A. Den Barmhärtige samariten

B. Hur vill Gud att vi ska behandla flyktingen?

C. Hur vill Gud behandla flyktingen….utdrag från Alf Svensson från Tidningen DAGEN

Vad är budskapet i liknelsen om den barmhärtige samariten Lukas 10:25-37:

"Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: 'Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?'

 Jesus sade till honom: 'Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?'  Han svarade: 'Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.'

Jesus sade till honom: 'Du svarade rätt. Gör det, så får du leva.' Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: 'Vem är då min nästa?' Jesus svarade: 'En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd.

En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom.

Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sade: 'Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka.'

Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?' Han svarade: 'Den som visade honom barmhärtighet.  Då sade Jesus till honom: 'Gå du och gör som han'."

Främst handlar liknelsen om att Gud är kärleken och han vill ge oss ett barmhärtigt sinnelag. Gentemot vilka? Bara de som delar vår tro, bara det som bor i vårt eget land, bara de som inte är främlingar och flyktingar?

Nej Jesus visar här att det enda som betyder något  är att vi har kärlek. En kärlek som vi ska rikta mot alla globalt och vi ska inte göra skillnad på människor var de än kommer ifrån.

Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Jak. 2:13

De vilseförde i sin blindhet andra människor och medverkade till att hindra andra att visa barmhärtighet gentemot alla människor.

'Vem är då min nästa?' Jesus visade att en "utlänning" var beredd att visa mer barmhärtighet gentemot en för honom "utlänning". Detta visar på att Jesus vill att vi visar barmhärtighet gentemot alla våra medmänniskor var de än bor och befinner sig.

Vi bör i umgänget med våra medmänniskor, inte bara i vårt eget land, utan alla våra medmänniskor utöver världen tänka på följande Ord av Jesus (Som i sin person är Skriftens Ord):

1 Korinthierbrevet 13:1,2: "Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting."

Har vi idag mitt i all strid om Globalism eller Nationalism så fullständigt glömt vad Jesus ville få sagt med liknelsen om den Barmhärtige Samariten?


B. Hur vill Gud att vi ska behandla flyktingen?

Vad säger GT om hur flyktingar ska behandlas? 3 Mos 19:33-34: ”När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er skall räknas som infödd hos er.

Du skall älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren, er Gud.” Ps. 146:9 talar om att Herren ger främlingar skydd.

Jer. 7:5-7: ”…om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, … då skall jag bo bland er på denna plats”.

Nya testamentet genomsyras av samma värderingar. Jesus började sitt liv som flykting i Egypten. En viktig etisk princip möter oss i Matt. 7:12 ”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.”

I Matt. 25 säger Jesus: ”Jag var främling och ni tog emot mig”. Av innehållet framgår där att avvisa flyktingar kännetecknar dem som går evigt förlorade.

”En stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk” är Bibelns slutvision. Här finns det inte någon åtskillnad mellan människor på grund av hudfärg eller språk. Det är den kristnes nationalitet och medborgarskap.

C. Hur vill Gud behandla flyktingen….utdrag från Alf Svensson från Tidningen DAGEN

Gör ett utdrag av Alf Svensson från Tidningen DAGEN som jag fann intressant. Han var tidigare partiledare i KD när de då verkligen var ett annat parti än idag och inte ett SD – plagiat i spåren av Ebba Bush Thor.

Alf:

”‘Dom’ har blivit för många igen. Judarna var för många. Romerna har alltid varit för många. Och vi svenskar var väl också för många för en del decennier sedan, då fattigdom och elände drev människor till Amerika. Tonen har blivit råare i vårt förtjusande land. Anonymiseringen har nog aldrig varit större.

‘Han är en av oss’, sa Catrine Carlsson som var officiant när Mahmoud begravdes i Jönköping. Ynglingen från Afghanistan, ‘som det inte fanns plats för i härbärget’ Sverige. Flyktingpojken som inte blev trodd och som då inte orkade leva längre…

Är inte det kristendomens ursprungliga evangelium att Han, Guds son, blev ‘en av oss’ för att vi skulle bli en av hans? Och göra så gott vi kan för att älska vår nästa. Detta måste ju gälla universellt!…

Det är flyktingarna som blivit för många. Också för en hel del bekännande kristna! Kan man tillhöra gruppen ‘för många’, när man med sin familj har flytt för sina liv eller gett sig i väg för att undkomma förföljelser och trakasserier?

När detta skrivs trumpetar medier ut att ledande bankkoncerner i världen lurat skattemyndigheter, alltså oss alla, på 70 miljarder…Att girigbukarna är ‘för många’ det begriper vi alla… det – hade räckt till många, räckt att hjälpa många…

människovärdet är viktigare än penningvärdet! ‘En av oss’, ‘Våra pojkar’. Vi:et måste bli större än dom:et! Bekämpa unken nationalism…

Minns året 1961. Uppsaladomen fylld av internationella celebriteter. Från FN och från världens alla hörn. Dag Hammarskjölds begravning. Ärkebiskop Erling Eidem lyfte sin arm över kistan och citerade ur psalmboken:

‘Öster, väster, norr och söder Korsets armar överskygga. Alla äro våra bröder som på jorden bo och bygga…’ Kan man få kalla den psalmversen korsets international? Alla, alla, alla. Oberoende av alla väderstreck och kontinenter. Alla. Demokratins totalglobalisering!

I den färskaste partiledardebatten stod Jimmie Åkesson i tv och sa: ‘Sverige behöver inte flera flyktingar.’ Ingen i de andra pulpeterna sa ett knyst. Så lägrar sig nationalism och instängdhet över vårt land. ‘Sverige behöver inte…’

Vad behöver ynglingen, som flytt hundratals mil eller den förskräckta mamman som satsat sina slantar för att smugglas ut från flyktingläger, från bomber, hat och kemiska vapen?

Vad behöver de som hoppats på FN-stadgans löften om mänskliga rättigheter? Hur har solidaritet, humanism och elementär mänsklig anständighet kunnat ställas så på huvudet att det inte i första hand handlar om medmänniskors situation utan om vad Sverige behöver?…

Men vi är många som fruktar och känner hur den unkna nationalismen fångar, hur skrämsel och rädsla pumpas ut från politiskt håll, hur tävlandet efter att vara mest restriktiv tar kål på viljan att bry sig om över nationsgränser…

det är begreppet solidaritet som trängs undan. De kristna och de demokratiska idealen! … Öppna era hjärtan, sa Fredrik Reinfeldt. Och många satte tydligen i halsen.

Vad är motsatsen? Nej, det fattar väl alla att ingen politiker skulle uppmana oss att stänga våra hjärtan. Men gränser? Demokrati och solidaritet och syskonskap handlar om medmänniskor i vilka väderstreck de än bor.

Precis som i psalmversen. Det är viljeinriktningen! Och vi hör väl alla orden: Öppna era hjärtan och mottag välsignelsen. Också 2018 gäller: Det är saligare att öppna än att stänga.

HaFo kommentar: Fick mothugg gällande KD att de anammat SD politik. Jämför då KD:s och SD:s politik! Var finner Du skillnaden? I sak så har Ebba rört sig mycket närmare SD politik än vad hennes tidigare partiföreträdare någonsin gjort.

Detta grundar jag på mina högst personliga iakttagelser när jag jämför KD:s politik under Ebba Bush Thor med SD:s politik och vilken skillnad det var när Alf Svensson var KD:s ledare.

Varför har Ebba aldrig bejakat eller uttryckt sin företrädares Alf Svenssons visa, sanna och kristna omsorgsfulla ord här ovan i inlägget? Borde inte en sann kristen göra det?

Visst röstar SD ibland på olika partiers förslag. Men det är en sak när man röstar lite hit och dit i vissa förslag. Det är en helt annan sak när man börjar bejaka ett annat partis ideologi. Vilket Ebba gör i sitt bejakande av SD:s migrationspolitik som är främlingsfientlig. Och hon säger sig idag vara beredd att regera med stöd av SD.

Hon ljuger dessutom och säger att det var vad hon sa under hela valrörelsen. Men några dagar innan valet hade hon en artikel i DN att de inte ville regera under inflytande av SD. Kan vi ska ha sådana lögnare i Riksdagen?

Men nu är hon ju skolad i avfallets och lögnens metropol Livets Ord. Så då kan man knappast förvänta sig så mycket mer än att hon ständigt försöker ta auktoritet över människor och situationer, ljuger och håller på.

——-
En del undrar om vi hade mindre kriminella med SD. Men lösningen på kriminaliteten är inte att förhindra de som flyr för sina liv att inte få komma hit som SD förespråkar. 2 lösningar :

1. alla kriminella ska med krafttag lagföras och interneras.

2 Stora satsningar i utsatta områden för integration, hjälp med språk, skola, social gemenskap och arbete.

Har vi inte råd? Se till att alla miljarder av skattesmitares pengar hamnar i stats kassan så har vi råd med råge! Men när var skattesmitare i miljard – klassen ett problem för SD?

Problemet för SD är att de förlorat all förmåga till empati med nödlidande människor och i sin egoism och oförmåga till solidaritet med människor anklagar människor som flyr för sina liv, för att vara de som utarmar vårt land. HUGA så tokigt det kan bli!