastrofer, som människan själv drar över sig via miljöförstöring, där naturen slår tillbaka och kanske kan vad som här beskrivs kunna bero på atomkrig. Joel 2: 31: "jag ska göra tecken på himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare."

Men Domsbasunerna är ändå så mycket mer!

Då kom hagel och eld, blandat med blod” Häftiga åskregn kan ge både eld och hagel, liksom atombomsexplosioner gör det. Blandat med blod” visar på att det inte bara var växtligheten som skadades av dessa katastrofer, utan även att människor och djur här omkom.

En tredjedel av jorden brann upp, och en tredjedel av träden brann upp, och allt grönt gräs brann upp.” 1/3 av jordens yta skövlades av denna katastrof, där även 1/3 av träden brann upp.

Vilket innebär en stor ökning av koldioxid och ännu mer miljöförstöring med ytterligare katastrofer i släptåg. Liksom att det blir stora problem med syresättningen av luften och att allt gräs brann upp innebär karga, torra, obeboeliga områden, där inget jordbruks och boskapsskötsel kan idkas.

Detta är ju även något som Joel profeterar om i Kap. 2: 30 – 31:

Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: BLOD, ELD OCH RÖKPELARE. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda.”

Här talas om blod eld och rökpelare likt svampmoln som bildas vid atomexplosioner Och även Hes. 38: 20 – 22 beskriver ett liknande ”atomkrig”:

Då skall de bäva för mig, fiskarna i havet, fåglarna under himlen, djuren på marken och alla kräldjur som rör sig på jorden, och alla människor på jordens yta. Bergen skall slås ner, klipporna störta omkull och alla murar falla till jorden.

Jag skall kalla på svärdet mot honom på alla mina berg, säger Herren, Herren . Den enes svärd skall vara vänt mot den andres. Jag skall gå till doms med honom med pest och blod. Slagregn och hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna över honom och hans härar och över de många folk som följer honom.”

Ett sådant atomkrig skulle då även kunna utgöra omfattningen av att de 4 första domsbasunerna, som ska ske, även berör förstörelsen i havet, sjöarna och floderna, såväl som med luften och åtföljande sol och månförmörkelse. Även det i samklang med Joels profetia: Solen skall vändas i mörker och månen i blod”.

DEN ANDRA DOMSBASUNEN

Upp. Kap. 8: 8 – 9 Den andra ängeln blåste i sin basun. Då var det som om ett stort brinnande berg kastades i havet. En tredjedel av havet förvandlades till blod, och en tredjedel av allt liv i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg gick under.”

Även detta skulle kunna handla om atombomber som släpps i havet, och som med radioaktiv strålning dödar 1/3 av allt liv i haven. Det ledder till en katastrof för ”fiskerinäringen” och därför går även 1/3 av fartygen under – förlorar sin funktion inom den näringen. Allt pekar här mer på en plötslig katastrof med anledning av atomkrig, än på en långsam miljöförstöring som orsak.

Och detta är Domsbasuner som verställs av onda makter med Guds tillåtelse och på Guds order till änglar med denna uppgift. Något som omfattar så mycket mer än att det kan förklaras med miljöförstöring och atomkrig i antikrists spår.

DEN TREDJE DOMSBASUNEN

Upp. Kap. 8: 10 – 11: Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla, och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattnen förvandlades till malört , och många människor dog av vattnet som hade blivit bittert.”

Intressant här är att Tjernobyl ( där atomreaktorn kapsejsade med atomnedfall över stora delar av jordens yta ) betyder just ”Malört”. Vilken ödes ironi , att ett kärnreaktorhaveri, skulle kunna kopplas till ett uttryck i Upp. Kap. 8 där följderna av ett atomkrig skulle kunna vara resultatet.

Ett atomkrig skulle ha negativa effekter på vattenförsörjningen och förgifta dammarna med dricksvatten av radioaktivt nedfall. stjärnan från himlen, brinnande som en fackla” som förstör 1/3 av vattenkällorna torde handla om konsekvenserna av de krig och då atomkrig, som rasar vidare under den falske världsfrälsarens – antikrists härjningar.

Detta då när Gud tillåter människorna att få se, vad det innebär, om människor inte väljer att låta sig försonas med Gud”, utan går förlorade, därför att man inte gav kärleken till sanningen (Jesus) rum i sina hjärtan” och så får man då den ”regent”, som man valt till att regera jorden i Guds ställe för 7 år.

Jesus säger i Matt. 24: 22 att skulle inte Gud då ingripa efter dessa 7 år, så skulle ingen av de som hör Honom till – de troende – kunna bli räddade. Tack käre Herre Jesus för att Du kommer att gripa in!

Men snälla alla ”härlighetspredikanter med sömn och lyckopiller och blå dunster”, sluta att predika det som kliar människor i öronen” om ”väckelse, skörd och Kristi snara ankomst, med ett osynligt uppryckande av de troende innan vedermödan och antikrists ankomst”.

Detta synes man göra för att ”mätta sin egen buk” och bli populära så att man även kan ”mätta sin egen plånbok”. Sluta med denna förförelse för Guds skull och förbered istället människor för, vad vi som troende enligt Guds hälsning via Johannes i Upp. har framför oss!!! Så att vi som troende DÄR kan fullfölja vår uppgift under Vedermödan.

Men som sagt Domsbasunerna handlar om mer än ett resultat av miljöförstöring och atomkrig i antikrists spår.

Detta är Domsbasuner som verställs av onda makter med Guds tillåtelse och på Guds order till änglar

DEN FJÄRDE DOMSBASUNEN

Upp. Kap. 8: 12: Den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att en tredjedel av dem förmörkades och dagen förlorade en tredjedel av sitt ljus, och natten likaså.”

Detta stämmer igen väl med Joel Kap. 2: 30 – 31:

Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda.”

Det stämmer också väl med konsekvenserna av atomkrig, med stoft upp i de övre luftlagren som sprids runt jorden och hindrar solens strålar så att en tredjedel av dem förmörkades och dagen förlorade en tredjedel av sitt ljus, och natten likaså.”

TRE VE ÖVER MÄNSKLIGHETEN

Här inträder nu igen en slags paus/parantes/andhämtningspaus inför den femte domsbasunen, där en örn här nu ropar tre ve över mänskligheten:

Upp. Kap. 8: 13:: Och jag såg, och jag hörde en örn som flög uppe på himlen och ropade med stark röst: ‘Ve, ve, ve över jordens invånare för de basunstötar som är kvar, när de tre andra änglarna blåser i sina basuner’!”

Örnen, fåglarnas konung, talar om vad som nu ska ske. "Med stark röst" talar som alltid om att det är ett viktigt budskap till de troende från Gud via Johannes.

Veropen” förbereder vad som nu ska kungöras och förmedlas i domsbasunerna 5 – 7:

1. Hemsökelse av demoner från avgrunden i 5 mån Upp. 9: 1 – 6:

"Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden, och den fick nyckeln till avgrund-ens brunn. Den öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen.

Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och de fick samma makt som skorpionerna på jorden. De blev tillsagda att inte skada markens gräs eller någon grönska eller något träd, utan bara de människor som inte hade Guds sigill på pannan.

De fick inte rätt att döda dem, men de fick plåga dem i fem månader, och smärtan från dem var som smärtan när en skorpion sticker en människa. I de dagarna ska människorna söka döden men inte finna den, de ska längta efter att dö men döden ska fly ifrån dem."

2. Hemsökelse av demoner från avgrunden för att förgöra 1/3 av mänskligheten Upp. 9: 13 – 21:

"Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud, och den sade till den sjätte ängeln som hade basunen: 'Släpp lös de fyra änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat.'

Och de fyra änglarna som hade hållits redo för den timmen och den dagen och den månaden och det året släpptes lösa för att döda en tredjedel av människorna. Antalet ryttare i dessa ryttarhärar var tjugo tusen gånger tio tusen. Jag hörde deras antal.

Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn: ryttarna hade eldröda, mörkblå och svavelgula bröstpansar, och hästarna hade huvuden som lejon, och ur deras munnar kom eld och rök och svavel.

Av dessa tre plågor dödades en tredjedel av människorna, av elden och röken och svavlet som kom ur deras munnar. Hästarnas makt ligger i deras mun och deras svansar, för deras svansar liknar ormar och har huvuden, och med dessa gör de skada.

Resten av människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk. De slutade inte att tillbe onda andar och avgudabilder av guld, silver, brons, sten och trä som varken kan se eller höra eller gå, och de ångrade inte sina mord och sin ockultism, sin sexuella omoral och sina stölder."

3. Nedkastandet av satan till jorden där han förstör och förgör under 31/2 år Upp. 13: 1 - 8:

"Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon.

Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet. Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts.

Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det?"

Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen.

Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat."

DEN FEMTE DOMSBASUNEN SOM SAMMANFALLER MED DET FÖRSTA VEROPET

Upp. Kap. 9: 1 – 2: Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden, och den fick nyckeln till avgrundens brunn. Den öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen.”

Stjärnan” åsyftar en person som kan hantera en nyckel - den fick nyckeln till avgrundens brunn. Eftersom ”stjärnan” kom från himlen, så pekar det på en ängel.

Ingen fallen ängel i likhet med satan, lucifer eller andra fallna änglar, skulle kunna hantera nyckeln till ”avgrundens brunn”, utan att då hejdlöst släppa lös all där uppsamlade ondska. Här var det ändå något begänsat: "och rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen.”

Avgrundens brunn” är platsen för fallna änglar och demoner. Dödsriket har som vi tidigare spanat på flera avdelningar. Luk. 16: 23 - 31:

"Så dog den fattige, och han fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och blev begravd. I helvetet, där han plågades, lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom.

Då ropade han: Fader Abraham! Förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden.

Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, och Lasarus fick ut det onda. Nu får han tröst här, medan du får plåga.

Och dessutom är det satt en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och inte heller kommer någon därifrån över till oss.

Mannen sade: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till plågans plats. Men Abraham sade: De har Mose och profeterna. De ska lyssna till dem.

Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda."

Denna översättning har fel skrivit "helvetet" som egentligen i en helhet av Bibeln utgörs av "eldsjön". Jesus kallade det för Gehenna - det grekiska namnet på Hinnoms dal, som låg söder och sydväst om det forntida Jerusalem - för att illustrurera att man gick förlorad och kastades på soptippen.

Det finns alltså uttryck för dödsriket som är en bättre översättning än som här helvetet. Eldsjön som är det egentliga helvetet, som är den slutliga vistelseorten för den sataniska treenigheten: satan, vilddjuret antikrist, den falske profeten och alla som inte har sina namn i Livets bok. Alltså är icke på Jesus troende får sin eviga vistelseplats där.

På den platsen finns det ännu ingen placerad. Den platsen är "beredd för djävulen och hans fallna änglar som slutstation (idag är de verksamma från "ondskans andemakter i Himlarymderna - lufthimlen.

Där finns för dödsriket dels "Sheol" som antagligen uttrycker dödsriket före att Jesus efter den kroppsliga döden predikade i dödsriket. Antagligen uppstod därefter detta dessa två avdelningar i dödsriket som här i texten beskrevs.

Hades som är ett annat uttryck för dödsriket kommer från Grekisk mytologi som är en motsvarighet I Romersk mytologi: Orcus/Pluto som då här synes vara avdelningen för de på icke Kristus troende, som väntar på kroppens uppståndelse inför den ”stora vita tronen” efter Tusenårsriket.

Medan Abrahams närhet/sköte – är vistelseorten för alla de som dött i tron på Jesus såväl i GT som i NT och de nu levande troende på Jesus som kroppsligen dör och där väntar på den kroppsliga uppståndelsen när Jesus efter Vedermödan kommer tillbaka och upprättar Tusenårsriket.

Dessa får i mötet med Jesus i skyn, när Han kommer för att synligt sätta sina fötter på Oljeberget, ställas inför ”Kristi första domstol”, utan fördömelse men med lön och får ”uppståndelse/härlighetskroppar”, för att så regera med Kristus för Tusen år”.

Här har vi nu alltså att göra med en tredje avdelning i dödsriket som kallas ”avgrundens brunn”, som tycks vara platsen för fallna änglar och demoner fram till "eldsjön" - helvetet.

Gud förmedlar här genom sin ängel, som förmedlar och verkställer femte domsbasunen, enligt Guds rådslut: "den fick nyckeln till avgrundens brunn. Den öppnade avgrundens brunn"

Denne tillåter nu att dessa sataniska makter kommer lös, för att människan ska bli varse, vem som man kommer i händerna på, om man inte omvänder sig och låter sig försonas med Gud” sin skapare.

rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn"

Jesus talar om helvetets eld, det brinnande gehenna och den eviga elden bl.a. i Matt. 18: 8 – 9: Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig!

Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna kvar och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att ha båda ögonen kvar och kastas i det brinnande Gehenna.”

och solen och luften förmörkades av röken från brunnen.”

Upp. har alltså 3 uppgifter om att solen förmörkades: Upp. 6: 12; 8: 12; 9: 2: "Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod...

Den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att en tredjedel av dem förmörkades och dagen förlorade en tredjedel av sitt ljus, och natten likaså...

Den öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen."

Här i femte och sjätte domsbasunerna framträder så märkliga katastrofala fenomen och framträdandet av varelser som knappast kan förklaras eller ske på ”naturlig väg”. eller med att Johannes ser något som han utifrån sin begreppsvärld försöker beskriva. Se nästa Kapitel om Gräshoppor med gadd skulle kunna vara bombplan och ”hästar rustade till strid”, kunde handla om stridsvagnar.

Men ett sådant resonemang håller inte! Här får vi nog inse, att vi här har med något mycket mer än bara följder av miljöförstöring eller ett ”atomkrig”, att göra. Något som har att göra med, att nu hålls inte ondskans andemakter tillbaka, utan släpps lös på ett aldrig hitintills skådat sätt.

FORTS DEN FEMTE DOMSBASUNEN UNDER DET FÖRSTA VEROPET

UPP. KAP. 9: 3 – 11: Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och de fick samma makt som skorpionerna på jorden. De blev tillsagda att inte skada markens gräs eller någon grönska eller något träd, utan bara de människor som inte hade Guds sigill på pannan.

De fick inte rätt att döda dem, men de fick plåga dem i fem månader, och smärtan från dem var som smärtan när en skorpion sticker en människa. I de dagarna ska människorna söka döden men inte finna den, de ska längta efter att dö men döden ska fly ifrån dem.

Gräshopporna såg ut som hästar rustade till strid. På sina huvuden hade de något som liknade kronor av guld, och deras ansikten var som människors ansikten.

De hade hår som kvinnor, tänder som lejon och bröstpansar som av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar som stormar fram till strid.

De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna i fem månader. 11 Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon.

Begrunda denna summering: gräshoppor ut över jorden, och de fick samma makt som skorpionerna på jorden; Gräshopporna såg ut som hästar rustade till strid. På sina huvuden hade de något som liknade kronor av guld, och deras ansikten var som människors ansikten.

De hade hår som kvinnor, tänder som lejon och bröstpansar som av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar som stormar fram till strid. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna i fem månader."

Detta handlar inte om några vanliga gräshoppor och som dessutom är konstruerade som skorpioner med stingande gift. De ser dessutom ut som hästar, men med människoansikten med långt hår, vassa tänder och en slags hud som av pansar och försedda med väldiga vingar och uppträdde över hela jorden i sådana svärmar så att solen förmörkades.

Här släpps nu verkligen ondskans andemakter lösa på ett fruktansvärt skrämmande sätt. Där deras verksamhet idag, som vi kan uppleva som nog så otäcka, ändå bara synes vara ”en ljum fläkt” av den orkan av ondska och plåga som här ska dra fram.

SKADA BARA DE MÄNNISKOR SOM INTE HADE GUDS SIGILL

De hade en speciell uppgift: att skada bara de människor som inte hade Guds sigill på pannan.”

De som hör Gud till, beseglade med Hans Ande, kommer inte här att drabbas på samma sätt, som de icke på Jesus – troende. Vad de icke – troende här råkar ut för sker för att de ska förstå att de bör vända sig till Jesus. Och då ska vi som troende vara där och predika för dem om Jesus.

Detta påminner om när ”straffdomarna” kom över Farao och egyptierna, för att försöka väcka och omvända dem till ”Israels Gud” och de i Israel som bestrukit dörrposterna med ”Lammets blod”, blev skonade.

Men vi vet att Farao enbart förhärdade sitt hjärta och som vi ska se i vers 20, så verkar samma sak ske här, med de människor som blev utsatta för dessa straffdomar, för att ges möjlighet till sinnesändring.

De fick inte rätt att döda dem, men de fick plåga dem i fem månader, och smärtan från dem var som smärtan när en skorpion sticker en människa. I de dagarna ska människorna söka döden men inte finna den, de ska längta efter att dö men döden ska fly ifrån dem.”

De skulle inte döda människorna, men de tilläts att plåga dem på ett outhärdligt sätt i ett försök att föra dem till sinnesändring och omvändelse. En smärta som är så outhärdlig, så att man önskar sig döden, men hellre så ville man gå i döden, än att vända sig till sin skapare och ta emot nåd, förlåtelse och ett evigt liv i Guds gemenskap.

Gud gör så att de inte kan fly undan, utan försöker i det längsta få dem till omvändelse. Men Han drar en gräns för detta lidande och det får inte fortgå mer än i fem månader.

Att detta inte handlar om vanliga gräshoppor, utan handlar om ondskans andemakter som ”får en speciell lekstuga” för en begränsad tid, förstår vi av:

Att de inte äter gräs som t.ex. gräshopporna i ”domsakten” gentemot Farao åt upp alla gröna ting ( 2 Mos. 3: 3 – 20 ).

Att de är inte förstörbara av eld eller rök eftersom de kommer ur elden och röken från avgrunden och att inte människan kunde rå på dem med några som helst förstörelsevapen.

Att dessa varelser var inlåsta i avgrunden på grund av synd och avfall. Alltså moraliska varelser ansvariga för sina handlingar, vilket inte då kan handla om vanliga gräshoppor.

AVGRUNDENS ÄNGEL

De hade en slags förmåga att lyda kommandon från ”avgrundens ängel, som var deras kung”:

11 Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon.”

Gräshoppsdemonerna” arbetar inte planlöst utan är underställda sin ledare, ”avgrundens ängel” Abaddon/Apollyon – fördärvaren.

Enligt 2 Petr. 2: 4; Judas vers 6 så blev de änglar som inte behöll sin furstehöghet, utan övergav sin boning och syndade, nedstörtade i avgrunden och förvarade där med eviga bojor i mörkrets hålor till den stora Dagens dom.

Av deras ledares namn fördärvaren kan man ana att om de tillåtits vara fria, så skulle de söka efter att fördärva Guds skapelse. Nu fick de för en begränsad tid frihet att ”leva ut sina böjelser”.

DEN SJÄTTE DOMSBASUNEN DET ANDRA VEROPET

UPP. KAP. 9: 12 – 21: ”Det första veropet är över. Se, efter det kommer två till.”

9: 13: Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud”

Det fanns fyra horn på det gyllene rökelsealtaret såväl som på kopparaltaret/brännoffersaltaret i det tabernakel som i GT åskådliggjorde ”Guds tabernakel i Himlen”.

Hornen betecknade styrka. Fyrtalet är skapelsens tal och står för de fyra väderstrecken och som i sin tur står för att Guds uppehållande kraft omfattar hela skapelsen.

9: 14: och den sade till den sjätte ängeln som hade basunen: ”Släpp lös de fyra änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

De fyra änglar som hålls bundna vid Eufrat, är fallna änglar, eftersom inga Guds änglar hålls fångna. De fallna änglarna, hålls fångna för att inte kunna skada jorden eller göra ont innan nu Gud tillåter det.

Men nu tillåter Gud det i ytterligare ett försök att förmå människor att inse vad som händer i spåren av den satan som besatt antikrist som man valt att följa.

Det handlar om ett försök att förmå människor att göra sinnesändring, bot, bättring och omvändelse. Söka sin skapare och få nåd, förlåtelse och ett evigt liv i Guds gemenskap för Kristi skull som köpt människan fri med sitt blod på korset.

Återigen ska vi som troende göra oss att beredda att ta Guds hälsning till oss via Johannes på allvar och finnas på plats under vedermödan, för att mitt i dessa domsakter predika Kristus!!

Då kan vi inte ”slumra i verklighetsflykt, sömn/lyckopiller” med önsketänkanden och falska fantasier, om att vi nu står inför ”väckelse, skörd och Kristi snara ankomst” med ett ”osynligt uppryckande” undan allt det elände som följer i antikrists spår.

Detta är något som Gud via Johannes vill få oss vakna upp över vad som ska ske härefter” och att vi där ska fullgöra vår uppgift!! Istället för att nu slå blå dunster i folk med ”ett härlighetspredikande”. Med osanning om något som vi inte alls står inför.

Vi står mitt i det avfall som ska möjliggöra den falske världsfrälsarens – antikrists inträde på arenan och då den vedermödans tid som Gud vill göra oss redo att möta.

Inte minst då tillsammans med det Judiska folkets ”Jakobs nöds” förföljelser under senare delen av vedermödan. Den vedermöda som sammanfaller med den vedermöda (”födslovåndorna”) som drabbar hela världen och såväl de troende ska igenom.

Detta dels för att troheten till Kristus ska prövas och inte falla för, att gå in i antikrists ekonomiska system och inte ta på sig hans märke för att få köpa och sälja. Inte falla för all påverkan av hans religion med tillbedjan av honom, detta under stark press från den ”falske profeten”.

Men också för att finnas för de lidande människor som ska igenom denna tid av 7 år med kring hungersnöd, pest, katastrofer och dessutom övernaturligt flöde av ondska och satans aktiviteter.

Och också för att stå vid Judarnas sida i deras förföljelse och predika Kristus för dem så att när Jesus ställer sina fötter på Oljeberget, så ”blir de frälsta på en dag” och kommer så in i sin kallelse och uppgift under Tusenårsriket. Tänk vilken viktig uppgift som Jesus ger de sina under Veddermödan inför Hans enda tillkommelse!

FYRA BUNDNA ÄNGLAR SLÄPPS LOSS VID FLODEN EUFRAT

Släpp lös de fyra änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Dessa vindar/fallna änglar/demoner har redan i de första domsbasunerna fått utlopp för sina perversa/sjuka/onda böjelser och även där fått god hjälp av människans miljöförstöring och de krig och den förstörelse som skedde i dess spår.

Det ökar så vid den femte domsbasunen med ytterligare demoner från avgrunden. Vid den sjätte domsbasunen, så släpps ytterligare ondska lös via ”fyra änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Eufrat omnämns i 1 Mos. 2: 14 och utgick från Edens lustgård tillsammans med tre andra floder. Eufrat har ett samband med dessa fallna änglaskaror. Det var här som satan hade sitt tillhåll när han frestade de första människorna till avfall.

Det är därför tänkbart att avgrundens brunn”, där de avfallna änglarna hålls bundna, har på ett symboliskt sätt, ett sataniskt samband med floden Eufrat – den stora floden av ondska som väller ut över världen, med sin ”upprinnelse i Eden efter människans fall”.

Eufrat beskrivs som den stora floden 1 Mos. 15: 18; 5 Mos. 1: 7; Jos. 1: 4: "På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sade: ”Åt dina efterkommande ska jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat...

Bryt nu upp och gå till amoreernas bergsbygd och till alla deras grannfolk på Hedmarken, i Bergsbygden, i Låglandet, i Negev och i kustlandet vid havet. Gå till kananeernas land och till Libanon ända till den stora floden, floden Eufrat. Se, jag har lagt landet framför er. Gå nu och inta det land som Herren med ed har lovat era fäder Abraham, Isak och Jakob att ge åt dem och deras efterkommande efter dem...

Från öknen till Libanon och ända till den stora floden Eufrat, över hela hetiternas land och till Stora havet västerut ska ert område sträcka sig."

Det är alltså stora områden som en dag "Löfteslandet" kommer att omfatta. Och här synes den stora floden Eufrat var en särdeles viktig gräns.

Eufrat utgjorde även gränsen för det Romerska imperiet i öster. Det anfölls gång på gång av ett kavelleri som kom från Eufrat – regionen.

Här nu i den sjätte domsbasunen finns en framställning av ondskans mest förödande angrepp någonsin, från ”samma område”, som där ondskan tidigare, har haft sitt ”brofäste” och sin utgångspunkt. Och vad var nu deras stora uppgift här? Det ser vi i så i versarna 15 – 19 i nästa Kapitel.

FORTS DEN SJÄTTE DOMSBASUNEN DET ANDRA VEROPET

Upp. Kap. 9: 15 – 19: Och de fyra änglarna som hade hållits redo för den timmen och den dagen och den månaden och det året släpptes lösa för att döda en tredjedel av människorna. Antalet ryttare i dessa ryttarhärar var tjugo tusen gånger tio tusen. Jag hörde deras antal.

Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn: ryttarna hade eldröda, mörkblå och svavelgula bröstpansar, och hästarna hade huvuden som lejon, och ur deras munnar kom eld och rök och svavel.

Av dessa tre plågor dödades en tredjedel av människorna, av elden och röken och svavlet som kom ur deras munnar. Hästarnas makt ligger i deras mun och deras svansar, för deras svansar liknar ormar och har huvuden, och med dessa gör de skada.”

Här eskalerar nu ondskans framfart, med en satans arsenal som inte ens går att räkna, när man inte väljer att ta till sig Guds erbjudande om nåd förlåtelse och evigt liv i Guds gemenskap för Kristi skull. Här blir nu två miljarder människor dödade av ”ondskans armeer”, som släpptes lösa.

Här får vi nu se de onda andemakternas verkligt fula, fördärvade utseende och den oerhörda skada som de kan åstadkomma när de släpps lösa:

hästarna hade huvuden som lejon, och ur deras munnar kom eld och rök och svavel. Av dessa tre plågor dödades en tredjedel av människorna, av elden och röken och svavlet som kom ur deras munnar. Hästarnas makt ligger i deras mun och deras svansar, för deras svansar liknar ormar och har huvuden, och med dessa gör de skada.”

Antalet på dessa demoner anges, vilket visar på att de är åtskilda individer, som står under de fyra fallna Eufrat – änglarnas ledarskap. Detta handlar alltså om demoner som faktiskt har dessa förfärliga makabra utseenden, som under ledning av dessa 4 fallna änglar vid ett visst utrymme av tid, släpps loss för att döda 1/3 av mänskligheten.

Nog finns det då all anledning för oss som troende, att finnas vi de sörjandes sida som förlorat sina anhöriga och peka på att de som fortfarande lever kan vända sig till Jesus Kristus och bli räddade inför evigheten!!

Även om nästa vers inte tyder på att det blir någon väckelse precis. Så får vi aldrig förtröttas att predika Kristus och varna människor för att hemfalla till avfall, avguderi och trolldom!!

INGEN OMVÄNDELSE

Upp. Kap. 9: 20 – 21: Resten av människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk. De slutade inte att tillbe onda andar och avgudabilder av guld, silver, brons, sten och trä som varken kan se eller höra eller gå, och de ångrade inte sina mord och sin ockultism, sin sexuella omoral och sina stölder.”

De omvände sig inte”. Det var alltså Guds avsikt med dessa straffdomar, att de skulle söka efter sin skapare och ta till sig budskapet om nåd, förlåtelse och evigt liv för Kristi skull.

Men de fortsatte, liksom man idag bl.a. gör inom Katolska Kyrkan, det främsta exemplet idag som kommer att dömas som en ”sköka”. Något som vi återkommer till. Men den som vill kan redan nu ta del av skökans dom här:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/07/05/spaning-pa-upp-kap-17/

KK dyrkar och tillber avgudabilder, genom att ”åkalla Maria och helgon om hjälp i förbön” (spiritism – onda andars spel), ”vörda” ikoner och reliker, som varandes bärare och förmedlare av andligt liv ( ockultism – avguderi ) De katolska prästerna har en ”sexuell omoral” med en ständigt pågående pedofili.

de ångrade inte sina mord”. När har katolska kyrkan på ett fullödigt sätt gjort upp med ”de heliga krig” och ”mördandet av oliktänkande kättare”, som man åstadkommit?

och sina stölder.” Hur mycket rikedom har inte KK tillskansat sig genom att bidraga till att ”utsuga de fattiga och ge till de rika” och gjort kyrkan rik bl.a genom oblathandel, där man skulle köpa sig förlåtelse.

de ångrade inte” Katolska Kyrkan torde vara det främsta exemplet på att ”de ångrade sig inte”. Men tätt följda är de av allsköns förförelser idag på den andliga arenan. Har någon hört t.ex. Ekman ångrat något av den förförelse som han spridit via trosförkunnelsen och nu sedermera även via katolicismen?

Listan kan nog göras hur lång som helst över hur avfallet och förförelsen idag som drar fram innefattar de ångrade inte” !!!

EN VÄLDIG ÄNGEL MELLAN HIMMEL OCH JORD

I Kap. 10 så inleds den tredje pausen/mellanakten/parentesen med EN VÄLDIG ÄNGEL MELLAN HIMMEL OCH JORD.

Denna tredje mellanakt är insatt mellan den sjätte domsbasunen som vi redan spanat på. Den sjunde domsbasunen återkommer vi alltså till först i Kap. 10: 7 och fortsättningsvis i Kap. 11.

Som en slags översikt av denna tredje mellanakt så kan den indelas i fem delar.

1. En väldig ängel mellan himmel och jord med den öppna bokrullen och här har vi även de sju åskvädren. Kap. 10: 1 - 4: "Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen, klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben som eldpelare,

och i handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden och ropade med stark röst som ett rytande lejon.

Och när han hade ropat, talade de sju åskorna med sina röster. När de sju åskorna hade talat skulle jag just skriva, men jag hörde en röst från himlen: 'Försegla det som de sju åskorna har sagt och skriv inte ner det'."

Vi återkommer så senare vid spaningen på Kap. 11 till fortsättningen på den mellanakt som inleds i Kap. 10.

2. Befallningen att mäta Guds tempel Kap. 11: 1: "Jag fick en mätstång som liknade en stav, och man sade: "Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne."

3. Jerusalem ska förtrampas av hedningarna Kap. 11: 2: "Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den är given åt hedningarna och de ska trampa den heliga staden under sina fötter i fyrtiotvå månader."

4. De två vittnena, deras verksamhet, död och uppståndelse Kap. 11: 3 – 12: "Och jag ska låta mina två vittnen profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg.

Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens Herre. Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet.

De har makt att stänga himlen så att inget regn faller under de dagar de profeterar, och de har makt att förvandla vattnen till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill.

Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd, ska vilddjuret som kommer upp ur avgrunden strida mot dem och besegra dem och döda dem. Deras lik ska bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten och där även deras Herre blev korsfäst.

Människor av olika folk och stammar och språk och länder ser deras döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra, eftersom de båda profeterna hade plågat dem som bor på jorden.

Men efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de stod upp på sina fötter igen, och de som såg dem blev skräckslagna. Och de hörde en stark röst från himlen som sade till dem: "Kom hit upp!" Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem." (Återkommer mer till detta senare).

5 Den stora jordbävningen Kap. 11: 13 – 14: "I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen, och resten greps av skräck och gav ära åt himlens Gud."

TIDEN ÄR UTE

Upp. Kap 10: 5 – 6: Och ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheters evighet och som har skapat himlen och det som finns i den och jorden och det som finns på den och havet och det som finns i det: ‘Tiden är ute’.”

I GT lyftes den högra handen mot himlen vid svärjandet av en ed, liksom betygande att Gud som ser allt, skulle se sanningen i det som svärjes Dan. 12: 7: "Jag lyssnade till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand mot himlen och svor vid honom som lever för evigt"

Här svär nu Gud vid sig själv för att verkligen visa hur viktigt och trovärdigt det är vad Han vill förmedla och att de troende som Han riktar budskapet till verkligen ska ta det på största allvar.

Tiden är ute.” kan även översättas som att det ska inte bli något mer uppskjutande, ingen mer fördröjning. Vilket pekar på samma sak av Jesu ord i Matt. 24 om att om inte tiden skulle förkortas”, alltså att Gud griper in när ”tiden är inne” och stoppar eländet OCH FULLBORDAR GUDS HEMLIGA RÅDSLUT, som vi nu här står inför, när den SJUNDE BASUNEN I NÄSTA FÖLJANDE VERSAR LJUDER.

DEN SJUNDE BASUNEN

Upp. Kap 10: 7 – 11: Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det evangelium han gett sina tjänare profeterna.”

Och rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och sade: 'Gå och ta den öppnade bokrullen ur handen på ängeln som står på havet och på jorden.'

Jag gick då bort till ängeln och bad honom ge mig den lilla bokrullen. Han svarade mig: ‘Ta den och ät upp den! Den ska svida i din mage men vara söt som honung i din mun.’

Jag tog bokrullen ur ängelns hand och åt upp den, och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade ätit den sved det i min mage. Och man sade till mig: ‘Du måste profetera på nytt om många folk och länder och språk och kungar’.”

AVSLUTANDET AV SATANS MAKT PÅ JORDEN

Här annonseras nu de sista etapperna av avslutandet av satans makt på jorden. I Guds rådslut är det redan fullbordat, men ska nu verkställas. I Guds rådslut, så förutsades satans undergång, redan efter människans fall, med ett löfte om att ”kvinnans säd” – Kristus – skulle söndertrampa ormens huvud”.

När den sjunde basunens ljud här ljuder, så börjar de händelser, som etappvis leder till satans slutliga besegrande och samtidigt för de troende fram emot den frihet, som Gud berett för dem som slutligen hör Honom till, på en Ny Himmel och en Ny Jord där rättfärdighet bor”, som Petrus i sitt brev uttrycker det.

Men här är nu de troende inbegripna i dessa skeenden och ska där ta sin kallelse och uppgift på allvar i detta skeende och inte ”rymma fältet” med ”härliga lyckopiller”, ”blå dunster och fantasier”, utifrån falska läror om ”väckelse, skörd, Kristna snara ankomst och ett uppryckande”.

Ett påstått uppryckande undan allt det som nu ligger framför de troende, av en ”gemensam ‘ Jakobs nöd’ ( Judarnas lidande och förföljelse ), som sammanfaller med vedermödan, som även de troende ska igenom!! Varför??

1.För att där bli testade på troheten till Kristus. Föregå med exemplet att inte gå in i antikrists ekonomiska och andliga system, vägra ta på sig hans märke, vägra tillbe honom. Bli martyrer för tron på den sanne Jesus.

2. Predika Kristus för alla utsatta människor. Finnas till för alla de som här lider ett oändligt, ofattbart lidande.

3. Finnas till på ett speciellt sätt för det Judiska folket under deras aldrig tillförne skådad förföljelse. Då är vår uppgift att peka på vem deras Messias egentligen är, så att när de ser Honom på Oljeberget, så blir deras ”kvarleva”, ”frälst på en dag” och de så kan komma in i sin kallelse och uppgift under Tusenårsriket.

ANTIKRIST OCH ANTIKRISTS VÄRLDSRIKE

Har redan skrivit en del om antikrist och antikrists världsrike. Men det finns så mycket kring detta så jag återkommer här mer grundligt i samband med det tredje veropet.

Kap. 11: 14: Det andra veropet är över. Se, det tredje kommer snart.”

Denna annonsering härrör sig från Upp. 9: 12 – 21 som vi sett på om: "Släpp lös de fyra änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat". Det nämns här för att introducera ett sista och tredje ve, då satan ska kastas ned till jorden, som inleds med den sjunde basunen. Det kan kopplas samman med Upp. kap. 13. som vi återkommer till.

Först till Upp. Kap 12: 8 där den nedkastade satan väntar på att få besätta sin son antikrist Och han stod på sanden vid havet.”

Efter att satan vid den sjunde basunens ljud kastades ner från lufthimlen till jorden, så står han nu här, liksom ”på lösan sand”, hur han nu ska gå vidare med att försöka bedra människan till att efterfölja honom, som en Gud i Guds ställe.

Satan står nu här och väntar på Odjuret från havet (folkhavet) – leopardodjuret” - antikrist, som Daniel profeterat om i Dan. 2: 1: 49; 7: 7 – 24 om antikrist och hans världsrike men även om det kommande Gudsriket:

Först Daniel om antikrists rikeI sitt andra regeringsår hade Nebukadnessar drömmar som gjorde honom orolig och sömnlös…Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten…Du, o konung, såg i din syn en stor staty framför dig…Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar.

Benen var av järn, och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem…Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden…

. Du är det gyllene huvudet. Men efter dig skall det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt, och därefter ett tredje rike av koppar, och det skall regera över hela jorden.

Det fjärde riket skall vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat, skall också detta krossa och förstöra.

Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord…

Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt…"

DET KOMMANDE GUDSRIKET - TUSENÅRSRIKET

Forts Daniel om nu det kommande Gudsriket: "Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk.

Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet.”

...I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras…

De fyra stora djuren betyder att fyra kungar skall uppstå på jorden. Men den Högstes heliga skall ta emot riket och behålla det för evig tid, ja, i evigheters evighet...

...Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom (antikrist) och han skall fördärvas och förgöras i grund. Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det.”

ETT FJÄRDE DJUR - ANTIKRIST - DET LILLA HORNET

Forts Daniel om antikrist: Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna.

Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn. Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt…

Men så griper Jesus in vid sin tillkommelse enligt Daniel:… Medan jag såg blev djuret dödat, och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. De övriga djuren miste också sin makt. Deras livstid var bestämd till tid och stund.

Daniel söker efter förklaring kring antikrist och dennes rike...Därefter ville jag ha en tillförlitlig förklaring till det fjärde djuret som var olikt alla de andra, det som var så förskräckligt och som hade tänder av järn och klor av koppar och som uppslukade och krossade och sedan trampade det som återstod under fötterna.

Likaså ville jag ha förklaring till de tio hornen på dess huvud och till det nya hornet som sköt upp senare och för vilket tre andra horn föll av och som hade ögon och en mun som talade skrytsamt och såg större ut än de övriga.

Det hornet hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem, till dess att den Gamle kom och domen föll till förmån för den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning.

Då svarade han: 'Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den.

De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar.

Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid'."

VILDDJURET SOM VAR OCH INTE ÄR MEN SOM SKA KOMMA

Ovanstående utdrag från Daniel är analogt med Upp.17: 8 – 14:

Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer, men det ska komma upp ur avgrunden och gå mot fördärvet. De av jordens invånare som inte har sina namn skrivna i livets bok sedan världens skapelse ska förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men ska komma.

Här krävs ett sinne med vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar. Fem har fallit, en är, och en har inte kommit än. Och när han kommer ska han bara bli kvar en kort tid. Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde men hör till de sju, och han går mot fördärvet. (Vid Jesu tillkommelse)

Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för en timme regera som kungar. De har ett och samma sinne och ger sin makt och myndighet åt vilddjuret. De ska strida mot Lammet, men Lammet ska besegra dem tillsammans med sina kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och kungarnas Kung.”

Satan ser fram emot att senare få besätta, inkarnera sig i denne person, som börjar sitt framträdande i Kap. 13.

Upp. Kap. 13: 1: Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden."

I Upp. beskrivs 4 odjur:

De första tre utgör det sataniska plagiatet av den sammansatta enheten av Fader Son och Ande - här har vi nu den sataniska treenigheten.

a) Från avgrunden - satan 11: 7, 17: 8: "ska vilddjuret som kommer upp ur avgrunden strida mot dem...Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer, men det ska komma upp ur avgrunden och gå mot fördärvet. De av jordens invånare som inte har sina namn skrivna i livets bok sedan världens skapelse ska förundras när de ser vilddjuret." (Detta har vi redan spanat på men återkommer mer till det senare).

b) Från havet – Leopardodjuret - antikrist 13: 1: "Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard." (som vi nu spanar på).

c) Från jorden – Lammodjuret - Den falske profeten 13: 11: "Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret." ( Lammodjuret - den falske profeten som vi här senare ska spana på).

d) Odjuret som skökan rider på – det scarlakansröda odjuret 17: 3: "Och jag såg en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fullt av hädiska namn och med sju huvuden och tio horn. 4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar." (Något som vi återkommer till)

DET FJÄRDE ODJURET - ANTIKRIST

Det hade tio horn” De tio hornen finns i Dan. 7: 7 ( se tillbaka på tidigare citerade texter av Dan.) som ett fjärde odjur och motsvaras av de tio tårna på Daniels bildstod (Dan. 2: 38 – 34).

De tio hornen (regenter/ledare) som bildar ett tiostatsförbund inom ett återupprättat Romarrike (inom dess dåvarande gränser, som är långt mer än vad EU är idag) som under antikrists ledning blir det sjunde världsriket (ett av de ”sju huvudena”).

sju huvuden” = Sju världsriken som med sina ledare förtryckt Israel och som även förföljt de på Kristus troende från det Romerska rikets världsrike och framåt.

Så ska ske ända fram till efter det åttonde världsriket, som en istället för Kristus – antikrist här i Kap. 13 beskrivs upprätta innan Kristus kommer tillbaka för att göra slut på detta plagiat och upprätta det sannan Gudsriket på jorden för Tusen år.

tio kronor på sina horn” De tio regenterna som utgör basen inom det gamla Romarriket, kommer att överlåta sin makt till denne falske världsfrälsare Upp. 17: 12 – 13:

"Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för en timme regera som kungar. De har ett och samma sinne och ger sin makt och myndighet åt vilddjuret."

Satan ger sin kraft oinskränkt till denne en annan, en istället för Kristus – antikrist, så att han helt kan ta över de ”tio hornens/regenternas” inflytande.

Satan har varit med och styrt de sex världsrikena, som alla förföljt Israel och efter det Romerska imperiet, även förföljt de på Kristus troende. Nu ger satan sin makt och tron åt antikrist – sin son, satans son, satan inkarnerad.

Detta för att forma det åttonde och sista världsriket, innan Kristus kommer tillbaka. Detta med tiostats förbundet inom det återupprättade Romerska imperiet, inom dess forna gränser, som bas för sin verksamhet.

hädiska namn på sina huvuden” Världsrikenas tidigare ledare, som faraonerna, Nebudkanessar, Belsassar, Alexander den store etc. fram till de Romerska kejsarna, tog sig titlar, som endast tillhör Gud och även gjort sig själva till gudar och krävt tillbedjan.

Den siste världsledaren för det åttonde världsriket, innan Jesus ska upprätta det sanna Gudsriket, är naturligtvis ännu ett strå vassare och ska som clou i sin falska karriär, sätta sig i det återuppbyggda templet i Jerusalem och förege sig vara Gud” (”förödelsens styggelse på helig plats”).

Sex världsriken som redan tidigare förtryckt Israel:

1. Egypten, 2. Assyrien, 3. Babylonien, 4. Medien – Persien, 5. Grekland, 6. Romarriket.

HELA JORDEN FÖRUNDRADE SIG ÖVER VILDDJURET OCH FÖLJDE DET

Vi spanar lite vidare på synen från Daniel som tidigare citerats, där ”Bildstodens nedre del av järn”, representerar det ursprungliga Romerska imperiet och där ”de båda benen”, VästRom, och ÖstRom, samt att dess fötter och tio tår av järn blandat med lera visar på ”tiohornsförbundet” i ändens tid.

Bildstodens fötter och tår krossas av en sten utifrån men inte genom människohänder”. Vilket syftar på hur den sanne Kristus efter satans alla plagiat på Gudsriket, kommer tillbaka, endast en gång och det synligt för att avbryta Vedermödan.

Och så då upprättar Han Guds sanna rike på jorden för Tusen år. Något som här föregås av satans plagiat via ”en istället för Kristus” – antikrists verksamhet, som vi här spanar på via vad Gud vill säga till de troende inför detta skeende från Uppenbarelseboken.

hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det.”

Den falske världsfrälsaren, en annan, en i stället för Kristus, antikrist, kommer att vara en sällsynt intelligent och talför man med en aldrig tidigare skådad scharm och samtidigt stor och bestämd myndighet och auktoritet.

Med en förmåga att samla allt och alla under sig. Han blir den karismatiske store ledaren (som hela världen nu ropar efter) för världens starkaste nation i ändens tid. Alla förundrade sig över vilddjuret och följde det.”

Hela världen, och inte minst en avfallen kristenhet, kommer att förundras över hur han löser alla de mest akuta problemen på alla plan och t.o.m. gör tecken och under som ska bedra jämväl de troende”.

Denna falska ande är redan verksam i en avfallen kristenhet idag där man stirrar sig blind på ”under och tecken” och ger sig hän till manipulerande falska profeter och falska lärare som förmedlar ”en falsk eld” – satans kopior av Guds under, med en samtidig förmedlan av en falsk ande.

Antikrist rider på en våg av popularitet som ger honom en maktställning under folkens beundran. Men likt Hitler, så efter en slags smekmånad av scharmoffensiv, så kommer även antikrist att likt Hitler skapa krig och vedermöda, av en sådan art, att Hitler kommer att framstå som, om än som en tidigare prototyp, dock som en ljum fläkt i jämförelse av ondska efter att antikrist blir besatt av satan.

Vad vi har framför oss under slutskedet av den vedermöda som antikrist kommer att förverkliga är inga trevliga saker. Där ska vi som troende inte fly undan vår uppgift, utan redan nu bereda oss inför vad Gud via Johannes ville säga till de troende om vad som ”ska ske härefter”!!

Vi ska då sluta tramsa om väckelse, skörd och Kristi snara ankomst med ett osynligt uppryckande innan vedermödan och antikrists ankomst. Oj, vad satan måste ”le i mjugg”, när han lyssnar till dessa ”härlighetspredikanter”, som med ”sömn och lyckopiller” bedövar de troende!! Vad vi har framför oss talar Gud till oss via Johannes i Uppenbarelseboken!!

DE TILLBAD DÄRMED DRAKEN

Upp. Kap. 13: 4: De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sade: ‘Vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det’?”

Satanstillbedjare har funnits tidigare och kommer att öka. Men här finns även de som sysslar med spiritism, ockultism och utövare av falsk, avfallen Kristen tro, som närmast kan liknas vid satanstillbedjan.

Som t.ex. K.K med sina Mariadogmer, och med vördnad av reliker och ikoner, som varandes bärare och förmedlare av andligt liv (Ockultism). Detta är något som enligt Bibeln lösgör ”onda andars spel”.

Att vända sig till avlidna andar, som man gör i Katolicismen, är strängeligen förbjudet i Skriften!!

Att man dessutom ägnar sig åt ”människoförgudning”, där påven sägs vara ”Kristi ställföreträdare på jorden”, är ju helt häpnadsväckande, att människor bara rakt av, sväljer denna förförelse och ”avgudadyrkan”!!! Detta kan liknas vid Japans kejsardyrkan.

Eller det kan jämföras med att Dali Lama i Tibet, dyrkas som en levande gud. Denna människodyrkan, har som sagt i katolicismen manifesterats som en ”anropan till Maria om hjälp i förbön” och proklamation om att påven är ”Kristi ställföreträdare på jorden”.

Se här Katolicismens förförelse utifrån deras eget material:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/01/15/katolicismen-utifran-citat-fran-deras-eget-material/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/03/31/mariadogmerna/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/03/wilfrid-stinissen-och-mariadogmerna/

VEM ÄR SOM VILDDJURET

Vem är som vilddjuret? Det är en travesti på ärkeängeln Mikaels namn som betyder: ”vem är lik Gud!?” Vad händer om man börjar ägna sig åt en förnekelse av vem Jesus är och har gjort och istället ägnar sig åt ett bejakande av den falske världsfrälsaren – antikrist – som vi nu står inför att han ska träda fram under den ”Vedermöda”, som vi nu har framför oss?

Ja, då kommer man att blint fortsätta med ”väckelse, skörd och Kristi snara ankomst, med ett uppryckande undan Vedermödan och antikrists ankomst”.

Man kommer då att bidra till att hälsa antikrist välkommen som Kristus och sälla sig till de som bejakar och säger Vem är som vilddjuret? Men man inser inte just då att han är ett vilddjur utan ser honom som världens frälsare. Något som började med en beundran av allt vad den falske världsfrälsaren ordnar upp av problem men som slutar med dyrkan och tillbedjan.

Något som kommer att ske utan att man riktigt inser det, så går det över till först beundran för denna märkliga människa, men som så visar sig sluta med frenetisk dyrkan, avguderi och tillbedjan.

Vem kan strida mot det’?” Den falske världsfrälsaren – en annan – en istället för Kristus – antikrist – är ryttaren med bågen på den vita hästen som inleder vedermödans tid, med att dra ut som en segrare och är den som startar flera krig.

Ja, den mest krigiska period som världen aldrig tidigare skådat. Med ”en vedermöda som världen aldrig tidigare skådat” enligt Daniels profetia och Jesu ord i Matteus:

"för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. 22 Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas/avbrytas."

Och där ska vi som troende vara med! Då ska vi förbereda oss för denna tid, som Gud ville via Johannes förbereda oss för, och inte, ”stoppa huvudet i sanden” och förföras av ”härlighetspredikanter”,

som för att mätta sin egen plånbok, slår blå dunster och lögner, ”talar vad som kliar folk i öronen” om ”väckelse, skörd, Kristi snara ankomst med ett osynligt uppryckande, undan vedermödan och antikrists ankomst” DETTA ÄR INGET ANNAT ÄN KVALIFICEREAD LÖGN OCH FÖRFÖRELSE!!!

En del säger att detta är ju ingen frälsningsfråga. Kanske är det så? Men jag är samtidigt förbryllad över med vilken aggresivitet, oresonlighet och blindhet och obehag som de som företräder läran om att Jesus kommer innan Vedermödan, agerar och skapar när de framträder.

Och frågan är ju om man kan så missa vad Bibeln säger om Jesu enda tillkommelse och dessutom få till en falsk lära om att de troende ska utgöra en himmelsk regering med Judarna för alltid ska vara enbart ett jordiskt folk - dispensationalismen, och ändå ha det rätt ställt med umgängelsen med Jesus?

Man förmedlar ju då en annan Jesus och ett annat Evangelium än Bibelns budskap!

STORA OCH HÄDISKA ORD

Upp. Kap. 13: 5: ”Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader.”

En i stället för Kristus, en falsk världsfrälsare kommer att likt Hitler en gång tala stora ord om världsherravälde med fred och välstånd för Tusen år.

Genom sin stora intelligens, Karimatiska utstrålning och talförmåga, förmåga att dupera och manipulera, med uppenbara framgångar och lösningar på världens problem, så kommer inte bara Judarna, som han går i förbund med, utan även en avfallen kristenhet, att se det som att nu är Messias, världsfrälsaren här.

fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader.” Tar här en liten upprepning. Under de första 31/2 åren av Daniels 70:e årsvecka på sju år, så kommer antikrist att stiga i makt och popularitet.

När så den 7:e basunen ljuder efter den tiden och satan blir nedkastad till jorden, så övergår antikrist från sin tidigare roll ”var” och ”är” och går in i sin roll som ”ska komma”, där han inte bara blir smord med sataniskt makt, utan blir själva satan inkarnerad som satans son.

Vi är då framme vid att antikrists sanna natur under satan, framträder med makt att våldföra sig på hela mänskligheten och då speciellt på det Judiska folket (”Jakobs nöd”) och även på de på Kristus troende som hade ”vittnesbördets ord.

Gud ger här mänskligheten en chans att inse vad som händer om man låter satan bli sin herre och regent och istället vända om och ”låta sig försonas med Gud. Men Jesus kommer, för att de som hör honom till, ska kunna förbli Honom trogna under denna väldiga prövning, att gripa in och göra slut på vedermödan.

INTA GUDS PLATS SOM GUD

Upp. Kap. 13: 6: Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen.”

Antikrists främsta hädelse består i att han framställer sig som Gud i Guds ställe. Han smädar därmed ”Guds namn” genom att försöka inta den plats som ”Guds namn – Guds sanna personlighet står för”!!

och hans boning” , syftar på tabernaklet, med dess dagliga offer, tillbedjan och välsignelse av folket. I ändens tid kommer Judarna att bygga upp sitt tempel i Jerusalem med allt av vad de ceremonier som hör därtill. Något som antikrist under sitt förbund med Israel bejakar. Ja, kanske är dem behjälplig att göra det.

De Kristna blir då lurade till att tro att nu förverkligas profetiorna på Israel. Men det är de falska plagiaten av profetiorna under antikrist som vi får se.

Efter vändpunkten, när antikrist blivit besatt av satan, och säger upp förbundet med Israel, så kommer antikrist att häda Judarnas tempel och deras tro på ”Israels Gud Jahve" och hans närvaro i templet. Han sätter nu sin egen bild i templet ("Förödelsens styggelse") och kräver under dödshot tillbedjan som Gud.

häda dem som bor i himlen.” Alla både döda och levande som tillhör Kristus och som därmed har sina namn skrivna i livets bok”, kommer att bli förföljda och ”hädade” av antikrist. Om denne sataniskt uppfyllda person säger Paulus i 2 Tess. 2: 3 – 4:

Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.”

Detta är ju ett budskap till de troende!! Hur kan man då vilset tala om ”väckelse, skörd, Kristi snara ankomst i en osynlig ankomst undan antikrist och vedermödan”. Det är ju bara så horribelt vilset, så jag bara vill skrika!!

ANTIKRISTS FÖRBUND MED ISRAEL

"Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren." (Dan 9:27)

Det är om den tiden som det heter om Israel att: Bäst som allt står väl till” under antikrists ”charmoffensiv”. 1 Tess. alonikerbr. 5: 2 - 4; Hesekiel 13:10:

"Ty I veten själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten. Bäst de säga: 'Allt står väl till, och ingen fara är på färde', då kommer plötsligt fördärv över dem,

såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan. Men I, käre bröder, I leven icke mörker, så att den dagen kan komma över eder såsom en tjuv...

Eftersom, ja, eftersom de förde mitt folk vilse, i det att de sade: 'Allt står väl till', och dock stod icke allt väl till"

Det blir abrupt uppenbart att allt inte står väl till när antikrist vänder så tvärt och han ska då avskaffa slaktoffer och matoffer” och sätta sig i det återuppbyggdaTemplet och föreger sig vara Gud och Jesu Ord i matt. står då för dörren:

Matt. kap. 24. visar att det inte handlar om andra tidigare skeenden och Han visar även att de troende ska vara med och inte låta sig förföras av falska Messias – gestalter:

"När ni ser ’förödelsens styggelse, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats (Det återuppbyggda templet) ….då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma.

Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de troendes skull kommer den tiden att förkortas/avbrytas.

Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska Messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de troendeså tro det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer."

Alltså kommer Jesus fullt synligt och uppenbart. Att Han skulle framträda först osynligt för att hämta församlingen innan Vedermödan finns helt enkelt inte i Bibeln. Utan är ett påhittat önsketänkande som ska "klia människor i öronen".

En del menar att det moderna Israel idag är den slutliga återsamling som Gud lovat dem genom profeterna. Och deras "välsignelse" av Israel med en sådan förkunnelse, kommer både på fel tid och fel sätt idag. Skriften säger något annat, med syfte på det Judiska folket och Israel, om vad som ligger framför dem under Vedermödan:

Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse…Han skall också dra in i ‘det härliga landet’…Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden.”

Antikrist kommer antagligen under sin charmoffensiv under sitt förbund med Israel att ha Kabbalahn som huvudreligion i sin religonssynkretism. Men efter att han sätter sig i Templet och föreger sig vara Gud så har sin alldeles egna religion med honom som Gud.

Till en början handlar det nog om en religionsblandning som alla kan känna sig inneslutna i och som den falske profeten samlat in under sitt beskärm.

Men "Modern till skökorna" tror jag är Kabbalahn som han så lanserar jämsides med sitt förbund med Israel. Men skökan som han också skaffar undan i Upp. kap. 17 för att ha sin alldeles egna religion i sin "vilddjursfas".

Jag tänkte först att för att kunna gå i förbund med Israel så bör han vara Jude. Men det är inte alldeles tvärsäkert. De Talmudiska Judarna har nu börjat bejaka och införliva muslimer. Så det är inte helt uteslutet att han kan vara muslim och arab??

Antikrist kommer inte att tala illa om och bete sig aggressivt mot Israel när han ska gå i förbund med dem. Tvärtom så kommer han att ha en välvillig inställning som ska lura inte bara Israel, utan en hel värld om att nu uppfylls profetiorna och allt står väl till med Israel.

Men baksidan kommer "…Han skall också dra in i ‘det härliga landet…Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden.”

Dagens Israel kommer att reduceras och få gå igenom vad texterna beskrivit, innan den slutliga eviga återupprättelsen av det Judiska folket och Israels nation. Alltså vid skeendet efter vedermödan och Kristi tillkommelse, så är det först då, som vi kommer att få se hur hela Israel SOM NATION blir frälst och profetiorna går i Uppfyllelse:

Hos. 3: 4 – 5 beskriver det så här: Ty under lång tid skall Israels barn bli utan kung och furste, utan offer och stoder…Sedan skall Israels barn vända om och söka Herren, sin Gud, och David, sin kung. Med fruktan skall de söka Herren och hans godhet i kommande dagar.”

DÅ FULLBORDAS! Obadja 1: 17: Men på Sions berg skall finnas en räddad skara, och den skall vara helig, och Jakobs hus skall åter råda över sina besittningar.” Märk att de som är räddade skal ”vara heliga”, alltså handlar det om att Jesus kommit tillbaka och att de nu har kommit in i Abrahams tro, med tillräknad rättfärdighet från Gud för Kristi skull.

Detta är något som alltså ligger framför oss, men det är då viktigt för oss som troende att inse detta, så att vi när det så sker, kan finnas där på ett rätt sätt inför detta skeende när vi väl är framme där.

DÅ FULLBORDAS! Sak. 10: 6: Jag skall ge styrka åt Juda hus och Josefs hus skall jag frälsa. Jag skall föra dem tillbaka, ty jag skall förbarma mig över dem, och de skall vara som om jag aldrig hade förkastat dem. Ty jag är Herren, deras Gud, jag skall bönhöra dem.”

Eftersom det framgår, att de nu här är frälsta, så sker detta i samband med Kristi tillkommelse och därmed är det något som ligger framför oss och det är då viktigt för oss som troende att inse detta, så att vi då inför detta skeende, kan finnas där på ett rätt sätt.

DÅ FULLBORDAS! kopplingen mellan det ”nya förbundet”, när det Judiska folket kommer till tro på Jesus och är framme vid den slutliga, eviga ingången till det land, som var sammanknippat med förbundet med Abraham och hans ättlingar av ”Abrahams tro” och att de ”blir rena” och blir födda på nytt av Guds Ande enligt Hes. 36: 24 – 28, något som INTE handlar om de hednakristna/församlingen, UTAN OM DET JUDISKA FOLKET OCH ISRAELS NATION. SOM ETT HELT FOLK OCH EN HEL NATION!

"Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.

Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud.”

Naturligtvis ska vi idag ge ett sant evangelium om vem Jesus är och har gjort till det det Judiska folket. Och detta speciellt unde Vedermödan och antikrists förföljelse av set Judiska folket ska vi finnas för dem och predika Kristus så att när Han kommer så känner de igen Honom. Då "välsignar vi verkligen Israel"!!Vi välsignar dem inte genom att idag säga att de nu fått ett land så är profetiorna uppfyllda och människor försöker förverkliga Guds profetior som bara leder till att förbereda antikrist falska förbund med Israel.

Det låter väldigt Kristet om att välsigna Israel och se till att Guds profetior nu går i uppfyllelse. Men detta är ett bedrägeri som förbereder det falska plagiatet av Kristi tillkommelse och upprättandet av Gudsriket - Tusenårsriket (Något som Hitler som föregångare till antikrist försökte med). Men som är något som enbart Jesus själv kan upprätta i dess sanna version när Han kommer tillbaka.Människor kommer att bli så utsatta för lögnen ande, så att de är bedövade gentemot vad som är sanning och så är preparerade för lögnen att antikrist kallas för Kristus och han kan framträda som en världsfrälsare och gå i ett falskt förbund med Israel under sken av att det är profetiorna gällande Israel som går i fullbordan.

Medan sanningen är att när antikrist duperat en hel värld i sitt inledningsskede, så blir han därefter som ett vilddjur som ska försöka utrota det Judiska folket och som även kommer att försöka göra detsamma med de Kristna.

Jag kommer i slutet av artikeln att sätta in relevanta länkar. Men sätter redan här in en del som kan vidga studiet av äntidens skeenden:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/04/har-gud-tva-folk-dispensationalismen/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/07/har-israel-och-de-hednakristna-olika-vagar-till-gud/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/06/israel-och-det-judiska-folket-ar-valsignade-av-gud-och-kommer-att-bli-till-valsignelse-inlagg/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/10/13/nar-kommer-israel-in-i-sin-kallelse-och-uppgift-och-nar-ska-forsamlingen-uppryckas/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/30/infor-ankomsten-av-antikrist/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/03/ska-de-troende-vara-med-igenom-vedermodan/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/12/vrede-vredesdom-vedermoda-bedrovelse/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/israel-under-vedermodan-och-efter-vedermodan/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/10/27/vad-vantar-de-troende-och-det-judiska-folket-under-vedermodan/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/09/hur-ska-de-troende-motabemota-vedermodan-tillsammans-med-och-finnas-for-det-judiska-folket/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/10/det-judiska-folkets-fralsning/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/11/det-slutliga-eviga-aterupprattandet-av-det-judiska-folkets-stat-israel/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/07/har-de-troende-och-det-judiska-folket-samma-uppgift-under-tusenarsriket/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/18/kommer-det-att-byggas-fler-tempel-i-jerusalem/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/07/en-del-menar-att-nar-usa-nu-flyttar-sin-ambassad-till-jerusalem-sa-skulle-detta-vara-en-valsignelse-fran-gud-och-uppfyllelse-av-profetian/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/31/tva-jesu-ankomster-tva-vedermodor-tva-forodelsens-styggelse-fyra-tempel/

VILDDJURET FICK RÄTT ATT STRIDA MOT DE HELIGA

Upp. Kap. 13: 7: Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder.”

Efter en manipulation av en avfallen Kristenhet, till att hälsa antikrist välkommen som Kristus – världsfrälsaren och som lurat ”messianska troende” med ett falskt evangelium, så kommer nu här en strid mot de heliga”. Ett utrotningskrig mot de troende på Kristus, så väl som mot Judarna.

De troende besegrar här satan, om än de får ge sina liv kroppsligen, genom lammets blod och vittnesbördets ord”. Då han kastar av sig den avfallna kristenheten och all förförelsens falska religionsutövning – skökan ( Upp. kap. 17 ), så innebär det, att denne falske religionsutövare, förbjuder all annan religionsutövning, än sin egen av honom, som man ska tillbedja.

Härtill denna verklighet av förförelse, har knappast några ”härlighetspredikanter” att anföra, utan fortsätter tydligen, utan att lyssna, med sina sömn och lyckopiller”, för att så genom, ”vad som kliar folk i öronen” samtidigt fyller sina egna kassakistor, falskt talar om väckelse, skörd, Kristi snara ankomst under ett osynligt uppryckande, undan vedermödan och antikrists ankomst.

Skamligt är det då, att det finns människor bland dessa, som menar och uttrycker sig ”ha en stark profetisk tjänst över sin kallelse”, men som samtidigt är ”helt profetiskt immuna” – oemottagliga, gentemot vad Gud i sitt budskap till de troende via Johannes i Uppenbarelseboken förmedlar!!

Denne falske ”världsfrälsare” kommer så att bryta förbundet med Israel och därefter vara ute efter att likt Hitler ”göra slut på Judeplågan”. Detta med hjälp av de maktkonstellationer, som han nu lyckats skapa via de strukturer, som jag senare ska föröka peka på.

besegra dem”. Det är viktigt för antikrist att inta Jerusalem, eftersom det alltmer blivit en stad som ”stör islamisterna”, som svurít ett heligt krig mot Israel, ska ”kasta ut dem i havet” och byggt upp sitt tempel, Klippdomen/Omarmosken, där Judarna ska återuppbygga ”Guds tempel”.

Efter att antikrist brutit sitt förbund med Israel, går han kanske så möjligen istället tillsammans med Jihadisterna som vill utplåna Israel? Jerusalem blir i vart fall intaget, varvid en stor del av Israel flyr ut i öknen.

Antikrist dödar de två vittnena, avskaffar de dagliga offren, avrättar prästerna Dan. 8: 25; 11: 31 – 33: "Genom sin list ska han lyckas med sitt svek. Han ska se sig själv som överlägsen och fördärva många mitt i deras trygghet...

Härar från honom ska komma, och de ska orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Dem som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall...De förståndiga bland folket ska ge många insikt, men ändå ska de under en tid falla genom svärd och eld, genom fångenskap och plundring."

Antikrist gör en bildstod av sig själv, som han sätter i templet och tvingar folk att tillbe denna "förödelsens styggelse". Antikrist gör Jerusalem till sin huvudstad Dan. 11: 45: "Sina palatstält ska han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg".

Han förespeglar falskt därmed att han ska åstadkomma ett världsrike av fred och välgång och att han är världens frälsare som nu är tillbaka i Jerusalem. Allt är det ett falskt plagiat av den sanne Kristi ankomst.

ANTIKRIST ANFALLEN FRÅN NORR OCH ÖSTER

Antikrist blir mitt i sin ”framgång som världsledare”, anfallen av härar från norr och öster enligt Dan. 11: 44:

Då skall han få höra rykten från öster och norr som förskräcker honom, och han skall dra ut i stort raseri för att förstöra och förgöra många.”

Efter denna ”svacka”, där han kanske fick sitt dödssår som blir läkt” (?) och gör en slags imitation av Kristi död och uppståndelse (?), så kommer denne avskyvärde efterapning av den sanne Kristus, att vid detta skeende ändock lyckas att förmå alla de som för en kort tid gick emot honom,

till att istället samla dess armeer samman, till det stora slaget vid Harmageddon, där den slutliga uppgörelsen med problemet med det Judiska folket ska lösas med deras utplånande!!

Att antikrist till sist lyckas samla alla emot det Judiska folket grundar sig antagligen på att när härar från Norr och Öster angriper antikrist så passar Judarna på att starta om att bygga upp sitt land igen. Det står någonstans om detta men jag hittar inte just nu igen sammanhanget.

ALLA TILLBER ANTIKRIST UTOM DE SOM HAR SITT NAMN I LIVETS BOK

Upp. Kap. 13: 8: Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat.”

Det finns här ett undantag från att Alla jordens invånare kommer att tillbe det”: De troende som redan från världens skapelse, var bestämda till att I Kristus”, "har sitt namn skrivet i livets bok" och därmed vid tro på Jesus, tillhör Lammet som är slaktat.”

Ett annat undantag är naturligtvis de Judar som flydde ut i öknen undan antikrists förföljelse. Ett tredje undantag måste vara de människor som varken ”möter Kristus i skyn” och inte heller är Judar, men som ändå kommer att följa med in i Tusenårsriket. Vi ska senare fundera över det kring vilka som eljest ska befolka Tusenårsriket?

Det kommer ju alltså att finnas människor som inte tillber odjuret och som ändå lyckas undkomma antikrists kontrollapparat och inte bli dödade och som finns med i Tusenårsriket.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2021/03/27/vilka-kommer-att-befolka-tusenarsriket/

Under tusenårsriket synes det som, att utöver Judarna och Israel som blir den centrala nationen, så ska dels de troende som nu fått sina ”uppståndelse/härlighetskroppar” och ”regerar med Kristus”, men så även kommer människor med naturliga kroppar att leva där enligt Apg. 15: 15 – 17 och Sak. 14: 16 - 19:

"Därefter ska jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna hydda. Tusenårsriket) Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta den igen, för att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts...

Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem ska dra dit upp, år efter år, för att tillbe Kungen, Herren Sebaot, och fira lövhyddohögtiden.

Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe Kungen, Herren Sebaot, blir det inget regn över dem. Om Egyptens folkstam inte drar upp och kommer dit, blir det heller inget regn över dem.

Detta blir den plåga som Herren låter drabba de hednafolk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden. Det blir straffet som drabbar Egypten, straffet som drabbar alla hednafolk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden."

SÅLLNINGEN MELLAN FÅREN OCH GETTERNA

När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna.

Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse.”…

Sållningen av Fåren (de på Jesus troende) och Getterna (de icke på Jesus troende) i Matt. 24 och 25 är två olika skeenden (att det är två skeenden gör att det också är beskrivet på två ställen!!).

Det finnas ett tidsglapp mellan att Kristi tron ställs upp i inledningen av Tusenårsriket för sållningen mellan Fåren och Getterna från tiden före Tusenårsriket (Matt 24:31) fram till det att Getterna i avslutningen av Tusenårsriket döms vid den stora vita tronen och Fåren där får gå in i den Nya Himlen och den Nya Jorden.

Det är där helt klart en slutgiltig dom där ”Getterna” förpassas till eldsjön.” I Matt. 25:41:

Gå bort från mig, ni förbannade, till den EVIGA ELDEN, som har ställts i ordning åt djävulen och hans änglar.”

till den eviga elden, som har gjorts i ordning åt djävulen och hans änglar."

Först i Upp. 20:10 efter Tusenårsriket kastas djävulen och hans änglar i eldsjön och de enda två som hitintills finns i eldsjön, och som kastades dit vid Kristi ankomst och Tusenårsrikets början, är antikrist och den falska profeten.

Då får fåren (de på Jesus troende) som här skiljs från getterna (de icke på Jesus troende) vid avslutningen av Tusenårsriket, då här gå in i ”den Nya Himlen och den Nya Jorden”.

Medan alltså Getterna som från denna sållning i slutet av Tusenårsriket förenas med Getterna som nu dödades innan Tusednårsriket, nu tillsammans får höra:

Gå bort från mig, ni förbannade, till den EVIGA ELDEN, som har ställts i ordning åt djävulen och hans änglar.”

Hoppas att detta blev ordentligt nu klarlagt vad Matt 24:31 och Matt. 25: 31 – 46 handlar om och att dessa sållningar inte på något sätt har med Judarna att göra som vid Jesu enda andra ankomst ALLA som en hel nation och folk – det enda i sitt slag – kommer till tro på Jesus. Det är så hela Israel ska bli frälst”.

Detta har alltså överhuvudtaget inget med det Judiska folket att göra som en del vill hävda.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/03/angaende-matt-2431-och-matt-25-31-46/

ANTIKRISTS MÄRKE

Antikrists märke har inget med något vaccin att göra som anti - vaccin - hysteriker hävdar. Är det någon som har sett något antikrists märke på alla de miljarder som vaccinerats?Att ta antikrists märke sker under vedermödan som vi närmast har framför oss. Det är till för att vi ska tvingas in under hans politiska och andliga system.

Upp. Kap. 13: 16 – 18: Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666.”

Och det tvingar alla”. Här är det inte frågan om någon valfrihet eller demokrati. Här tvingas nu alla, om de vill överleva, för eljest kan ingen kan köpa eller sälja”, att ta emot "ett märke på högra handen eller pannan."

Ett märke som är en symbol för antikrist och hans rike. Liksom hakkorset var en symbol för Hitler och nazismen och det bakvända hakkorset är en symbol för buddismen så har antikrist en symbol för sitt rike.

Så kommer man nu här i mycket mer modern teknik ”att ta emot ett märke på högra handen eller pannan”. Något som dock inte har något som helst att göra med dagens vaccinering för Corona - viruset.

Det är bara ett farligt påhitt av "antivaccin - maffian" som blir anledning till att människor får dö av viruset alldeles i onödan.

Men utvecklingen mot ett penninglöst samhälle gör det troligt, att inom en snar framtid, så kommer en kodning, att ske via ett chips på handen eller i pannan. Antar man inte denna kodning, så har man ju inga möjligheter att ”köpa eller sälja”! Denna kodning uppstår inte av vaccinet mot Corona - viruset.

Antikrist kommer att använda detta system som handlar om något helt annat än Corona - vaccinet, men som verkar väldigt sinnrikt, men nu för sina syften. När han får kontrollen över detta system, så kommer han att där även lägga in en kodning, om att ta på sig hans märke, i form av hans namn eller dess namns tal.”

Här krävs vishet.” Här är det inte frågan om mänsklig vishet, utan att vi som troende behöver utbedja oss en vishet från Gud, för att riktigt få fatt på vad Gud här via Johannes vill få oss att inse, så att vi får ett förstånd ska räkna ut vilddjurets tal”

Här finns en uppfodran till att tolka och räkna ut vilddjurets tal. Därför kan man inte anse det som helt förkastligt att fundera över detta tal 666. Här därmed lite uträkningar genom historien:

a) Totalt kaos får på Hebreiska talvärdet 666.

b)När Uppenbarelseboken skrevs så var summan av de romerska bokstäver som användes som siffror 666.

c)Talvärdet på Latinländerna på latin blir 666. Något som Origenes menade syftade på romarriket och dess fortsättning i de latinska länderna genom påveväldet.

d) Kejsar Neros namn får vid ett överförande från latin till hebreiska ett talvärde på 666. Han var en av de grymmaste förföljarna av de kristna och därmed kanske kan anses som en av de störst förelöparna till antikrist.

e) Även kejsar Domitianus som förvisade Johannes till ön Patmos och som grymt förföljde de kristna får talvärdet 666.

f) Påvetiteln på latin som betyder Guds Sons ställföreträdare får talvärdet 666.

g) Hittlers talvärde utifrån hans namn får talvärdet 666.

Blev vi nu klokare av dessa uträkningar kring antikrists tal 666? Knappast! Men vi bör nog fortsätta att ”spana på” vem denne person är. För han är en falsk kopia av den Sanne Kristus, med ett talvärde av 666 och där vi som troende, ska kunna få ”vishet.” ! och ”förstånd" till att vi ska kunna räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666.”!!!

Vilken kniptång människor befinner sig i när antikrist under vedermödans senare del kräver att människor tar på sig hans märke. Eljest hotar han med att de ska dödas. Och den som tar märket blir av Gud utestängd från hans eviga gemenskap.

Den som "tillber vildjuret och dess bild" och tar emot vilddjurets märke har låtit sig inlemmas i det antikristliga systemet i stället för att bli en lem i Kristi kropp. Och därmed ställt sig utanför Guds gemenskap. Därav dessa konsekvenser av att ta vilddjurets - antikrists märke:

"De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn.”

Då är det skönt att som troende ha Guds sigill/äganderättsstämpel och ha sitt namn skrivet i Livets Bok.

Jesus refererar till detta med ”namn skrivet i livets bok” i Luk: 10 20: Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen.”

2 Mos. 32 – 33 visar på att man även kan få sitt namn stryket ur Livets bok: Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i. Men Herren svarade Mose: ‘Den som har syndat mot mig, honom skall jag utplåna ur min bok’.”

Det handlar alltså inte här om någon ”utkorelselära”, där ”Gud i förväg bestämt vilka som ska få nåd”, utan om de människor som kommer till tro på Jesus och därmed i Honom” är ”förutbestämda” att ”i Honom”, därmed ”från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok”

Lammet som är slaktat.” Det slaktade lammet visar på Jesus som frälsaren. Vårt eviga liv och nåden att få ha sitt namn i Livets bok har hela sin grund i Kristi försoning för oss.

Han är Guds oskyldiga lamm som blev slaktat i vårt ställe, då när Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv” och vi så nås av erbjudandet: låt er därför försonas med Gud” (2 Kor. 5: 17 – 21)

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/04/26/antikrists-marke/

UTHÅLLIGHET OCH TRO

Upp. Kap. 13: 9 – 10: 9 Du som har öron, hör: Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap . Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.”

Uttrycket om att ha öron till att höra”, återfinns 5 gånger i Uppenbarelseboken. Detta för att få läsaren att förstå det viktiga i budskap och att anstränga sig för att försöka förstå den verkliga meningen i vad Gud här via Johannes vill förmedla till de troende om vad som ska ske härefter”!!

Så följer då en undervisning om ”sådd och skörd” som även återfinns på Gal. 6: 7 – 9: Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden skörda evigt liv.”

Antikrist och hans efterföljare kommer att bidra till att många av de troende, ska gå i fångenskap” och ”dödas med svärd.” Då är det viktigt för de troende som här drabbas, att de kan bekänna i likhet med Jesus, när Han förs bort för att slaktas: Nu råder mörkret, denna världens furste kommer, men i mig finns inget som hör honom till”.

Här gäller för de troende att ha uthållighet och tro.” och inte gripas av en tro, att detta händer för att man skulle vara övergiven av Gud, utan påminna sig om orden från Dan. 3: 17 – 18:

Om det blir så, är vår Gud, som vi dyrkar, mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, o konung. Men om inte, så skall du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp.”

Särskilt vid förföljelsetider, liknande som de troende kommer att bli utsatta för under vedermödan, gäller det att att inte då falla i satans snaror, till att själv försöka ”skapa rättvisa”,

utan överlämna hämnden och domen till Gud och inte för en sekund falla till föga och låta sig luras, manipuleras, och under hot tillbedja den falske världsfrälsaren, en annan, en i stället för Kristus, antikrist.

Upp. Kap. 14: 12 – 13: Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Och jag hörde en röst från himlen: ‘Skriv: Saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de får vila sig från sina mödor, för deras gärningar följer dem’.”

Här dels uppmanas man till uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus., men även visar sig” vilken konsekvens det blir under detta skeende under vedermödan, för de troende som håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.”:

"Saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de får vila sig från sina mödor, för deras gärningar följer dem’.”

Både Judar och troende kristna blir på ett speciellt sätt utsatta för den falske profetens intensiva propaganda att ge upp sin tro på Bibelns Jesus och istället, anamma en falsk världsfrälsare, en annan, en i stället för Kristus, antikrist och bejaka honom som Messias. Men han är en falsk Messias. Ett falskt plagiat av den sanne Jesus Kristus.

Uppriktigt! När hörde Du senast ”smorda ledare”, ”smorda profeter med stark smörjelse över sin tjänst”, varna för de verkligheter, som här Gud via Johannes, vill göra de troende uppmärksamma på vad som ska ske härefter”!!??

ANTIKRISTS VÄRLDSRIKE

Har redan skrivit om detta men det får bli en nödvändig summering och utvidgning.

Vi som troende ska här vara varse, hur i ändens tid, uppstår det sjunde världsriket (tiohornsriket inom det återupprättade Romerska imperiets gränser) och hur där ett litet horn växer”, som kommer att ta över väldet i alla de tidigare världsrikenas territorium. Och verka i dessas samma intentioner att förfölja Israel.

(Där ska vi som troende finnas vid deras sida och predika Kristus!) och han kommer att förfölja de sanna på Kristus troende (där ska vi vägra tillbe antikrist och vara beredda att ge våra liv för sanningen om vem Jesus är och har gjort ( de övervann honom i Kraften av Lammets blod och sitt vittnesbörds ord”).

Upp. Kap. 13: 2: Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet.”

Leoparden och bocken representerar/återspeglar/visar på, det tidigare grekiska imperiet i Dan. 7: 6. Fötter som en björn” pekar enligt Dan. 7:5 på det Mediska – persiska väldet.

Lejonets gap” pekar på Assyrien och Babylonien. Att den falske världsfrälsaren, en istället för Kristus, antikrist, bär på symboler från de tidigare 6 världsrikena, innebär att han kommer att regera över dessa tidigare territorium i ändens tid.

Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet.”

Satan har just förlorat striden i lufthimlen och blivit nedkastad till jorden. Han misslyckades med att uppsluka ”gossebarnet – förstlingsfrukten 144. 000 av Israels barns tolv stammar”, som kommit till tro på Jesus via de två vittnenas predikan tillsammans med de troendes ”vittnesbörd”.

Han har misslyckats med att göra slut på de Judar som följde Guds inrådan och flydde ut i öknen”, där de erfar/erfor Guds beskydd. När han angriper de troende så håller de fast vid vittnesbördets ord” och blir martyrer för sin tro på Jesus.

Det hornet (antikrist) hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt.”

Den falske världfrälsaren kommer att synas framträda som vilken människa som helst! Men så ökas allteftersom förförelsen i styrka och det blir alltmer uppenbart att skrytsamt”, innebär att i Guds ställe ta över, som den som egentligen är människans Gud och herre och som i Guds ställe ska regera över människan!!

Framförallt vill han regera över Guds "egendomsfolk" Judarna. Han inleder detta sitt projekt med att bejaka dem och gå i förbund med dem så att det ska se ut som att profetiorna nu uppfylls på den 1948 nya ombildade staten Israel.

Sedan Israel blev en suverän stat 1948, har de landområden, som det Romerska världsriket och det Grekiska världsriket bestod av, redan återuppstått som dels VästRom i EU (Romfördraget 1957), som i ett handels förbund får ett allt större inflytande.

Och dels som ÖstRom i den arabiska unionen, som består av 23 arabiska länder inklusive PLO, plus ett antal islamiska stater, som sträcker sig över det gamla grekiska imperiet, ända fram till floden Indus och Indiens gräns.

Jihadisterna inom Islam, lär barnen att hata Israel och vill ”kasta ut Israel i havet”, uppmanar självmordsbombare, att de kommer till paradiset, bara de dödar så många Judar som möjligt. De vill göra Islam till en världsreligion och vill starta ett ”heligt krig”, inte bara mot Israel, utan mot hela västvärlden.

Naturligtvis kommer extremisterna inom Islam och dess företrädare, att på något sätt samverka med den falske världsfrälsaren – antikrist i dennes förföljelse av Israel i sitt senare skede av vedermödan.

Möjligen kommer också antikrist med Judiskt påbrå (?) liksom Hitler (?). Tycker att jag läst någonstans att Jesus säger att falska Messiasgestalter "ska gå ut ifrån deras egna". men kan inte hitta det nu.

Antagligen kommer han i vart fall att komma från dessa regioner norr om Israel. En sak kan vi vara säkra om: Israel kommer att vara den axel kring vilken ändtidens världshistoria kommer att cirkla.

Inom detta åttonde världsriket under ledning av den falske världsfrälsaren antikrist, så kommer det alltså att finnas många länder, språk och folkslag. Europeer, araber och afrikaner.

Nånstans i denna mylla inom det gamla grekiska imperiet (Grekland, Turkiet, Syrien, Irak, Iran m.fl.) kommer efter språngbrädan från det återupprättade Romerska imperiet, så kommer antikrist att ha sin egentliga bas för sina aktiviteter.

Men den falske världsfrälsaren – antikrist, kommer aldrig att nå fram till dessa intentioner att få vara komplett världshärskare och råda över världen och människorna i Guds ställe.

Den fullständigt suveräne världshärskaren blir Kristus, när Han pulveriserar antikrists regim och som Konungarnas Konung och Herrarnas Herre, sätter sig på Davids tron i Jerusalem" och öppnar upp Fridsrikets välsignelser, för en nu svårt sargad mänsklighet efter härjningarna från den sataniska treenigheten under Vedermödans tid.

SATAN SATSAR ALLT PÅ SIN SON ANTIKRIST

Nu satsar satan allt på ”sin son” antikrist och enligt Dan. 11: 38 – 39, så lyckas han nu förmå antikrist att bli en satansdyrkare:

Men fästenas gud (fursten över luftens härsmakt, de onda andarna i himlarymderna), skall han i stället ära, en gud som hans fäder inte har känt skall han ära med guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting. Han skall göra vad han vill med starka befästningar med en främmande guds hjälp (antikrist).”

såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts.”

Alla de forna världsrikena som huvudena” syftar på, har gått under tillika med dess ledare. Det märkliga med detta huvud (världsrike), är att det repar sig från sin undergång och att dess ledare repar sig från att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts.”

Betyder detta att inte enbart ett tidigare världsrike, återuppstår inom dess tidigare territorium, utan att även dess ledare i någon form kommer att uppstå” i ändens tid?

Har vi här att göras med fiendens plagiat av Jesu död och uppståndelse? Att ett av huvudena fick sitt dödssår läkt”, som tydligen inte bara syftar på ett världsrike, utan även på dess ledare, förbryllar mig. Har någon ett riktigt sant svar så välkomnar jag det.

Det världsrike (huvud), som antagligen här åsyftas är antagligen Romarriket, som gick under genom svärdet, blivit slaktat och dödat” (krig).

Först Västroms ”slaktande” år 476 och sedan Östrom år 1453. Men dessa ”döds sår” blir läkt och gamla Rom uppstår igen. Dock i en annan form. Först via påvekyrkan, som mördade mer (ca 50 miljoner) än det antika Rom gjorde under sina förföljelser.

Vad profetian i Upp. Kap. 13 syftar till med leopard – odjuret”, förutom att vi här har att göra med en falsk världsfrälsare, som slutar som en världstyrann, är att det kommer att ske via ett världsrike, som ska finnas vid Kristi återkomst i ett plagiat som ska lura och bedra människor.

Nämligen detta att det antika Rom med dess territorium långt utöver vad Eu idag omfattar och detta kombinerat med det antika grekiska imperiet (Leoparden), kommer att uppstå i ändens tid som ett ”världsrike”, utifrån en bas av ett ”tiohornsförbund”, som senare kommer att omfatta även ÖstRom och VästRom (”de båda benen”), Då har vi att göra med väldigt stora landområden under antikrist.

Det gamla grekiska imperiet sträckte sig från Grekland ända till Indien. Arabförbundet med 23 länder är till stor del en kombination av ÖstRom och det grekiska imperiet, medan EU idag motsvaras av enbart VästRoms – delen.

När dessa två delar förenas så bildar de troligen, världens mäktigaste rike någonsin, med den falske världsfrälsaren, en i istället för Kristus, antikrist som ledare.

Enligt Daniels profetia om bildstoden med de 6 världsrikena, så ska de två benen (VästRom och ÖstRom) med sina tio tår finnas i ändens tid, men blir krossade av en sten utifrån – inte av människohand – utan av Kristus, varefter Guds rike ska upprättas på jorden Dan. 2: 42 – 45:

"Tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, och det betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet blandat med lera betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål men ändå inte hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera.

Men i de kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikena, men självt ska det bestå för evigt.

Du såg ju att en sten revs loss från berget ( Jesus Kristus), men inte av människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Den store Guden har nu uppenbarat för kungen vad som ska ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen tillförlitlig.”

DEN FALSKE PROFETEN

Upp. Kap. 13: 11: Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake.”

Ett annat odjur” skiljer detta ”Lammodjur” = den falske profeten från det förra odjuret – ”leopardodjuret” - antikrist. Det första odjuret är en människa, vilket även detta odjur så visar sig vara men som blir besatta av satans onda makter Upp. 16: 13:

"Och jag såg att det ur drakens mun och ur vilddjurets mun och ur den falske profetens mun kom tre orena andar som liknade paddor. De är onda andar som gör tecken, och de drar ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag."

Leopard odjuret” - antikrist steg upp ur det ”politiska havet”. Medan lamm- odjuret” "kommer upp ur jorden”. Vilket är något mer varaktigt än en politikers levnad.

Lamm – odjuret”, stiger upp från ett mycket fromt och religiöst sammanhang, som ett plagiat av den som skulle peka på "Lammet" (Anden som pekar på Kristus). Här pekar den falske profeten på plagiatet av det "falska Lammet" - antikrist.

Med en silkeslen och from röst döljer denne religiöse ledare den ”draksådd”, som han egentligen är på färd att förmedla när han ska förmå människor att tillbe och dyrka vilddjuret - antikrist.

Upp. Kap. 13: 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt.”

De "två hornen" talar om makt. En satans makt, som är kamouflerad med tal om frid, kärlek och fred, medan det som egentligen döljer sig bakom dessa fagra ord, är krig, nöd och förföljelse. Att han "talade som en drake", kommer att handla om kanske hur här utlovas Paradis till de som dödar motståndarna till antikrists religion och politik!? Alltså premieras de som dödar Judar och Kristna.

DEN FALSKE PROFETEN GÅR HELT I LEDBAND AV ANTIKRIST

Lamm – odjuret – den falske profeten, går helt i ledband av antikrist och får sin makt och auktoritet via densamme. Denne person begär ingen tillbedjan för sig själv, utan är ”propagandaminister” och den som verkställer antikrists beslut.

Den falske profeten intar därmed ”Andens roll” i satans plagiat av Guds treenighet, till att peka på satans son” och får människor att tillbe ett plagiat av Kristus, där någon form av plagiat av Kristi död och uppståndelse verkar ske: tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt.”

Det första odjuret”, den falske världsfrälsaren, en istället för Kristus, antikrist kommer ju att ha sin plattform utifrån det gamla Romerska imperiet, som gick under för ”svärdet” (krig) och där kunde sägas att det fick ett ”dödligt sår”, men som ”blivit läkt” genom att det återuppstår inom sina tidigare gränser.

Men odjuret är ju inte enbart ett imperium, utan även en människa, som efter den sjunde basunen, blir besatt av satan, när denne blev kastad ut från lufthimlen ned på jorden och antikrist så blir satan inkarnerad, satans son.

Antikrist övergår ju därmed från sin första roll med sin charmoffensiv för att tillskansa sig makt och myndighet över väldiga landområden och det sker även som bundsförvant med Israel, till att bryta förbundet, förfölja Israel och leda världen in i krig och en vedermöda av aldrig tidigare skådat slag.

Han var först i sin roll som den charmige världsfrälsaren. Och är i sin andra roll vid övergången till den tredje rollen som är att förfölja Judarna och skapa krig och förödelse.

DEN FALSKE PROFETEN FÅR OCKSÅ ETT DÖDSSÅR

Det verkar som att även denne person, den falske profeten, får ett dödligt sår som blir läkt. När, var, hur, kan jag inte utläsa. Men det är säkert något, som vi som troende bör vara observanta på, eftersom detta pekas på vid upprepade tillfällen i Uppenbarelseboken. Kan inte hitta skeendena just nu.

Upp. Kap. 13: 13: Det (Den falske profeten) gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen.”

Satan har makt att göra övernaturliga tecken genom människor som drivs av hans ande. Det kan ske i kretsar av satansdyrkan, ockulta sammanhang inom New Age, I katolicismens spår med anrop om hjälp i förbön till Maria (spiritism), vördnad av reliker och ikoner (ockultism), betrakta påven som Kristi ställföreträdare på jorden (Människoförgudning – avguderi av ”en annan Jesus”).

Ockulta manifestationer från satan och onda andars spel, sker även via en avfallen kristenhet i form av ”dottersvulsterna” till den store förföraren Branham.

https://tre-skrivare.se/hf/ormen.html#b1

De visar sig i spåren av trosförkunnelsen, latter – rain – movment, Joels arme, profetrörelsen, apostlarörelsen, the last Sons of God, helandeväckelsen, Pensacolaväckelsen etc. etc. vidare fram till Floridaväckelsen och Todd Bentley.

Bill Johnson Todd White ingår i Kansasprofeterna och Apostlarörelsen och NAR med "skumma kompisar" som Heidi Baker - Paul Manwaring - Bill Johnson - Reinhard Bonnke - Rodney Howard Browne - Ben Fitzgerald - Kenneth Copeland - Benny Hinn - Joyce Meyer - Rick Joyner - Creflo Dollar.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/22/motte-en-total-okunskap-om-nar/

Bill Johnson: https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/12/varning-for-bill-johnson-i-sverige-foretradd-av-new-wine/

https://pulpitandpen.org/2016/11/14/what-are-bill-johnsons-heresies/?fbclid=IwAR3ASJoc7RedMxbHSKKS-Vll_lGeOT5NSk0mYeSzAFmtAGO7q5emhaN2Tus

Rick Joyner http://www.deceptioninthechurch.com/joyner.html

Kingdom Dominon teologin hänger samman med Kansasprofeterna och Apostlarörelsen och då även med Todd Bantley och efterdyningarna av Floridaväckelsen.

https://www.youtube.com/watch?v=PqaHBD70AXE&feature=youtu.be

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/04/01/vakna-upp-efter-awakening-europe-scandinavia/

http://sundsgruppen.se/?page_id=1176

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/todd-bentley-lakelandvackelsen.htm

ANTIKRIST MED TECKEN OCH UNDER

Paulus tar i 2 Tess. 2: 9 – 11 upp att antikrist ska göra kraftgärningar tecken och under:

Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta.

Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen.”

Detta gäller tydligen även ”lamm – odjuret”, den falske profeten som ska arbeta som antikrists både propagandaminister, såväl som verkställande minister.

får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.”

Den falske profeten plagierar den Heliga Andes verksamhet. Här ska han nu med falsk eld”, som han får till att se ut som att den falla från himlen”, för att förvilla, bedra människor till att tro på de lögner som den falske profeten förkunnar. Den falske profeten är en falsk kopia av Anden.

Draken, satan kopian av Gud, Leopardodjuret, antikrist kopian av Guds Son och lamm – odjuret, den falske profeten, efterrapar den Gudomliga treenigheten.

Fadern efterapas av satan, Kristus av antikrist (dödligt sårad och uppstånden) och Anden efterapas av den falske profeten (kallar ned eld från himlen och pekar på och förhärligar antikrist istället för att Anden pekar på och förhärligar Kristus)

Det finns redan idag människor som drivna av satan förmedlar en falsk eld som de menar kommer från Himlen och skulle vara ett Andens verk. Villolärare i tro, lära liv och utövning som t.ex. Benny Hinn och Tod Bentley ropar ”fire” och skaror av människor bara dråsar i backen och vrider sig i krampliknande tillstånd under dessa ockulta manifestationer, där de onda andarna håller lekstuga.

Avfallna kristna” följer och bejakar liknande förförare, drivna av satans ande, där de blir manipulerade till att tro att vad de ser och upplever, skulle vara ett verk av Guds Ande.

Hur ska de kunna inse att det är något galet med vad denne falske profet framför och de tecken, som följer i hans spår, som är desamma som man redan lärt sig, skulle vara något som kommer från Gud? Satan har länge via en avfallen kristenhet förberett ankomsten av den falske profetens förförelse genom tecken och under.

Han verkar lyckas väldigt förfärande bra trots att Jesus varnade för detta i Matt. 24: 11; 24: om att Många falska profeter ska framträda och bedra många…Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra de troende.”

Den falske profeten kommer att bedriva en stor kampanj, där han på ett bedrägligt sätt försöker peka på att den falske världsfrälsaren, en istället för Kristus, antikrist, är den Messias och världsfrälsare som alla väntat på.

Han ger sken av att han inte bara ska lösa alla världsproblemen, utan ska skapa frid och fred mellan allt och alla och göra alla lyckliga om de bara tillber honom som sin Messias, Herre och Gud.

DEN FALSKE PROFETEN SKA GÖRA EN BILD - FÖRÖDELSENS STYGGELSE - ÅT VILDDJURET

göra en bild åt vilddjuret”. Detta förutsägs i Dan: 12: 11; Matt. 25: 15 – 21 och 2 Tess. 2: 1 – 4: Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1 290 dagar…

När ni ser ’förödelsens styggelse ’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats… då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma…

När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder, att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här.

Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.”

OBS!! Innan de troende ska samlas hos honom Kristus, så måste först avfallet ha skett och fördärvets son ha trätt fram och även säger sig vara gud i det återuppbyggda templet i Jerusalem.

Detta sker just innan Jesus endast en gång och synligt återvänder!! Så vi troende ska igenom vedermödan och det är därför som Gud via Johannes gett oss uppenbarelseboken, så att vi ska vara förberedda på vad som ska ske härefter”!!!

När hörde du din pastor senast predika över detta faktum?? Den pastorn blir knappast populär, som inte talar vad ”som kliar folk i öronen” om ”Kristi snara ankomst och ett osynligt uppryckande undan vedermödan och antikrists ankomst.”

Människor vill hellre ha predikningar om hur härligt allting är, där inga bedrövelser och prövningar väntar. Man lyssnar hellre till ”lyckopiller och sömnpiller”, där man kan få ha sitt ”fredagsmys i fred”, än att man vill ta till sig Uppenbarelsebokens bistra verklighet vad som väntar även de troende under vedermödan!!

som har ett sår från ett svärd men lever igen.” Här har vi nu igen detta observandum om att här kommer att ske ett slags plagiat av Jesu död och uppståndelse.

Antagligen vill Gud här via Johannes förvarna de troende för detta plagiat, så att de inte ska låta sig bedras, utan hålla fast vid den Sanne Kristus, vars död skedde på Golgata kors och vars uppståndelse skedde 31/2 dygn därefter.

Det är där vi har vår Frälsare och inte hos något senare plagiat!! Vi ska besegra honom genom Lammets blod och sitt vittnesbörds ord”, om vem den Sanne Kristus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på Golgata kors.

DEN FALSKE PROFETEN SKA GE LIVSANDE ÅT VILDDJURETS BILD

Upp. Kap. 13: 15: Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild.”

Detta handlar nog inte enbart om någon storbilds – TV med en slags datastyrd kontroll över alla som trycker på knappen för tillbedjan. Det blir nog mer sannolikt en manifestation av sataniska krafter och onda andar, som via statyn manifesterar sig på ett övernaturligt sätt, som man även tidigare gjort via ”avfallna predikanter” som ropat "fire".

Satan gör nu här sin sista ansträngning att via detta spektakel, kunna förvilla så många som möjligt bort från sanning och gemenskap med Gud sin skapare.

Han är här väldigt frustrerad, för här pågår nu jämsides under Vedermödan en världsvid väckelse, via de två vittnenas predikan om Kristus tillsammans med de troende som håller fast vid sitt vittnesbörd ord”. Väckelsen får än mer näring när de två vittnena på ett mirakulöst sätt uppstår från de döda. Vi ska senare se på deras aktivitet död och uppståndelse.

låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild.” Det blir antagligen en lag i antikrists rike, att alla ska med hot om dödsstraff tillbedja hans bild i templet. Detta är något väldigt vanligt om man ser till historiens despoter.

Nebukadnessar uppförde en väldig staty, som alla måste tillbe, eller bli kastade i en brinnande ugn. Belsasassar införde att alla skulle tillbe, honom eljest skulle de kastas i en lejongrop.

De Romerska kejsarna hotade med dödsstraff, om man inte offrade rökelse åt den gudomlige Caesar en gång om året. I det sista ”odjursriket” kommer samma anda att råda men nu ännu mer sataniskt till utövandet.

FÖRELÖPARE TILL ANTIKRIST

Johannes talar om att många förelöpare ”antikrister” uppträtt fram, till denne ”slutlige antikrist”. Han har haft många förelöpare som t.ex. Nero, Djingis Khan, flera påvar, Napoleon, Hitler, Mussolini, Stalin, för att bara nämna några.

Nu kommer så det sista odjuret här att kräva inte bara tillbedjan, utan att man ska hans märke, namn eller talet för hans namn på sig, för eljest så kommer man att dö svältdöden!!

Den nationalstat med diktatur som antikrist kommer att bilda kommer att ha globalt perspektiv med sin diktatur och frånvaro av demokrati. Jag talar om efterapningen av det rike som Hitler, en av förelöparna till antikrist eftersträvade.

Och som antikrist kommer att ”ta upp manteln” efter i ett nytt försök att plagiera och föregå det rike som Jesus upprättar när Han kommer på Oljeberget.

Antikrists välde kommer att ha globalt perspektiv med sin diktatur och frånvaro av demokrati. Där han har total kontroll med eget ekonomiskt system där ingen får köpa eller sälja som inte anammar det systemet.

Han har en egen världskyrka under den falske profetens ledning där antikrist så till sist är den Gud som man tillber. Han har slutligen en egen politik med kanske en blandning av nationalsocialism, kapitalism, liberalism och kommunism i en osalig röra?

Både globalism och nationalism och olika politiska yttringar spelar honom alltså i händerna. Hans ande drar i trådarna och tvingar fram en globalism för att ha en chans att lösa problemen som världen befinner sig i – de mesta måste lösas under samarbete länderna emellan.

Inte därför att det är påhittade problem av en maktelit som är ute efter världsherravälde (även om det kanske också finns med på ett hörn i förberedelsen?).

Utan därför att problemen samtidigt är en realitet där folken ska stå där rådvilla inför havets och vågornas dån” och ropa efter en stark man som kan lösa problemen. De kommer att få ”sin starke man” som synes lösa problemen.

Den våg av nationalism som väller fram spelar antikrist alltså även i händerna. Och styrks av högerkristna influenser. Som även drar fram med en skenbar ”Israelvänlighet” som sker på fel tid och på fel sätt och som egentligen förbereder antikrists förbund med Israel.

Speciellt på den andliga arenan så förbereds antikrist nu genom det avfall som vi ser mitt framför våra ögon där antikrists andes verksamhet kallas för ett verk av Guds Ande.

Det som är antikrists avfall kallas för Guds väckelse. När antikrist så kommer, så kommer han av ”Kristna” att hälsas välkommen som Kristus. Detta även då av många som varnade för hans ankomst men som blivit så förblindade så att de nu inte inser att det är antikrist som man välkomnar.

Antikrist kommer först att hyllas i en slags människoförgudning där människor synes liksom komma i trance. Ungefär som människoskarorna gjorde kring Hitler i början på hans karriär.

Under ”Jakobs nöd” – vedermödans senare 31/2 år, innan den Sanne Kristus så kommer tillbaka, så kommer antikrist att följa efter sin föregångare - Hitler – med "den slutliga lösningen" och försöker utrota det Judiska folket.

TEMPLEN

a) Templet under antikrist

Låt oss först titta lite mer på det framtida Judiska templet under antikrists dagar . Dan. 9: 27, 11: 31, 45, 12: 7; Matt. 24: 15; 2 Tess. 2: 3 – 4:

Profetian i Dan. 9: 27 talar om att ”den andre fursten” – antikrist – ska efter 31/2 år av vedermödan bryta förbundet med Israel och avskaffa offertjänsten i templet i Jerusalem.

Och Dan. fortsätter i 11: 31: Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.”

Det innebär att Templet i Jerusalem kommer att bli återuppbyggt. Något som även bekräftas av Jesus i Matt. 24: 15 där helig plats” åsyftar templet i Jerusalem: När ni ser ’förödelsens styggelse ’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats”.

Detta att det kommer ett återuppbyggt tempel i Jerusalem framgår även av 2 Tess. 2: 3 – 4: Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.”

Här får vi en detaljerad beskrivning av vad den ”vanhelgande skändligheten som står på helig plats”, handlar om. Nämligen en påtvingad dyrkan av antikrist och hans bild i templet i Jerusalem under 31/2 år.

Det är då Jesus, uppmanar, att när man blir varse detta skeende när ni ser ‘skändligheten’, så ska ni fly till bergen, som analogt sker i Upp. 12: 13 där ”Kvinnan” – Israel – ”får örnens vingar och flyr ut i öknen”. För en bokstavlig uppfyllelse av alla dessa Bibelsammanhang, så måste templet i Jerusalem åter blir uppbyggt.

Det tredje Templet under plagiatet antikrists tidsperiod, kommer att förstöras precis som det första och det andra Templet, eftersom ett fjärde Tempel till sist ska byggas upp.

När det gäller det fjärde och slutliga templet kommer det att byggas under Tusenårsriket. Det fjärde templet är mycket utförligt beskrivet i Hesekiel kapitel 40-48.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/18/kommer-det-att-byggas-fler-tempel-i-jerusalem/

FÖRTRAMPAS AV HEDNINGARNA

Upp. Kap. 11: 2: Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den är given åt hedningarna och de ska trampa den heliga staden under sina fötter i fyrtiotvå månader.”

Här kommer det schockerande budskapet om hur hedningarna ska trampa den heliga staden under sina fötter i förtiotvå månader”, vilket är detsamma som 1260 dagar = 3!/2 år. Tiden 31/2 år – en halv årsvecka – är en vanlig tidsangivelse i Skriften.

Jesu verksamhetstid var 31/2 år. 31/2 synes vara en siffra som kommer igen. När Jesus dödades, så synes det från avrättningen till Hans uppståndelse ha gått 31/2 halvt dygn.

De två vittnena, som vi snart ska titta på låg döda på Jerusalems gator i 31/2 dygn. Denna speciella tid av 31/2 år, anges som ”en tid, tider och en halv tid” – ”en halv vecka” – ”42 månader” – ”1260 dagar”.

Kan det bli klarare för oss om vi tittar på Bibeltexter som talar om tiden 31/2 år ? . Vi tittar på Dan. 7: 25, 9: 27, 12: 7; Upp. 11: 2 – 3, 12: 14, 13: 5:

Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.”; ”Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer.

Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”; ”Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat.”

Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud berett för henne så att hon får sitt uppehälle där i ettusen tvåhundrasextio dagar.”; ”Men kvinnan fick den stora örnens båda vingar för att flyga ut till sin plats i öknen, där hon skyddad från ormen får sitt uppehälle under en tid, tider och en halv tid.”

Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader.”

Vi får se senare om vi klarnar mer kring vad denna ”nummerlek” i vidare bemärkelse handlar om. Vad vi kan konstatera så här långt, är att Israel kommer att få seger över antikrist efter de 42 månaderna vid Kristi återkomst och sedan få full kontroll över Jerusalem för alltid. Sak. 14: 3 - 4; 2 Tess. 2: 8:

"Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut...Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst."

Lukas nämner detta om att Jerusalem ska förtrampas av hedningar tills hedningarnas tid är förbi (vilket pusslat med andra sammanhang handlar om när Jesus kommer för att avbryta Vedermödan och upprätta Tusenårsriket) samtidigt som han bekräftar Jesu förutsägelse om Jerusalems förstöring år 70 som sker i ett tidigare skeende:

När ni ser Jerusalem omringas av armeer, då vet ni att dess förstörelse är nära. Då måste de som är i Judeen fly till bergen, och de som är inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. Det är straffets tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse.

Ve dem som väntar barn eller ammar under de dagarna, för landet ska drabbas av stor nöd och vredesdomen ska nå detta folk. De ska falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk, och JERUSALEM SKA TRAMPAS AV HEDNINGAR TILLS HEDNINGARNAS TIDER ÄR FÖRBI.”

Detta handlar alltså inte om Jerusalems förstöring år 70. Hedningarnas tider är inte förbi förrän efter vedermödan och Kristi tillkommelse.

Att församlingens tidsålder/hedningarnas tider skulle vara avslutad före vedermödan och inte räcka fram till vedermödans avslutning och Jesu upprättande av Tusenårsriket stämmer helt enkelt inte. Allt fler och fler som varit påverkade av Lewi Pethrus bok (som var ett eko av Darbys lära) inser det alltmer.

"Församlingens tidsålder/hedningarnas tider" avslutas inte när vedermödan börjar, utan avslutas när Jesus kommer och avslutar vedermödan.

Den sista sjuan”, 70:e årsveckan handlar om Vedermödan. Den 69:e årsveckan för Israel avslutas efter Jesu uppståndelse och den första kristna församlingen.

Då inleds en parentes i de sjuttio årsveckorna som gäller Israel. Och vi har då "församlingens/hedningarnas tidsålder" som varar fram till Kristi andra ankomst, där uppryckandet sker och upprättandet av Tusenårsriket .

Dan. 7: 25; Sak. Kap. 14: 1 - 4; 2 Tess. 2: 8; har alla ett samstämigt budskap om att strax före Kristi sanna ankomst, så ska antikrist förtrampa Jerusalem och skända dess tempel. Fram till Kristi återkomst och upprättandet av Fridsriket:

"Han ska tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.

Men dom ska hållas, och hans välde ska tas ifrån honom och han ska fördärvas och förgöras för alltid. Men riket, väldet och makten över alla riken under himlen ska ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden ska tjäna och lyda det...

jag ska samla alla hednafolk till strid mot JerusalemStaden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas...Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk...På den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut...Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst."

Då är ”hedningarnas tider förbi” och även de troendes uppgift ( församlingens tidsålder ) över för att så gå in i en ny uppgift under Tusenårsriket. Nämligen att regera med Kristus för Tusen år”. Då är vi framme vid:

b) Templet under Tusenårsriket

Sakarja Kap. 14 är ett av de tydligaste textställena som anger ett faktiskt existerande Tempel under Tusenårsriket. Lägg särskilt märke till den tydliga referensen till lövhyddohögtiden och Tusen – års – Templet EFTER striden vid Harmagedon.

Hesekiels syn av ett nytt tempel och ett nytt Jerusalem (Hes 40 – 48) handlar uppenbarligen om förhållandena under Tusenårsriket när Jesus enligt Ordet bygger det fjärde Templet i Tusenårsriket. Läs hela denna länks innehåll för att få en helhetsbild av 2 Jesu ankomster - 2 Vedermödor - 2 förödelsens styggelse - 4 Tempel:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/31/tva-jesu-ankomster-tva-vedermodor-tva-forodelsens-styggelse-fyra-tempel/

I Sakarja Kap 6: 12 - 13 beskrivs att det är Herren som skall se till att bygga det fjärde Templet då vi är framme i Tusenårsriket: Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga HERRENS tempel. Ja, det är han som skall bygga HERRENS tempel. Han skall vinna härlighet och sitta på sin tron och regera…

Fjärran ifrån skall man komma för att bygga på HERRENS tempel” Detta Kan alltså inte appliceras på att den troende är Den Helige Andes tempel, utan här måste det handla om ett fysiskt jordiskt Tempel. Sak 6:15: "Fjärran ifrån ska man komma för att bygga på Herrens tempel."

Jerusalem kommer att bli huvudstaden i ett världsrike med Kristus som Konung. Och det under Tusenårsriket. Något som föregår evigheten i Guds gemenskap när det Himmelska Jerusalem kommer ned färdigsmyckat. Det ska vi se på längre fram och där finns då inga hedningar mer utan alla tillhör då Kristus i den kommande evigheten.

Men nu först Tusenårsriket där även hedningar finns med: Och detta är vad Jesaja, Amos’ son, skådade angående Juda och Jerusalem: ”Och det skall ske i kommande dagar att det berg där Herrens hus är skall stå där fast och grundat och vara det förnämsta bland bergen och upphöjt över andra höjder, och ALLA HEDNAFOLK SKA STRÖMMA DIT.”

Det syftar alltså inte på evigheten i Guds gemenskap. Dit strömmar inga hednafolk. Det handlar om Tusenårsriket.

Ja, många folk skall gå ut och säga: ‘Upp, låt oss dra upp till Herrens berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så vi kan vandra på hans stigar.’ Ty från Sion skall lag utgå, och Herrens ord från Jerusalem.”

Och HAN SKA DÖMA MELLAN HEDNAFOLKEN och skipa rätt åt många folk. Då skall de smida sina svärd till plogbilar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall ej mer lyfta svärd mot varandra och inte mer lära sig att strida.” Jes 2:1-4.

Detta syftar alltså inte på evigheten i Guds gemenskap. Där ska Han inte ”DÖMA MELLAN HEDNAFOLKEN”. Det sker under Tusenårsriket.

Och Herren skall då vara konung ÖVER HELA JORDEN ( Alltså inte framme vid den eviga gemenskapen med Gud, utan detta handlar om Tusenårsriket), ja, på den tiden skall Herren vara en, och hans namn ett.. ty Jerusalem skall trona i trygghet.”

Detta handlar om det jordiska Jerusalem under Tusenårsriket och inte om det ”Himmelska Jerusalem”, som senare kommer ner när alla ”nya skapelser i Kristus” ska gå in i den då nya Guds skapelsen av en ”Ny Himmel och en Ny Jord”.

Sak 14:9,11,16: Herren ska vara kung över hela jorden...Folket ska bo där i ro...Jerusalem ska bo i trygghet. "Och det skall ske att ALLA DE ÖVERBLIVNA UR ALLA FOLK, som kom mot Jerusalem skall år efter år dra ditupp, för att tillbe konungen Herren Sebaot, och FÖR ATT FIRA LÖVHYDDOHÖGTIDEN.”

Detta kan inte handla om någon annan tid än Tusenårsriket, när de som tidigare under antikrist stred mot Jerusalem, men som nu ska i Jerusalem fira Lövhyddohögtiden!

Enligt Hesekiels profetia kommer det alltså under Tusenårsriket att finnas ett Tempel (Det fjärde Templet) i Jerusalem, som till sin storlek kommer att vida överträffa de Tempel som hitintills har byggts i Jerusalem. Både det första, det andra och det tredje Templet kan inte mäta sig med detta Tempel under Tusenårsriket.

Bara ett sammandrag för att få en liten aning om att detta Tempel i Tusenårsriket är något vida mäktigt överstigande alla tidigare Tempel. Hes. kap. 40 - 48:

"Och se, där var en mur runt omkring templet. Mätstången som mannen hade i sin hand var sex alnar lång... Han mätte portöppningens bredd, den var tio alnar, och portens längd, den var tretton alnar...Han mätte upp pelarna till sextio alnar...Avståndet mellan ingångsportens framsida och förhusets framsida vid den inre portöppningen var femtio alnar....

Han förde mig till den yttre förgården, och jag såg att ett stengolv täckte den, och trettio tempelkamrar var uppbyggda på stengolvet...Sedan mätte han avståndet från den nedre portens framsida till den inre förgårdens yttersida. Det var hundra alnar både på östra sidan och på norra...

Därefter förde han mig till tempelsalen, där han mätte pelarna. På båda sidor var de sex alnar breda – det var bredden på tabernaklet. Ingången var tio alnar bred, och sidoväggarna vid ingången var fem alnar på vardera sidan. Sedan mätte han salens längd. Den var fyrtio alnar, och dess bredd var tjugo alnar.

Därefter gick han in i det innersta rummet, och han mätte pelarna vid ingången. De var två alnar, och ingången var sex alnar. Ingångens bredd var sju alnar. Han mätte dess längd. Den var tjugo alnar, och dess bredd framför tempelsalen var tjugo alnar. Han sade till mig: 'Detta är det allra heligaste.'...

Han mätte med sin mätstång den östra sidan. Den var efter mätstången 500 stänger. Därefter mätte han den norra sidan. Den var efter mätstången 500 stänger. Så mätte han den södra sidan. Den var efter mätstången 500 stänger. Han vände sig mot västra sidan och mätte med mätstången 500 stänger. Han mätte platsens fyra sidor. Den var omgiven av en mur. Platsens längd var 500 stänger och dess bredd 500 stänger."

Fortsätt att läsa från Hesekiel och låt Dig facineras av dess oerhörda storlek.

Vidare från Hesekiel om tillståndet under Tusenårsriket: "Herren ska vara kung över hela jorden...

Från templets södra sida skall en tempelkälla springa upp, vars vatten skall dela sig i två stora floder. Den ena grenen skall flyta till Döda havet vars vatten därigenom blir sunt och den andra till Medelhavet.

Och överallt dit den dubbla strömmen kommer, där upplivas alla levande varelser… och allt får liv, där strömmen kommer… ty deras vatten kommer från helgedomen.” Hes 47: 8-12.

Jmf med Jes. 56:7: dem skall jag låta komma till mitt heliga berg och giva dem glädje i mitt bönehus, och deras brännoffer och slaktoffer skola vara mig välbehagliga på mitt altare; ty mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk.”

När i världshistorien har Templet varit ett ”bönehus FÖR ALLA FOLK”? ALDRIG! Jesus hänvisar till det här textstället, när han driver ut månglarna ur templet i Mark 11:17: Det är ju skrivet: ‘Mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk [ all nations; KJV].’ Men ni har gjort det till en rövarkula.”

Det grekiska ordet för ”folk” är här ”ethnos” [från vilket vi fått ordet ”etnisk”] vilket är samma ord som normalt annars översätts med ”hedningar” [”Gentiles”] i NT. Enligt Jesus så förutsade därför Jesajas profetia en framtid då det fysiska Templet skulle vara ett bönehus för ALLA NATIONER [Hedningar, Gentiles].

Den enda möjliga framtida uppfyllelsen av den profetian är i ett fysiskt jordiskt Tempel i Jerusalem under Tusenårsriket [som Sakarja 14 beskriver, där alla folken kommer samman för att hålla högtid].

Templet som beskrivs i Hesekiel 40-48 är Tusen – års – Templet och är det Tempel som Jesaja [och Jesus] hade i åtanke, liksom också Sakarja. Enligt Hesekiel så kommer alltså det Templet att bli i en mycket större skala än något av de tidigare Templen. Återkommer senare till Tusenårsriket och även till skillnaden mellan Tusenårsriket och den Nya Himlen och den Nya Jorden. Men nu ska vi först titta på:

DE TVÅ VITTNENA

Upp. Kap. 11: 3: Och jag ska låta mina två vittnen profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg.”

mina två vittnen ”. Rösten som talar, säger mina vittnen” som ska profetera”, alltså ska de framföra ett budskap från Gud. Den som talar här är alltså samma röst som uppmanade Johannes att äta bokrullen. Alltså är det Kristus själv.

Och dessa vittnen är sända av Gud till varning före och under de kommande domskatastroferna under sigillen och domsbasunerna, när hälften av mänskligheten går under.

De kompletterar den örn som flög fram i lufthimlen och som varnade för de tre stora ve som skulle övergå världen. Precis som vi som troende redan idag bör peka på vad vi får veta från Guds hälsning till oss via Johannes kring, ”vad som ska ske härefter”.

De två vittnena är antagligen Enok och Elia, de enda två människor som ej dött en naturlig död, utan som fått fara till himmlen i naturliga kroppar liksom en slags parentes i deras livsuppgift.

De kommer nu tillbaka för att slutföra sin uppgift som de domsprofeter de är och ska under de första 31/2 åren av vedermödan, vara ”en nagel i ögat” på den falske världsfrälsaren – antikrist – och varna människorna över vad som nu ska gå över världen.

Det är också vad vi som troende, redan nu bör göra människor uppmärksamma på, utifrån Guds hälsning till de troende via Johannes.

DE TVÅ OLIVTRÄDEN OCH LJUSSTAKARNA

De två vittnena framställs som de två olivträden och de två ljusstakarna i Upp. 11: 4. Det visar på att de haft en tidigare tillvaro på jorden. De kommer tillbaka i sina naturliga jordiska kroppar och ska bli dödade av antikrist, när han efter 31/2 år blir besatt – uppfylld av och satan inkarnerad.

Om Elia är det profeterat att han ska komma tillbaka enligt Mal. 4: 5 – 6: Se jag ska sända er profeten Elia, förrän Herrens stora och fruktansvärda dag kommer”.

Johannes döparen fick frågan om han var denna återkomst av Elia. Men han svarade han inte var Elia, men att han kom i samma ande och kraft Joh. 1: 21; Luk. 1: 17: "De frågade honom: 'Vem är du då? Är du Elia?' Han sade: Nej, det är jag inte.' ...Han ska gå före honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge de trotsiga ett rättfärdigt sinne"

Liksom Johannes döparen kom för att förbereda Israel för Kristi första kommande, så kommer nu Elia tillbaka för att förbereda Israel för Kristi andra kommande.

Som en följd av dessa 2 vittnen, som vi ska se även samverkar med de troende, blir orsak till att ”gossebarnet” – 144.000 som en ”förstlingsfrukt” av Israels tolv stammar kommit till tro på Jesus och att ”kvarlevan av Israel” ska ”bli frälsta på en dag” vid Kristi återkomst.

klädda i säcktyg.” Detta talar om att de likt forntidens profeter som de ju ursprungligen var, framför sina budskap med stort allvar och med sorg och smärta över de domar som nu måste gå över världen. Detta i ett försök från Gud att få människor att ”vända om” till sin Herre och skapare och låta sig försonas med Gud”.

DE 2 VITTNENA HAR MAKT

De har makt ”. Dessa vittnen får makt att:

1. Försvara sig med eld som förtär fienderna, liksom Elia och Elisa 1 Kung. 18: 38: "Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket."

2. Tillsluta himlen så att inget regn faller, liksom Elia 1 Kung. Kap. 17 – 18: "Mjölet i krukan ska inte ta slut, och olja ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden... Gå och träd fram inför Ahab, så ska jag låta det regna på jorden.

3. Förvandla vatten till blod, liksom Mose gjorde i Egypten 2 Mos. 7: 30: "Han lyfte upp staven och slog vattnet i Nilen inför faraos och hans tjänares ögon. Då förvandlades allt vatten i floden till blod."

4. Slå jorden med alla slags plågor.

Att de två vittnena av Gud delegerats en sådan makt var för dem inget självändamål, utan var till för att deras profeterande med hälsningar från Gud inte skulle hindras och att människor skulle beredas en möjlighet att vända om och ”låta sig försonas med Gud”, sin skapare.

Även om dessa två vittnens profeterande var koncentrerat kring Jerusalem och Israel, så når deras verksamhet med dagens media säkert ut över hela världen. Deras och de troendes verksamhet, kommer säkert att bidra till uppfyllelsen av Upp. 7: 14:

Dessa är de som komma ut ur den stora bedrövelsen ( att Gud för dessa gjort ett slut på eländet ) och som har tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod”.

Märk att detta inte alls talar om att de troende under något skede av vedermödan skulle bli uppryckta!! Varifrån får man egentligen alla sina fantasier??

Upp. Kap. 11: 4 – 6: Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens Herre. Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet.

De har makt att stänga himlen så att inget regn faller under de dagar de profeterar, och de har makt att förvandla vattnen till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill.”

Att de beskrivs som olivträden visar att dessa vittnen är de Andefyllda vittnen om omnämns i Sak. 4: 3 – 6:

Jag ser en ljusstake, helt av guld, med sin oljeskål upptill och med sina sju lampor... Två olivträd sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra..Här är Herrens ord till Serubbabel: Varken genom styrka eller makt, utan genom min Ande".

De två vittnena är alltså Andefyllda och agerar: "Varken genom styrka eller makt, utan genom min Ande". Alltså Guds Ande driver dem och som är identiska med de två vittnena i Upp. 11: 3: Och jag ska låta mina två vittnen profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg".

Enligt Bibeln så finns det endast två personer som levt ett sådant andefyllt liv och som hade en uppgift att återkomma till, så att de först kunde bli förflyttade till himlen direkt utan att kroppsligen avsomna. Nämligen Enok och Elia 1 Mos. 5: 23 – 24; Hebr. 11: 5; 2 Kung. 2: 11 - 12;

"Henoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Henok så hade vandrat med Gud fann man honom inte mer, för Gud hade hämtat honom...Genom tron blev Henok hämtad utan att möta döden, och man fann honom inte mer, för Gud hade hämtat honom...

Medan de gick och samtalade, kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen... Sedan såg han honom inte mer."

Enligt Sak. 4: 11 – 14, så är deras himmelsfärd utan kroppslig död beroende på att de har en speciell uppgift. ”Dessa två är de smorda som står inför hela jordens Herre.” De säges här nu stå inför jordens Herre”, såsom ”olje – Andesmorda” och häller olja över ljusstaken med de sju lamporna.

Nu obs! ”Ljusstaken med de sju lamporna” är en symbol på församlingen – de på Kristus troende! Här ska nu de två vittnena alltså söka samverkan med de troende under vedermödan för att ”hälla olja över de troende ( ljusstaken ) till att predika Kristus!!!

De står nu gemensamt inför jordens Herre”, vilket tyder på att deras gemensamma uppgift gäller hela jorden.. De som vill skada dem och försöker hindra dem, ger sig i strid med Gud själv.

eld ur deras mun”, torde handla om, Andens eld som verkar tillsammans med Ordet. Genom sin muns anda ska Herren förgöra antikrist när Han kommer. Tydligen får de två vittnena auktoritet att uttala dom över dem som vill skada dem, så att de i likhet med Apg. 5: 5 där Petrus brukade en sådan auktoritet, faller döda ned.

Vi ska som sagt som troende vara beredda att samverka med dessa två vittnen och liksom dem predika Kristus under den vedermöda som vi nu har framför oss!!

under de dagar de profeterar”. Som vi redan sett så handlar den tid som ”de profeterar” om de första 31/2 åren av vedermödans sju år. De är där som mäktiga sanningssägare och ljusbringare mitt in i det mörker och kaos som då råder, när satan är på väg att få fritt spelrum, för attt människor ska inse vad det leder till om satan skulle få vara den regent fullt ut, som man vid mänsklighetens fall valde.

Låt oss som troende redan nu i förväg ”stå vid dessa vittnens sida” och redan nu inför vedermödans och antikrists inträde på arenan, visa på Guds hälsning till de troende via Johannes, till en förberedelse inför vad som härefter ska ske” .

Sluta alla med ”härlighetsförkunnelse” och ”sömn och lyckopiller”, om att vi nu skulle stå inför ”väckelse, skörd och Kristi snara tillkommelse med ett osynligt uppryckande undan vedermödan och antikrists ankomst”. Vad vi just nu står mitt uppe i är ”det avfall som ska möjliggöra antikrists inträde på arenan”.

Vad vi nu står inför är den vedermöda, där vi som troende, ska predika Kristus, inte ge vika för frestelsen att tillbedja antikrist, vara beredda att bli martyrer för att hålla fast vid tron på Jesus, hjälpa alla lidande människor under deras lidande och framförallt finnas vid Judarnas sida vid deras största förföljelse någonsin under deras ”Jakobs nöd” som sammanfaller med allas vår vedermöda, som vi har att gå igenom.

DEN SJUNDE BASUNEN SAMMANFALLER MED ODJURET FRÅN AVGRUNDEN VITTNENAS DÖD OCH UPPSTÅNDELSE OCH EN STOR JORDBÄVNING

Det är antagligen i samband med antikrists intagande av Jerusalem, som de 2 vittnena dödas. De har då profeterat färdigt de första 31/2 åren av vedermödans sjuårsperiod. Vilket är samma verksamhetstid som Jesus hade.

Upp. Kap. 11: 7: Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd, ska vilddjuret som kommer upp ur avgrunden strida mot dem och besegra dem och döda dem.”

Det odjur som här stiger upp från avgrunden, är satan själv. Det är inte samma odjur som skökan rider på som vi ska spana på under Upp. Kap. 17.

Det odjuret är den falske världsfrälsaren – antikrist under sin ”scharmoffensiv”. Som är identiskt med det ”lilla hornet” till vilken 10 horn (regenter) ger sin makt och tillsammans ”strider mot Lammet” Upp. 17: 12 – 14:

"Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för en timme regera som kungar. De har ett och samma sinne och ger sin makt och myndighet åt vilddjuret. De ska strida mot Lammet, men Lammet ska besegra dem tillsammans med sina kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och kungarnas Kung."

Detta odjur från avgrunden, satan själv, gör nu här antikrist besatt, fullt intagen av satan själv, till nu satan inkarnerad på jorden, till en satanisk treenighet: satan, hans son – antikrist med den falske profeten som ”Anden”, som när det gäller Guds treenighet har till uppgift att peka på och förhärliga Kristus.

Nu här i satans plagiat av Guds treenighet, så ska den falske profeten (den som samlat all falsk religions utövning in under samma tak), nu så peka på antikrist – satans son och försöka förmå människor att tillbe honom.

Det talas i Upp. 17: 7 – 8 om denna förvandling av ”vilddjuret antikrist” hur det först var inne i en roll och ett agerande, men så hur den rollen inte längre gäller ( ”är inte mer” ), men så ”stiger upp ur avgrunden” i sin tredje roll, vilket sker när han blir besatt avsatan.

Han blir intagen av satan i en ”synkronisering från avgrunden” med satan själv, som kommer upp ur avgrunden. Därför talas det här om antikrist som den som var och inte är men ska komma”. Ska komma i en senare roll som satan manifesterad på jorden i antikrist.

Det talas även om att antikrist ska bli sårmärkt, men hur det såret ska helas. Kommer här i samband med detta skeende, när antikrist går in i sin nya roll som satan manifesterad på jorden, att ske någon form av ett plagiat av Jesu död och uppståndelse?

Satans intentioner är hela tiden att försöka kopiera Guds treenighet och Guds verksamhet för att så försöka att bedra människan till att låta sig regeras av satan i Guds ställe.

BESKRIVNINGEN AV AVGRUNDEN ÄR INTE VACKER

Bibelns beskrivning av avgrunden är inte vacker: Ett fängelse för fallna änglar. En mörk plats beläget under jorden med ”evig eld”. Denna plats avgrunden, som inte ska förväxlas med dess slutliga förvaringsort helvetet - eldsjön ( Där finns ännu ingen, utan är berett för djävulen och hans falna änglar” ), blir senare den plats dit antikrist och den falske profeten interneras.

Detta när Jesus upprättar Tusenårsriket och då samtidigt blir avgrunden ett fängelse för satan i Tusen år, för att så även bli hans slutliga destination i evighetens värld.

Och detta faktum gäller även för de människor, som inte genom tron på Jesus ska leva i gemenskap med Gud i evigheternas evigheter. Utan ska tillbringa en evighet i den sjö som brinner av eld och svavel i evigheterna evigheter”, som är avgrundens slutliga existensform.

STRID I HIMLEN

Innan detta skeende, där den falske världsfrälsaren, antikrist, blir besatt av, uppfylld av satan och satan inkarneras, så föregås detta av en strid beskriven i Upp. Kap. 12: 7 - 9:

Och det blev strid i himlen: Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.”

Ännu längre tillbaka, när draken, satan, kallades för Lucifer = ljusbringaren, gryningens och morgonens son ( Jes. 14: 12 ), gjorde han uppror mot Gud. Så kom han då och de änglar som följde honom, att bli nedkastade till jordens lägre rymder – lufthimlen. Där har de idag sitt högkvarter Jes. 14: 12 – 15; Hes. 28: 11 – 15; Ef. 2: 2, 6: 12:

"Du sade i ditt hjärta: ’Jag ska stiga upp till himlen, jag ska resa min tron ovanför Guds stjärnor...Jag ska stiga upp över molnens höjder, jag ska bli som den Högste.’ Men ner till dödsriket störtades du, längst ner i graven...

Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. Du var i Eden, Guds lustgård, höljd i alla slags ädelstenar...Du var en smord, beskyddande kerub och jag hade satt dig på Guds heliga berg...

Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig...

Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn...Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna."

Striden som nu uppstod, vid den sjunde basunens ljud, var ( nu i en snar framtid! ), en strid i lufthimlen över jorden, varifrån satan och hans änglar blev/blir nedkastade. Mikael, Israels specielle beskyddare, hade här en änglahär till sitt förfogande liksom satan hade Dan. 12: 1: "På den tiden ska Mikael träda fram, den store fursten som står som försvarare".

När den sjunde basunen ljuder, så proklameras angående satan och hans änglar det fanns inte längre någon plats för dem i himlen" ( lufthimlen). Därför drevs nu satan ut från sin ockupations och verksamhets plats, ondskans andemakter i himlarymderna”, där varifrån han hitintills verkat som denna världens furste” Joh. 14: 30: Jesus: "Jag ska inte säga er mycket mer, för denna världens furste är på väg. Han har ingen makt över mig".

Guds hemliga rådslut innebär ett fullständigt upphörande av satan och hans fallna änglars makt och verksamnhet på denna vår jord. Det sker i etapper.

Satans nedkastande till jorden är den tredje etappen i denna plan att fullständigt stänga satan ute. Satan gav sig inte här frivilligt, utan ”draken och hans änglar stred”, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen." ( lufthimlen – ondskans andemakter i himlarymderna) ”

Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.”

SAMMA SKEENDE SOM NÄR VILDDJURET KOMMER UPP UR AVGRUNDEN

Denna text är analog med Upp. Kap. 11: 7: ska vilddjuret som kommer upp ur avgrunden”. Namnen på denne förförare, som Jesus benämner i Joh. 10: 10 om att han är en tjuv som kommer för att stjäla, slakta och förgöra”, är många för att beskriva dennes personlighet, efter sitt uppror mot Gud, där han ville bli Gud i Guds ställe.

Vi ser här draken, ormen, djävul (baktalare förstörare), satan (motståndare , anklagare). Vidare beskrivs han i Skriften, som en manipulerande, som en ljusets ängel”, som en lögnens fader” och ”den onde”, ”förföraren”. ”fienden”, ”tjuven”, ”åklagaren, ”mörkrets furste”, ”fursten över luftens härsmakt” och ”denna världens furste”.

Då den sjunde basunen ljuder får han inte längre vara kvar i lufthimlen utan ska verka de sista 31/2 åren av vedermödan via antikrist, som han helt intar så att denne nu blir satan inkarnerad på jorden.

Men här har nu även Gud annonserat att Kristus kommer tillbaka och att satan kommer att bli bunden för Tusen år och att han efter ett tillfälligt ”lössläpp”, blir i grunden fullständigt besegrad, detroniserad och ställd helt utanför Guds ”Nya Jerusalem på en Ny Himmel och Ny Jord” och förpassad till den sjö som brinner av eld och svavel i evigheternas evigheter”.

DRAKEN FÖRFÖLJER KVINNAN

Upp. Kap. 12: 13 – 14: När draken såg att han var nerkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött Sonen. Men kvinnan fick den stora örnens båda vingar för att flyga ut till sin plats i öknen, där hon skyddad från ormen får sitt uppehälle under en tid, tider och en halv tid.”

Kvinnan” är som vi redan sett nationen Israel. Draken misslyckades här med att uppsluka gossebarnet” förstlingsskörden, de 144. 000 av Israels barns tolv stammar av de på Kristus – troende.

Israel var här föremål för satans och den av honom besatte, uppfyllde, satans inkarnation på jorden, antikrist verksamhet, i hans senare roll de sista 31/2 åren av vedermödan. Hans verksamhet är här först med fullt fokus på att nu förfölja Israel och det Judiska folket.

Men kvinnan fick den stora örnens båda vingar för att flyga ut till sin plats i öknen, där hon skyddad från ormen får sitt uppehälle under en tid, tider och en halv tid.”

Här sker nu på ett mirakulöst sätt en räddning av Israel och det Judiska folket. Via den stora örnens båda vingar för att flyga ut till sin plats i öknen".

Uppenbarligen är det en massflykt via flyg, undan den förföljelse av det Judiska folket, som nu stod för dörren för 31/2 år. Och något som säkert sammanfaller med Jesu uppmaning om att när man ser detta ske med förödelsens styggelse på helig plats” ( att antikrist sätter sig i templet och föreger sig vara Gud), så ska man fly ut i öknen”.

där hon skyddad från ormen får sitt uppehälle under en tid, tider och en halv tid.”

skyddad från ormen”, är nu samma sak som att vara skyddad från antikrist, nu satan personifierad. Detta om man lyckats komma med i ”denna flyktplan” som Gud berett dem.

får sitt uppehälle under en tid, tider och en halv tid.” De som kommit med till denna ”plats i öknen”, kommer där att åtnjuta ”immunitet” från antikrists härjningar.

Antagligen är de som här kommit med i denna ”immunitet”, den kvarleva” av Judarna som sägs ska vara det enda som finns kvar av Israel efter antikrists förföljelse av dem de sista 31/2 åren innan Kristus kommer tillbaka.

ORMEN SPRUTADE VATTEN

Upp. Kap. 12: 15 – 16: Ormen sprutade då vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att svepa bort henne med floden. Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun.”

Det sprutande vattnet torde handla om de massor av krigshärar varmed antikrist ( likt Farao sände efter Israels barn vid deras uttåg från Egypten) försöker få fatt på ”flyktingarna” och döda dem.

Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun.”

Precis som när Israels barn tågade ut ur Egypten och Farao försökte få fatt på och döda dem, så sker här nu ett naturfenomen. När farao nästan var på väg att få fatt på de flyende Judarna, så öppnades Röda Havet, så att Israeliterna kunde gå torrskodda över, medan Faraos här drunknade när vattnet kom tillbaka.

Här var det nu jorden som öppnade sin mun” och som ”svalde” antikrists här. Antikrist ger då upp med att förfölja ”kvarlevan” av Israel. Men i sitt fullständiga raseri så ger han sig inte utan anfaller iställetde troende:

STRIDER MOT DEM SOM LYDER GUDS BUD OCH HÅLLER FAST VID JESU VITTNESBÖRD

Upp. Kap 12: 17: I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Och han stod på sanden vid havet.”

Förlusten av en stor arme en flod efter kvinnan, för att svepa bort henne med floden.” Detta i ett försök att döda de flyktingar från Israel som han satsat mycket krut på men misslyckats med. Då vänder han sig ännu mer ”mot hennes övriga barn”.

Han vänder sig alltså här nu mot alla Judar som inte lyckades komma med i deras desperata flykt och alla Judar utöver hela världen som inte kommit tillbaka till Israel. Men han vänder sig också emot den troende Kristna församlingen.

Här gäller verkligen Hitlers slagord i dess slutliga utformning gentemot Judarna: ”Den slutliga lösningen på Judeproblemet”, att försöka utrota dem. 2/3 av det Judiska folket kommer att dödas av antikrist enligt Sak. 13: 8 – 9:

Det skall ske i hela landet, säger Herren , att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar. Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld. Jag skall luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld. De skall åkalla mitt namn och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: ‘Detta är mitt folk.’ Och folket skall svara: ‘Herren är min Gud’.”

en tredjedel skall lämnas kvar”, är antagligen identisk med ”kvarlevan” och de som mirakulöst fick ”immunitet” undan antikrists härjningar. De har verkligen blivit prövade och luttrade som genom eld under antikrists förföljelser.

De blir här ”mörade” till att ta till sig de ”två vittnenas” och de ”troendes vittnesbörd” så att de blir redo för, att när Jesus kommer tillbaka, så skall de åkalla mitt namn och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: ‘Detta är mitt folk.’ Och folket skall svara: ‘Herren är min Gud’.”

VÄNDER SIG MOT DE TROENDE

MEN SÅ OBS! SÅ VÄNDE ANTIKRIST SIG SAMTIDIGT I SITT RASERI MOT ALLA DE PÅ KRISTUS TROENDE. DE TROENDE, ÄR ALLTSÅ INTE HÄR UPPRYCKTA UTAN MED I SKEENDET:

som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.”

Att hålla Guds bud är enligt Jesus mer än att hålla de moraliska buden, de tio Guds bud. (”Detta är Guds verk att ni tror på honom som han har sänt” Joh. 6: 29 ).

Ser man också till Paulus undervisning om Lagens uppgift, som är att täppa till var mun och stå med skuld inför Gud”, ”eftersom alla har syndat och står utanför Guds härlighet”.

Ja, så inser man då att vilka som här åsyftas, är de som fått uppleva hur de ”blivit av nåd för Kristi skull, tillräknade Kristi rättfärdighet" och av nåd fått uppleva förlåtelse för sina synder på grund av Jesus, deras ställföreträdare.

Detta för att Jesus som i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, burit fram det offer som ingen annan kan bära fram: DET RENA OFFRET AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET.

Att ”hålla fast vid Jesu vittnesbörd” om vem Han är och har gjort kan bara de på Honom troende göra. De är alltså med vid dessa skeenden!!!

Så låt Dig då som troende inte somna, eller hamna i lyckorus av ”härlighetspredikanter”, med ”sömn och lyckopiller”, som vill slå blå dunster i Dina ögon, när de predikar ”vad som kliar människor i öronen”, med ett motiv att ”fylla sina egna plånböcker” och det med en villförande kraft av under och tecken som ska bedra jämväl de troende”.

Lyssna inte till deras falska tal, om att vi nu har vi väckelse och skörd med Kristi snara ankomst, med ett osynligt uppryckande undan vedermödan och antikrists framträdande.

DETTA ÄR ETT HÖGKVALICIFERAT TRAMS OCH FÖRFÖRELSE av falska lärare, falska profeter, falska apostlar, falska evangelister, falska missionärer, som tillsammans medverkar till att möjliggöra avfallet.

Det avfall som ska ske som får människor till att hälsa den falske världsfrälsaren – antikrist välkommen som varandes Kristus. Detta gör mig så upprörd så att jag inte kan annat än ständigt upprepa det så att några kanske vaknar upp över detta bedrägeri.

DE 2 VITTNENA BLIR LEVANDE IGEN

Upp. Kap. 11: 9 – 13: Människor av olika folk och stammar och språk och länder ser deras döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra, eftersom de båda profeterna hade plågat dem som bor på jorden.

11 Men efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de stod upp på sina fötter igen, och de som såg dem blev skräckslagna. Och de hörde en stark röst från himlen som sade till dem: ”Kom hit upp!” Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem.

I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen, och resten greps av skräck och gav ära åt himlens Gud.”

Att människor från hela världen kom för att se på vittnenas kroppar visar på att vad de förmedlat nått ut över hela världen. De som är emot Guds varningar och erbjudande om räddning och att låta försona sig med Gud, har varit irriterade över dessa två vittnes tal om straffdomar och att vända sig till Kristus.

De ”gläder sig”, när de nu kan återgå till sitt ”fredagsmys”, nu när irritationsmomentet från de sanningar som dessa vittnen förmedlat nu tystnat.

Men så kommer den schock som Gud berett för alla som inte velat lyssna. Vittnena står nu upp från de döda och likt Jesus, så far de upp till en evig gemenskap med Gud i en moln/sky. Antagligen till Abrahams sköte. Avdelningen i dödsriket för de som hör Kristus till i väntan på kroppens uppståndelse vid Hans ankomst.

De kommer likt alla tidigare kroppsligen avsomnade, att nu tillsammans med dem, att få möta Jesus på skyn till att få ”uppståndelse/härlighetskroppar” och så för att få regera med Kristus för Tusen år”.

Angående kom livsande från Gud in i dem,” så får det inte beblandas med förförelse från trosförkunnelsen, om att du är i din egen ande, din egentliga personlighet, skapad till likhet med Gud”, vilket för människan tillbaka tillbaka till fallets dag, att du kan bli som Gud”.

Det är väldigt viktigt att skilja på den människans egen livsande, som Gud ger människan, som gör henne till en egen levande varelse och att hon via trosförkunnelsens förförelse, påstås skulle vara identisk med Guds egen Ande.

Vad som händer med vittnena här, är att deras egen livsande, som gör dem till levande varelser, kommer tillbaka till dem och de så blir kroppsligen levande igen och som en slags ”gräddfil” befinner sig i "Abrahams sköte" fram till att möta Jesus ”på skyn”, när Han vid en enda ankomst kommer synligt och ställer sina fötter på Oljeberget.

Många av de som stått tveksamma om dessa vittnen var från Gud eller inte, blev nog här överbevisade av profeternas död och uppståndelse, som även markerades av en jordbävning, liksom när Jesus dog på korset.

Många gjorde nu antagligen sinnesändring, lät sig försonas med Gud” och gav Gud rätt gav ära åt himlens Gud”. Så låt oss aldrig sluta peka på vem Jesus ÄR och har gjort på korset. I dess spår av Evangeliet, kommer det alltid att finnas människor som gav ära åt himlens Gud”!!!

SUMMERING AV VAD SOM HÄNDER UNDER DEN SJUNDE BASUNEN

Den sjunde basunen ljuder mitt i vedermödans sjuårsperiod. Då när som vi sett den falske världsfrälsaren – antikrist – går in i en ny roll som satan personifierad.

Eftersom det nu är 31/2 år kvar innan Kristus kommer tillbaka, så bör de sju sigillen och de sex första basunerna som vi spanat på, ha utspelats under de första 31/2 åren av vedermödan.

Följande händelser verkar ske under den sjunde basunen:

1. Annonsering av det kommande himmelriket på jorden.

2. Uttalanden av de äldste.

3. Det himmelska templet öppnas

4. Den solklädda kvinnans födslovånda

5. Drakens attack på gossebarnet

6. Gossebarnets uppryckande till himlen

7. Solkvinnans flykt ut i öknen

8. Strid i lufthimlen – satan nedkastad till jorden

9. Drakens attack på kvinnan och förföljelse av de övriga av hennes barn

10. Odjuret stiger upp ur havet

11. Lammodjuret stiger upp ur jorden

12. Uttalanden av de äldste : Kap. 11: 17: "Vi tackar dig, Herre Gud Allsmäktig, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och nu är kung. 18 Folken vredgades, och din vrede har kommit, tiden när de döda ska dömas och du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som vördar ditt namn"

Vad de säger kan sammanfattas: Herren Gud är allsmäktig och har nu trätt fram som konung. Folken vredgas, men även Guds vredes dag har kommit, då de som inte hör Kristus till ska dömas. Medan de som hör Kristus till kommer att belönas.

Min gissning är att dessa ”äldste”, företrädes av ”Gossebarnet” de 144.000 av Israels barns tolv stammar, som egentligen här gör en summering av kommande skeendet vid Kristi ankomst.

DET HIMMELSKA TEMPLET ÖPPNAS

Upp. Kap. 11: 19: Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar, dån, åska, jordbävning och stora hagel.”

Det finns ett underbart Tempel i Himlen, som enligt de sista kapitlen i Upp. tillsammans med det Jerusalem som kommer ner ur Himlen kommer att där ingå. Det templet är inte gjort med människohänder, utan konstruerat av Gud själv – ett större och fullkomligare tabernakel som inte tillhör den skapelse som nu är” ( Hebr. 9: 11 ).

Att ”templet öppnades” sammanfaller med när Guds uppenbarelse blir så total, så att ingen ska behöva fråga någon om något. Alla ska av sig själva veta” och leva i en fullständig närhet med Gud sin skapare

hans förbundsark blev synlig i hans tempel”. I GT skilde förlåten det allra heligast där förbundsarken var. Men som vi redan sett, så när Jesus kroppsligen dog, till kroppen dödad”, så revs förlåten sönder uppifrån och ned, så att det nu finns en ny och levande väg” genom Jesus Kristus till Guds gemenskap med Honom i en innerlig gemenskap i Hans allra heligaste”.

Förbundsarken talade om Gud och Hans förbund med de troende. Den bestod i GT av tre delar: arken, nådastolen, ovanpå arken och keruberna mellan vilkas vingar Herren uppenbarade sin härlighet över nådastolen.

Att nådastolen blev synlig”, och att så Herren uppenbarade sin härlighet över nådastolen, talar Jesus om i Joh. 17: 24: Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse.” Detta gäller de troende.

Men så vad som gällde de icke - troende:

och det kom blixtar, dån, åska, jordbävning och stora hagel.” Som en skarp kontrast till här ”Guds nådastol”, så går nu i fullbordan även här vad som väntar de som inte är beredda till att låta sig försonas med Gud ”: blixtar, dån, åska, jordbävning och stora hagel.”

en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen”

Jordbävningen måste ha varit väldigt lokal, där det endast var en tiondel av staden som förstördes. Och sjutusen omkomna verkar vara ett väl litet antal från denna katastrof. Antagligen syftar här ”sju” tusen. på att här sker en ”komplett” olycka för de människor som här blir utsatta???

JÄMSIDES MED VREDESSKÅLARNA

Jämsides med vredesskålarna finns även invävt vad som sker innan, under och efter vredesskålarna.

Upp. Kap 15: 1: Och jag såg ett annat stort och förunderligt tecken i himlen: sju änglar med sju plågor, de sista, för med dem når Guds vrede sin fullbordan.”

Johannes får se något i hans ögon förunderligt: sju änglar med sju plågor” Sjutalet förekommer 56 gånger i Upp. Vilket kommer dels från talet 7 som är Guds tal och står för fulländning och så dels från talet 8 som är talet för Kristus. 7×8 är detsamma som 56. Alltså lika med det antal gånger som sjutalet förekommer i Upp.

Vilket visar att även Jesus är med vid dessa sjutalsomnämnanden och att Uppenbarelseboken är en uppenbarelse från Jesus Kristus till de troende, så att de ska göras medvetna om och förbereda sig för vad som väntar under vedermödan och antikrists tid.

de sista”. Dessa plågor framställs i Kap. 16 i de sju Vredesskålarna. De är de sista plågorna, för med dem når Guds vrede sin fullbordan.” Detta når sin fullbordan, när Kristus uttalar sitt domsord över antikrist och hans fiendehärar vid sin återkomst till jorden:

Gud är rättfärdig: han straffar med plågor dem som plågar er och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.

De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Och ni har trott det vittnesbörd vi gav er.” (2 Tess. 1: 6 – 10)

MÄRK här att det är först när detta sker, för med dem når Guds vrede sin fullbordan” och när Kristus uttalar sitt domsord över antikrist och hans fiendehärar vid sin återkomst till jorden och i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium”.

Det är först då som det ska ske att (Kristi tillkommelse) "när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror.”

GLASHAVET

Upp. Kap. 15: 2: Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet stod de som hade besegrat vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna.”

Här står de som var med i ett folkhav, men som nu luttrade av att gå igenom vedermödan då de övervunno honom i kraft av Lammets ord och sitt vittnesbörds ord” och vägrade ta på sig antikrists märke, bild eller hans namns tal, så strålar de nu här som ett glashav.

Här finns nu de 144.000 – förstlingsskörden av Israels barns 12 stammar (”Gossebarnet” i kap. 12). Här finns de två vittnena från Kap. 11. Här finns de troende, som kroppsligen avsomnat under vedermödans tid och här finns då således även de som inte dog en naturlig död, utan som blev martyrer för sin tro på Jesus. Här står de nu med Guds harpor i händerna.”

Upp. Kap. 15: 3 – 4: och sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång: ‘Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud Allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens Kung. Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats’.”

Här sjunger nu miljoner återlösta, räddade människor Moses sång och Lammets sång”. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus” (Joh. 1: 17). Här förenas de nu med en lovsång till både Moses och Jesus. De har något gemensamt: ”Lammets blod”!!!!

Moses sång var en segersång efter befrielsen från Egyptens slaveri genom att stryka blodet från ett felfritt offerlamm på dörrposterna. Den förebilden förverkligades på korset, när Jesus som ett felfritt offerlamm bar fram sin kropp och sitt blod till försoning för världens synd. Lovprisningen över detta frälsningsunder sker även genom Lammets segersångsång.

Dels sjungs denna sång som en hyllning till förebilden av LAMMETS BLOD som blev till räddning i Egypten och förebildens fullbordan vid BLODSOFFRET på korset av det RENA blodet från Kristi persons - Gud och människas förenade kropp och blod.

TEMPLET I HIMLEN ÖPPNADES

Upp. Kap. 15: 5: Därefter såg jag hur templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades.”

I tabernaklet i GT fanns vittnesbördets ark, med tio Guds bud som vittnade om Guds vilja, som nu öppnades.” Vilket pekar på vad som var orsaken bakom att dessa nu kunde sjunga Moses och Lammets sång:

Jesus har öppnat vägen till det allra heligaste, genom att bana en ny och levande väg ditin”. När Jesus utropade att det var fullbordat, så rämnade förlåten i templet i Jerusalem in till det allra heligaste. Vägen till gemenskap med Gud var därmed öppen.

De som där nu sjunger, är de första som fått uppleva (fler kommer senare) konsekvensen av Jesu bön i Joh. 17: 24: Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse.”

Upp. Kap. 15: 6: Och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur templet, klädda i skinande rent linne och med bälten av guld runt bröstet.”

klädda i skinande rent linne”. Dessa änglar är speciellt ”uppklädda” för sin viktiga uppgift. Det vill visa på att mitt i dessa allvarliga och oundvikliga sju plågor” som nu ska verkställas, så är det Guds rättfärdighet vitt linne”, som är ledstjärna.

Detsamma pekar bälten av guld” på. Som ett fridens sammanhållande band” (Kol. 3: 14). Gud vill visa innan domsakterna att Hans syfte med dem är att försöka förmå människor att omvända sig och låta sig försonas med Gud”.

Hebr. : När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son… Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, på samma sätt som Melkisedek…

därför har han ett prästämbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom… Det var en sådan överstepräst vi behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad,

skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv…

Genom det större och fullkomligare tabernaklet…gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning…Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud…Detta är blodet för det förbund som Gud har befallt…

Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull…

nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.”

Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Jesus ingår som Son i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och ger DET RENA OFFRET (Som förebilderna i GT visar att offret skulle vara) på korset av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod.

Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Gud själv är så inbegripen i detta offer så att Han uttrycker att Han ”köpt församlingen med sitt eget blod”.

Gud är i Jesus Kristus i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande, den som ger offret och som själv är tillfreds med offret när Han, när Jesus säger att det är fullbordat på korset, visar att vägen då in till Hans gemenskap nu är öppen när förlåten in till det allra heligaste rämnar mitt itu.

SJU SKÅLAR AV GULD

Upp. Kap. 15: 7 – 8: Och en av de fyra varelserna gav de sju änglarna sju skålar av guld, fulla av vrede från Gud som lever i evigheters evighet. Och templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt, och ingen kunde gå in i templet förrän de sju änglarnas sju plågor hade nått sitt slut.”

Här är det nu så viktigt, så att de som levererar fram de sju skålarna, till de änglar som ska verkställa dem, antagligen är höga tronänglar, som bär fram skålar av guld, fulla av vrede från Gud”.

Samma mönster går igen, att Gud vill visa att mitt i den vrede” som han visar, så är ändå Hans intention, att människor när de möter denna vrede, så är det egentligen för människans bästa Han har för ögonen, att de ska få omvända sig och låta sig försonas med Gud” och möta Hans ”Guld” – ”fridens band”.

Eftersom inget annat hjälpt tidigare, så tar nu Gud i med hårdhandskarna för att om möjligt förmå några att komma till besinning och låta sig räddas. Men för dem som då ytterligare förhärdar sig och dör i sina synder, möter Guds dom i den slutliga domen:

Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och envisa hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras.” (Rom. 2: 4- 5)

GUD SOM LEVER I EVIGHETERS EVIGHETER

Gud som lever i evigheters evighet”. Eftersom inte Gud kan dö, så lever Han naturligtvis i evigheternas evigheter”. Precis som de som blir utanför Guds gemenskap gör det i evigheternas evigheter”.

Och precis som Jesus, som lever i gemenskap med den levande Guden lever i evigheternas evigheter” och aldrig skiljs från Gud, utan bär fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

Vill peka på detta faktum, att Jesus med kroppen i graven, ändå är andligt levande – förenad med Gud. Det blir så uppenbart när det här framgår när Jesus vid sin kroppsliga död på korset, samtidigt säges gå ”för att predika ett budskap för andarna i fängelset”.

I 1 Petr. 3:18 – 20 1917: Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande, i anden gick han och åstad och predikade..”

1981: "Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ned och predika för andarna i deras fängelse…"

Folkbibeln: "Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden, I Anden gick han bort och utropade ett budskap…"

Det står att Jesus är till kroppen dödad som rak kontrast till fortsättningen av texten. Kristi kropp är inte enbart frånskild jordelivet utan verkligen frånskild livet. Han är till kroppen dödad.

Var är då Kristi person? Jo, i den fortsatta kontrasten till att kroppen är dödad finner vi Kristi person. Det står inte att Kristi person är andligt (livsgemenskapen med Gud = Gud och människa förenade skulle vara bruten) alltså död med den döda kroppen.

Nej, som kontrast till kroppens död, så står det att Kristi person är andligt (Gud och människa förenade i livsgemenskapen med Gud) levande (gjord andligt levande från evighet) genom Anden. I Anden (driven av Anden) gick han (Kristi person – Gud och människa förenade) och åstad och predikade för andarna i fängelset.

Vill också här bemöta de Bibelord som används för att mena att Jesus skulle vara skild från Gud på Korset.

Jesu nödrop korset - Min Gud min Gu varför har Du övergett mig

Utan förnimmelse eller synlig bekräftelse en levande Gudsrelation i personen Kristus och bevarad enhet av Fader, Son och Ande i den ende Guden, jag ÄR Herren, när Han blir behandlad som syndaren som ska sona sitt brott, så åberopar Jesus Ps. 22.

Där vet han fortsättningen: Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom” (Ps. 22:25).

Eller som Jesaja uttrycker det enligt Folkbibelns fotnot i 53 vers 11:

Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se ljus och bli tillfreds. GENOM MESSIAS SYNDFRIA GEMENSKAP MED GUD (Jesus är fortfarande Kristi person - Gud och människa förenade)

förklarar min rättfärdige tjänare alla människor rättfärdiga (segern över människans åtskillnad från Gud) och deras skulder är det som han bär (han är inte skulden utan bär den och betalar priset för den: offret av Kristi kropp och blod) .

När Han ropade svarade Gud och Jesus blir tagen ur den andliga dödens vånda Han där lider och Jesus kan utropa: Det är fullbordat. Han kan där nu som Kristi person (Gud och människa förenade) bära fram det RENA offret av KRISTI PERSONS RENA kropp och blod därför att där aldrig har skett en åtskillnad mellan Gud och människa.

Där det står att Jesus blev ”gjord till synd”, vilket skulle ha inneburit att Han skildes från Gud, så kan det likaväl översättas från grundtexten, att Han blev gjord till syndoffer,

vilket stämmer bättre med Bibelns övriga budskap att Jesus TILLRÄKNAS mänsklighetens synd, rättfärdig dör bort från synden och inte in i synden, så att synden vore Hans natur.

Lägger man samman vad som sägs, t.ex. ur Jes. 53: …slagen för våra missgärningar…lät allas vår missgärning drabba honom…så blev han ett skuldoffer…han bär deras missgärningar…blev räknad bland överträdare…, så träder bilden fram av vad som sker.

Den bild Bibeln ger är att Jesus tillräknades människans synd, var identifierad med den, utan att vara den eller ha den i sig själv och blev därmed oskyldigt föremål för straffet, som inte är att dö den andliga döden och bli synd i människans ställe och skild från Gud.

Är Jesus synd till sin natur och som Trosförkunnelsen faktiskt menar, att Jesus är gjord till synd i sin natur och till sitt väsen inte är Gud, utan en vanlig andligt död människa som behöver pånyttfödelse igen för att vara Kristi person, kan inte Jesus bära fram ett rent offer.

Det är då överhuvudtaget inte ett offer av KRISTI kropp, utan en vanlig syndig och andligt död människa som där dör. Det bringar ingen frälsning utan är en antikristlig tro på och bekännelse av Jesus som leder till fördärvet.

Den senare delen av 2 Kor.5:21, visar vad som menas med att Jesus blev till ett med synden: för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.

Vi vet utifrån Rom. 35 kap. att den troende inte får en faktisk rättfärdighet i sig själv, till sin egen natur, utan att det handlar om en tillräknad rättfärdighet från Gud, av nåd, genom tro, på grund av Jesu förtjänst. Människan räknas rättfärdig.

Genom vilken förtjänst? Jo, som människans representant uppfyllde Jesus lagen och Guds vilja i människans ställe. Gud kunde fälla en rättfärdiggörelsedom över människan. Räknad rättfärdig för Kristi skull, av nåd, genom tro. Hur? Jo, så ska ock genom en endas lydnad de många stå som rättfärdiga.” (5:19)

Vi blir i den här tiden som troende tillräknade Kristi rättfärdighet i en domsakt utanför människan på grund av ställföreträdarens Kristi rättfärdighet. Men det stannar inte där med rättfärdiggörelsen. Det finns en verklig rättfärdiggörelse av hela människan vid kroppens uppståndelse att vänta, så att människan till hela sin natur blir rättfärdig.

Det står att Kristus blev uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull (Rom.4:25). Där handlar det då inte längre om tillräknad rättfärdighet, utan att vi tack vare Kristi kroppsliga uppståndelse, även i vår kroppsliga uppståndelse blir helt igenom rättfärdiga. Vi blir då förverkligade/förhärligade människor som passar in i Guds eviga gemenskap.

En förbannelse för vår skull”

Gal. 3:13 ska inte tolkas utifrån tanken att ”Jesus miste sin Gudastatus för att människan skulle få tillbaka sin Gudastatus” (JDS). Det är en tanke, som inges av samme orm, som på fallets dag i förtäckta ord och med en blandning av sant och falskt av vad Gud hade sagt, lockade med att ni kan bli såsom Gud redan nu.

Lagens förbannelse” är att den inte kan rädda oss till gemenskap med Gud därför att vi aldrig som ”syndens slavar” kan uppfylla dess krav.

Kristus friköpte oss från denna förbannelse, genom att i människans ställe uppfylla lagen, så att Gud kunde fälla en rättfärdiggörelsedom över människan och tillräkna henne Kristi rättfärdighet på grund av ställföreträdarens uppfyllelse av lagen.

Kristus är slutet på lagen som frälsningsväg” när Han förenar, försonar Gud och människa i sin jordiska kropp. Tack vare lydnaden miste Han aldrig sin Gudastatus annat än i rättslig juridisk mening och därmed besegrade vår ställföreträdare Kristus människans andliga död, därigenom att den aldrig sker i Honom som Kristi (Gud och människa förenade) person och jordiska kropp.

lagen slutet som frälsningsväg”. Rom. 3: 21 – 26: ”Men nu har det uppenbarats EN RÄTTFÄRDIGHET FRÅN GUD utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, EN RÄTTFÄRDIGHET FRÅN GUD GENOM TRO PÅ JESUS KRISTUS FÖR ALLA SOM TROR…

DE FÖRKLARAS RÄTTFÄRDIGA SOM EN GÅVA, AV HANS NÅD, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol GENOM TRON PÅ HANS BLOD …OCH FÖRKLARAR DEN RÄTTFÄRDIG SOM TROR PÅ JESUS.”

Rom. 4: 5 – 16: ”Men den som utan gärningar tror på honom SOM FÖRKLARAR DEN OGUDAKTIGE RÄTTFÄRDIG, HAN FÅR SIN TRO TILLRÄKNAD SOM RÄTTFÄRDIGHET …Saliga är de som fått sina brott förlåtna, sina synder övertäckta. Salig är den som Herren INTE TILLRÄKNAR SYND.”

Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när Han aldrig mister sin Gudastatus till sin natur och därmed kan bära fram det rena offret av Kristi kropp och blod som Gud krävde som betalning för världens synd.

Jesus ”blev en förbannelse” och räddade människan till gemenskap med Gud, när Han tillräknas människans synd och blir behandlad som om Han vore syndaren som ska sona sitt brott. Mitt genom ”denna förbannelse” står det att ”Gud var i Kristus och försonade”.

Så tillbaka till Guds vredesskålar

Och templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt, och ingen kunde gå in i templet förrän de sju änglarnas sju plågor hade nått sitt slut.”

Här är vi nu inne i ett så allvarligt skede, så att hela templet liksom darrar av Guds härlighet och makt”, så att ingen ens vågar närma sig förrän hela projektet med de sju änglarnas sju plågor hade nått sitt slut.”

GUDS SJU VREDESSKÅLAR

Upp. Kap. 16: 1: Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: ”Gå ut och töm Guds sju vredesskålar över jorden.”

Det börjar nu riktigt dra ihop sig så att den starka rösten” kommer från Gud själv inifrån templet!

Guds sju vredesskålar över jorden.” Antagligen är det här som med domarna över Egypten på Mose tid. Då åtnjöt Israels barn beskydd genom blodet på dörrposterna och att domarna aldrig nådde Israeliterna i landet Gosen 2 Mos. 8: 22 – 23; 9: 26:

"Men den dagen ska jag göra ett undantag för landet Goshen där mitt folk bor. Det ska inte finnas några flugsvärmar där, för att du ska inse att jag, Herren, är här i landet. Jag ska göra skillnad mellan mitt folk och ditt....Endast i landet Goshen, där Israels barn bodde, haglade det inte."

Här har också de som flytt ut i öknen” och gömt sig i sina kamrar” av det Judiska folket ett beskydd från dessa straffdomar. De troende har samma beskydd i form av "Guds insegel” och ”Lammets blod” på ”sin dörrpost” och ingår här bland de som är närvarande, men som ändå undgår de sju vredesskålarnas vredesdom 1 Tess. 1: 10:

"och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda: Jesus, som räddar oss från den kommande vredesdomen".

Den vrede som vi blir skonade från är Guds vrede över synden. Den är hos den troende förlåten och åtnjuter ingen fördömelse. Den vrede som råder i Guds Vredesskålar är inte heller ämnade för de troende.

Men fördenskull ska de troende gå igenom Vedermödan under antikrist. Vedermödan under antikrist och Guds Vredeskålar är inte samma sak även om de löper bredvid varandra i skeendet. Det framgår på vissa ställen där de troende kommer att ha ett beskydd som de icke - troende INTE kommer att ha.

Här finns det en del som vilset framför vissa Bibelord, som skulle stärka tanken på att de troende skulle undgå Vedermödan (därtill påverkade av förförelsen i Darbyismen om två ankomster av Jesus, ett osynligt med ett uppryckande av de troende undan vedermödan), medan sanningen är den att det handlar om, att man kommer att deltaga i Vedermödan, men ha skydd för ”Vredesskålarna” som inte är ämnade för de troende.

Ve dem som här, för att det ska ”klia folk i öronen”, hellre talar om väckelse, skörd, Kristi snara ankomst och uppryckande undan Vedermödan och ankomsten av antikrist, än att tala om och förbereda människor för, vad Gud genom Johannes ville förmedla till de troende, om vad som ska ske härefter”.

Guds intentioner med Vredesskålarna, är inte att plåga de som redan hör Honom till, utan att försöka förmå de som inte är troende, att nu vid ”hårda tag”, få en chans att omvända sig och låta sig försonas med Gud”.

Då ska de troende finnas vid deras sida och peka på detta faktum, som de fått sig till livs från Upp. så att de kan få öppnade ögon över vem Jesus är och har gjort.

DEN FÖRSTA VREDESSKÅLEN

Upp. Kap. 16: 2 – 4: Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild."

Den första vredesskålen var en begränsad dom som drabbade endast dem som tillbad odjuret och bar dess märke. De får här en riktig reprimand med svåra bölder”, så att de ska inse att det är något väldigt galet med att tillbedja antikrist och bära hans märke.

DEN ANDRA VREDESSKÅLEN

"Den andre tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död, och allt liv i havet dog."

Nu börjar det bli riktigt allvarligt. Vid den andra domsbasunen, så drabbades en tredjedel av havet och förvandlades till blod och en tredjedel av allt levande i havet dog.

Men nu vid den andra Vredesskålen, så har det eskalerat, så att allt förvandlas till blod och allt levande i havet dör. Här går det nu inte längre att leva på fisk som mat och man kommer att dessutom få utstå en dödlig stank.

DEN TREDJE VREDESSKÅLEN

Den tredje tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod.”

Nu eskalerar problemen än mer drastiskt. Det finns säkert här ett visst mått av att människan drar straffen över sig själv genom miljöförstöring, men detta kulminerar i en skala som står utanför människans ”egen straffdom”.

Här hotas nu all världens vattenförsörjning. För att människor ska omvända sig till Honom som sagt i Joh. 7: 37 – 39:

På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ‘Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som Skriften säger , ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram.’ Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom.”

Upp. Kap. 16: 5 – 7: Och jag hörde vattnens ängel säga: ‘Rättfärdig är du som är och som var, du Helige, för att du fällt denna dom. De spillde heligas och profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka. Det är de värda.’ Och jag hörde altaret säga: ‘Ja, Herre Gud Allsmäktig, sanna och rätta är dina domar’.”

Vattnens ängel kan syfta på den ängel som skulle tömma Guds vredesskål över dricksvattnen.

Rättfärdig är du som är och som var, du Helige, för att du fällt denna dom.” Oftast omtalas Gud som den som var och som är och som kommer ( ord som antikrist skräder sig med i sitt försök att kopiera Guds verk och framstå som Gud i Guds ställe).

Men nu i denna presentation av den Gud som ligger bakom dessa ”Vredesskålar”, så utelämnas och som kommer”. För det är nu Han står inför att komma” i och genom dessa ”Vredesskålar”, när Han i samband med dess ”Vredesskålar” gör slut på ondskan,

Han skördar bort” de som inte hör Honom till och ”skördar in” de som hör Honom till.

De spillde heligas och profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka. Det är de värda.”

Sanna troende har genom alla tider blivit förföljda och fått ge sitt liv för tron på Jesus. Ängeln deklarerar att det då inte är mer än rätt att i denna straffdom över de som förföljt de troende, därför har du gett dem blod att dricka.”

Jag tror inte att det här handlar om ”blodshämnd” från Guds sida, utan att det är en påminnelse om vad de icke – troende gjort mot de troende, i en bekräftelse om lagen om ”sådd och skörd”, som skulle förmå dem till uppvaknande, självkritik och bön om förlåtelse, upprättelse och bön om att få försonas med Gud”.

Och jag hörde altaret säga: ‘Ja, Herre Gud Allsmäktig, sanna och rätta är dina domar’.”

De som här talar måste vara martyrerna som enligt det femte sigillet är under altaret. De hade där ropat på en rättfärdig vedergällning för dem som dödat dem Upp. 6: 9 – 11:

"När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade. De ropade med stark röst: 'Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?

Och var och en av dem fick en vit dräkt, och de blev tillsagda att vila ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga."

Och de finner nu att sanna och rätta är dina domar’.”

DEN FJÄRDE VREDESSKÅLEN

Upp. Kap. 16: 8 – 9: Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. Människorna brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de omvände sig inte så att de gav honom äran.”

den fick makt att bränna människorna med eld.” Det är först när Gud så bestämmer, som solen blir till en plåga. Vid den fjärde basunen förmörkades solen, men vid den fjärde Vredesskålen blir solen istället glödhet och sveder människorna.

Plågorna kan genom växthuseffekten, förstörelse av ozonlagret nu ha kulminerat i avslutningen av vedermödan. Men även om mänskligheten till viss del dragit straffet över sig själva genom att inte förvalta skapelsen.

Utan man har brutalt utsugit skapelsen i sin exploatering och i de snabba klippens anda, skapa oöverstigliga miljöproblem, så framgår det att det även här var fråga om, att det är Gud som har makt över dessa plågor” och därmed är direkta av Honom beordrade Vredesskålar och handlar om mycket mer än resultat av miljöförstöring.

Här handlar det inte om vare sig ”människogjorda plågor”, inte heller är det ett satans verk, ej heller naturen som slår tillbaka. Det är Gud som beordrat denna Vredesskål.

hädade Guds namn…Men de omvände sig inte så att de gav honom äran.” Det framkommer här tydligt att Guds avsikt med dessa plågor var att människorna skulle omvända sig.

Han har under lång tid visat nåd, barmhärtighet och tålamod, såväl mot enskilda som hela folk och mänskligheten. Men likväl är det många som inte låtit sig försonas med Gud” och blivit räddade.

Nu krävs det ett sista försök att få människan att vända om genom ”hårda tag”. Vid tidigare tillfällen har straffdomar fått människor att vända om till Gud Upp. 11: 13: "Sju tusen människor dödades vid jordbävningen, och resten greps av skräck och gav ära åt himlens Gud".

Men nu synes människorna så förhärdade att de bara hädade Guds namn”

DEN FEMTE VREDESSKÅLEN

Upp. Kap. 16: 10 – 11: Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder. Men de omvände sig inte från sina gärningar.”

Nu ingriper Herren mot antikrists hänsynslösa framfart och själva centrum för hans regim drabbas av Guds vrede. Precis som Hitler, så kommer antikrist att först dra ut som en ”segrare för att segra”, men liksom Hitler gick mot sin undergång, så kommer även antikrist att göra det.

Antikrists tron, som här råkar ut för den femte Vredesskålen, är belägen i Jerusalem i det åter upp byggda templet (”och sitt palatstält ska han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg” Dan. 11: 45. Jerusalem ska förtrampas av hedningarna de sista 31/2 åren av antikrists tid. Han avskaffar då de dagliga offren. Sätter upp sin egen bild och kräver tillbedjan.

dess rike” Här framgår att det är antikrists rike som är föremål för den femte Vredesskålen. Antikrists åttonde världsrike synes inte omfatta hela världen. Enligt Dan. omfattas hans rike av som språngbräda ”10 – hornsunionen” med senare vidare kontroll över hela det gamla Romerska imperiet och det gamla grekiska imperiet – leopardens rike.

Vredesskålarna synes vara begränsade till antikrists rike:

a) första skålen drabbar endast de som har odjurets märke och tillber dess bild.

b) Andra skålen drabbar ”havet” = Medelhavet som är inom antikrists territorium.

c) Den femte skålen kommer här över antikrist och hans tron.

d) den sjätte skålen gäller floden Eufrat som ligger inom antikrists revir.

e) Den sjunde skålen med jordbävningen drabbar framför allt Babylon inom antikrists område.

Vredesskålarna synes ha tre uppgifter:

a) Förmå människor till omvändelse.

b) Börja sätta en gräns för satans, ondskans och antikrists förförelse och förstörelse.

c) Genom vredesdomarna inleda en rening, som en förberedelse för det Fridsrike, som Jesus snart här står i begrepp att upprätta.

lades i mörker.” Handlar det här om ett övernaturligt mörker liknande det som kom över Egypten och som var så kompakt så att ingen kunde se eller röra sig från sin plats 2 Mos. 10: 21 - 23:

"Herren sade till Mose: 'Räck upp handen mot himlen, så ska det komma ett mörker över Egypten, ett mörker som man kan ta på.' Då räckte Mose upp handen mot himlen, och ett tjockt mörker kom över hela Egyptens land i tre dagar.

Ingen såg den andre och ingen steg upp från sin plats på tre dagar. Men där Israels barn bodde var det ljust överallt."

I vart fall måste det ha inneburit ett totalt kaos i maskineriet för antikrists verksamhet, detta övernaturliga mörker som Gud lät komma över hans rike.

hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder. Men de omvände sig inte från sina gärningar.”

Människor som bär vilddjurets märke och tillber honom lider här ännu av plågorna från den första vredesskålen och blir bara mer förhärdade och fortsätter med sin tillbedjan av antikrist.

DEN SJÄTTE VREDESSKÅLEN

Upp. Kap. 16: 12: Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen öppnades för kungarna från Östern.”

En övernaturlig torka gör att floden Eufrat blir torrlagt så att kungarna från Östern.” fått öppnade vägar för angrepp. Dan. 11: 44 om att antikrist blir angripen av fiender från öster och norr kan nu här förverkligas: "Då ska han få höra rykten från öster och norr som skrämmer honom"

Eufrat synes vara en ”slags ondskans central” som här nu en Vredesskål tömdes över.

Vid sjätte basunen tidigare, så lösgjordes fyra sataniska änglar, som var bundna vid floden Eufrat, där avgrundens brunn var belägen Upp. 9: 11: "Som kung över sig har de avgrundens ängel".

Det var vid Eufrat som satan frestade de första människorna till avfall och det var där som Nimrod senare byggde det första våldsriket på jorden.

Det var här människorna i uppror byggde Babels torn och startade avgudadyrkan och stjärnkult – astrologi. Detta ondskans ”central” som med sin ondska vällt ut över världen och som en sista barriär nu vid den sjätte Vredeskålen så ökar trycket mot ondskan vid Eufrat som torkar ut”, inför det sista stora slaget vid Harmagedon.

TRE ORENA ANDAR

Upp. Kap. 16: 13: Och jag såg att det ur drakens mun och ur vilddjurets mun och ur den falske profetens mun kom tre orena andar som liknade paddor.”

Här spyr nu den sataniska treenigheten orena andar ut ur sina munnar: Draken (satan), odjuret – antikrist – satans son – satan inkarnerad, Den falske profeten (Anden), antikrists propagandaminister, som i ett plagiat av Guds Andes pekande på och förhärligande av Kristus, istället i sitt plagiat av Anden, pekar på och förhärligar en istället för Kristus – antikrist.

Den falske profeten är det andra odjuret” i Upp. 13: 11 även kallat Lammodjuret”. Denne falske ”andlige ledare”, som söker efter att samla all religiös verksamhet in under samma tak, talar och uppträder som ett Lamm, men under den ytan rör sig en röst som från ett odjur. Det handlar alltså om en ulv i fårakläder”.

De spyr nu alla tre tillsammans ut ur sina munnar tre orena andar som liknade paddor.” Via munnen spyr de ut lögn och förvillelse. Detta med en skicklig propaganda och marknadsföring:

Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta.” 2 Tess. 2: 9 – 10.

Här tillkommer nu ytterligare en satanisk kraft i form av tre orena andar”. Aktiviteten från den onda andevärlden kommer således att här vara verksam på ett aldrig tidigare skådat slag och det som slemmiga paddor, hala med lögn, gyttja och omöjliga att få tag på och avslöja och högljutt kväkande som därmed inte lämnar någon ifred.

Upp. Kap. 16: 14: De är onda andar som gör tecken, och de drar ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.”

ONDA ANDAR KAN BESÄTTA MÄNNISKOR

Onda andar är intelligenta varelser med övernaturlig kraft tecken”, när de får en chans att besätta människor varigenom de kan åstadkomma dessa tecken”, så kan en människa enligt Luk. 8: 27 – 33 och Apg. 16: 16 – 19 bli besatt av flera, ja till och med legioner av demoner:

Luk. 8: 27 – 33: ”När Jesus steg i land, möttes han av en man från staden. Han var besatt av onda andar och hade inte haft kläder på sig på länge, och han bodde inte i något hus utan bland gravarna.

När han fick se Jesus, ropade han och föll ner inför honom och skrek: ‘Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Jag ber dig: plåga mig inte!’ Jesus hade nämligen befallt den orena anden att fara ut ur mannen.

Länge hade den hållit honom i sitt grepp. Han hade varit bunden med kedjor och fotbojor och blivit bevakad, men han hade slitit sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av den onda anden.

Jesus frågade honom: ‘Vad är ditt namn?’ Han svarade: ‘Legion ‘, för det var många onda andar som hade kommit in i honom. Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden.

Nu gick där en stor svinhjord och betade på berget, och de onda andarna bad att han skulle låta dem fara in i svinen. Det tillät han. Andarna for ut ur mannen och in i svinen, och hjorden rusade utför branten ner i sjön och drunknade.”

Apg. 16: 16 – 19: ”En gång, när vi var på väg till böneplatsen, möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek:

De här människorna är den högste gudens tjänare! De förkunnar för er en väg till frälsning!’ Så höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sade till anden: ‘Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne!’ Och i samma ögonblick for anden ut.”

Redan idag ser vi hur ”besatta kristna” som t.ex. Benny Hinn och Todd Bentley gör ”tecken och under”, som har sin hemvist från den avgrund, som vi här nu även får bekanta oss med.

När de med ”falsk eld” skriker ”fire” och människor bara dråsar i backen av dessa demoniska krafter som redan nu ska förvilla människan. Och det under sken av att det är Guds Ande som verkar, medan det är antikrists ande som är verksam.

En sann Kristen är dock inte besatt. Jesus delar inte boplats med någon annan. Men man kan vara påverkad av onda makter och behöva befrielse från denna påverkan.

Men Benny Hinn och Todd Bentley är inte Kristna i sin förmedlan av dessa ockulta krafter som de är besatta av. De tillhör de som inför Jesus kommer att åberopa att de gjort kraftgärningar. Men Jesus ska säga: "Gå bort ifrån mig ni ogärningsmän. Jag känner er inte".

Hur ska då de troende som redan idag låtit sig förföras av detta narrspel, kunna inse att när antikrist kommer, så är det inte Kristus utan en falsk världsfrälsare, en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias som träder fram med under och tecken som ska bedra jämväl de troende”?!

Men här tror jag att de sanna troende likt när ”Guds vrede” gick över Faraos Egypten, då när Egypten översvämmades av paddor, så beskyddades Israel i Gosen där de befann sig.

Liksom de som hade Guds insegel, var skyddade mot insegeldomarna och domsbasunerna (som vi tidigare spanat på), så blir nog också här de troende beskyddade mot dessa demoners sataniska inflytande.

Detta lurendrejeri från de onda andar som släppts lösa, kommer nu att drabba kungarna i hela världen” , så att de blir besatta av dessa lögn – demoner som styr härar från hela världen till att i sin fientlighet mot Israel dra upp mot Harmagedon.

Detta för att göra slut på det Judiska folket och Israel som nation. Det blir den sista striden innan Jesus kommer tillbaka för att döma i rättfärdighet och upprätta sitt rike på ”Herrens dag” (Sak.14: 1 – 9)

HARMAGEDON

Upp. Kap. 16: 16: Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.”

Och de samlade dem”, syftar på demonandarna i vers 14: De är onda andar som gör tecken, och de drar ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.”

De driver här nu en helt vilsegången, av satan påverkad mänsklighet, som ett lämmeltåg till Jerusalem i en tro att man ska utrota det Judiska folket och Israels nation.

Man har likt som innan andra världskriget fått hela världen att ge Judarna skulden som varandes orsaken till världens alla problem. Men likt Hitler och de som anammade denna av demoner främmade lögn, så går de nu slutgiltigt mot sin undergång vid Harmagedon”.

Var den platsen nu verkligen ligger råder det delade meningar. Det kan vara ett samlande uttryck för hela detta område kring Jerusalem, där strider kommer att rasa i den sista stora drabbningen mot Israel och Kristus själv, innan Han upprättar Tusenårsriket.

Slaget vid ”Harmagedon” är avslutningen av hedningarnas och församlingens tid.

Antikrist och hans härar samlade, under demonisk påverkan, från jordens alla hörn kommer att gå sin undergång tillmötes. Antikrist strider inte här enbart mot Israel, utan mot de Sanna Lammet, mot den Sanne Kristus, som nu sätter sina fötter på Oljeberget som rämnar mitt itu.

När antikrist får se Kristus och de himmelska härskarorna vid Hans sida ridande på vita hästar, så kommer han att i desperation att avfyra allt av krigisk arsenal som han kan uppbjuda.

Men vad hjälper det mot Herrarnas Herre och Konungarnas konung, som bara genom sin muns anda” med ett domsord orsakar att alla fiender är besegrade och att antikrist och den falske profeten blir gripna och kastade i eldsjön 2 Tess. 1: 8 – 10, 2: 8; Upp. 19: 19 – 20:

"när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.

De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror...Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska omintetgöra med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst...

Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön som brinner (pågående) av svavel."

DEN SJUNDE VREDESSKÅLEN

Upp. Kap. 16: 17 – 21: Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från tronen i templet:

Det har skett.’ Och det kom blixtar och dån och åska och en så stor jordbävning att något liknande aldrig har hänt så länge människan har funnits på jorden, så stor och väldig var jordbävningen.

Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin. Alla öar flydde, och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter , föll från himlen över människorna, och de hädade Gud för hagelplågan eftersom den var mycket svår.”

Den sjunde Vredesskålen innebär avslutningen på Guds vrede och slutet på vedermödan och antikrists regeringstid på jorden i dennes försök att regera över människan i Guds ställe i ett plagiat av ett försök att upprätta ett ”Guds” (satans) rike på jorden. Men nu står här nu den Sanne Kristus i beredskap att upprätta det Sanna Gudsriket.

Detaljer i avslutningen återfinns i spaningar på Kap. 17 – 19. Ingången till Tusenårsriket återfinns i spaningen på Kap. 20. Och Den ”Nya Himlen och den Nya Jorden” och så evigheten finns beskriven i spaningarna på Kap. 21 – 22. Något som vi återkommer till.

Vredesskålarna har här tidigare drabbat jorden, havet, floder och vattenkällor, solen, odjurets tron, Eufrat och nu så till sist, så drabbas även luften. tömde sin skål över luften. ”

I samband med den sjunde Vredesskålen blev det en stor jordbävning ”, som speciellt drabbade Babylon, Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin.” Babylon ligger inom antikrists revir. Därför finns det anledning att anta att den sjunde Vredesskålen är begränsad till antikrists rike.

en stark röst gick ut från tronen i templet” Igen är det Gud själv, som direkt från tronen, talar, när det nu här verkligen börjar dra ihop sig inför slutscenarierna innan Jesus ska uprätta det Sanna Gudsriket.

Det har skett.” Det handlar här om att vad Jesus proklamerade på korset det är fullbordat”, nu börjar nå fram till sina slutliga konsekvenser med slutet för satan och ondskans verksamhet på jorden.

INGEN TID GIVES MER - DET HAR SKETT

Det slutet "ingen tid gives mer" annonserades redan i Upp. 10: 6 om att ingen tid ska givas mer”, men nu är vi framme vid att Det har skett”, och ska nu bara nå sin slutliga verkställelse, när nu hedningarnas och församlingens tid bli avslutad.

Detta då när Jesus kommer, fängslar satan för tusen år, förpassar antikrist och den falske profeten till eldsjön och ska upprätta det Sanna Gudsriket för Tusen år.

Det sker nu helt omvälvande reaktioner på grund av den sjunde och slutliga Vredesskålen: Och det kom blixtar och dån och åska och en så stor jordbävning att något liknande aldrig har hänt så länge människan har funnits på jorden, så stor och väldig var jordbävningen. ”

Det uppstår nu här atmosfäriska störningar i enlighet med som tidigare förvarnats i Matt. 24: 29 – 31; Luk: 21: 26 – 27:

Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.”

Det är de troende som nu samlas från alla hörn. Judarna är redan samlade i Kriget med antikrist.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2021/03/13/den-sista-basunens-ljud/

Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.”

MÄRK!! Det är då som Jesus ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.” och då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.”

Detta sker inte vid någon annan osynlig tidigare ankomst!!! Jesus kommer bara tillbaka i ett enda skeende, och det synligt som när "ljungelden lyser från öster till väster"!

Den väldiga jordbävningen åstadkommer inte bara att Jerusalem rämnade i tre delar,”, utan att även folkens städer störtade samman.” Angående Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin.”, så se kommande spaning på Kap. 18 om domen över Babylon.

Här uppstår nu en väldig omvälvning i naturen: Alla öar flydde, och bergen fanns inte mer” I Upp. 6: 15 – 16 så flydde alla undan Guds vrede och ropade till bergen och klipporna Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede”.

Nu vid den sjunde Vredesskålens utgjutande så har det ytterligare eskalerat, så att det nu inte längre finns några öar och berg” att gömma sig bakom. ”Allting ligger blottat och uppenbart”. Ingen kommer längre undan Guds rättvisa dom på HERRENS STORA DAG.

Detta när Gud låter plågor komma i ett sista försök att förmå människor att vända om och låta sig försonas med Gud : Stora hagel, tunga som talenter, föll från himlen över människorna”, vad händer då? Jo, de hädade Gud för hagelplågan eftersom den var mycket svår.”

Plågan var svår men inte dödande, eftersom att människor ändå hade kraft till att häda Gud” istället för att omvända sig. De som inte här hädade Gud var säkert ”fåren”, de som via de två vittnena och de troendes vittnesbörd, kommit till tro på Jesus.

Detta liksom kvarlevan av Israel nu kommit till tro på Jesus, liksom de som övervann genom Lammets blod och sitt vittnesbörds ord”.

Alltså alla de troende på Jesus, som Gud speciellt ville nå, med sitt budskap via Johannes, om vad som ska ske härefter” under vedermödans och antikrists regeringstid på jorden. Gud vill göra de som hör Honom till att vara förbereda och finnas där på ett rätt sätt i enlighet med Guds vilja under Vedermödan.

DOMEN ÖVER SKÖKAN

Upp. Kap. 17: 1: "En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sade: ”Kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på väldiga vatten.”

Jämför med Jer. 51: 13: Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt.”

Upp. 17: 15: Vattnen som du såg där skökan tronar, det är folk och människomassor och länder och språk.”

Vad symboliserar skökan? Vad som i vår tid ligger närmast till som ”spegelbild” är Katolska Kyrkan. Men tror att skökan faktiskt är något så mycket större som inkluderar allt avfall och alla falska religioner genom alla tider.

17: 2 Jordens kungar har horat med henne, och jordens invånare är berusade av hennes otukts vin.”

Jämför med Jer. 25: 15 – 16: Ty så sade Herren , Israels Gud, till mig: ‘Tag denna bägare med vredesvin ur min hand och låt alla de hednafolk som jag sänder dig till, dricka av den. De skall dricka så att de raglar och förlorar förståndet på grund av det svärd som jag skall sända ibland dem’.”

ÖKNEN BABEL

17: 3: I Anden förde han mig bort till en öken.”

Öknen vid havet, är ett annat namn för Babel Jes.21: 1: ”Profetia om Öknen vid havet. Liksom en storm, som far fram i Negev, kommer det från öknen, från det fruktansvärda landet.”

Denna världens öken av gudsfrånvändhet och hedendom. Vad fick då Johannes vidare se enligt 17: 3, jo:

Och jag såg en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fullt av hädiska namn och med sju huvuden och tio horn.”

Så länge kvinnan (avfallets alla samlade falska religioner), satt på odjuret så var det hon som hade makten över odjuret. Den falske världsfrälsaren kommer under den första tiden av vedermödan – Jakobs nöd (Israels och församlingens gemensamma stora vedermöda i de sista dagarna), att underordna sig det avfallna religiösa systemet av en religionssynkretism.

Men antikrist kommer senare att utnyttja det till sin fördel och till slut att göra sig av med detta för sitt eget ”religionssystem”.

scharlakansrött vilddjur…”, symboliserar kunglig prakt och lyx och med sju huvuden och tio horn.”, får sin bild klar som antkrist i Upp. 13: 1 – 4 och Dan. 7: 7 – 8:

"Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon.

Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet. Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det...

Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, som var skrämmande, fruktansvärt och mycket starkt. Det hade stora tänder av järn, det slukade och krossade och trampade det som blev kvar under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.

Men medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de tidigare hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord."

Upp. 17: 4: Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt.”

Jämför med Jer. 51: 7: En gyllene bägare var Babel i Herrens hand, den gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drack hednafolken, därför blev de från vettet.”

Purpur var liksom scharlakansrött ett uttryck för prål och världslig lyx. I alla falska religioner, inklusive ändtidens trosrörelse med ”framgångsteologi”, så har i vart fall ledarskapen berikat sig, medan de vanliga folket som man bedrar, ofta lever i armod. Ofta lurade med slogans om att ”så in rikligt så ska du skörda rikligt”. De som skördar rikligt med pengar är avfallets ledarskap!

SKÖKANS RIKEDOM OCH SMUTS

Antikens avgudatempel var enormt påkostade – Rikedomarna i Katolska Kyrkan på grund av bl.a. avlatshandeln där Kyrkan gjorde sig rik på att ”sälja syndernas förlåtelse”, blev en av anledningarna till reformationen.

lyxen i ortodoxa kyrkan i Ryssland blev en av orsakerna till bolsjevik – revolutionen

templen till utövarna av hinduism och buddism glänser av rikedomar medan folket runt omkring kan leva på svältgränsen.

Islams moskeer har ofta guldkupoler och är oerhört påkostade medan vanligt folk där kan leva i fattigdom.

- Trosförkunnare som åker runt i limosiner och privata flygplan – medan de som ”sått rikligt med pengar” in i dessa lurendrejares fickor ofta får kämpa med livets nödtorft.

I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt.”

Den avfallna och förföriska religionssynkretismen i ändens tid kan till det yttre framstå som väldigt glansfullt med falska ord om ”stora väckelser”, ”stora skördetider, och ord om ”under och tecken” som skulle bekräfta att det är verk av Gud. Detta kan man påstå om så än undren sker i sammanhang av ockultism och t.o.m satansdyrkan vilket orsakar att skökan är full av skändligheter och smuts från hennes otukt.”!!

DET STORA BABYLON

Upp. 17: 5: På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: ‘Det stora Babylon, mor till jordens skökor och skändligheter’.”

Det stora Babylon stod det på hennes panna! Det var i Babylon avfallet började med gudlöshet och avguderi. Vad som här åsyftas handlar alltså om urgrunden till alla falska religioner och som här kullminerat i senare och slutligen senaste tids förförelser på världens olika andliga arenor.

Babylon symboliserar två av de världssytem som opererar under satan, dels som ett religiöst avfallet system med en synkretism av avfallen och falskt religionsutövande i tro, lära liv och utövning som fick sin dom i Kap. 17.

Och dels det gudsfrånvända ekonomiska systemet i världen (mammondyrkan) som symboliseras av en stor och framångsrik handelsstad som även går under namnet det stora Babylon. Upp. 17: 2 – 6, 16, 18; 18: 2 – 5, 16:

"Jordens kungar har horat med henne, och jordens invånare är berusade av hennes otukts vin....Och jag såg en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur... Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor.

I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: 'Det stora Babylon, mor till jordens skökor och skändligheter.' Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod...

Och de tio hornen du såg och vilddjuret, de ska hata skökan och göra henne utblottad och naken. De ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld...Och kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden....

Och han ropade med stark röst: 'Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar.

Alla folk har druckit av hennes otukts vredesvin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika av hennes omåttliga lyx.

Och jag hörde en annan röst från himlen: 'Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott'....

Ve, ve, du stora stad som var klädd i linne, purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor! På en enda timme har all denna rikedom ödelagts."

Allt detta som ingår i skökan får sin dom i Kap. 18.

mor till jordens skökor och skändligheter’.” handlar inte om en person, utan om en synkretism av avfall och falsk religion, som spridit sig runt till olika kyrkor, samfund och andliga sammanhang.

Katolska Kyrkan uppvisar ju i tro, lära liv och utövning och den som vill ena all religiositet in under ”moderkyrkan” en ”sann sköka”. Men är i detta stora sammanhang i Upp. Kap. 17, enbart en ”undersköka” till själva ”moderskökan”, som innesluter allt avfall och all falsk religiositet från fallets dag igenom hela historien.

Något som jag tror kommer att kulminera i Kabbalahn. Jag sätter in här Jon-Are Pedersens studier på Kabbalahn

KABBALAH MODER TILL SKÖKORNA

Upp. Kap. 17 – 18

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/07/05/spaning-pa-upp-kap-17/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/07/09/spaning-pa-upp-kap-18/

Tror att det är många som riktigt pekar på olika förberedelser för NWO (en ny världsordning). Men kanske missar en del själva kärnan och navet i denna förberedelse.

Se alla Jon-Ares bloggposter om Kabbalah så här långt. Han har aviserat mera. Det är mycket att läsa. Men värt besväret om man verkligen vill sätta sig in i var den verkliga förberedelsen för NWO föreligger och som är drivkraften och påverkan på alla andra sammanhang som förbereder antikrist och NWO.

De Talmudiska Judarna synes nu främst vara inriktade på att få FN och världsledare till att bejaka Noahid – lagarna och så anamma Kabbalahn som kommer att bli den nya världsreligionen under antikrists första del av sin tidsperiod.

Innan han även gör sig av med modern till skökorna Kabbalahn (Upp. Kap. 17 o 18) och därefter har sin alldeles egna religion med honom som Gud. Då startar den största Judeförföljelsen som någonsin varit och vi är framme vid Matt. 24:

då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats/avbrutits skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas/troendes skull kommer den tiden att förkortas/avbrytas.”

Sedan verkar de Talmudiska Judarna liksom ha en ”undercover – verksamhet” där de inte säger att här kommer vi. Utan försöker manipulera in Kabbalahn in i de andra religionerna och även Kristna sammanhang om jag förstått det rätt.

Den avfallna Kristenheten kommer redan att ha ”köpt Kabbalahn” i sin verksamhet och är då beredda att ta emot deras Messias som uppenbarligen är antikrist utifrån deras egna skrifter. Och då hälsar den avfallna kristenheten antikrist välkommen som Kristus tillsammans med de Talmudiska Judarna.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/09/antikrists-varldsreligion-kabbalah-och-noahidism/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/03/fariseerna/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/05/rabbinsk-judaism-och-talmud-del-1/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/06/rabbinsk-judaism-och-talmud-del-2/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/07/rabbinsk-judaism-och-talmud-del-3/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/08/rabbinsk-judaism-och-talmud-del-4-forfoljelsen-av-kristna/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/11/introduktion-till-kabbalah/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/12/vad-ar-och-hur-borjade-kabbalah/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/14/kabbalah-judaism-fallet-shekinah-foll-i-abyssen/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/15/kabbalahs-hemligheter-som-kristna-maste-kanna-till/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/18/kabbalah-och-666-en-bild-ett-namn-ett-nummer-och-ett-marke/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/23/metatron-mithra-tefillin-och-aura/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/03/30/the-god-of-forces/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/04/13/judiska-skrifter/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/05/18/forandra-heliga-tider-och-lagar/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/05/22/fn-usa-eu-vatikanen-och-noahide-lagarna/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/06/01/konsekvenser-fragor-fran-adventist-invandningar-och-faktaresistens/

Fortsätter så visa på Skökans forsatta väg fram mot att bli Skökans Moder.

BERUSAD AV DE HELIGAS BLOD

Upp. 17: 6: Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag djupt förundrad.”

Den första kristna församlingen blev förföljd av de sammanhang som kan härröras till ”skökans” verksamhet till angrep på sann kristen tro. När så sen kristendomen blev statsreligion fortsatte förföljserna genom påvekyrkan emot oliktänkande.

Kättare” som de kallades möttes med en grymhet som trotsar all beskrivning. Det beräknas att över 50 miljoner blev martyrer och hela folkgrupper som utrotades i spåren av Katolska kyrkan.

Miljontals Kristna har halshuggits genom Islams religiösa utbredningskrig och otaliga är de som fått lida martyrdöden för sin tro på Jesus i länder som Japan, Korea, Kina, Indien etc. genom olika asiatiska religioner.

Härlighetspredikanter” som bara talar om att allt är härligt med att vara Kristen, blir nog väldigt populära, men är knappast verklighetsförankrade och vad värre är så döljer de vad Guds Ord säger i t.ex. Orden från Jesus i Matt. 24: 9:

Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.”

FÖR JESU NAMNS SKULL, ALLTSÅ DE PÅ JESUS TROENDE, DEN KRISTNA FÖRSAMLINGEN SKA "UTLÄMNAS ÅT LIDANDE OCH DÖD"!!

Så varför ska vi då försöka undkomma med ”sömnpiller” som en ”förlamande verklighetsfrånvänd dopning”, med av vi nu ska ryckas undan allt elände inför vedermödan och den falske världsfrälsarens framträdande. Tala om ”strutsens huvud i sanden”!!

Under ”Jakobs nöd” – Israels och församlingens gemensamma stora vedermöda i ändens tid, kommer skökoväsendet med hjälp av den falske världsfrälsaren – antikrist att först försöka nå fram till en ”världskyrka” som förenar alla religioner in i ett ”allmänt brödraskap” som ska ingå i en ny ”världsordning”.

De som inte bejakar detta falsarium utan ser igenom vem som egentligen står bakom denna manipulativa förförelse, kommer att förföljas och slutligen förgöras Upp. 13: 15: "Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild."

HEMLIGHETEN MED SKÖKAN

Upp. 17: 7: Och ängeln sade till mig: ‘Varför är du så förundrad? Jag ska säga dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen’.”

Hemligheten med Skökan på odjuret är att hon varit ett redskap för satan att få kontroll och styrning över de sju världsväldena. De världsvälden som alla har förföljt Israel och försökt att utrota Judarna därför att de är Guds utvalda folk som kommer att nå sina kallelse och uppgift när Jesus kommer tillbaka och de då på en enda dag blir frälsta!

Bakom denna ”skökomakt” igenom historien, finns alltså satans makt och styrning symboliserad av en drake med sju huvuden.

Johannes ser här hela dramat om att när odjuret väl kommer upp ur avgrunden och mottagit ”satans smörjelse”, så ger han först plats för skökan (den avfallna falska religionssynkretismen) i ”sin sadel”, för att så tillsammans föra ett utrotningskrig mot alla judar och kristna.

Gå mot sin undergång”, i texten, syftar på antikrists undergång tecknat i framförallt i Upp. 20: 10 där slutligen hela den sataniska treenigheten får sin slutliga dom: Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.”

"De av jordens invånare som inte har sina namn skrivna i livets bok sedan världens skapelse ska förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men ska komma.”

Alla Jordens inbyggare ska, som det står här, gripas av förundran, men det framgår även att de sanna troende med sina namn i ”livets bok”, SOM ALLTSÅ INTE HÄR ÄR UPPRYCKTA, UTAN ÄR MED IGENOM DETTA SKEENDE, inte kommer att låta sig manipuleras och luras, utan ska som ”väktare på muren” inse och varna för detta falska plagiat!

Därför har de fortfarande en uppgift och ”har inte lämnat fältet” i en falsk utsaga om att vara uppryckta, innan den falske världsfrälsaren – antikrist framträder och vedermödan begynner !!!

KVINNAN SITTER PÅ SJU BERG

Upp. 17: 9 – 11: Här krävs ett sinne med vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.” Fem har fallit, en är, och en har inte kommit än. Och när han kommer ska han bara bli kvar en kort tid. Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde men hör till de sju, och han går mot fördärvet."

Sju huvuden är sju berg och sju kungar, sju världsvälden och världsledare som skökan tronar på. Det som började i Babylon MED AVFALL OCH FALSK RELIGIONSSYNKRETISM, har fortsatt i alla de sex världsvälden som förföljt Israel:

Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien – Persien, Makedonien, Rom och slutligen så det slutliga förkroppsligandet i ett sjunde och världsherravälde i antikrists rike. Ett rike som troligen kommer att omfatta alla andra världsherraväldenas territorier sammanslagna till ett världsherravälde i ändens tid.

Att kvinnan/avfallet och de falska religionerna sitter på dessa sju berg och kungar” beror på att dessa världsvälden har varit drivna av Skökans vin” och dess vin drack hednafolken, därför blev de från vettet.”, med förtryck av Israel och sedermera även de kristna, när vi så kommer in på det sjunde världsriket Rom. Ett sammanslaget Östrom och Västrom.

GER SIN MAKT ÅT VILDDJURET

Skökoväsendets avfall och falska religioner kommer att få ett uppsving i det sjunde världsriket, som nu står för handen av en kombination av det makedoniska världsväldet (leoparden och bocken) och det återupprättadetade romerska världsväldet (odjuret med de tio hornen).