Downloads


Här kan du ladda ner hela sidan eller delar därav.

Gör först en mapp och namnge den med valfritt namn.

Gör en ny undermapp, med namn "bilder" (små bokstäver).
Filen bilder.zip extraheras i denna mapp.
Detta görs bara en gång för alla filer.

Övriga filer extraheras i den första mappen.

I denna första mapp läggs även mallar.zip.
Sidorna använder denna för att navigera lättare.
Även designen utnyttjar denna.MenyHäften:Artiklar:Inlägg:Uppdaterad