Globalismen contra Nationalismen

1. Inledning

2. Förlust av empati och förståelse och delaktighet med sina medmänniskor

3. Vilka ideologier förbereder antikrists framträdande

a) konsekvens av nationalstaten

b) Visst är det så, att här finns ett problem med att världsproblemen, världsekonomin, miljöförstöringen, alla krig och all oenighet på det andliga området, som måste få en gemensam global lösning.

c) Hur analyserar vi allt detta rätt kring den idag extrema utbredningen av en sjuk syn på nationalismen

4. Vad är det som förbereder antikrists framträdande

a) 2 Tess. Kap. 2: Först måste avfallet komma

b) Lite länkar som visar på avfallet (bara en liten bråkdel). kontakta mig för mer info

c) Katolska kyrkan med sina Mariadogmer

d) Vem är som vilddjuret? Är en travesti på ärkeängeln Mikaels namn som betyder: vem är lik Gud!?

5. Antikrist framträder såväl från Globalism som nationalism

a) Visst, antikrist kommer utifrån en landningsbana av både nationalism och globalism/globalisering för att forma en nationell stat med mål att nå utöver hela världen med honom som diktator.

b) Antikrists andliga och politiska agenda kan vi skymta i Upp. Kap. 17 o 18

c) Världen ropar efter en stark andlig ledare en diktator i en global diktatur.

d) När så allt verkar ordna upp sig så kommer helvetet på jorden att verkligen bryta ut i spåren av antikrist i hans senare fas, när han blir besatt av satan.

6. Donald Trump förelöpare till antikrist

a) Med Trump vid rodret så kommer främlingsfientligheten i USA att breda ut sig.

a) Vilken andlighet är det egentligen som Donald Trump företräder och ger luft under vingarna för?

b) Trump bejakas alltså av villolärare!!

c) Vilken kristen tro har Trump

d) Vem är Mike Pence - Vicepresidenten

e) hur ser Gud på Trumps stöd för Israel

f) frågor som jag bär på kring Trumps agerande kring Israel.

g) Märk att de högerkristna och trosrörelsen redan varit fel ute i sin "Jude/Israel vänlighet och "evangeliserat" med en "annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium" och skapat fram falska "på Jesus troende - messianska Judar".

h) Sen är det ju naturligtvis bra när människor är positiva till Israel. Men exempel på människor som säger sig vara positiva till Israel, men där det ändå blir så fel.

a) SD backas upp av vilsna högerkristna

b) Hitler och Trump har samma retorik

7. Avslutning


1. Inledning

A) Termen Globalism

Denna term Globalism används av motståndare av globalisering som nationella populistiska rörelser. Vad jag ämnar bemöta är sammanhang med konspirationsteori om att vad som förbereder antikrist är speciella ideologier som socialism och kommunism som med Globalism eftersträvar världsherravälde.

Inte förvånande är Daniel Forslund (Aletheia) inblandad i detta. Han bejakade först trosförkunnelsen på Livets Ord. Något som han senare lämnade utan något egentligt uppgör med dessa falska läror.

Så var han en period inne i nyjudaismen med Lars Enarson som "guru". Därefter blev han involverad i en slags sektbildning kring "Ormens och Kvinnans säd". Något som jag bemött på denna länk: http://tre-skrivare.se/hf/ormen.html

Nu är han så med och lanserar en konspirationsteori kring "Globalismen", med en blandning av lögn och sanning och även här med konspirationsteorier av samma karaktär som innehållet på denna ovan angivna länk om "Ormens och kvinnans säd".

Är Daniel med sin historia trovärdig? Knappast! Även om han synes vara en väldigt vänlig, trevlig, bra på att uttrycka sig både i tal och skrift och social person. Men det är ingen garanti för vad han på det andliga planet förmedlar!

Det är alltid knepigt att bena ut sådana här konspirationsteorier, eftersom där finns som vanligt en blandning av sanning och lögn. Ämnar inte här ge utrymme för en massa käbbel kring ämnet.

Det är vad jag erfarit ett väldigt hett ämne. Varken här eller på min egen tidslinje på FB kommer jag att besvara inlägg, utan på min egen tidslinje som jag styr själv över ta bort dem. Ge istället gärna synpunkter till mig direkt personligen på harryforsgren@yahoo.se så ska jag försöka hinna med att svara så långt möjligt.


B) Jag delger först något av vad som tycks vara kärnan i denna konspirationsteori kring Globalismen

Jag delger här utifrån en del info från deras företrädare som utgör konspiratörer kring Globalismen. De har säkert ett mycket vidare innehåll än vad jag här återger:

"För globalister är det inte sanningen som är intressant. Deras 'sanning' anpassas för att passa deras agenda! Globalist innebär att man tror på och / eller verkar för att utplåna nationerna som självständiga etniciteter, och ersätta dem med en global stat.

Ska man förstå ondskan i detta så behöver man inse att nationsuppdelningen f o m språkförbistringen vid Babels torn, är av Gud, för att beskydda mänskligheten.

Dessutom behöver man vara insatt i vad den globalist - elit som styr världen mot en enda global stat, har för agenda. De vill skapa en totalitär global polis- och kontrollstat, med en världsregering (styrd av dem ), en enda världspresident, en enda världsreligion (under påven), och en enda världsvaluta (elektronisk).

Detta ska bli en bra och superkapitalistisk värld för dem, tror de. Alla vi andra (de av oss som ska tillåtas att leva) ca 99 % av världens befolkning, kommer att bli förslavade i ett kommunistiskt system, är det meningen.

Läser vi bibelprofetiorna, så kan vi också förstå att vad globalisterna håller på med, är att förbereda världen för Antikrist (vilket de nödvändigtvis inte själva måste vara medvetna om, eftersom det ytterst är satan som leder denna utveckling).

Lätt förenklat är globalismen resultatet av socialismen och delvis neo-kommunisternas oheliga allians med rovdjurs-kapitalister. Samtliga delar ett intresse att bryta ner nationer och centralisera makt via EU, USA mm. Lag, rätt och ordning är inte viktigt då målet helgar medlen.

Gud har gett USA ett tillfälligt avbrott i byggandet av nya världsordningen via Trump. Snart är dock vänsterliberala tillbaka i vita huset ..." Citat från inlägg på Facebook.


C) HaFo kommentar så här långt:

I denna konspirationsteori, som har ungefär samma karaktär som inför andra världskriget, då där att Judarna skulle försöka organiserat ta över kontrollen över världen. Eller konspirationsteorin om "Ormens och Kvinnans säd" som jag ovan bemött.

Men här är det nu istället frågan om människor som med Socialismen och Kommunismen som ideologier planerar att ta kontroll över världen och dess invånare i en slags maskerad illvilja och maktövertagande genom sin ideoligi.

Det heter: "Dagens globalister når sitt mål via inkrementalism, dvs … de inför planen … stegvis … inte för fort … utan långsamt … så långsamt … så att vi nätt … och jämt … reagerar! Inkrementalism sker … långsamt! Anledningen till att man vill ha en enad värld är att det först då är möjligt att kontrollera oss alla...

Globalism är helt enkelt en attack på allt som har med en nations identitet att göra... Men vad värre är, globalismen verkar på flera plan, för vid sidan om nationernas identitet, så har man även för avsikt att attackera oss på det personliga planet... Globalism är i slutändan en attack på individen : Vi ska isoleras för att därefter förvandlas till medgörliga robotar som inte ifrågasätter våra ledares ord."


2. Förlust av empati och förståelse och delaktighet med sina medmänniskor

A) Problemet för dessa konspiratörer kring Globalismen är precis detsamma som för SD


De är genom sitt synsätt och genom påverkan från "läran" i konspirationsteorin om Globalismen, liksom de som fångats i sekten SD, på väg att förlora all förmåga till empati med nödlidande människor och detta i sin egoism och oförmåga till solidaritet med människor. Och de luktar unket av en falsk anda och ande! Precis som med Donald Trump i USA.

Det liknar andan och anden bakom Trumps agerande när människor som flyr undan en död via kriminella ligor, ligger döende på gator, medan Trump gör politiska vinster med att till varje pris stoppa dem att komma in till USA.

Sjuka högerpopulister, människor utan den minsta empati hyllar detta sjuka beteende, eftersom det ingår i "läran" att isolera människor och sin stat från andra, för att göra Guds vilja "för att beskydda mänskligheten". Detta är inte alls Guds vilja utans satans vilja om man läser Bibeln i en helhet!

Alla människor oavsett nationalitet, som fortfarande har empati med nödlidande, borde ju här på alla upptänkliga sätt gripa in för att hjälpa människor i denna nöd. Men de som anammat denna sjuka lära kring nationalismen har uppenbarligen inte längre någon empati för och med människor!


B) Vi ser idag hur organisationer gör allt för att hjälpa djur.

Det är bra att man värnar om djuren! Men mänskligheten verkar samtidigt ha förlorat all förmåga till empati med nödlidande människor och gör politik av att förnedra, förringa och stänga dem utanför. Här bidrar nu även företrädarna för en konspirationsteori kring "Globalism".

Nationalister och sjuka företrädare för konspirationsteorier om att Globalism skulle förbereda antikrist med spridandet av Socialismen, har suddat ut all form av medmänsklighet och får det till att verka som att det är Gud som vill denna omänsklighet och saknad av empati med medmänniskor och hänvisar till Guds handlande vid Babels torn:

"Ska man förstå ondskan i detta så behöver man inse att nationsuppdelningen f o m språkförbistringen vid Babels torn, är av Gud, för att beskydda mänskligheten."


C) Så enligt dessa konspiratörer kring Globalismen, så blir konsekvensen att Gud inte vill att människor ska bry sig om varandra över nationsgränserna.

Läran i nationalismen är att bara hålla sig inom sin egen nation. Där se till att de inte beblandar sig med varandra eller släpper in andra från andra nationer.

Och se till "att de egna" inte hjälper andra över nationsgränserna. Detta "för att beskydda mänskligheten.", enligt deras tolkning av skeendet vid Babels torn. Man har alltså Gud med sig menar man.

Det skapar fram ett hat mot andra "än de egna" och frambringar en brist på empati med världens medmänniskor. Och för det beteendet så menar man sig alltså ha Gud på sin sida "för att beskydda mänskligheten".


D) Dessa konspiratörer kring vad som förbereder antikrists ankomst synes ha nationalister som Jimmie Åkesson och Donald Trump som sina idoler.


Trump, som väl egentligen snarare torde fungera som en slags förelöpare till antikrist. Var han än framträder uppstår en slags idoldyrkan i likhet med när Elvis framträdde. Eller som när Hitler under kvinnors hejarop klappade barnen på huvudet. Hysterin runt Åkesson och SD är inte långt efter.

Något av samma hysteri kommer också att gälla kring antikrist: Upp. 13: 4 "de tillbad vilddjuret och sade vem är lik vilddjuret, vem kan strida mot det". Något av samma anda, ande och hysteri som nu råder kring Trump.

Men den bisarra hyllningen av Trump, eller Åkesson, är inget som konspiratörerna kring "Globalismen" tar avstånd ifrån i dess sjuklighet av "avgudadyrkan". Trump sprider mer hat, motsättningar, främlingsfientlighet och rasism i världen än någonsin tidigare. Halleluja, skallar då fanatiska högerkristna i sin förförelse och i sin hyllning av antikrists förelöpare Trump.


3. Vilka ideologier förbereder antikrists framträdande

A) Inte är det kommunism /socialism eller kapitalism som här ytterst i en konspirationsteori, medverkar till att "sopa landningsbanan" för antikrist.

Här uppenbarar sig samma lära som på Livets Ord att det är en ond andemakt som står bakom socialismen. Var säger Bibeln något sådant? Peka på Bibelvers!

Visst finns mycket galet både tidigare och idag i spåren av socialismen utöver världen som inte alls kan försvaras. Och inte minst även i Sverige, när mer obskyra krafter bakom infiltration från Muslimska brödraskapet redan 1994 tog sig in i Socialdemokraterna, i Muslimernas strävan att få politiskt inflytande i Sverige.

Muslimerna är andligt sett fullständigt vilse! Där finns också extrema grupper som strävar efter världsherravälde. Men den "vanlige muslimen" ska inte här buntas samman med dessa företeelser utan har mänga gånger en "högre moral" än de kristna och ska på intet sätt förföljas. Men avslöjas att de andligt sett är falskt ute och försöka nå dem om räddningen i Jesus Kristus.

Och glöm aldrig att de är våra medmänniskor som Jesus älskar och vill rädda!

Men tillbaka till ideologin i Socialismen. Är själva ideologin där satanisk och en förberedelse för antikrist? Knappast! Är det från satan och antikrists andes verksamhet att eftersträva jämlikhet, solidaritet mellan människor och att man hjälper varandra i en omsorg om de svaga i samhället?

Jag tror att satan hatar när människor bryr sig om och hjälper varandra! För att förhindra att hjälpa medmänniskor såväl i sitt eget land som över nationsgränser. Han "uppfinner så en avart av nationalism", om att man inte ska bry sig om människor utanför sin egen nation och är något som han dessutom lurar människor med att tro att detta skulle vara ett Guds påfund.

B) Nationalismen

Däremot Nationalismen som är egentligen utsprungen från Fascismen och nazismen tror jag är ideologier som antikrist gillar. Antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism och idén om den starkes rätt. Där det egna folkets ras och kultur utmålas som överlägsen andra folks raser och kulturer.

Dessa ideologier som egentligen ligger till grund för nationalismen är till stor del byggda på ett rasistiskt tankesätt, eftersom den delar upp människor i olika grupper, och anser att vissa folkslag är mer värda än andra.

Detta tror jag är sataniskt och definitivt emot Guds vilja! Men något som fanatiska Nationalister blundar för och istället här bejakar den sataniska ande här bakom. Och tar den i försvar och till och med får det till att det är Gud som ligger bakom Nationalismen à la satan!

I denna mylla av den falska nationalismen i spåren efter fascismen och nazismen med "cancersvulster" i form av Ku Klux Klan och vit makt - rörelse med rasism, främlingsfientlighet, rasbiologi med bättre och sämre raser och essenser i människor, bör vi se både Trumps och andra högerpopulistiskas ageranden som t.ex. SD.

Man mörkar sin egentliga hemvist från desa krafter som t.ex. vitmakt - rörelsen, men den lyser dock igenom i praktisk politik och rasism, främlingsfientlighet, rasbiologi med bättre och sämre raser och essenser i människor. Att vitmaktrörelsen vädrar morgonluft i spåren av Trumps och SD:s politik är uppenbart. Det tror jag att satan gillar!

Främlingsfientlighet var speciellt framträdande inför en av många förelöpare till antikrist - Hitler. Vi får säkert förvänta oss att detta med främlingsfientlighet kommer att vara framträdande även inför ankomsten av den slutlige antikrist som nu står för dörren. Och därtill bidrar de som företräder konspirationsteorin kring Globalismen.

a) Konsekvens av nationalstaten

Nationalstaten ses väl bland människor, utan påverkan av Fascismens och Nazismens tolkning av Nationalismen, mer som en Patriotism där man gillar sitt land och värnar dess utveckling och det gärna i samspel med alla sin medmänniskor utöver världen.

Nationalstaten i spåren av Fascismen och nationalismens tappning som t.ex. Trump och högerpopulister framför den är något helt annat och får en ödesdiger konsekvens med isolering från andra medmänniskor i andra stater. Och det menar man är efter Guds vilja.

Det synes vara något som inte numer efter Trumps tillträde, enbart är något som Hitler eftersträvade, utan något som SD och högerextrema rörelser grundar sin ideologi på och något som även nu Trump eftersträvar med att ”Göra Amerika great again” (påhejad av den falska kristna högern!) med en isolering från den övriga världen med brutna handelsavtal, deportering av alla ”främmande element” som svarta, mexikanare, muslimer och Araber etc. etc.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/08/25/hur-vill-gud-att-vi-ska-behandla-flyktingen/#comment-1987

Utifrån denna syn växer nu en helt sjuk och människofientlig inställning fram, fylld av hat och en sektliknande fanatism, såväl inom politiken som inom ”kristna” kretsar. Där alla ska förbli inom sina egna gränser och fungera i sina egna stater utan samröre med andra stater.

Alla ska ha sin egen ekonomi, vara självförsörjande och oberoende av alla andra stater. Och inte alls bry sig om sin medmänniska om hon råkar befinna sig inom en annan nationsgräns.

Man ska inte beblanda sig med andra än ”sin egen ras inom sina egna gränser”. Man ska därför inte beblanda sig med flyktingar, utan förpassa dem tillbaka till sitt eget land. Om man inte gör detta, så går man satans ärenden och går emot Gud, som man menar är för den isolerade nationalstaten.

All globalisering, handelsavtal, fredsavtal, försök att tillsammans hjälpas åt att lösa miljöförstöringen (som man dessutom menar bara är ett påhitt, att den överhuvudtaget finns) är från satan och mot Guds vilja, eftersom det ”stör Guds Ordning” med nationalstaterna. Därför allt hat mot flyktingar och all främlingsfientlighet i spåren av denna typ av Nationalism!!

b) Visst är det så, att här finns ett problem med att världsproblemen, världsekonomin, miljöförstöringen, alla krig och all oenighet på det andliga området, som måste få en gemensam global lösning.

Detta kommer ju från en vinkel att spela antikrist i händerna och driva fram hans plattform och framträdande! Detta ser även en del som förespråkar nationalstaten.

Men de ser inte, att det kommer detta med nationalstaten och fanatismen runt däromkring idag att även göra, bara från ett annat håll! Likt Hitler så kommer antikrist förr eller senare att eftersträva ”Riket”, som en nationalstat över hela världen och med honom som världsregent och ”Gud” från Jerusalem.

Då faller detta som nu sker inom Kristna högern och extrem högern inom politiken på plats, som hand i handske för antikrist. Vi får alltså ett två fronts angrepp från satan i hans uppbyggande av plattformen för antikrist!! Även konspiratörerna kring Globalismen spelar honom här i händerna!!

c) Hur analyserar vi allt detta rätt kring den idag extrema utbredningen av en sjuk syn på nationalismen

Högerkristnas syn på Nationalstaten hyser avgrundskonsekvenser som hos Trumps och den där kristna högerns uppfattning av nationalismen. Med samma sjuka syn hos SD i botten och som ”kristna” som hoppat av från tidigare vilsna sektsammanhang nu bara hoppar vidare in i ännu en ”galen tunna” av sekterism.

Och som nu därmed blir allt mer fyllda av hat, främlingsfientlighet och en minst sagt sjuk människosyn och främlingsfientlighet, som de legaliserar för att vara Guds vilja för att "skydda mänskligheten".

Hur lyfter vi fram en sund och sann syn från Gud på dessa spörsmål , samtidigt som vi avslöjar det falska, som nu även vid talet ”om nationalstaten”, spelar satan och antikrist i händerna!?

Och där vi sett ett dramatiskt steg i denna riktning via valet av Trump och i Sverige via SD och dess sektbildning med bland annat Aletheia som efterföljare och därmed även de och dess påhejare som fanatiska bejakare av Trump!! De är totalt vilset ute! Hur får vi människor att inse det faktumet??

Den kristna högern i USA tenderar att se något ‘kristet’ i den amerikanska fosterlandskärleken. I nazismen under 30-talet är det tydligt att fosterlandskärleken vändes mot judarna, det är problemet med nationalism att den blir chauvinistisk och vänds mot ‘de andra’!

Så är det även hos konspiratörerna kring "Globalismen". Vi mot dom som inte sett vad vi sett i den vilsna konspirationsteori som de framför och som saknar allt stöd i en helhet av Skriften!! De missar fullständigt Jesu Ord om att ta sig an främlingen, de hungriga och törstiga och fängslade. Det gällde helt klart något universellt! och inte bara de inom det egna landet! (Se den "Barmhärtige Samariten"!)

4. Vad är det som förbereder antikrists framträdande

A) Avfall

Vad som förbereder antikrist är ett avfall från en sann tro på vem Jesus ÄR och det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset. Enligt Bibeln så är det ytterst inte politik utan det andliga avfallet som möjliggör antikrists framträdande:

a) 2 Tess. Kap. 2: Först måste avfallet komma... Sedan ska den laglöse träda fram...Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta."

Ingenting här om att det är en viss politik som förbereder antikrist utan det andliga läget med avfall från sann kristen tro!! Samma framgår i Upp. Kap. 13: 4:
De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret... Satanstillbedjare har funnits tidigare och kommer att öka. Men här finns även de som sysslar med spiritism, ockultism och utövare av falsk, avfallen kristen tro, som närmast kan liknas vid satanstillbedjan.

b) Lite länkar som visar på avfallet (bara en liten bråkdel). kontakta mig för mer info som kan fylla hela arkiv:

Kansasprofeterna och Apostlarörelsen med "skumma kompisar" som Heidi Baker - Paul Manwaring - Bill Johnson - Reinhard Bonnke - Rodney Howard Browne - Ben Fitzgerald - Todd White - Kenneth Copeland - Benny Hinn - Joyce Meyer - Rick Joyner - Creflo Dollar

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/04/01/vakna-upp-efter-awakening-europe-scandinavia/

En länk som visar på hur "Världen idag" (trosrörelsen) bejakar Kansas - profeterna och dess koppling till Todd Bentley:

http://www.varldenidag.se/nyheter/stod-fran/cbbhgp!MSNRv@B5iXaQl2YKVjlQZQ/


Andra avslöjande länkar om Kansasprofeterna:

http://sundsgruppen.se/?page_id=1176

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/todd-bentley-lakelandvackelsen.htm

http://gospel.jesuslever.eu/fakta-om-new-agevillolara/

http://monalola62.blogspot.se/2017/04/t-white-kallar-til-enhet-med-paven.html

http://www.ingahopplosa.com/bibelundervisning/falska-profeter-invaderar-sverige-avfallet-synkroniseras

c) Katolska kyrkan med sina Mariadogmer

Som t.ex. Katolska kyrkan med sina Mariadogmer (Spiritism), med vördnad av reliker och ikoner, som varandes bärare och förmedlare av andligt liv (Ockultism). Det är något som enligt Bibeln lösgör ”onda andars spel".

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=836429&cmd=show

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/03/31/mariadogmerna/

Att vända sig till avlidnas andar, som man gör i Katolicismen, är strängeligen förbjudet i Skriften!! Att man dessutom ägnar sig åt ”människoförgudning”, där påven sägs vara ”Kristi ställföreträdare på jorden” (En annan Jesus), är ju helt häpnadsväckande, att människor bara rakt av, sväljer denna förförelse och ”avgudadyrkan”!!!

Detta kan liknas vid Japans kejsardyrkan. Eller jämföras med att Dalai Lama i Tibet, dyrkas som en levande gud. Denna människodyrkan, har som sagt i katolicismen manifesterats som en ”anropan till Maria om hjälp i förbön” och proklamation om att påven är ”Kristi ställföreträdare på jorden”.

d) ”Vem är som vilddjuret?” Frasen är en travesti på ärkeängeln Mikaels namn som betyder: vem är lik Gud!?

Börjar man ägna sig åt en förnekelse av och ett bejakande av den falske världsfrälsaren – antikrist – som vi står inför, att träda fram under den ”vedermöda”, som vi nu har framför oss, så kommer man att blint fortsätta med ”väckelse, skörd och Kristi snara ankomst, med ett uppryckande undan vedermödan och antikrists ankomst”.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/22/uppryckandet/

Man kommer då (Inte Daniel Forslund dock som verkar klar över det falska med den undervisningen kring uppryckandet) att bidra till att hälsa antikrist välkommen som Kristus och sälla sig till de som bejakar och säger ”Vem är som vilddjuret"?

Något som började med en beundran av allt vad den falske världsfrälsaren ordnar upp av problem, men som så utan att man riktigt inser det, så går det över till först beundran för denna märkliga människa, men som så visar sig sluta med dyrkan, avguderi och tillbedjan. Något som nu också sker med en av antikrists förelöpare - Donald Trump! Och där hejar så även företrädarna för konspirationsteorin kring Globalismen på med fulla spjäll.

B) Diktatur och diktatorer

Det var inte ett politiskt system som ledde till att Farao leddes av satan. Det var hans position som diktator i en Gudsfrånvänd diktatur.

Något som dessutom ledde honom till att fara väldigt hårt fram med "utlänningarna" Israels barn. Det närmaste det beteendet vi kommer idag gentemot utlänningar, är väl när Trump sätter barn i burar likt djur och skiljer dem från sina föräldrar.

Hade det skett på Faraos tid gentemot "utlänningen" så skulle vi ha tyckt att det var något förfärligt. Men nu har världen via påverkan av extemhögerns främlingsfientliga påverkan blivit så avtrubbade att man med en axelryckning åser Trumps vidriga behandling av medmänniskor.

Lika undfallande är man även i Sverige över att SD inte vill tillåta barn till de som redan har asyl i Sverige att återförenas med sina föräldrar. Det är tortyr! SD:s verkliga människosyn kommer här fram i dagen, men deras påhejare, i det närmast då lika förförda som inför Trumps agerande ropar Halleluja. Så människorfientligt har det även blivit i vårt land.

Lika undfallande är man även i Sverige över att SD inte vill tillåta att man tar emot kvotflyktingar - de allra mest utsatta som går en säker död till mötes om inte någon tar emot dem. Så människorfientligt har det även blivit i vårt land och det påhejat av de som menar sig vara kristna och hejandes på SD - HUGA!

Vad som bereder världen för antikrist är ett ökat antal framträdande av diktaturer med diktatorer. Ett litet exempel på dessa som lägger grunden för antikrists landningsbana: Kina, Nordkorea, Syrien, Ryssland, Iran, Saudiarabien, Ungern, Turkiet med många flera. Som präglas av Nationalism och främlingsfientlighet och dess påhejare.

5. Antikrist framträder såväl från Globalism som nationalism

a) Visst antikrist kommer utifrån en landningsbana av både nationalism och globalism/globalsering för att forma en nationell stat med mål att nå utöver hela världen med honom som diktator.

Men inte sker detta på det sätt som vare sig "Globalister" eller "nationalister" tänker sig. Han kommer att köra sitt alldeles eget race med både ock!! Och sin alldeles egen politik, ideologi och egen ekonomisk världsordning!! Snuvade på konfekten vart de alla!!

Det är alltså inte alls ytterst politik utan andligt avfall som utgör landningsbanan för antikrist!!!! När han väl genom manipulation och satans tillskyndelse väl är etablerad på arenan så kommer han antagligen att "köra sitt eget race" av politik som inte är något annat likt, en annan ekonomi och en egen andlig verksamhet. Därtill behjälplig av den falske profeten.

Antikrist kommer med en en politik uppbyggd på såväl nationalism som globalism för att bilda sin nationalstat över hela världen som enväldig diktator. Så här är nationalisterna och "globalisterna" sida vid sida samma "kålsupare". Men inte på det sätt som konspiratörerna kring "Globalismen", vill framställa det.

När den falske världfrälsaren, en annan, en istället för Kristus, antikrist, väl med satans tillskyndelse efter det andliga avfallet tillskansat sig både andligt och politiskt inflytande så genomdriver han sin egen politik och kommer att ha en egen ekonomisk politik där "ingen får köpa eller sälja" som inte anammar hans ekonomiska politik.

Den andliga verksamheten sköter den "falske profeten" om. Så framgår det sataniska plagiatet av "treeningheten": satan = Gud, antikrist = Sonen, den falske profeten = Anden som ska peka på antikrist och få människor att tillbe honom. Men inte på det sätt som konspiratörerna kring "Globalismen", vill framställa det.

b) Antikrists andliga och politiska agenda kan vi skymta i Upp. Kap. 17 o 18:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/07/05/spaning-pa-upp-kap-17/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/07/09/spaning-pa-upp-kap-18/

Och hur antikrists politiska plattform egentligen ser ut är bara så här långt spekulationer och att andemakter bakom Socialismen som landningsbana för antikrist, är enbart spekulationstrams för att framföra sin egen politik och sina egna sataniska ideologier, som varandes från Gud.

Och man menar att man då går Guds ärenden med Natinalism framsprungen ur den sataniska Fascismen och Nacismen som man därmed omfamnar som varandes från Gud fast det är uppenbarligen är satan som står bakom.

c) Världen ropar efter en stark andlig ledare, en diktator i en global diktatur. Människorna kommer att få sin starke ledare. Och det antagligen även bejakat av konspiratörerna bakom "Globalismen".

Detta eftersom de synes ha "en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium" och egentligen företräder antikrists ande som de samtidigt varnar för. Så tokigt kan det bli nu i slutskeendet inför vedermödan och antikrists framträdande!

Antikrist förbereds nu i dessa skeenden på två sätt. Dels med att frågorna måste lösas globalt. Något som nationalisterna motsätter sig. Men antikrist kommer att ha som lösning en nationalstat som förenar sig globalt över hela världen.

Allt spelar honom nu i händerna och vad vi har framför oss är vedermödan och antikrists ankomst, där han i inledningsskedet ordnar upp allt som idag är på väg att kapsejsa på alla fronter.

d) När så allt verkar ordna upp sig så kommer helvetet på jorden att verkligen bryta ut i spåren av antikrist i hans senare fas, när han blir besatt av satan.

De falska ”härlighetspredikanterna” menar här, att undan allt detta ska de troende bli uppryckta. Lyssna inte till dem! Detta är grundat på en falsk lära, Darbyismen, om en Kristi ankomst i 2 skeenden.

Angående läran från Darby, om ett hemligt, osynligt uppryckande innan vedermödan och antikrist. En mycket ny lära inom kristenheten. Fram till ca. 1700-talet, talar man om ett uppryckande efter den stora vedermödan och i samband med Jesu fullt synliga ankomst.

Med tiden blev Darby en fanatisk ivrare för den nya läran om det tidiga och hemliga uppryckandet. Han såg t.ex. själv till att utesluta personer ur Plymouthbröderna, som inte höll med honom.

Plymouthbröderna T. o. m. vilsna människor i detta sällskap, som Darby hade varit med att starta, gick emot den nya läran om att Jesus skulle komma osynligt i ett uppryckande innan vedermödan och antikrists regeringsperiod.

När de teologiska striderna hårdnade delades sällskapet upp i två: de öppna Plymouthbröderna och de exklusiva Plymouthbröderna. Darby blev en av ledarna i den allt mer sekteriska gruppering de exklusiva Plymouthbröderna. Denna gruppering hade flera allvarliga villoläror i sin teologi, vilket också ledde fram till att de idag kan betraktas som en mycket sluten sekt. 

Det är alltså till detta tveksamma sammanhang, som de som hävdar att Jesus kommer med ett osynligt uppryckande innan vedermödan och antikrists regeringsperiod, vilset stöder sig på!! 

KRISTUS KOMMER I ETT SKEENDE! Då, efter vedermödan och antikrists falska regering och ännu ett slaktande av det Judiska folket och förföljelsen av de sanna troende. Han kommer då i detta enda skeende för att upprätta tusenårsriket.

Där det Judiska folket efter att ha kommit till tro på Jesus vid Hans ankomst, kommer in i sin kallelse och uppgift, och de som i detta skeende, som troende på Jesus, ryckts upp för att få sina uppståndelse/härlighetskroppar ”, ska regera med Kristus för tusen år”. (Se senare länkar).

6. Donald Trump förelöpare till antikrist

A) Skapar en diktatur av USA

Trump är på väg att skapa en diktatur av USA med honom som diktator. Ännu håller till viss del en alltmer krackelerande demokrati emot. Men hur länge med den halva Amerikanska befolkningen helt förd i trance med beundran av Trump?

Det är alltså Trump, hans anhängare, anhängare av nationalstaten och extrema kristna högern som utgör den stora förberedelsen av en annan, en istället för Kristus, en falsk världsfrälsares, antikrists inträde på arenan.

I sin strävan, pådriven av nationalismen, till att bli USA: diktator och med Amerika som "en great Diktatur", så orsakar Trump kaos, oreda, splittring, motsättningar, upprustning, ekonomisk oro utöver hela världen. Splittrade människor skapar splittring runt om sig. Han framstår som en självgod, makthungrig narcissist med manipulerande psykopatiska drag.

Spänningen kommer att öka med USA mot Europa – USA mot Kina och Japan – USA mot Syd – Amerika – USA mot Afrika – USA mot Araber och Muslimer. USA mot allt och alla!!

Detta om något innebär en förberedelse för antikrist mer än något annat! Han som ska göra "Amerika great again" kan bli slutet på USA:s storhetstid. Med kortsiktig ekonomisk framgång och mindre arbetslöshet under högkonjuktur, så kommer hans politik dock på sikt att slå tillbaka.

Detta i den stund som han samtidigt, som en företrädare för nationalismen, isolerar USA från samarbete med övriga världen, retar upp allt och alla genom sin aggressivitet, sina misstänkliggöranden, sina notoriska lögner och tvärvändningar från den ena dagen till den andra. Så bildas det kaos som antikrist ska briljera med att rätta till. Trump är alltså en som verkligen lägger ut landningsbanan för antikrist!

Miljöförstöringen kommer att öka, eftersom Trump anser att allt tal om miljöförstöring och en farlig global uppvärmning på grund av människan vilken måste bromsas, bara handlar om en konspiratorisk bluff. Själv har han gått på bluffen från oljeindustrin som luras med att det inte finns någon miljöförstöring för de vill sälja sin olja.

De ”allierade” som USA under Trumps ledning kommer att ha är Ryssland, Nordkorea, Assad och Syriens regering. Trump tillsammans med dessa diktatorer och galningar kommer sannerligen inte att skapa fred och avspänning i världen och leda till att ”ena USA”!!! TVÄRTOM!!!

a) Med Trump vid rodret så kommer främlingsfientligheten i USA att breda ut sig.

Främlingsfientligheten kommer att vara en stark drivkraft till antikrists framträdande. Härtill kommer såväl Trump som högerpopulister som t.ex. SD att bidra.

I Trumps spår så kommer motsättningarna mellan svarta och vita, mellan vita och latinamerikaner, mellan infödda och främlingar/flyktingar/utlänningar, att blomma upp igen istället för att USA blir ”enat”.

Med Trump vid rodret så vädrar Ku Klux Klan morgonluft med sin rasism och nationalism à la Hitler och än mer splittrar USA. Kaos och motsättningar kommer att ”bo granne med” Trump och hans USA. Är det vad de som menar sig vara kristna och ”hejar på Trump”, verkligen efterlängtar? Men satan gillar det! Det spelar hans intressen helt i händerna.

I dagsläget är Trumps ”svärd” lögnen och hans ”motor” är att underblåsa motsättningar och misstänkligöra allt och alla. Han uppmanas av sin rådgivare att aldrig backa utan bara anfalla. Vilket visar sig inte minst när han blir ifrågasatt av media eller omgivande politiker, så bara avsätter han de som ifrågasätter honom, och försöker tysta medias yttrandefrihet.

Så fungerar en rädd och paranoid diktator. Som av sin far lärt sig att han får aldrig förlora och som skapat fram en liten rädd pojke som alltid måste framstå som störst vackrast och bäst. En sådan självbild omgiven av rädsla kommer alltid till slut att raseras.

Han skapar en luftballong med total isolering som kommer att brisera. Då kommer de vilsna högerkristnas Halleluja att fastna i halsen och de inser att de "satsat på fel häst". Kanske satsar de så då istället på "en annan Kristus", en i stället för Kristus, en falsk världsfrälsare - antikrist som Trump var med och förberedde!?

B) företräder högerkristnas avfall och förförelse

a) Vilken andlighet är det egentligen som Donald Trump företräder och ger luft under vingarna för?

Frågorna hopar sig när det blir uppenbart att villolärarna Kenneth Copeland och Gloria Copeland ser någonting hos denne Donald Trump. De ser något extra ordinärt kristet hos Trump, som föranleder deras förbön och profetior och bejakande av hans lansering.

Kenneth Copeland kan i en video ses be för Donald Trump för att han skulle bli president i USA och säger. Villoläraren med en falsk ande och ett falskt evangelium bad alltså här över Trump.

Trump är därmed besmittad med en falsk ande!!! Men det verkar inte bekymra de ”kristna” som nu bara så blint bejakar och dyrkar Trump!! Hur sjukt får det bli och man ändå kallar det för att man är kristen!!??

De som bejakar Trump, bejakar därmed villoläraren Norman Vincent Peale och den falska trosförkunnelsen!!! Har de kristna i Sverige som bejakar Trump verkligen insett detta???

Må vi be om andligt uppvaknande, andlig tillnyktring, andligt klarseende och ett mer känsligt andligt medvetande över de människor, som blivit bedragna till att bejaka att Donald Trump, som nu är USA:s president och den som nu har pekfingret på kärnvapenknappen och som ingen kan hindra om han vill trycka på den.

Ser lite humoristiskt, hur han med en vacker kvinna i knäet, (vilket kan bli mer än humor ), och efter att han blivit motsagd från Putin säger till henne: ”Nu ska du få se på en jädra smäll”. Men en sådan oförutsägbar president har nu USA bejakat. Och därtill säger den avfallna kristenheten: HALLELUJA!!


b) Trump bejakas alltså av villolärare!!

Och det stämmer de ”kristna” och företrädarna för konspirationsteori kring Globalismen in i med därmed samtidigt ett bejakande av den villolära som Trump är omgiven av!!

Ännu mer tätnar mystiken kring Donald Trump, när det blir uppenbart att han skulle nog alls inte ha blivit den han är utan villoläraren Norman Vincent Peales undervisning och påverkan ”kraften i positivt tänkande”.

Att Trump sedan umgås med personer som till exempel : Paula White, Jentezen Franklin, TBN grundare Jan Crouch, Clarence McClendon, och messianska judiska rabbinen Kirt Schneider, gör det ju inte enklare att förminska Trump till en Clown med ”glappkäft”.

Här finns alltså bakom Trump starka vilseförande andliga krafter från den vilsna kristna högern i USA, som här lyckats med något av en kupp för att få inflytande i politiken i USA!!

Angående Paula White som faktiskt tycks vara något av en nyckelperson, en slags ”spindel mitt i nätet”, när det gäller kontakten med Trump. Det är en alldeles, alldeles, helt fruktansvärd ”soppa” av konstiga förkunnare som Paula kan kopplas ihop med, hon klassas väl i grund och botten som väl närmast som ett slags framgångsteolog. Paula White anses tydligen också vara TD Jakes andliga dotter.

Hon har framträtt tillsammans med ledare som teve – evangelisten Kenneth Copeland. White säger att hon och Trump har varit vänner i 15 år. Vid mötet i Trump Tower förra året, så citerade White Jesaja 54 i bön att ”varje tunga som talar emot honom kommer att dömas.”

White har utan att skämmas för det uppträtt tillsammans med dessa villolärare: T.D. Jakes, Benny Hinn, Carlos Annacondia, Judy Jacobs, Fred Price, Kenneth Ulmer, Claudio Freidzon, Isak Burger, David Yonggi Cho och Reinhard Boonke. Och dessa förförelsens företrädare bejakar därmed de som bejakar Trump som USA: s president. ”Shame on you”!!!

Man kan även här spåra ett enormt stort tryck med ”Latter rain” och ”ändtids världsväckelse”, ”Kingdom Dominion”, som även med sina vilsna tentakler finns med här i bakgrunden i dessa kretsar som förstås vill utnyttja Trumps presidentskap till sin egen fördel. Och det har i dessa kretsar profeterats om att han som president skulle bli ”andedöpt” när han trädde in i ovala rummet.

c) Vilken kristen tro har Trump

Om Trump är kristen så är det märkligt hur mycket han ljuger. En kristen borde tala sanning!! De som bejakar Trump i sin konspirationsteori kring "Globalismen", bejakar alltså inte bara Trumps lögnbeteende, utan även detta helt sjuka hopkok av avfallen kristenhet runtom lanseringen av Trump och i det närmaste förgudningen av honom!! Om nu någon tänker att Trump trots allt detta har en kristen tro, vilken tro kan det då vara frågan om?

Jo, en väldigt passande sådan, fast knappast ”kristen”. Donald Trumps pappa skickade tidigt sin son Donald till en metodistkyrka i New York där ingen mindre än Norman Vincent Peale var pastor. Peale (som dog 1993) var en 33:e gradens frimurare, och hans ”evangelium” kan bäst beskrivas som en mix av New age-tankar och en del kristet tankegods.

Han var en av bidragsgivarna till den framgångsteologi som senare blev känd och spridd i Sverige via Ulf Ekman. Norman Vincent Peale skrev den omåttligt populära boken om framgång: The power of positive thinking (kraften i positivt tänkande).

Detta New age-evangelium passade så klart som handen i handsken för en ung affärsman som siktade högt, MYCKET högt! Det var också denne Norman Vincent Peale som vigde Donald Trump med hans första hustru. Det är så en förelöpare till antikrist lanseras och förbereder landningsbanan för den falske världsfrälsaren, en annan, en i stället för Kristus - antikrist.

d) Vem är Mike Pence - Vicepresidenten

Kopplingarna till den falske profeten föreligger också redan här runt Trump: Det finns också all anledning att kolla upp vem Mike Pence, vicepresidenten är. Han beskriver sig själv som en Evangelisk Katolik:

http://www.thedailybeast.com/articles/2016/10/03/mike-pence-postmodern-evangelical-catholic-conservative.html

Citat: ”För inte så länge sedan, så hatade evangelikaler och katoliker varandra. Så hur kan vice presidentkandidat Mike Pence beskriva sig själv som en ‘evangelikal katolik’? Eftersom han är en produkt av sin tid.

De kristna som förespråkar Trump är alltså sådana (utan att de kanske själva insett det ), som därmed bejakar den falska katolicismen och den falska ekumeniken med alla in under samma tak: ”Moderkyrkan” Katolska kyrkan och Påven!!

De kristna som idag ställer sig bakom Trump, borde fundera igenom vad deras support för Trump verkligen grundar sig på, innebär och leder till.

Är det verkligen från Gud som deras sympatier är grundade? För mig blir det också lite suspekt när man tittar på vilka kristna som ”hyllar Trump”. Flera är avhoppare från diverse vilsna sammanhang och som nu tydligen bara hakar på ett nytt vilset sammanhang som bejakare till Trump. Varför hoppar en del som lämnat en ”galen tunna” bara ned i en annan ”galen tunna”?


e) Hur ser Gud på Trumps stöd för Israel

Trumps stöd för Israel som högerkristna så lovordar, kommer på fel sätt och vid fel tid och skapar mer motsättning än fred. Det finns mycket av kristna påhejare och profetior här kring Donald Trump.

En del påstår att Trump är nutidens Kung Cyrus, Kung i Babel. Kung Cyrus den store (ca 600 eller 576 - 530 BC), hjälpte Judarna bland annat med tempelbygget. Trump kommer inte med sin "Judevänlighet" att ha med detta tempelbygge att göra. Men förbereder den som ska bli behjälplig till det Tempelbygge - antikrist.

Antikrist, som i inledningen av sin ”charmoffensiv”, under den ”mjuka” delen av vedermödan, går i förbund med det Judiska folket. Där han så, när han senare blir inkarnationen av satan själv, vänder sig mot det Judiska folket, driver ut dem från sitt land, för att så själv sätta sig i templet i Jerusalem och förege sig vara Gud.

Den Svenska regeringen borde hålla sina fingrar borta från skeendet i mellanöstern. De är vilset ute och kan med sin ensidighet för Palestina dra olycka över vårt land. Det borde också Trump göra. Han lägger här sina "fingrar i smeten" alldeles för tidigt och på ett felaktigt sätt i ett försök att "vinna poäng som en radikal kristen".

Naturligtvis pågår här en andlig kamp. Där satans intention är att göra om intet Guds mål, att det Judiska folket och Israels nation ska komma in i sin kallelse och uppgift och bli till välsignelse för en hel värld.


f) Frågor som jag bär på kring Trumps agerande kring Israel.

1. Kommer Jerusalem att uteslutande helt och fullt vara Israels huvudstad innan Jesus kommer tillbaka (?) och då på den dag en kvarleva (efter antikrists förföljelse) på en dag som en hel nation och folk blir frälsta på Jesus troende?

2. Dagens Israel är inte i utveckling fram emot att komma in i sin kallelse och uppgift. Går nu inte Trump och människor här nu Gud i förväg och försöker skapa förutsättningarna för att dagens Israel ska komma in sin kallelse?

3. Vad jag förstår så kommer antikrist att gå i ett slags förbund med Israel och även låta dem bygga upp templet där han efter att han vänt sig emot dem, fördrivit dem igen, försöker plåna ut dem och själv sätter sig i templet och föreger sig vara Gud. Är vi snart framme vid det skeendet och är dagens händelser ett skeende i detta. Men något som Trump och Kristna är ute i fel tid att lansera!??

4. Är vad vi idag ser ske ett satans sätt att skapa förvirring och slänga bensin på det redan spända läget för att det ska blossa upp stridigheter som ska ställa Israel i ännu sämre dager och rösterna om att ”kasta dem ut i havet” bara får näring av att redan nu slåss för att Jerusalem ska vara Israels huvudstad?

Bidrar inte Trump och "Judevänliga kristna" här till att försöka skapa fram ett skeende som inte "är rätt i tiden" och därmed istället bidrar till fortsatta motsättningar!!??

5. Jag tycker knappast att Trump agerar kristet eller ser ut att vara ledd av Gud för övrigt, utan tvärtom skapar han strid och oro utöver hela världen och mellan allt och alla. Han kan till och med bli orsak till världskrig med sitt agerande och beteende.

Är han då helt plötsligt rätt ute i detta agerande i mellanöstern? Är det då verkligen i samklang med Guds vilja att här odelat heja på Trumps agerande och beteende här? Är han inte mest ute efter att få applåder av den amerikanska trosrörelsen och ultrahögern som att framstå som "en radikal kristen"?

g) Märk att de högerkristna och trosrörelsen redan varit fel ute i sin "Jude/Israel vänlighet och "evangeliserat" med en "annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium" och skapat fram falska "på Jesus troende - messianska Judar".

Här försiggår krafter som man får vara försiktig med så att man inte här håller på ”fel häst”! Och därmed egentligen spelar antikrist i händerna, vilket jag anser att Trump här gör under hallelujarop från "radikala Judevänliga kristna".

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/10/27/vad-vantar-de-troende-och-det-judiska-folket-under-vedermodan/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/10/13/nar-kommer-israel-in-i-sin-kallelse-och-uppgift-och-nar-ska-forsamlingen-uppryckas/

http://tre-skrivare.se/hf/ormen.html

h) Sen är det ju naturligtvis bra när människor är positiva till Israel. Men det finns exempel på människor som säger sig vara positiva till Israel, men där det ändå blir så fel.

T.ex. Stanley Sjöberg som uttrycker sig positivt om Israel, men ändå skapar förvirring med att han menar att profetiorna om Israel nu är uppfyllda. De är inte idag uppfyllda! Se senare länkar!

Ett annat exempel är trosrörelsen som är positiva till Israel, men som evangeliserar dem med ”en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium” och producerar falska ”Messias – troende”.

Likadant med Lars Enarssons och andra Messianska rörelsers verksamhet, där vissa menar att man påskyndar Jesu tillkommelse genom att följa Judiska seder, riter, högtider och tideräkning. Totalt vilset!

Så det är mer komplicerat än att bara säga sig vara positiv till Israel. Jämsides med det kan mycket villfarelse spridas, där det ”Israelvänliga” bara är ett kamouflage för villfarelser.

Om Trump nu leds av ultrahögern och de delar av den amerikanska trosrörelsen där man hyllar Trumps agerande, men som samtidigt kommer att bli ett led till att förbereda antikrist även vid sitt agerande kring Israel, så är det knappast Gud som står bakom Trumps bejakande av Israel.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/06/09/till-vilken-tid-och-vilka-manniskor-handlar-den-slutliga-uppfyllelsen-av-dessa-texter/

Det handlar om Israel säger man!! Som så många falskt säger sig bejaka men som man ändå sviker genom falska andliga skeenden via till exempel sektbildning och konspirationsteorier kring "Globalismen"!

C) Högerpopulism


Magplasket” kommer att bli uppenbart för dem som hyllar Trump i hans andliga vilsenhet i klorna på Högerpopulistiska krafter. Frågan är bara hur mycket elände han hinner ställa till med innan det bedragna folket i USA vaknar upp och sätter stopp för detta idiotiska fiasko som kanske leder till att USA aldrig längre blir en stormakt att räkna med, men som med ilfart skapar en landningsbana för antikrist.

a) SD backas upp av vilsna högerkristna

Samma ”plask” kommer även alla de som hyllar Nationalstaten och konspiratörerna kring Globalismen att göra. I Sverige backas även SD upp av vilsna högerkristna där det inte alls ytterst handlar om en fråga av immigration och ”rasbiologi”, även om det också ligger inbakat i förförelsen, utan handlar främst om ett bejakande av Hitlers typ av Nationalstat som sin egentliga ideologi.

SD:s försök att av Sverige bygga upp en nationalstat à la Hitlers förebild med ett ”renrasigt Sverige”, med rätt "essens" och detta underblåst av vilsna högerkristna med rötterna i trosförkunnelsen, kan bara sluta med samma ”magplask” som Trumps efterföljare kommer att råka ut för.

SD försöker göra sin politik rumsren och med "mer bred politik" bli "godkända". Men de kommer aldrig ifrån sin ursprungliga ideologi med främlingsfientlighet och rasism utsprunget ur ideologin i vitmakt - rörelsen och eftersträvandet av en nationalstat à la Hitler.

Hur mycket de än försöker dölja det, så kommer det alltid att ligga i botten och vara deras egentliga drivkraft och existensberättigande. Ge dem "lillfingret" så tar de snart "hela handen" och varenda "svartskalle" åker ur landet! De bara flyttar positioner efter sin agenda så fort möjlighet till det uppstår utan att deras egentliga agenda ska bli avslöjad.

Något som invandrare som röstar på SD aldrig insett. Lika lite som när arbetare röstar på SD aldrig insett att SD inte är något parti som företräder arbetarna utan de rika kapitalisterna.

b) Hitler och Trump har samma retorik

Såg på Skavlan inför hans intervju med en kvinna som överlevt försöket av Hitler att utrota det Judiska folket, en sekvens med ett tal av Hitler vid början av hans ”karriär”.

Retoriken var skrämmande lik den Trump och som även SD har idag. Om att då för Hitlers del, isolera Tyskland från alla andras inflytande. Stänga alla andra än det tyska folket ute ur landet och att Tyskarna själva skulle som ett renrasigt folk bygga upp ett starkt Tyskland igen.

Hur detta byggande av en nationalstat av Tyskland gick, har vi idag facit på hur det slutade med katastrof. Inte bara för det Tyska folket och dess nation, utan de höll nästan på att få en hel värld att totalt kapsejsa.

Något av samma scenario kan bli följden av Trumps à la Hitler försök att bygga upp en Nationalstat av USA med ”renrasiga amerikaner” isolerat från sin omvärld. Det kan som sagt leda till slutet på USA som ett förenat land och som stormakt.

Det kaos som uppstod i spåren av Hitler utöver en hel värld uppstår knappast i spåren av Trumps galenskaper ensamt, men att rensa upp efter all den oreda som vi nu har framför oss, med de galna världsledare som dirigerar, den katastrofala miljöförstöringen, havererade ekonomier, ja därtill kommer att krävas en slags ”världsfrälsare”.

En annan, en istället för Kristus, en falsk världsfrälsare, antikrist kommer att snart ha sin ”landningsbana preparerad” i spåren av sådana som Trump och alla högerpopulister utöver världen inklusive Åkesson och SD.

Det öppnar för att människor efter dessa "kraschade företeelser", köper vad som helst, om det kan till synes rätta till alla misshälligheter i spåren efter Trump och andra högerpopulister och som konspiratörerna kring Globalismen även så bidrar till.

Det enda roliga just nu i allt elände från Trump, är ju att först av allt på nyheterna på morgonen söka efter morgonens ”klaver - Trump”. Eller att se när några SD: are igen hetsat mot folkgrupp och blivit uteslutna ur partiet.


7. Avslutning

A) Charles de Gaulle uttryckte det en gång inte så tokigt hur vilset ute de kommit som uttrycker en vurm för nationalismen: "Patriotism är när kärlek till ditt eget folk kommer först; nationalism, är när hatet gentemot andra än dina egna kommer först. "

B) John Bannon tidigare i Trumps administration försöker nu påverka Europa att bejaka högerpopulister. Är det inte ett kontraproduktivt projekt och där man som nationalist egentligen likt en "Globalist" istället går in för att försöka kontrollera oss alla i Europa?

C) Man blir tydligen som "nationalist" "hemmablind" och i sitt skapande av "vi mot dom" så blir det nu helt plötsligt legalt att ta kontrollen över människor enligt principen: ändamålet helgar medlen till att göra alla underordnade högerpopulister och nationalismen.

Där man så i "sin kristna ambition" att företräda Gud och hjälpa Gud med "Hans vilja att isolera människor och stater ifrån varandra" driver fram hat och rasism och helt glömmer bort vad Gud säger om hur man ska behandla flyktingen:

D) Vad säger GT om hur flyktingar ska behandlas? 3 Mos 19:33-34: ”När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er skall räknas som infödd hos er.

Du skall älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren, er Gud.” Ps. 146:9 talar om att Herren ger främlingar skydd.

Jer. 7:5-7: ”…om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, … då skall jag bo bland er på denna plats”.

Nya testamentet genomsyras av samma värderingar. Jesus började sitt liv som flykting i Egypten. En viktig etisk princip möter oss i Matt. 7:12 ”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.”

I Matt. 25 säger Jesus: ”Jag var främling och ni tog emot mig”. Av innehållet framgår där att avvisa flyktingar kännetecknar dem som går evigt förlorade.

En stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk” är Bibelns slutvision. Här finns det inte någon åtskillnad mellan människor på grund av hudfärg eller språk. Det är den kristnes nationalitet och medborgarskap.

Men denna Guds vilja har för nationalister och konspiratörer om "Globalismen" helt tystats ner av att man menar sig göra Guds vilja genom att isolera människor och stater ifrån varandra och göra nationalismen till en "slags avgud" som ska rädda världen.

E) Det allvarliga i dessa sammanhang är att man börjar bejaka en annan Jesus än Bibelns Jesus. Man uttrycker aldrig vem Jesus ÄR eller betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset, så långt jag kunnat se.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/19/kort-0m-gud-och-kristus/


Man får tydligen om man är involverad i dessa konspirationsteorier kring "Globalismen", ett "tunnelseende" och bara fokuserar på hur förförda människor blir av Globalismen och istället lanserar nationalismen som varandes Guds vilja som ska rädda världen. Då har man inte bara en annan Jesus och en annan ande utan också ett "annat evangelium"!

F) Konspiratörerna bakom "Globalismen", framför extrem högerpolitik à la Trump, SD och Åkesson som de menar går Guds ärenden och är från Gud! Men detta är i själva verket något som verkligen förbereder landningsbanan för antikrist, HUGA så bakvänt det kan bli!!

Så tokigt kan det bli i en slags konspirationsteori om vad som förbereder antikrist och inte ser den verkliga landningsbanan: avfall från sann tro på Jesus som Bibeln tecknar som den främsta orsaken till att antikrist kan träda fram. Vad dessa konspiratörer som sprider en blandning av sanning och lögn i en konspiration kring "Globalism", är de som verkligen via sin anda och ande förbereder antikrist. Så tokigt kan det bli!


G) De kommer aldrig att låta sig korrigeras. De är alltid i sina egna ögon de enda som är rätt. Så funkar det i sektbildningar. Alla "dom emot vi" är i deras ögon vilset ute. De menar att Guds vilja är att man inte ska ha någon "globalisering" med kontakter och samarbete över nationsgränserna.

Samtidigt som man själva då går emot Guds vilja och lär sig andra länders språk, bor i andra länder och "inom konspirationssekten" sprider sin "kunskap och insikt", globalt över nationsgränserna. Dubbelmoral så det ljungar om det!

Dessa konspiratörer kring Globalismen bränner med sin blandning av lögn och sanning här marken, för sanning kring denna verklighet av antikrists framträdande och vad vi nu har att möta: vedermödan.

Till detta framträdandet av antikrist bidrar de alltså själva med sin konspirationsteori och brist på att lägga fram vem Jesus ÄR och offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset !!


H) Ta del av innehållet på dessa länkar så kanske Du inte behöver fastna i falska konspirationsteorier kring "Globalismen":


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/uppror-mot-guds-lofte-om-det-judiska-folkets-upprattelse/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/06/israel-och-det-judiska-folket-ar-valsignade-av-gud-och-kommer-att-bli-till-valsignelse-inlagg/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/10/13/nar-kommer-israel-in-i-sin-kallelse-och-uppgift-och-nar-ska-forsamlingen-uppryckas/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/israel-under-vedermodan-och-efter-vedermodan/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/10/27/vad-vantar-de-troende-och-det-judiska-folket-under-vedermodan/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/09/hur-ska-de-troende-motabemota-vedermodan-tillsammans-med-och-finnas-for-det-judiska-folket/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/10/det-judiska-folkets-fralsning/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/11/det-slutliga-eviga-aterupprattandet-av-det-judiska-folkets-stat-israel/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/07/har-de-troende-och-det-judiska-folket-samma-uppgift-under-tusenarsriket/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/31/tva-jesu-ankomster-tva-vedermodor-tva-forodelsens-styggelse-fyra-tempel/


I) Min gissning är i dagsläget att Trumps politik kommer att leda till att Europa börjar bygga upp sitt eget försvar.

Om EU bygger upp ett eget försvar så är det något som antikrist då antagligen tar över i sin uppbyggnad av det sjunde och senare det åttonde och sista världsriket innan Jesus kommer tillbaka. Se ”Spaningarna på Uppenbarelseboken” och ”vad väntar de troende och det Judiska folket under vedermödan”:

J) Länk till Vad väntar de troende och det Judiska folket under vedermödan:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/10/27/vad-vantar-de-troende-och-det-judiska-folket-under-vedermodan/

K) Länkar till spaning på Uppenbarelseboken


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/06/30/spaning-pa-uppenbarelseboken/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/07/24/spaning-pa-upp-kap-4/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/07/26/spaning-pa-upp-kap-5/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/07/30/spaning-pa-upp-kap-6/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/08/01/spaning-pa-upp-kap-7/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/08/04/spaning-pa-upp-kap-8-9/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/08/05/spaning-pa-upp-kap-10/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/06/30/spaning-pa-upp-kap-12/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/08/10/spaning-pa-upp-kap-11-12/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/08/16/spaning-pa-upp-kap-13/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/08/20/spaning-pa-upp-kap-14/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/08/24/spaning-pa-upp-kap-15-16/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/07/05/spaning-pa-upp-kap-17/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/07/09/spaning-pa-upp-kap-18/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/07/11/spaning-pa-uppenbarelseboken-kap-19/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/07/14/spaning-pa-uppenbarelseboken-kap-20/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/07/15/parantesspaning-pa-uppenbarelseboken/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/07/19/spaning-pa-upp-kap-21-om-en-ny-himmel-och-en-ny-jord/


https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/07/23/spaning-pa-upp-kap-22/


L) Tillägg

1. Jag ser i EU ett projekt som kommer att leda fram till den värsta diktatur som funnits

I vad jag skrivit har jag kanske i underkant nämnt faran av EU. Jag ser i EU ett projekt som kommer att leda fram till den värsta diktatur som funnits underställd den värste diktatorn någonsin efter först antikrists "charmoffensiv".

Min poäng är dock att inte enbart Globalism här är en förberedelse för antikrist. Utan att både nationalism och globalism kommer att utnyttjas av Antikrist som en plattform att skapa sin makt utifrån.

Visst. Vid Babels torn skedde definitivt något med mänskligheten som skulle hindra dom under lång tid från att upprepa samma antikristliga handling/byggande. 

Men det får inte misstolkas in i den betydelse Nationalismen som mynnat ut från Nazism och Fascism och som ligger bakom de högerpopulistiska krafterna idag bl.a. annat idag i form av Trump, Åkesson och SD. Den Nationalismen är ett falskt sidospår som även den förbereder antikrist.

Dock i det kaos som idag förbereder antikrist, så får vi inte tappa fotfästet så att vi inte ser och förstår vår Gudstillhörighet i Jesus Kristus. Vårt medborgarskap är redan nu i Guds osynliga rike (Fil 3:20) och därför känner sig sanna kristna allt mer som gäster och främlingar på jorden (Heb 11:13).

Vi får mitt i detta kaos, inte bara på den världsliga arenan, utan ännu mer på den andliga arenans avfall, inte tappa blicken på vem Jesus ÄR och offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/19/kort-om-gud-och-kristus/

2. Fascismens och Nazismens grund till Hitlers Nationalstat

Fascism är en auktoritär politisk ideologi som har sitt ursprung i Benito Mussolinis fascistiska parti i Italien, grundat efter första världskriget och med rötter i den italienska nationalsyndikalismen. Fascismen förknippas ofta med en massrörelse, elitstyre och meningen är att individen är underställd statens behov.

Fascismen vill vidare ofta skapa en stark nationell identitet. Med mål att upprätta en nationalistisk och auktoritär, ej traditionsbunden stat. Som medel att uppnå målet, inbegripande heroism – https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4lte och manschauvinism – https://sv.wikipedia.org/wiki/Manschauvinism .

Lett av ett auktoritärt, personligt (ofta inbegripande personkult) politiskt ledarskap. Där de förespråkar en aggressiv nationalism där det egna folkets kultur utmålas som överlägsen andra folks kulturer.

Då den fascistiska staten förväntas representera såväl gångna som framtida generationer, kan den i vissa fall helt avvisa förnuftsresonemang och diskussioner. Demokratins kvaliteter förnekas helt, särskilt en sådan grundad på parlamentarism eller maktdelning. Folkets intressen ska istället tillvaratas genom en ”auktoritär” demokrati (även kallad ”demokrati genom handling”).

Är inte Trumps politik ett slags eko av Fascismen med ”stark nationell identitet” – ”göra Amerika stort igen”? Där ”Demokratins kvaliteter förnekas helt” med ”krig mot massmedia” och istället en strävan efter en diktatorisk ledare i en diktatur,

”där det egna folkets kultur utmålas som överlägsen andra folks kulturer”? Lett av ett auktoritärt, personligt (ofta inbegripande personkult) politiskt ledarskap? Det är ju så Amerika nu ser ut att gå fram emot under den så blint hyllade Trump!

Nazism

Nationalsocialism, Nazism, är en ideologi som i grunden har föreställningen om att folket – nationen – har ett högre värde i förhållande till den enskilde. Uppfattningen av folket vilar på rastanken, som i sina konsekvenser innebär ett avvisande av främmande raselement.

I sin politiska utformning bygger åskådningen på ledarprincipen. Det främsta uttrycket för folket är dess ledare. Den högsta ledningen och makten inom staten låg hos en person – ledaren – som hade hela ansvaret och folket var hans följe. Ledaren framställdes som ett uttryck för folkviljan och folkets ande, folksjälen, förkroppsligades hos ledaren och ledaren blev föremål för en nästan religiös dyrkan.

Hitler talade om att göra Tyskland stort igen, fria från ”icke renrasiga”. Känns inte dessa tongångar som ett eko nu i Trumps USA om ”Amerika först, Amerika stort igen”, ”med ett avvisande av främmande raselement”. ”Med ledaren föremål för en nästan religiös dyrkan” som Hitler också åtnjöt likt Trump gör idag!?

Fascism och Nazism

Fascismen och nazismen (nationalsocialismen) är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism och idén om den starkes rätt. Statens behov är viktigare än folkets behov.

Till skillnad från fascismen var antisemitismen en mycket viktig fråga för nazismen. Den kommande antikrist som förbereds av Trump, Åkesson och SD kommer inte i förstone att angripa Judarna, utan försvara dem och så gå i ett falskt förbund med dem, för att så därefter driva dem ut från sin stat, sätta sig i deras återuppbyggda Tempel och så föregiva sig vara Gud.

Detta förbereder Trump i sin förförelse från de högerkristna med att sätta USA:s Ambasad i Jerusalem och försöka få till stånd att Jerusalem ensamt skulle idag bli Israels huvudstad.

Detta är fullständigt vilset ute och fel i tiden och spelar antikrist i händerna inför hans övertagande av Templet i Jerusalem och bli dess ”Gud på tronen”.

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/31/tva-jesu-ankomster-tva-vedermodor-tva-forodelsens-styggelse-fyra-tempel/

Rasbiologins rötter

Snedvridna rasbiologiska idéer om människors olika värde har funnits sedan 1700-talet, då svensken Carl von Linné kom med ”sina forskningar”. Linné delade in Homo sapiens i olika grupper beroende på deras hemort och hudfärg och påstod att varje ras hade sina egna särdrag. Indianer var koleriska, röda, enkla, ivriga och stridslystna.

Afrikaner beskrev han som flegmatiska, svarta, långsamma, och försumliga, asiater var melankoliska, gula, stela, allvarliga och giriga, européerna var bleka, muskulösa, snabba, smarta och uppfinningsrika.

Detta ledde till att man under 1800- och 1900-talen kom att använda sig av rastänkandet i Europa och i Europas kolonier. Under nazismen och fascismen gjordes rastänkandet till norm och blev förhärskande under första och andra världskrigen och mellankrigstiden.

1933 förklarade Arthur Gütt som ansvarig för den tyska steriliseringslagen i Tyskland att det var nödvändigt att ingripa mot utbredningen av ”de mindervärdiga”. Budskapet var: ”Det kostar staten miljoner att livnära sinnessjuka och asociala.

Medborgare av rent tyskt blod hade rätt till fullt ”riksmedborgarskap”, medan människor av judisk blandras endast fick rätt till ett medborgarskydd och saknade alla andra rättigheter.

Känns inte retoriken igen från Trump om att inte tillåta vissa ”skurkaktiga element” i USA som varandes mindre värda? Känns inte retoriken igen i SD:s partiprogram om att ”Svenskar har en viss essence”?

Låt er inte luras människor av maskerad Fascism, Nacism och rasbiologi i spåren av Trump, Åkesson och SD!!

Vit makt – rörelsen

Låt oss titta på i vilken mylla som SD har sin rötter och vuxit fram utifrån:

Vit makt (av engelskans White Power) är en internationell högerextremistisk rörelse bestående av flera hatgrupper, närstående nynazism, som är beredda att ta till våld för att uppnå sina politiska mål.

I vit makt-miljön finns ett utbrett hat mot samhällets maktstrukturer, som exempelvis folkvalda politiker, myndigheter, massmedia och multinationella företag.

Åkesson och SD arbetar hela tiden frenetiskt att tvätta av sig sin mylla varav som var orsaken till att de blev ett politiskt parti. De har lyckats väl med att manipulera människor med att dölja sin egentliga agenda, att likt för Sverige verka likt Hitler.

För att där under Hitler, ”Medborgare av rent tyskt blod hade rätt till fullt ‘riksmedborgarskap’, medan människor av judisk blandras endast fick rätt till ett medborgarskydd och saknade alla andra rättigheter”.

Här heter det i SD: partiprogram att Svenskar är av en ”viss essence”, men inte längre med fokus på Judarna. Men med samma tanke i bakhuvudet ”vi mot dom”. Det är inget annat än rasbilogi i en annan slags tappning!

Hitlers Nationalstat

Hitlers mål var att nå folket, arbetarna. För att därefter kunna expandera sitt livsrum.

Känns detta igen från Trumps agenda att vara ”en av folket” och bidraga till att arbetarna får det bättre och så ”göra Amerika stort igen”!? Människor i USA är på väg att falla i samma fälla som det Tyska folket vid duperingen/manipuleringen från Hitler!

Men så kom Hitlers baksida av att skapa en nationalstat globalt som Riket utöver världen. Hitler släppte lös våldets anarki. Krossandet av stat och rättsapparat var nästa steg där hans egen globala Nationella stat – Riket skulle vara gällande.

Något som även den snart framträdande antrikrist kommer att eftersträva och det förberedd av såväl dagens Globalism som avarten av Nationalismen i spåren av Fascismen och Nazismen fram till Hitlers Nationalstat, som passar antikrist som hand i handske.

Det är alltså med detta i sin strävan som Trump Åkesson och de högerkristna lägger ut mattan för antikrist

Alla förbereder de landningsbanan för antikrist. Både ur politisk aspekt som vi sett ovan. Men även ur andlig aspekt:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/02/kristen-enhet-i-en-forberedelse-av-antikrist-den-falske-varldsfralsaren-som-kristus/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/20/i-standby-lage-infor-nasta-antikrist/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/04/avfallet-synkroniseras/

Naturligtvis är inte Åkessons Gud Bibelns Gud. Lika lite som Trumps Gud skulle vara Bibelns Gud. Lika lite som deras bejakare skulle vara det. Alla går de helt emot vad Gud säger i sitt Ord:

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/08/25/hur-vill-gud-att-vi-ska-behandla-flyktingen/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/11/03/hur-vill-gud-behandla-flyktingen-utdrag-fran-alf-svensson-fran-tidningen-dagen/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/11/19/den-barmhartige-samariten/

http://tre-skrivare.se/hf/global-national.html

Både Trump och Åkesson och deras bejakare, drar olycka över sina länder när de inte bejakar flyktingen! Gud säger klart att för den som inte väl tar hand om flyktingen kommer det att gå illa för. De drar döda människors blods ropande gentemot sitt land när människor dör på grund av deras politik!

Trump drivs dessutom av de högerkristnas villfarelse, att han genom att se till att Israel blir ensamt styrande över Jerusalem skulle bidraga till Jesu tillkommelse. Helt vilset ute och fel i tiden!

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/uppror-mot-guds-lofte-om-det-judiska-folkets-upprattelse/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/06/israel-och-det-judiska-folket-ar-valsignade-av-gud-och-kommer-att-bli-till-valsignelse-inlagg/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/10/13/nar-kommer-israel-in-i-sin-kallelse-och-uppgift-och-nar-ska-forsamlingen-uppryckas/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/israel-under-vedermodan-och-efter-vedermodan/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/10/27/vad-vantar-de-troende-och-det-judiska-folket-under-vedermodan/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/09/hur-ska-de-troende-motabemota-vedermodan-tillsammans-med-och-finnas-for-det-judiska-folket/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/10/det-judiska-folkets-fralsning/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/11/det-slutliga-eviga-aterupprattandet-av-det-judiska-folkets-stat-israel/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/07/har-de-troende-och-det-judiska-folket-samma-uppgift-under-tusenarsriket/

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/31/tva-jesu-ankomster-tva-vedermodor-tva-forodelsens-styggelse-fyra-tempel/